Corallorhiza trifida    Korallrot


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), skogskärr, t.allmän , (14 lokaler) , 1987 (PDm)
GARPENBERG

Ca 1.5 km NO Pålsbenning (12G 6d , [6683, 1519] ), sumpskog, 1989 (JEd)
Långviksgruvan, väg W738 (artp.), (12G 6e , [6684510, 1520435] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Intrånget v.slamdamm (12G 7d , [66895, 15193] ), lövskog i kanten av slamdammen, 5 ex. , 1989 (ADv)
Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6687932, 1521819] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.), (12G 7e , [6688500, 1521300] ), 1992 (Henrik Weibull)
HUSBY

Övre Stigsbo mot NO (13G 0f , [67045, 15264] ), öppet översilat kärr i S-sluttning o hagmark, 1989 (JEd & CHe & BPe)
SÄTER

Tommesmyren (artp.), (12F 7j , [6686788, 1498673] ), laggkärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Kalkbrottet vid skjutbanan (12F 8i , [66924, 14949] ), fuktig skogsmark, 5 ex , 1986 (SJa)
Jätteklacken (12F 8j , [66921, 14953] ), blandskog, 3 ex , 1986 (SJa)
GUSTAFS

Björkljustern (artp.), (12F 7h , [6685972, 1486494] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson)
SILVBERG

Bruntbo äng (artp.), (12F 6g , [6682490, 1483303] ), 3 plantor/tuvor , 2018 (Ralf Lundmark)
Björkljustern (artp.), (12F 7h , [6687016, 1487973] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.), (12F 8h , [6691190, 1489020] ), granskog, högört-typ, 2009 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

Nyckeltjärnarna SV Långhagen (artp.), (12F 8c , [6692451, 1464769] ), ca 100-tal , 2015 (Lars-Erik Nilsson)
Nyckeltjärnarna O (artp.), (12F 8c , [6692554, 1464914] ), 5 stjälkar/strån/skott , 2017 (Lars-Erik Nilsson, Gunnar Bäck)
200 m S om T.Hästbergs g:la gruva (12F 8d , [6691, 1465] ), örtrikt kärr, 2 ex. , 1986 (AJs)
Ormpussen S om (artp.), (12F 8f , [6694016, 1479105] ), 3 plantor/tuvor , 2018 (Bo karlstens)
Skogsmyr S Dammsjön (artp.), (12F 8f , [6694754, 1478819] ), 2015 (Bo karlstens)
Skogsområde väster Laggarboberget (12F 8g , [6694920, 1482408] ), myr med genomsilande bäck, 2020 (SNy)
Nedere Högbergsåravinen (artp.), (12F 9d , [6697196, 1468289] ), hedblandskog kontinuitetsskog i erosionsraviner, 50 , 2017 (Anders Janols, Janolof Hermansson)
Nedere Högbergsåravinen (artp.), (12F 9d , [6697196, 1468289] ), hedblandskog kontinuitetsskog i erosionsraviner, 50 , 2017 (Anders Janols, Janolof Hermansson)
Hålsfäbodarna (33-34) (12F 9d , [66973, 14683] ), kärrstråk, 1989 (IAn)
Åselby fäbodar, Idkerberget (12F 9d , [66983, 14674] ), sjökanten, 20-tal , 1988 (IAn)
Nyckelmyrbäcken (artp.), (12F 9d , [6698307, 1469432] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Bonnie Nilzon)
Nyckelmyrbäcken (artp.), (12F 9d , [6698435, 1469833] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Bonnie Nilzon)
Bäståsen (12F 9e , [6699240, 1473536] ), liten myr, 2020 (SNy)
Väg mot Ulvbergssjön (12F 9e , [6699633, 1471147] ), myr, 2020 (SNy)
Abbortjärn utloppet (artp.), (12F 9f , [6695305, 1479797] ), 89 plantor/tuvor , 2018 (Bo karlstens)
Abbortjärn utloppet (artp.), (12F 9f , [6695306, 1479776] ), 38 plantor/tuvor , 2018 (Bo karlstens)
Rudtjärn S. om (artp.), (12F 9f , [6696443, 1479824] ), 6 stjälkar/strån/skott , 2019 (Bo karlstens)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ), kulturmark, 2018 (SNy)
Fårans övre del (artp.), (13F 0h , [6702700, 1485980] ), 2015 (Håkan Sandin)
Flogen (artp.), (13F 1d , [6705860, 1466030] ), noterad , 1995 (Johan Niss)
Länsan (13F 1e , [6707018, 1470234] ), myr söder sjön länsan, 2018 (SNy)
Skomsarbymyren (artp.), (13F 1h , [6705221, 1486643] ), noterad , 1981 (Bengt Oldhammer)
Styggmyran (13F 2g , [6711453, 1483207] ), kärrmarker längs bäck, 2018 (SNy)
Hönsarvsberget Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712170, 1481148] ), vägkant, 2018 (SNy)
Skalsberget 1 km S (artp.), (13F 3d , [6716258, 1469543] ), barrskog /, 1995 ((sks), Thomas Husing)
Issanvägen, Gimsklack (artp.), (13F 3e , [6715396, 1471841] ), svagt sluttande kärr, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Katarina Stenman, Johanne Maad)
Gimmenvägen (13F 3e , [6716947, 1471832] ), vägkant mot myr, 2018 (SNy)
TORSÅNG

