Cotoneaster divaricatus    Spärroxbär


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Tallåsens naturreservat (artp.), (12G 5h , [6676348, 1537253] ), sandås med öppna sandpartier och vägkanter, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
STORA KOPPARBERG

Norslundsskogen (artp.), (13F 3i , [6719808, 1492506] ), parkliknande blandskog, noterad förvildad , 2020 (Urban Gunnarsson)

Dalarnes Flora