Crepis tectorum    Klofibbla


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), torr öppen mark, allmän , 1995 (PDm)
Buska (12G 6h , [6680750, 1535114] ), gårdsplan mellan uthus, 2019 (JJa)
FOLKÄRNA

Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ), upplagsplats, 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669795, 1521679] ), 2015 (DABS)
HUSBY

Jans fäbodar (13G 1e , [67077, 15239] ), ~refl~ ,vägkant, 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ), vägkant,slänter, 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ), ängsmark mot järnvägsområde, 2009 (IPt)
SÄTER

Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ), väg-/åkerkanter, 2018 (SJa & JMa)
SILVBERG

Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ), ängsmark, 2017 (SNy)
STORA TUNA

Borlänge flygplats (artp.), (12F 9h , [6699289, 1485128] ), 2015 (Martin Sjödahl)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ), gräsmark, 2012 (DABS)
Långsjön med omnejd (artp.), (13F 0g , [6700523, 1483553] ), noterad , 2018 (Magnus Stenmark)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Rudorna s.v. (artp.), (13F 1g , [6707400, 1482265] ), ruderatmark crossbana på fuktig åker, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
VIKA

Dalviksberg, 900 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67053, 14927] ), ~refl~ ,dike vid åker, ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ), ~refl~ ,betad torräng, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ), jvgområde, 2009 (IPt)
ASPEBODA

Vassbo, 100 m SV (artp.), (13F 2g , [6711996, 1484606] ), vägkant, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vassbo, N (artp.), (13F 2g , [6712454, 1484581] ), grusplan och vägkant, noterad , 2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6713809, 1490190] ), ängsmark, jvgområde, 2016 (IPt)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Vägkant Magasinsgatan mot Östra skolan (artp.), (13F 4i , [6721624, 1490386] ), stadsmiljö i rabatt i vägkanten mot östra skolan, 4 plantor/tuvor , 2017 (Per Johansson)
Grusplan N Mariagården (artp.), (13F 4i , [6722057, 1490213] ), ruderatmark jordhög, noterad , 2019 (Per Johansson)
Bergsgården (13F 5h , [6727267, 1486422] ), vägslänt, 2013 (IPt)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ), grusmark, 2017 (JJa)
SVÄRDSJÖ

Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.), (13G 6b , [6732590, 1506680] ), på grusplan, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Österbyn (13G 7b , [6737250, 1508540] ), åker/ruderat, rel riklig , 2008 (JWk)
ENVIKEN

Hedgårdarna (13F 8j , [6743848, 1495611] ), vägslänt, 2018 (IPt & SNy)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Billsjön (11F 9i , [66476, 14908] ), ~refl~ ,gammalt utkast, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ), vägkant, 2012 (DABS)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ), vägren, 2006 (HWk)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ), 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Ikorrbotten Ludvika (12F 4d , [66728, 14651] ), gammal gruvväg, flertal ex , 1989 (HWk)
GRANGÄRDE

Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ), ~refl~ ,kalkbrott, ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ), åker/träda, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Storlmatsbyn (12F 6d , [6684766, 1466040] ), ruderat, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687486, 1452616] ), sjöstrand / vägslänt, 2019 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Lungmyrorna (12F 9a , [6699544, 1451884] ), vändplan skogsbilväg, 2015 (IPt & JJa)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ), bangårdsområde, rikligt spridd , 2015 (IPt)
Floberget (13F 2a , [67134, 14504] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Hovänge, gamla färjeläget (13F 2b , [6713175, 1459085] ), 2017 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ), ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ), ~refl~ ,nedlagt grustag,nu tipp och upplagsplats ,även slänterna ,lokalen förändras ofta genom tippning och planering, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712756, 1467576] ), järnvägsbank, 2014 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716316, 1454417] ), gammal körväg, 2014 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719689, 1459294] ), lantbruksställe, 2014 (IPt)
Djurås (artp.), (13F 3c , [6716100, 1463110] ), noterad , 1995 (Johan Niss)
Djurås (13F 3c , [6716250, 1463080] ), järnvägsområde, 2011 (IPt)
Övre gårdarna (13F 3c , [6716610, 1462860] ), ~refl~ ,jvgmiljö, ,frekvens ej bedömd 1996 (JMa)
Gräv (artp.), (13F 4b , [6723551, 1459338] ), 100 , 2012 (Magnus Stenmark)
Grävsbodberget, Hellkvist bergtag (13F 4c , [67228, 14612] ), ~refl~ ,bergtag, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
700 m SSV Långsjön (13F 4c , [6723777, 1460130] ), skogskant mot grustäkt, stig, 2012 (IPt)
BJURSÅS

Gopens inlopp (13F 6e , [67327, 14734] ), ~refl~ ,våt sjökant,vildvuxen halvslyig sumpmark, ,frekvens t.allm. 1999 (MBe)
LEKSAND