Bromsmossens östra kant (artp.), (13F 2h , [6712872, 1487374] ), kant av medelrikkärr, 2011 (Crister Albinsson)
Bromsmossens östra kant (artp.), (13F 2h , [6712872, 1487374] ), kant av medelrikkärr, 2011 (Beatrice Hagvall OlssonCrister Albinsson)
ASPEBODA

Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717489, 1479715] ), mindre myr, 2018 (SNy)
Skogvägen (artp.), (13F 3g , [6718615, 1482048] ), 50 stjälkar/strån/skott , 2018 (Matilda Elgerud)
STORA KOPPARBERG

Norsboberget, 95 m S vändplanen (artp.), (13F 3h , [6716415, 1489377] ), 50 plantor/tuvor , 2016 (Pär Karlsson)
Gruvris-tjärnens SO-ände (13F 3h , [67191, 14890] ), magert skogskärr (m. List.cor.), 1988 (JEd)
Bergsgården (13F 5h , [6727349, 1486422] ), sumpig skogsmark med diken, 2013 (IPt)
Stormyran, i laggen mot fastmark (artp.), (13F 5h , [6729475, 1489670] ), kärr i kanten på kärret, laggen, mot skog på fastmark, skuggigt., 10 stjälkar/strån/skott , 2020 (Per Johansson)
SUNDBORN

Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ), 1989 (JEd)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ), 1989 (JEd & BCa)
Riset (artp.), (13G 5a , [6729297, 1500161] ), lövsumpskog /, 1995 ((sks), Gunnar Granér)
SVÄRDSJÖ

V Gällviken (artp.), (13G 5c , [6728104, 1512396] ), 1994 ((sks), Gunnar Granér)
Längs stigen till Nyfäboden (artp.), (13G 6b , [6732550, 1507680] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Hällberget V (artp.), (13G 6b , [6733242, 1507629] ), 1993 ((sks), Gunnar Granér)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.), (13G 6b , [6733940, 1505793] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden (artp.), (13G 6c , [6733161, 1512648] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Vassmyren 400 m N om (artp.), (13G 7f , [6736273, 1527767] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Maggasmyren, 1050 m ostsydost vägskälet norr om myren (artp.), (13G 7f , [6736741, 1528064] ), 2015 (Pär Karlsson)
Ågs bruk, vid upplaget, sandslänt (artp.), (13G 8c , [6740195, 1513172] ), 3 plantor/tuvor , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (13G 8c , [67403, 15131] ), gräsbevuxen skogsväg, flertal , 2007 (JJa & BCa & IPt)
Knutstjärn 1.4 km mot ONO (13G 8d , [67411, 15193] ), örtrik källkärrkant, 1990 (JEd)
NV Sallakmyren (artp.), (13G 8d , [6744693, 1519487] ), 28 plantor/tuvor , 2020 (Jonas Eriksson)
701 m n Back-lars myr (artp.), (13G 9a , [6748268, 1503913] ), tallsumpskog /, 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [67536, 15067] ), ~refl~ ,sumpskog, 2008 (NGu)
Nysjöbäcken NO Skarpen (14G 1b , [67590, 15097] ), bäckmiljö, 2001 (NGu)
Jon-Matstjärnarna (artp.), (14G 2b , [6763729, 1507776] ), noterad , 2015 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Mörtåsens NO-sluttning (14G 2d , [6760340, 1519220] ), fuktäng, vassdominerad, 2004 (NGu)
ENVIKEN

Lilla Askakaren (artp.), (13F 9i , [6749580, 1494272] ), tallmyr /, 1992 ((sks), Gunnar Granér)
Eljasberget (artp.), (14F 2i , [6764957, 1493172] ), noterad , 2016 (Jörgen Sundin)
Grytån N om (artp.), (14G 1a , [6757626, 1500391] ), noterad , 2020 (Uno Skog, Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Billsjön NV om (artp.), (11F 9i , [6648112, 1490114] ), gransumpskog, noterad , 2020 (Sofia Lund)
Trätsbomossen (artp.), (11F 9i , [6648865, 1490367] ), noterad , 2020 (Sofia Lund)
Viksberg (12F 0i , [6651734, 1492183] ), myr, 2013 (GJn)
Kärr NV om Mäsberget (artp.), (12F 1i , [6656650, 1492700] ), fattigkärr, 2005 (Per Elvingson)
NORRBÄRKE

