Cotoneaster lucidus    Häckoxbär


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Morshyttan (12G 6g , [6682, 1531] ), i skogsbacke,troligen fröspridda från odling, 2 ex. , 1988 (PDm)
FOLKÄRNA

SO kyrkan (12G 4f , [6670, 1528] ), skogsbryn i strandsnår / beteshage, 1 snår , 1989 (TLj & LBr)
HEDEMORA

Hyttbacken (12G 5b , [667704, 150673] ), torr slänt ,ängsbacke, 2011 (DABS)
GUSTAFS

S om Stabberget (12F 9h , [669672, 148824] ), skogsmark nära grustäkt, 1 buske , 2011 (DABS)
STORA TUNA

Österby ängsbackar (13F 0g , [67045, 14825] ), beteshage, i en enbuske! (fågelspridd?), 1 ex. , 1988 (TLj)
STORA KOPPARBERG

Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
SVÄRDSJÖ

Borgärdet ,vid gamla fotbollsplanen (13G 7b , [673573, 150518] ), sandig mark, 2008 (JWk)
Österdalarna

GAGNEF

Älvudden (13F 3c , [671509, 146306] ), gräsmark, förvildad, 1996 (JMa)
LEKSAND

Hagen (13F 6b , [6731252, 1458474] ), vägslänt, 2014 (IPt)
RÄTTVIK

Tina Rättvik (artp.), (13F 9c , [6749410, 1460740] ), 1 , 2016 (Anders Helander)
N Stiftsgården (artp.), (14F 0c , [6753243, 1461407] ), noterad plantor/tuvor , 2016 (Henry Gudmundson)
BODA

Gamla kyrkvägen,300 m S kyrkan (14F 3d , [676586, 146776] ), ~refl~ ,igenvuxen slog, en buske ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Sunnanåkern ,villatomt (14F 4d , [67715, 14662] ), stenröse, enstaka , 2001 (GHa)
ORE

Brändan (14F 5d , [67768, 14681] ), gles tallskog, nära kolbotten, en liten buske , 2014 (GHa)
ÄLVDALEN

nära älven i Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789965, 1404855] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)

Dalarnes Flora