Crassula aquatica    Fyrling


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Långholmen (12G 4h , [66725, 15394] ), vid lågvatten frilagd botten, riklig , 1994 (PDm)
Färjan (12G 4h , [66729, 15376] ), övervämningsområde, rikligt , 1986 (PDm)
Arnön (12G 4h , [66731, 15396] ), skreva i strandklippa, ett 10-tal , 1986 (PDm)
Fullsta v. Bysjön (12G 4h , [66740, 15391] ), blottlagd lerstrand,betesmark, enst. , 1989 (PDm)
Fullsta (12G 4h , [6674070, 1539320] ), lerbotten, strand, spridd , 2018 (LBr)
Drällsholmen (12G 4i , [66727, 15404] ), vid lågvatten frilagd botten, riklig , 1994 (PDm)
Vidön (12G 4i , [66728, 15407] ), vid lågvatten frilagd botten, riklig , 1994 (PDm)
Hovnäs (12G 4i , [6674540, 1544750] ), grund lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
Österviken i Leknäs (12G 4i , [66749, 15432] ), översvämningsomr.blottlagt, .rikligt , 1988 (PDm)
Härsingen, nedom forsen (artp.), (12G 4j , [6674673, 1546916] ), strand, liten kant men lite lera och block, lågvatten, noterad , 2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Härsingen, norra stranden (artp.), (12G 4j , [6674757, 1546890] ), älvstrand, lera och gyttja, ävjebroddsvegetation, 2013 (Peter Ståhl)
Härsingen, första viken nedströms forsen (artp.), (12G 4j , [6674759, 1546894] ), hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand med lite block i kanterna, noterad , 2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Härsingen, andra viken nedströms forsen, nedom stugor (artp.), (12G 4j , [6674864, 1546927] ), hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand, fin lervik med litet bäckutflöde, noterad , 2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Färnebofjärdens NP, Härsingen (artp.), (12G 4j , [6674875, 1546935] ), lerig vattenstrand, nedanför medelvattenlinjen, noterad , 2018 (Dennis Nyström)
Bysjön vid Åshuvudet (12G 5h , [6675250, 1537710] ), ler- och sandbotten, strand, spridd , 2018 (LBr)
Åshuvud åt öster (12G 5h , [6675350, 1537900] ), lerbotten, betad strand, riklig , 2018 (LBr)
Bysjön v.Årängsåns utlopp (DF), (12G 5h , [66754, 15380] ), blottlagd lerstrand, mkt.rikl. , 1989 (PDm)
Bysjön vid Lugnet (12G 5h , [6675540, 1537320] ), lerbotten, strand, nötbete, spridd , 2018 (LBr)
Kyrkbyn (12G 5h , [66757, 15370] ), strand vid lågvatten, riklig , 1992 (PDm)
Årängsåns utlopp, ovan vägen (12G 5h , [6675920, 1538150] ), hästbetad strand och lerbotten, riklig , 2018 (LBr)
Sisselbo mot Österviken (12G 5i , [6676890, 1542960] ), grund lerbotten, riklig , 2018 (LBr)
Östervikens strand V om Sisselbo (artp.), (12G 5i , [6677293, 1542759] ), noterad , 1989 (Stefan Ekman, Per-Gustav Dalhielm, Tommy Knutsson)
Storbyn vid bron mot Åkersbyn (12G 5i , [66781, 15413] ), översvämningsmark, mkt.rikl. , 1988 (PDm)
Österviken vid Bengtsbo (Backa) (12G 5i , [6678580, 1542280] ), betad strandäng, lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.), (12G 5j , [6675121, 1547446] ), blottad lerstrand med ävjebroddsvegetation, noterad , 2018 (Peter Ståhl)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.), (12G 5j , [6675121, 1547446] ), älvstrand, lerig (mjäla) i hydrolittoral i liten vik med bäckutflöde, ca 10 m bred zon, rätt brant slänt, 2013 (Peter Ståhl)
Vreten, Sågbäckens mynning (artp.), (12G 5j , [6675140, 1547456] ), blottad lerstrand i hydrolittoralen, noterad , 2017 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.), (12G 5j , [6675161, 1547590] ), blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 4 m bred naken zon med ävjebroddsvegetation, 100000 plantor/tuvor , 2017 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.), (12G 5j , [6675161, 1547590] ), älvstrand, lerig (mjäla) fuktig botten (hydrolittoral) nedom vasstarrbården, ca 2 m bred zon, 2013 (Peter Ståhl)
Vreten, Avan (artp.), (12G 5j , [6675249, 1547747] ), älvstrand, ava med branta men leriga stränder, 2013 (Peter Ståhl)
Tyttbo, Stadarna (artp.), (12G 5j , [6675693, 1549637] ), betad strandäng, blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 3 m bred söndertrampad lerstrand med gles ävjebroddsvegetation, 1 plantor/tuvor , 2017 (Peter Ståhl)
TORSÅNG

Nedre Kårtyllasjön (13F 0h , [67025, 14872] ), lerstrand, 1986 (SNy)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Malingsbo vid Malingsbosjöns sydände (11F 9f , [6645500, 1479570] ), grund sand- eller dybotten, torrlagd, fåtalig , 2018 (LBr)
Österdalarna

MORA

Fudalsviken (artp.), (14E 1i , [6759027, 1440724] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs v.Näset (14E 4g , [67705, 14340] ), dystrand i hästhage, spars. , 1989 (TLj & LBr)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Älvrosfjordens östra strand (16C 1j , [6856800, 1347880] ), sandstrand som blottlagts i lågvattnet, oerhört riklig , 2013 (LBr)

Dalarnes Flora