Crepis biennis    Skånefibbla


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HUSBY

Näs kungsgård, väg 763 från Näs till väg 270 (12G 8c , [6694930, 1513820] ), vägkanter, ymnig 1997- , 2004 (TLj)
Djusa (artp.), (12G 9b , [6695847, 1508234] ), i anslutning till tomt, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Näs kungsgård --> länsväg 270 (12G 9c , [66950, 15138] ), vägkant, rikligt , 1989 (SJa)
Näs kungsgård, väg W752 (artp.), (12G 9c , [6695955, 1512464] ), vägkant, rikligt , 2020 (Leif Andersson, Therese Kalling, Emma Karlsson, Kurt-Anders Johansson, m.fl.)
STORA SKEDVI

Nedernora, väg W765 (artp.), (12G 9a , [6698929, 1504856] ), vägkant, allmän , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
STORA TUNA

Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67062, 14786] ), järnvägsområde , på jordhög, 2009 (Anna Knöppel)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706410, 1478600] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
På banvall från Rivoli till Barkargärdet (DF), (13F 1f , [67081, 14787] ), banvall, 1000-tals , 1986 (SNy)
Nolåkersgatan (artp.), (13F 1g , [6707466, 1480118] ), ruderatområde nära tappstation, 30 plantor/tuvor , 2020 (Rolf-Göran Carlsson, Lennart Sundh)
Vid Fordonsgassationen, Domnarvet (artp.), (13F 1g , [6707466, 1480118] ), noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Islingby, Holg. 2 (artp.), (13F 1g , [6707807, 1481148] ), noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Domnarvets järnverk (enstaka),banvallen v.Hushagen (1000-tals!) (13F 1g , [6708, 1480] ), 1987 (SNy)
Domnarvets järnverk (enstaka),banvallen v.Hushagen (1000-tals!) (13F 1g , [6708, 1484] ), 1987 (SNy)
Islingbybacken (artp.), (13F 1g , [6708257, 1481212] ), frisk gräsmark oslagen, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
SSAB, norra porten (artp.), (13F 1g , [6708437, 1480154] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
SSAB, Norra porten (artp.), (13F 1g , [6708469, 1480259] ), noterad längs staketet vid bangårdens norra sida. , 2020 (Håkan Sandin)
SSAB, Norra porten (artp.), (13F 1g , [6708482, 1480202] ), längs staketet vid bangårdens norra sida. även vid p mot hushagen, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, enstaka , 2015 (SNy)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708694, 1481414] ), ruderatmark utfyllnadsområde, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Repbäcken (13F 2e , [6711490, 1473830] ), vägkant ,o dike mot järnväg, t.rikl. , 2003 (IPt)
TORSÅNG

Prästtjärn (13F 1h , [6705407, 1487275] ), stränder vid Gammelgården, 2014 (SNy)
Österdalarna

LEKSAND

Västannor - Söder Rälta, väg W579 (artp.), (13F 5b , [6727216, 1458346] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)

Dalarnes Flora