Jansbo (artp.), (12F 1d , [6658974, 1469866] ), noterad , 2016 (Niina Sallmén)
Tolvsboberg (artp.), (12F 1f , [6658920, 1477370] ), 8 , 2005 (Krister Fredriksson)
Dagkarlsboberget V om vägen (12F 4d , [66721, 14694] ), på tuvor i kärr, enstaka ex , 1987 (HWk)
Orsbacksvägen (artp.), (12F 5h , [6677053, 1486950] ), myr, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
LUDVIKA

S.Gussjön (artp.), (12F 5c , [6677402, 1464458] ), 44 , 2018 (Stewe Larsson)
GRANGÄRDE

Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.), (12E 4h , [6672480, 1438800] ), 1994 (Urban Gunnarsson)
Långvasselbron (12E 4j , [66746, 14455] ), rikkärr, 4 ex , 1989 (HWk)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683133, 1442311] ), 2015 (Thorild JonssonPelle Adenäs)
30m NO om vändplanen (artp.), (12F 4b , [6672011, 1455673] ), 1 , 2020 (Anders Erixon)
NO om vattentornet (12F 6a , [66848, 14548] ), ~refl~ ,kärr, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Tansbäcken (artp.), (12F 7b , [6688148, 1455637] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson)
Tansbäcken (12F 7b , [6688220, 1455545] ), skog och bäckdråg, 2018 (SNy)
Brynberget 1 (artp.), (12F 8b , [6693941, 1455308] ), noterad , 2017 (Bonnie Nilzon)
Österdalarna

GAGNEF

Lungmyrån (artp.), (12F 9a , [6696178, 1451313] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson)
Lungmyrån (artp.), (12F 9a , [6696589, 1451048] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson)
Norr Prästbodarnas naturreservat (3). (artp.), (12F 9c , [6699670, 1460157] ), 2015 (Stig-Åke SvensonLars-Erik Nilsson)
Stormyran Omr. 56 (artp.), (13F 0a , [6700193, 1452312] ), noterad , 2019 (Lars-Erik Nilsson, Bonnie Nilzon, Stig-Åke Svenson)
Norr Prästbodarnas naturreservat (2) (artp.), (13F 0c , [6700134, 1460263] ), 2015 (Stig-Åke SvensonLars-Erik Nilsson)
Norr Prästbodarnas naturreservat (artp.), (13F 0c , [6700175, 1460248] ), minst 40-50 ex. på mindre mosse/myr. , 2015 (Stig-Åke SvensonLars-Erik Nilsson)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14575] ), kärr, tämligen allmän , 2004 (AÖg)
VNV om Säl (13F 1b , [6709790, 1458050] ), gammal skog med rikkärrsdråg, 2006 (LBr & IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707370, 1462630] ), myrkant, 2010 (IPt)
S om Nordbäcksbodarna (13F 2a , [6713200, 1452950] ), kärr, enstaka , 2003 (IPt)
V om Nordbäcksbodarna (13F 2a , [6713510, 1452360] ), kärr, spridd, flerst. , 2004 (IPt)
V om Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67136, 14526] ), kärr, 1988 (IPt)
Trolldalen,Kärrmyren (13F 2b , [67118, 14597] ), rikkärr, t.rilkigt , 2002 (IPt)
Dammyren (13F 2c , [67100, 14614] ), myr, sparsamt , 2002 (IPt)
Trolldalen ,nedom Ättestupan (13F 2c , [6712240, 1460290] ), bäckkant, fåtal , 2003 (IPt)
Björka (13F 2c , [67126, 14608] ), myr, sparsamt , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67133, 14624] ), skogsmark, sparsamt , 2000 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [6714400, 1461080] ), litet kärr i skog, rikligt , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712501, 1468737] ), myr/sumpskog med bäck, 2014 (IPt)
500 m NV Bäckan (13F 3c , [6715850, 1464790] ), ~refl~ ,skogskärr, ,frekvens ej bedömd 1996 (JMa)
Råmyran (13F 3c , [6718801, 1464290] ), myr, 2011 (IPt)
Vid sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720480, 1460910] ), ~refl~ ,myr med våtpartier begränsad av väg , sjöstrand och dike, ,frekvens ej bedömd 2003 (DABS)
Moje (13F 4c , [67218, 14610] ), granskog, enstaka , 2003 (DABS)
ÅL