Älgberget (13E 4h , [6722110, 1435010] ), vändplan mast med omgivning, 2020 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724450, 1448614] ), vägkant ängsmark, 2018 (IPt)
Heden-w (artp.), (13F 6b , [6732312, 1455403] ), 100 , 2012 (Magnus Stenmark)
Sommarland sydvästra delen (artp.), (13F 7a , [6737930, 1454368] ), 2015 (Pär Dahlström)
Atlasruta (13F 7b ), åkermark, mindre allmän , 1986 (MKp)
Årboheden (artp.), (13F 7e , [6735824, 1470582] ), 200 , 2012 (Magnus Stenmark)
Leksboda (13F 8b , [6740362, 1457224] ), virkesterminal, 2014 (IPt)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747350, 1489420] ), vägkant, 2010 (DABS)
RÄTTVIK

Rättviks Centrum (artp.), (14F 0c , [6752243, 1462749] ), 2 stjälkar/strån/skott , 2016 (Henry Gudmundson)
Prästbodarna (artp.), (14F 1h , [6758550, 1487260] ), betesmark, ej inhängnada, men på fäbodvallen, 2008 (Stephen Mankelow)
V om Buskan (14F 3f , [67685, 14758] ), avlägg, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
BODA

Ensen (artp.), (14F 2d , [6760177, 1468474] ), 200 , 2012 (Magnus Stenmark)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763710, 1468000] ), kanten av grusplan, enstaka , 2007 (GHa)
Sathoppa (SV delen av Silvbergsklitten) (14F 3d , [67668, 14681] ), ~refl~ ,lövskogsbrant samt igenväxande odlingar, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
"Kvärgatu" (14F 4d , [67716, 14666] ), ~refl~ ,byväg i stark östsluttning, ,frekvens ej bedömd 2001 (GHa)
ORE

Furudals station (14F 5c , [67751, 14647] ), bangård, enstaka , 2018 (GHa)
Lukohol (14F 5d , [67793, 14659] ), åker, enstaka , 2013 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ), packad morän i stort avlägg, enstaka , 2008 (GHa)
ORSA

Orsa järvägsstation (artp.), (14E 5h , [6778701, 1436198] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Orsa järnvägsstation (artp.), (14E 5h , [6778876, 1436208] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Tallhed (artp.), (14E 7i , [6785938, 1442175] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
MORA

Siljansfors försökspark ,slagghögen (14E 0e , [6753420, 1422280] ), torr ängsmark, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,40 m SV landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6753930, 1422700] ), torr vägkant, 1982 (Göran Thor)
Mora station (artp.), (14E 3g , [6766481, 1432632] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
2 km SO om Bergkarlås (14E 3h , [6768410, 1438270] ), ~refl~ ,skjutbana, 2011 (SJo)
ÄLVDALEN

Tennänget VSV (artp.), (14D 5h , [6775254, 1385636] ), skräpmark, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ), gräsmark vid älvstrand, 2010 (DABS)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Tystupets kraftverk (artp.), (12E 3c , [6666816, 1412728] ), ruderatmark, noterad , 2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Säfsens skidanläggning (artp.), (12E 3e , [6668090, 1423390] ), ruderat, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Tyfors vid herrgård (artp.), (12E 4c , [6671335, 1411773] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ruderatmark väst om herrgård, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
FLODA

Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704370, 1440800] ), spårområde, 2013 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ), spårområde, 2013 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707775, 1446524] ), järnvägsbank, 2020 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ), vägkant/ ängsmark mot strand, 2018 (IPt)
NÅS

Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702650, 1429510] ), linda, sandig körväg, 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ), kyrkomuren/omgivningen, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
JÄRNA

Hummelforsens kraftstation (13E 0b , [6704805, 1408765] ), ~refl~ ,ruderatmark, 2010 (HLe)
Hummelforsen (artp.), (13E 0b , [6704849, 1408712] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Rutån (artp.), (13E 1d , [6709072, 1417685] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Vansbro station (13E 2c , [6711550, 1413350] ), ~refl~ ,bangård, 1999 (HLe)
Uppsälje (artp.), (13E 2d , [6710553, 1417986] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ), ~refl~ ,vägkant, 2011 (HLe)
Snöborg (13E 2e , [6712971, 1423428] ), vägkant mot åker, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Grånäs (artp.), (13E 2e , [6714140, 1420258] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Grånäs (13E 2e , [6714160, 1420321] ), vägkant, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Ilbäcken (artp.), (13E 3d , [6715881, 1417367] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Noret (artp.), (13E 3e , [6715919, 1423987] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
MALUNG

Järnvägen norr om Grådön (13D 4h , [67246, 13889] ), ~refl~ ,järnväg, ,frekvens m.allm. 2005 (BGM)
N om Hallsjön (13D 6g , [67328, 13846] ), ~refl~ ,jordgubbsodling, ,frekvens m.allm. 2004 (MNo)
Malungs stationsområde (13D 6h , [6731610, 1385380] ), järnvägsbank, minst 100 ex , 2006 (MNo)
Öje (artp.), (13D 9i , [6745293, 1394227] ), noterad , 2016 (Linnea Helmersson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särna, grustag, N delen med stranden (artp.), (15D 9b , [6845958, 1356452] ), strandzon och grustag, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
IDRE

Idrebyn mot NV (16C 3h , [6865, 1337] ), åkerträda, spars! , 1988 (DABS)
2 km NNO Fjätbodarna vid landsvägen (16D 7a , [6886, 1352] ), väginsåning, sparsamt , 1994 (DABS)

Dalarnes Flora