Cotoneaster lucidus    Häckoxbär


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Morshyttan (12G 6g , [6682, 1531] ), i skogsbacke,troligen fröspridda från odling, 2 ex. , 1988 (PDm)
FOLKÄRNA

SO kyrkan (12G 4f , [6670, 1528] ), skogsbryn i strandsnår / beteshage, 1 snår , 1989 (TLj & LBr)
GRYTNÄS

Rembo (artp.), (12G 4d , [6674412, 1517528] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
HEDEMORA

Hyttbacken (12G 5b , [6677040, 1506730] ), torr slänt ,ängsbacke, 2011 (DABS)
GUSTAFS

S om Stabberget (12F 9h , [6696720, 1488240] ), skogsmark nära grustäkt, 1 buske , 2011 (DABS)
STORA TUNA

Österby ängsbackar (13F 0g , [67045, 14825] ), beteshage, i en enbuske! (fågelspridd?), 1 ex. , 1988 (TLj)
Älvravinerna NR (artp.), (13F 1f , [6709686, 1479769] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
Älvravinernas NR, östra sidan (artp.), (13F 1g , [6709634, 1480025] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
STORA KOPPARBERG

Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
SVÄRDSJÖ

Borgärdet ,vid gamla fotbollsplanen (13G 7b , [6735730, 1505180] ), sandig mark, 2008 (JWk)
Österdalarna

GAGNEF

Älvudden (13F 3c , [6715090, 1463060] ), gräsmark, förvildad, 1996 (JMa)
LEKSAND

Hagen (13F 6b , [6731252, 1458474] ), vägslänt, 2014 (IPt)
Prästgården, Kyrkudden (artp.), (13F 7b , [6735127, 1455225] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
RÄTTVIK

Tina Rättvik (artp.), (13F 9c , [6749410, 1460740] ), 1 , 2016 (Anders Helander)
N Stiftsgården (artp.), (14F 0c , [6753243, 1461407] ), noterad plantor/tuvor , 2016 (Henry Gudmundson)
BODA

Gamla kyrkvägen,300 m S kyrkan (14F 3d , [6765860, 1467760] ), ~refl~ ,igenvuxen slog, en buske ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Sunnanåkern ,villatomt (14F 4d , [67715, 14662] ), stenröse, enstaka , 2001 (GHa)
ORE

Brändan (14F 5d , [67768, 14681] ), gles tallskog, nära kolbotten, en liten buske , 2014 (GHa)
ORSA

Enån (artp.), (14E 5h , [6777713, 1437046] ), 1 , 2020 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

nära älven i Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789965, 1404855] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)

Dalarnes Flora