Crataegus monogyna    Trubbhagtorn


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Rosse (12G 5h , [66758, 15382] ), hage vid dammen, 2 ex , 1989 (PDm)
Bengtsbo (12G 5i , [6679, 1542] ), skogsbryn,troligen fröspritt från odling, 1 ex. , 1987 (PDm)
FOLKÄRNA

Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ), gräsmark, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Saxbo (12G 5d , [6679020, 1517850] ), gårdssamling, 2016 (DABS)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ), gräsmark i engelska parken, 2016 (JJa)
STORA TUNA

Islingbyholen (13F 1g , [6708146, 1481732] ), vägkanter och lövskog, 2015 (SNy)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn (13F 6j , [6732947, 1499148] ), vägkant gränsande mot tomtmark, 2017 (JJa & SJa)
Boda (13G 6a , [6732982, 1503614] ), vägkant, 2015 (DABS)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Smedjebacken station (artp.), (12F 3f , [6668741, 1477750] ), noterad , 2018 (Gesa von Hirschheydt)
LUDVIKA

Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)

Dalarnes Flora