Crepis praemorsa    Klasefibbla


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Morshyttan (12G 6g , [66823, 15301] ), ängsbacke, rikligt , 1985 (PDm)
Markusbo (12G 6h , [66817, 15356] ), igenväxande ängsbacke, en liten grupp , 1997 (PDm)
Konnsjön, Garpenberg s:n (artp.), (12G 8f , [6690250, 1529410] ), slåttermark, 12 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Konnsjön (12G 8f , [66904, 15294] ), slåtteräng, riklig , 1997 (PDm)
Lönnmora (DFl-49), (12G 8g , [66906, 15328] ), ängsbacke, 1984 (PDm)
Valla vid hyttdammen (12G 8g , [66943, 15323] ), buskmark, ca 25 ex , 1990 (PDm)
FOLKÄRNA

Nickarvet v.gamla sågdammen (12G 6f , [6680, 1526] ), f.d.betesmark, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
GARPENBERG

Hesslen, Garpenberg s:n (artp.), (12G 6e , [6683617, 1524504] ), 7 plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Hesslen, Garpenberg s:n (artp.), (12G 6e , [6683618, 1524506] ), slåttermark, 73 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Ljusfallet (12G 7f , [66862, 15273] ), vägdike, 3 ex , 1990 (MDv)
HEDEMORA

Skedvibacken (12F 5j , [66770, 14968] ), gammal ängsmark, 20-tal , 1989 (HPe)
HUSBY

Övre Stigsbo vid lv. (13G 0f , [67044, 15260] ), torräng mot vägen, 1989 (JEd & CHe & BPe)
Östansjö (13G 1d , [67060, 15165] ), gammal beteshage, enst. , 1988 (TLj & LBr)
STORA SKEDVI

S Långhags kraftverk, Ö sidan älven (12F 9j , [66977, 14950] ), älvbrink, c.a 20 ex. , 1988 (SSv)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ), vägkant, 2017 (DABS)
St. Klingsbo (13G 1a , [67066, 15011] ), ängsmark, t.rikligt , 1989 (SJa)
Nyberget (13G 1a , [6707090, 1504850] ), vägkant, mkt rikl , 2001 (TLj)
Nybergets by, bl.a.Limberget (13G 1a , [67071, 15048] ), solöppna torrängar o.vägrenar, t.rikl. , 1987 (TLj)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS)
SÄTER

Grönåsen , f.d.torp (12F 6j , [66828, 14966] ), stig till ödetorpet, enstaka , 1987 (HPe)
Grönåsen torpet (artp.), (12F 6j , [6682807, 1496605] ), torr gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Säter, bortanför väveriet (12F 8j , [66919, 14976] ), vägkant, 1 ex , 1991 (SJa)
Säterdalen (artp.), (12F 8j , [6692489, 1497346] ), noterad , 1997 (Ola Elleström)
GUSTAFS

Bodarna (12F 9i , [6699720, 1492900] ), ängsrest med Lotus och bockrot, riklig , 1995 (TLj)
Bodarna (13F 0i , [67003, 14921] ), vägkant, ~25 ex , 1989 (SJa)
SILVBERG

Bruntbo (12F 6g , [66831, 14836] ), vägslänt, t.rikligt , 1989 (SJa)
Lövåsen (12F 6h , [66830, 14888] ), odlingsrösen, t.rikligt , 1989 (SJa)
STORA TUNA

Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ), skogskant mot järnvägen, 2018 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709965, 1483467] ), vägkant och skog, 2018 (SNy)
VIKA

Åsbostugan (13F 3j , [67198, 14979] ), lövskogsdunge, 1999 (JJa & BCa)
Strax N om Lunåbäckens utlopp i Öv.Klingen (13G 1a , [67080, 15016] ), kanten av gammal körväg på åker, ca 5 ex. , 1987 (BCa)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gräsberget 6 km NNO Kloten ( även 23 29) (11F 9e , [66474, 14729] ), torrbacke, 2+2 ex. , 1986 (TLn)
SÖDERBÄRKE

