Cotoneaster scandinavicus    Rött oxbär


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Fjällsocknarna

IDRE

800 m Ö. Storgjotkölen (16C 2c , [68621, 13128] ), 1986 (LBr)
Dikesmyran vid en bäck, 10-tal ex 1922 (Bgs & Sam) * troligen = Kvarnbäcken NO om Storgjot-kölen (16C2c2321-2628), (16C 2c , [68623, 13121] ), spridd ca 1 km längs bäcken, örtrik bäcksänka delvis i högörtgranskog, 1986 (DABS) *, riklig , 1988 (JEd & ANi)
Kvarnbäcken NO om Storgjotkölen, ca 1 km längs bäcken. (16C 2c , [68623, 13124] ), örtrik bäcksänka delvis i högörtgranskog., riklig , 1988 (JEd)
Storgjotkölen ONO, Kvarnbäcken 600m nedströms dammen (artp.), (16C 2c , [6862474, 1312707] ), kalkpåverkad mark vid bäck, noterad , 2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Storgjotkölen ONO, Kvarnbäcken 400m nedströms dammen (artp.), (16C 2c , [6862478, 1312432] ), kalkpåverkad mark vid bäck, noterad , 2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Kvarnbäcken (DFl-50), (16C 2c , [68626, 13128] ), kalkfuktängsveg., 10-tal ex. , 1986 (DABS)
Sv om Storbo v.'Tredjebäcken' ca 200 m från sjön (DBS), (16C 2c , [68632, 13136] ), örtrika bäcksnår, t.rikl! , 1988 (JEd & ANi)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ), 1988 (DABS)
Trunneberget, 1948 (Bgs) * S Tranubergets SV-brant (16C 3e , [68652, 13247] ), kalkklippor och örtrik rasmark i sydberg, 30-tal buskar , 1988 (DABS)
Guttan, SV om Storhån (artp.), (16C 3f , [6869391, 1325073] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
SV Guttuån (16C 3f , [6869391, 1325073] ), bäckstråk, 2004 (RLu)
Storhån, 3 lokaler bl.a. (16C 3f , [6869475, 1325688] ), bäckstråk, 2004 (RLu)
Guttan, vid Storhån (artp.), (16C 3f , [6869475, 1325698] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, vid Storhån (artp.), (16C 3f , [6869972, 1325588] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Stockbäcken (artp.), (16C 4e , [6870774, 1323820] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, mellan Hangedan - Fisksillret (artp.), (16C 4e , [6870821, 1323819] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, 3 lokaler bl.a. (16C 4e , [6870954, 1324492] ), bäckstrand och bäcksump, 2004 (RLu)
Guttan (artp.), (16C 4e , [6870954, 1324492] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan (artp.), (16C 4e , [6871819, 1324803] ), bäck, 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan (artp.), (16C 4f , [6872391, 1325076] ), 2004 (Rolf Lundqvist)

Dalarnes Flora