Crepis biennis    Skånefibbla


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HUSBY

Näs kungsgård, väg 763 från Näs till väg 270 (12G 8c , [669493, 151382] ), vägkanter, ymnig 1997- , 2004 (TLj)
Näs kungsgård --> länsväg 270 (12G 9c , [66950, 15138] ), vägkant, rikligt , 1989 (SJa)
STORA TUNA

Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67062, 14786] ), järnvägsområde , på jordhög, 2009 (Anna Knöppel)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [670641, 147860] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
På banvall från Rivoli till Barkargärdet (DF), (13F 1f , [67081, 14787] ), banvall, 1000-tals , 1986 (SNy)
Domnarvets järnverk (enstaka),banvallen v.Hushagen (1000-tals!) (13F 1g , [6708, 1480] ), 1987 (SNy)
Domnarvets järnverk (enstaka),banvallen v.Hushagen (1000-tals!) (13F 1g , [6708, 1484] ), 1987 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, enstaka , 2015 (SNy)
Repbäcken (13F 2e , [671149, 147383] ), vägkant ,o dike mot järnväg, t.rikl. , 2003 (IPt)
TORSÅNG

Prästtjärn (13F 1h , [6705407, 1487275] ), stränder vid Gammelgården, 2014 (SNy)

Dalarnes Flora