Cotoneaster integerrimus    Oxbär


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA SKEDVI

Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [670717, 150465] ), gräsbevuxen vandringsled, 2011 (DABS)
SÄTER

Kalkbrott (12F 8i , [6691879, 1493870] ), blandskog med skogsvägar, 2015 (IPt & SNy)
STORA TUNA

Söder om Dala Airport (12F 9h , [669948, 148512] ), gräsmark, 2012 (DABS)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [670361, 148168] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [670961, 147914] ), vägkanter, lövskog och bergbrant, 2012 (SNy)
Mjälga (13F 1g , [6707028, 1480706] ), älvraviner, 2015 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [671031, 147983] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [671212, 147822] ), vägkanter i skogsmark, 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ), gles tallskog, 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [671027, 148088] ), vid elljusspåret och stenbrott intill, 2012 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Källslätten (13F 4g , [6723191, 1481531] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Grycksbo (13F 5g , [672922, 148243] ), upplag i sankmark, 2011 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ), tomtmark/ängsmark, 2014 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, 2015 (DABS)
Linghed (13G 8a , [6740822, 1503180] ), idrottsplan, slänter, 2017 (IPt & SNy)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Gammelbo (12F 2d , [6660504, 1465124] ), gammal ängsmark i blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Österdalarna

SOLLERÖ

Myckelby (14E 1g , [675687, 143474] ), gräsbevuxen vägkant, 2013 (DABS)

Dalarnes Flora