V Slätbo (11F 9i , [66493, 14935] ), vägkant- skogbevuxen ödetomt, 2 ex , 2001 (BFo)
Slätbo (11F 9i , [66494, 14936] ), fritidstomt, f.d.åker, 3 ex , 2001 (BFo)
Tombo gruvor (12F 1f , [6659, 1478] ), ängsmark, 1982 (RNo)
Ca 50 m S Aspmoren mellan slåtteräng o väg (12F 1g , [66592, 14803] ), tidigare betad torräng, ~10 ex. , 1987 (TPe)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672696, 1484362] ), lövskog/tomtmark, t.riklig , 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Iviken vid Väsman (12F 4c , [66721, 14643] ), dikeskant vid sandig banvall nedlagd järnväg, några ex , 1988 (HWk)
GRANGÄRDE

Järnsta, "Västansjö hytta" (12F 6a , [66814, 14522] ), ~refl~ ,gammalt hyttområde, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Österdalarna

BJURSÅS

Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ), hävdad slåtteräng, 2008 (JJa & IPt)
SILJANSNÄS

Björkberget (13E 8j , [6741590, 1448210] ), grässlänt vid parkeringsplats, enstaka , 2008 (DABS)
LEKSAND

Lima, vid viadukten (13F 7b , [67380, 14571] ), vägslänt, ca 5 ex , 1991 (MKp)
Östanhol, Norr Bergsäng (13F 8b , ), vägkant, åkerrenar, få ex ,frekvens m.allm. , 1986 (MKp)
Sätra (13F 8b , [67424, 14588] ), gräsmark nära väg, ca 10 ex. , 1989 (MKp)
Sjugare (13F 8b , [67433, 14596] ), vägslänt, ca 35 ex , 1991 (MKp)
Plintsberg (artp.), (13F 8b , [6744670, 1458040] ), vägkant, skogsväg, 6 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Sjugare ,vägen från Höghol (13F 8c , [67425, 14602] ), vägkant, ca 40 ex. , 1993 (MKp)
Östanhol, Norr Bergsäng (13F 9b , ), vägkant, åkerrenar, få ex ,frekvens m.allm. , 1986 (MKp)
Tällberg (artp.), (13F 9b , [6745583, 1455538] ), 2014 (Sverker Hultengren)
Östanhol Siljansvägen 690 norr om (artp.), (13F 9b , [6746430, 1457859] ), bakslänt mot linda., 30 stjälkar/strån/skott , 2017 (Pär Dahlström)
Kullsbjörken - Östanhol, väg W920 (artp.), (13F 9b , [6746448, 1457851] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Laknäs (13F 9b , [67470, 14559] ), dikeskant, 1987 (JWm)
RÄTTVIK

Uanåker (13F 9c , [67470, 14625] ), slåtteräng, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Mln Tina o.Rv 70 (13F 9c , [67493, 14614] ), vägslänt, ca 50 ex. , 1992 (MKp)
Gärdebyn mot gamla väg 70 på flera ställen (14F 0c , [6750390, 1461730] ), ängsrest, 1995 (TLj)
Rättvik, st industriområdet (14F 0c , [67532, 14641] ), vägrenar, enstaka , 2007 (GHa)
700 m S Övre Gärdsjö, efter Bjursåsvägen (14F 1d , [67561, 14696] ), torr vägkant, enstaka , 1986 (TLj)
Gravsjön (14F 3f , [67682, 14790] ), vägren, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
BODA

Solberga kalkbrott (14F 2d , [67631, 14680] ), kalkgrus, enstaka , 2008 (GHa)
Gammelgården Boda (artp.), (14F 3d , [6767364, 1467887] ), 10 , 2018 (Per Johansson)
800 m Ö Abborrtjärnen (14F 4f , [67717, 14780] ), ~refl~ ,vägren, fåtal ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
ORE

Tranusjön (14F 7d , [67862, 14653] ), bruksväg över uppschaktad sand, 2009 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ), grusig slänt, fåtal , 2014 (GHa)
ORSA

Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
avk2019MITT146 (artp.), (14F 7a , [6788023, 1451354] ), innerslänt, 10 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)

Dalarnes Flora