Bummersberget (13F 6d , [6730030, 1468910] ), gräsmyr intill ängsgranskog, 1993 (TLj)
Gravertjärnen (13F 6e , [67314, 14707] ), ~refl~ ,skuggig myrmark, ,frekvens t.allm. 1999 (MBe)
BJURSÅS

N om gamla Sågmyravägen,V om bro över Rexbäcken (13F 6f , [67348, 14788] ), litet kärr, 3 ex , 1988 (UEr)
Bultbo (artp.), (13F 7f , [6738300, 1478356] ), 2013 (Lars Lagerqvist)
Bultbo (artp.), (13F 7f , [6738471, 1478487] ), 2015 (Lars Lagerqvist)
Bultbo 1 (artp.), (13F 7f , [6738480, 1478640] ), 2014 (Lars Lagerqvist)
Bultbo 1 (artp.), (13F 7f , [6738480, 1478640] ), 3 plantor , 2012 (Lars Lagerqvist)
Bultbo (artp.), (13F 7f , [6738483, 1478487] ), myrmark, 2 , 2009 (Lars Lagerqvist)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ), hävdad slåtteräng, 2008 (JJa & IPt)
Liholn (artp.), (13F 7g , [6739073, 1480102] ), lövnaturskog / örtrika bäckdråg, 1997 ((sks), Gunnar Granér)
Björsberg (13F 8g , [6740480, 1482200] ), vägkant, 2015 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745670, 1483320] ), liten myr, 2014 (JJa)
SILJANSNÄS

Myr ca. 500m S Israelsjön (artp.), (13E 7h , [6737141, 1437820] ), noterad , 2016 (Lars-Erik Nilsson)
Skorvnäsudden (13E 9j , [6745810, 1449580] ), vägkant skogsbilväg, 1 ex , 2009 (IPt)
LEKSAND

Öster om Ballsen, Leksands kommun (artp.), (13E 4f , [6720272, 1429838] ), 2009 (Sebastian Kirppu)
Väster om Siksjön, Leksands kommun (artp.), (13E 5f , [6728802, 1427579] ), 2009 (Sebastian Kirppu)
Draggsberget (13E 5h , [6725520, 1439900] ), surdråg i gammelskog, 2011 (IPt & JJa & RNy)
Tretjärn 700 m S (artp.), (13E 5h , [6728952, 1436989] ), gransumpskog /, 2007 ((sks), Yngve Perjons)
Brändan, SV om Pers-Pellesmyran (artp.), (13F 3a , [6718910, 1450980] ), blandskog, sank, sluttande, 3 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
1,2 km ost Granbergs fäbodar (artp.), (13F 6a , [6733303, 1451181] ), surdråg, 6 stjälkar , 2012 (Pär Dahlström)
Risa (13F 8c , [67404, 14626] ), fuktig skogsmark, 5 ex , 1987 (MKp)
Söder Bergsäng, Hökmyr (13F 8c , [67433, 14614] ), myrkant, 6 ex , 1991 (MKp)
S. Bergsäng (13F 8c , [67434, 14608] ), fuktig skogsmark, 13 ex , 1987 (MKp)
Stormyran norr om Mörtsjön (artp.), (13F 9g , [6747124, 1484016] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749250, 1485640] ), myrmark, 2013 (JJa)
RÄTTVIK

Grissen (13F 9d , [67482, 14663] ), gammalt kalkbrott/marmorbrott, fåtal , 2014 (GHa)
Rättviksheden (artp.), (14F 0c , [6754077, 1464288] ), lavtallhed, noterad , 2016 (Rolf-Göran Carlsson, Kurt-Anders Johansson, Anita Stridvall)
Risröds naturreservat (artp.), (14F 0d , [6752885, 1468076] ), 5 , 2018 (Per Johansson)
Risröds naturreservat (artp.), (14F 0d , [6753035, 1467757] ), 2008 (Björn Abelson)
Handskflyten (artp.), (14F 0d , [6754268, 1468307] ), 6 stjälkar/strån/skott , 2018 (Anders Helander)
Glisstjärn (artp.), (14F 1c , [6757435, 1461454] ), 10 stjälkar/strån/skott , 2020 (Anders Helander)
Tranumyr (14F 1d , [6759550, 1466940] ), myrkant, en liten grupp , 2018 (LBr)
Hemra-Tvärsen (artp.), (14F 1f , [6757052, 1478984] ), 2011 (Lars-ove Wikars)
Sågrönningen (14F 4e , [67744, 14714] ), ~refl~ ,myr, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Grunan vid vägen mot Halvarsbodarna (14F 5g , [67752, 14809] ), bäck fylld med järnockra, flertal , 2015 (GHa)
Gunnilåsen (14F 5g , [67789, 14819] ), klibbalskärr, fåtal , 2009 (GHa)
BODA

