Cotoneaster integerrimus    Oxbär


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA SKEDVI

Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707170, 1504650] ), gräsbevuxen vandringsled, 2011 (DABS)
SÄTER

Gessan (12F 7j , [6685576, 1497341] ), skogsbilvägkant, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Kalkbrott (12F 8i , [6691879, 1493870] ), blandskog med skogsvägar, 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ), kulturmark, 2018 (SNy)
SILVBERG

Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693676, 1483175] ), kulturmarkerna runt kyrkan vid ån, 2020 (SNy)
STORA TUNA

Murbo (12F 9e , [6698494, 1472984] ), vägkanter längs skogsväg söderut, 2020 (SNy)
Söder om Dala Airport (12F 9h , [6699480, 1485120] ), gräsmark, 2012 (DABS)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ), vägkanter, lövskog och bergbrant, 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ), blandskog och hällmarker, 2018 (SNy)
Mjälga (13F 1g , [6707028, 1480706] ), älvraviner, 2015 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Mellsta camoing (13F 2f , [6710498, 1476808] ), skogsmark, 2020 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ), vägkanter i skogsmark, 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ), gles tallskog, 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ), vid elljusspåret och stenbrott intill, 2012 (SNy)
TORSÅNG

Uvbergsviken gc-väg norrut (13F 1h , [6706602, 1486313] ), vägkanter, 2020 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Källslätten (13F 4g , [6723191, 1481531] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Grycksbo (13F 5g , [6729220, 1482430] ), upplag i sankmark, 2011 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ), tomtmark/ängsmark, 2014 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, 2015 (DABS)
Linghed (13G 8a , [6740822, 1503180] ), idrottsplan, slänter, 2017 (IPt & SNy)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Sörbo (12F 1h , [6658685, 1489018] ), strand, sjö, 2019 (IPt & SNy & JJa)
NORRBÄRKE

Gammelbo (12F 2d , [6660504, 1465124] ), gammal ängsmark i blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Österdalarna

SOLLERÖ

Myckelby (14E 1g , [6756870, 1434740] ), gräsbevuxen vägkant, 2013 (DABS)
Västerdalarna

ÄPPELBO

Sågen (artp.), (12E 6b , [6683587, 1407526] ), järnvägsspår, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)

Dalarnes Flora