Kalkberget (14F 2d , [67600, 14688] ), fuktigt skogsparti, 20 st inom några få kvadrat decimeter , 2010 (GHa)
Skärbackensvägen (14F 2d , [67645, 14659] ), bäckravin, ensaka , 2012 (GHa)
Atlasruta (14F 3d ), fuktig skog,även f.d.änsmark o v'ägdiken, frekvens:allmän , 1985 (TLj)
Styggforsens naturreservat (artp.), (14F 3d , [6765734, 1466782] ), barrskog, 3 plantor , 2011 (Joakim Ekman)
Bäcken från Grönockran (14F 3e , [67686, 14703] ), ~refl~ ,sumpskog, < 10 ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Snusbacken (14F 4c , [67725, 14626] ), liten myr, tiotals spridda över myren , 2010 (GHa)
400 m N vägen genom Laduängert (14F 4c , [67734, 14638] ), ~refl~ ,rikkärr väster om kraftledningen, ,frekvens m.allm. 2000 (GHa)
100 m O transf.stn.,"Myrgropör" (14F 4d , [67726, 14657] ), ~refl~ ,myr föstörd av torvtäkt,nu avfallstipp, ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ), rikkärr och rik sumpskog, några få , 2010 (LBr)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [67729, 14694] ), rikkärr, flerstädes ii norra delen av myren , 2010 (GHa)
Myr NO Skarpgården (14F 4d , [6774210, 1468080] ), sumpskog, riklig , 2010 (LBr)
800 m SSV Pungarna (14F 4f , [67732, 14766] ), ~refl~ ,granskog i bäckravin, fåtal ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
1 km S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775130, 1481390] ), bäckdråg i sumpskog, enstaka , 2007 (GHa)
ORE

Moränget (14F 5c , [67798, 14624] ), sumpskog, enstaka , 2010 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67799, 14627] ), rik skogsmark o rikkärr, flerst. , 1985 (TLj)
Sjugelmyren (14F 5d , [67773, 14679] ), myr, flertal , 2013 (GHa)
Lövåsbäcken (14F 5e , [67790, 14734] ), ~refl~ ,fuktigt dike, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.), (14F 6c , [6780235, 1462646] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Michael Löfroth)
Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ), ~refl~ ,myrdrag i björkskog, < 10 ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ), surdråg och sumpskog, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Myr NO Svartesåsen (14F 9e , [67994, 14702] ), myr, enstaka , 2015 (GHa)
Gruvberget (14F 9e , [67997, 14707] ), myr, flertal , 2018 (GHa)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ), gammal fäbodsvall, vid källa, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ), surdråg och sumpskog, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14703] ), myr, enstaka , 2018 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ), surdrag och sumpskog, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14711] ), myr, fd myrslog, enstaka , 2018 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68064, 14762] ), sumpskog (f.d. betesmark), enstaka , 2016 (GHa)
NV spetsen av Långjämnaren (15F 2d , [6814574, 1465084] ), skogsmark, artrik våtmark, 2005 (JHe)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ), kanten av kallkälla, enstaka , 2015 (GHa)
400 m NV om Håvatjärnen (15F 3c , [6818566, 1463166] ), artrik skogsmark, översilad, 2005 (JHe)
700 m VNV Havatjärnen (15F 3c , [6818788, 1462898] ), artrik lövrik skogsmark,översilad, 2005 (JHe)
300 m N om Havatjärnen (15F 3c , [6818788, 1463545] ), skogsmark, våtmark, 2005 (JHe)
Snotten (15F 3d , [6818158, 1467200] ), skogsmark, 2005 (JHe)
Håven (15F 4d , [6822380, 1465770] ), vägkant, 3 ex , 2009 (JJa & BCa & IPt)
ORSA

Vångsgärde mot SO i däljorna (14E 4h , [67731, 14361] ), bäcksänka, 1988 (JEd)
Enån v.Torsängsmyren (14E 5h , [6777, 1439] ), kärrkantero.fuktlövskog, 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Frekv:m.a! (åtm 6 lok) Kallholen-Kallmora (14E 6i , ), fuktskog ,kalkpåv.ängsveg.fuktsvackor i tallmo,kärrkanter, ,frekvens t.allm. 1987 (JEd)
Kallholen-Kallmora (14E 6i , [67831, 14406] ), 1987 (JEd)
Kallholen-Kallmora (14E 6i , [67834, 14403] ), 1987 (JEd)
Kallholen-Kallmora (14E 6i , [67842, 14437] ), 1987 (JEd)
Kallholen-Kallmora (14E 6i , [67845, 14414] ), 1987 (JEd)
Mickelvål (artp.), (14E 6i , [6784590, 1441451] ), lövrik barrnaturskog /, 1994 ((sks), Thomas Östlund)
NO om Hornberga v.Knölbäcksravinen o.Långmyrarna (=2 lok.) (14E 7h , [6789, 1437] ), bäcksnår resp. intermediärkärr, 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Kallmora Gruvbackar Mässbacken, fl! (14E 7i , [6785, 1443] ), fuktskog , väkkanter, 1987 (JEd)
Slipstensgruvorna (artp.), (14E 7i , [67853, 14435] ), en lokal, (nogr. 400 m) , 2007 (Bengt Oldhammer)
Ljothed 1 km mot SSV (14E 7i , [67888, 14438] ), tuvig sumpskogskant, 1989 (JEd & LBr)
Nybodberget (artp.), (14E 8g , [6792925, 1431779] ), barrskog / betad hagmark, 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ), granskog, 1988 (JEd)
Grunuflot (artp.), (14F 5a , [6778964, 1452277] ), 3 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Skällmyren (14F 5b , [67755, 14586] ), myr, enstaka , 2009 (GHa)
Leskusänget (artp.), (14F 6a , [6784919, 1452235] ), lövängsrest / rikkärr/kalkkärr, 1994 ((sks), Thomas Östlund)
Kväksel fäb. (14F 8a , [6792, 1453] ), fuktgranskog, enst! , 1983 (JEd)
Gangsberets SV-sida (15E 0g , [6804, 1430] ), fuktgranskog, 1988 (JEd)
Gangsberg (artp.), (15E 0g , [6804183, 1430315] ), sekundär lövnaturskog / bergbrant, 1995 ((sks), Thomas Östlund)
Pettsberget (artp.), (15E 2g , [6813824, 1430776] ), 1995 (Bengt Oldhammer)
Skåltjärnarna (15F 1b , [6807330, 1459270] ), björksumpskog, sparsamt , 2015 (LBr)
SOLLERÖ

Skejsberget bäck ca 500 m SV (13E 6c , [6733580, 1412820] ), ~refl~ ,bäck i lövsumpskog, ,frekvens t.allm. 1997 (HLe)
Djupsjön 500 m nv (artp.), (13E 7e , [6735772, 1424437] ), 2010 (Bo Karlsson)
Länsmansmyren SV (artp.), (13E 8e , [6741368, 1423601] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
MORA

Siljansfors försökspark , (14E 0e , ), sumpskog,myrkanter och på vägkanter, allmän , 1982 (Göran Thor)
Garsås 1.8 km Ö-ut strax S om Rv (14E 1j , [67560, 14491] ), utdikat skogskärr, 1989 (JEd)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763312, 1449118] ), ängsmark, fäbodvall, 2011 (IPt)
Oxeråsen so nr 17 (artp.), (14E 4a , [6771075, 1400836] ), 3 stjälkar/strån/skott , 2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen so nr 4 (artp.), (14E 4a , [6771103, 1401233] ), 7 stjälkar/strån/skott , 2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen so nr 18 (artp.), (14E 4a , [6771116, 1401321] ), 2 stjälkar/strån/skott , 2016 (Bo Karlsson)
Ost Oxeråsen (artp.), (14E 4a , [6771918, 1400822] ), noterad , 2012 (Nicklas Gustavsson, Jörgen Sundin)
Boggmyren (artp.), (14E 4c , [6773370, 1411950] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Spångmyren (artp.), (14E 4c , [6774440, 1412490] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Enmyren NO om Söderberget (14E 4d , [67741, 14171] ), ~refl~ ,större skogsmyr, ,frekvens ej bedömd 2004 (LBr)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770825, 1425556] ), växte på äng-gräsmark. något ovanligt, 1986 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Gopshus, kärr vid Kumbelvägen (artp.), (14E 5d , [6776660, 1415170] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), fuktig lövskog med rörligt markvatten, 2009 (Ralf Lundmark)
Bredänget (14F 4b , [67710, 14563] ), ~refl~ ,björksumpskog, bäckkant, myr, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Stentjärnarna (artp.), (15E 1e , [6809866, 1422257] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ), 1996 (AGr)
VÅMHUS

Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
VENJAN

Kringlokmyrkölen (artp.), (13E 7a , [6737965, 1400688] ), 2 plantor/tuvor , 2001 (Håkan Lernefalk)
Kringlokmyrkölen (artp.), (13E 7a , [6738048, 1401017] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Hästhagen (artp.), (13E 9b , [6748192, 1407047] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Venjan (artp.), (14D 1j , [6759, 1398] ), 2002 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Mångsbodarna kvarn och såg (artp.), (14D 5g , [6776378, 1381712] ), sumpskog, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Mångsbodarna nr 2 (artp.), (14D 5g , [6777151, 1382878] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Vid telemast (artp.), (14D 5h , [6775889, 1389428] ), grusutfyllnad, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Stor-Nästjärnen So om (artp.), (14D 5h , [6779772, 1385671] ), kärr i granaskog, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Tjärnmyr, Risberg (artp.), (14D 5i , [6775560, 1390182] ), fattigt sluttningskärr som övergår i myr och gungfly., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Storstuguberget, 750 m SSO Storstugutjärnen, Ö om skogsbilv (artp.), (14D 5i , [6778156, 1391203] ), skogsbäck, översilad mark, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Ulf Swenson, Johanne Maad)
Ersbäck, båda sidor av bro SO om Lövrismoren (artp.), (14D 5j , [6777413, 1396727] ), skogsbäck, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Norra Lövristjärnen (artp.), (14D 5j , [6777477, 1397708] ), fattigkärr, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Vanån, SV Stamnsmyr (artp.), (14D 6g , [6781162, 1380100] ), strandskog, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Åsgrav SSO om (artp.), (14D 6i , [6783515, 1394615] ), sumpskog, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Käringbergsbäcken, östra delen (artp.), (14D 6j , [6784617, 1395746] ), skogsbäck, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Ulf Swenson)
Uppdjusberg, V om Stor-Uppdjusen (artp.), (14D 7h , [6785896, 1389444] ), sluttning med granskog, bäck och källdrag, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Rämmasjön i V (artp.), (14D 7j , [6789696, 1397557] ), skogskant vid myr, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Sälen, fäbod (artp.), (14D 9j , [6795324, 1396437] ), kulturmarker kring fäbodar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Pigforsbäcken (artp.), (14E 6a , [6782847, 1401392] ), bäck med kärrområde och fuktig skog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Tombodmyren, nordväst (artp.), (14E 6a , [6783208, 1402612] ), intermediärt kärr, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
där bäcken rinner upp vid Storskär (artp.), (14E 7a , [6785268, 1400688] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Hållstugan OSO om (artp.), (15D 0g , [6802892, 1382297] ), vägdike, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.), (15D 0g , [6803595, 1380271] ), längs ån, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Nyängens naturreservat (artp.), (15D 1d , [6808975, 1368794] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Trängslet, nedanför hyrstugorna (artp.), (15D 1h , [6808410, 1388801] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Åbäck (artp.), (15D 3i , [6817255, 1392512] ), noterad , 2003 (Gudrun Norstedt)
Åbäck (artp.), (15D 3i , [6817431, 1393216] ), noterad , 2003 (Gudrun Norstedt)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ), 2003 (LBr)
Rånäs, 600 m NO om (artp.), (15D 4e , [6823342, 1370706] ), fuktig granskog, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Granubergsberg (artp.), (15D 5g , [6827980, 1384014] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Kolmark (artp.), (15D 5j , [6825600, 1396600] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Rotnen mellan Öster-Trollgrav och Broksjön (artp.), (15D 6i , [6832896, 1392566] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Jöllmyr, övr. delen, 1 km VNV om Risberg fäbod (artp.), (15E 0a , [6803214, 1401124] ), tallmyr, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Risbergskogen, 2 km NO om Risberg fäbod (artp.), (15E 0a , [6804376, 1403193] ), skogsbäck och kärr, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Torrlid, damm ovanför (15E 0c , [6800950, 1412390] ), sumpgranskog, sparsam , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Käringmyrarna, norra delen (artp.), (15E 1a , [6806478, 1400305] ), fattigmyr och igenväxt myrodling, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Randåsgrav, bäck från (artp.), (15E 5a , [6829329, 1402106] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ), vändplan samt intilliggande myr och granskog, 2003 (LBr)
Dritränn, kärr SV om (artp.), (15E 6a , [6832673, 1401880] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
HAMRA

Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.), (15E 6g , [6834732, 1431483] ), våtmarkskomplex/sträng-flarkkärr, 1991 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.), (15E 6g , [68348, 14314] ), fukthed ock kärr, allmän förekomst , 1991 (JAs)
N om Trubbingen (artp.), (15E 7g , [68362, 14324] ), kärr och sumpskog, enstaka förekomst , 1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.), (15E 7g , [6836325, 1432308] ), kärrkomplex/soligent kärr, 1991 (Johan Abenius)
Norr om Stora Korpimäki (artp.), (15E 8g , [6840016, 1432664] ), noterad , 2020 (Jenny Andersson)
Torpberget (artp.), (15E 9g , [6847236, 1434928] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (15E 9h , [6848498, 1439934] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (15E 9h , [6848501, 1439942] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (16E 0i , [6851936, 1441361] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Norr om Kroktjärnsberget (artp.), (12E 1e , [6658728, 1421269] ), myr, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ), ~refl~ , ,frekvens t.allm. 1990 (GEn)
Pojsa (artp.), (12E 2e , [6662960, 1424820] ), sumpskog, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Lövtjärnsmossen (artp.), (12E 2f , [6663507, 1427281] ), skogskärr, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Nedre Korrolams utflöde, 800 m NV Tystupets kraftstation (artp.), (12E 3c , [6667354, 1412136] ), skogsbäck i brant sluttning, noterad , 2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Ammaso, 1100 m NO Tystupets kraftstation, nyckelbiotop (artp.), (12E 3c , [6667688, 1412118] ), skogsbäck i brant sluttning med järnockrautfällning, noterad , 2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Lilla Kullerberget (artp.), (12E 4d , [6674630, 1416353] ), litet källkär i blåbärsgranskog, 2014 (Janolof Hermansson)
Lagalammsberget (artp.), (12E 5c , [6679933, 1413235] ), barrnaturskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Nordhöjden (artp.), (12E 5e , [6677636, 1423868] ), noterad , 2015 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Nordhöjden (artp.), (12E 5e , [6677755, 1423875] ), gransumpskog, 2014 (Janolof Hermansson)
Nordhöjden (artp.), (12E 5g , [6677171, 1433880] ), noterad , 2015 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Nordhöjden (artp.), (12E 5g , [6677206, 1433881] ), noterad , 2015 ((Rapportör) Malin Sahlin)
FLODA

Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ), ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Tyrsberget (12E 9i , [6696731, 1441406] ), myr, 2017 (IPt & SNy)
N om St. Botbergstjärnen (13E 0j , [6701220, 1445220] ), myrmark, 2011 (IPt)
Norflytten 100 m O (artp.), (13E 1h , [6707381, 1435318] ), 3 , 2017 (Håkan Lernefalk)
NÅS

Locusmossen, Vargåsen (12E 6g , [6683165, 1432880] ), 6-8 ex , 2012 (Lars-Erik Nilsson)
SO Käringsjön (12E 8d , [6690487, 1415642] ), ~refl~ ,sumpgranskog, ,frekvens ej bedömd 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ), myrmark, 2010 (DABS)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ), naturskog, 2007 (DABS)
St Flen, ca 600 m N om S i Stor-Flen (12E 9g , [66989, 14322] ), 1990 (BEh)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ), lagun, strandkärr, skogsbryn, 1998 (DABS)
Mellanborg, ca 500 m N a i Mellanborg (13E 1f , [67069, 14280] ), 1990 (BEh)
Nirö, 600 m SO n i Gammalrösmyran (13E 1f , [67085, 14276] ), 1990 (BEh)
JÄRNA

Hansabacktjärn (artp.), (12E 8b , [6691388, 1407173] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Finnjälsen V (artp.), (12E 8c , [6694916, 1411083] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ), ~refl~ ,Barrblandskog, 2012 (HLe)
Andersfors (artp.), (12E 9b , [6699144, 1408841] ), noterad , 1989 (Håkan Lernefalk)
Björndalsbergets nordsluttning (12E 9c , [6695058, 1410520] ), gransumpskog, 2008 (HLe)
Ca 200 m N Nävertjärnarna (12E 9c , [6696200, 1410423] ), gransumpskog, ca 20 ex , 2008 (HLe)
Hummelforsens kraftstation 100 m N (13E 0b , [6704960, 1408660] ), ~refl~ ,blandskog, 2010 (HLe)
Hummelforsen (artp.), (13E 0b , [6704960, 1408660] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ), å med blandbarrskog, 2008 (HLe)
Ca 500 m Ö dammen Vakran (13E 0c , [6702126, 1411464] ), ~refl~ ,bäck i sumpgranskog, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
Årberget V (artp.), (13E 0d , [6701399, 1415110] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ), ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter, ,frekvens ej bedömd 2006 (HLe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ), ~refl~ ,bäck i sumpskog, 2009 (HLe)
Snarkflotten (artp.), (13E 1d , [6705711, 1416194] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Lundbergstjärnen V delen (13E 2c , [6710960, 1411950] ), ~refl~ ,bäck i granskog, 2009 (HLe)
Idbäcken (artp.), (13E 2c , [6712413, 1411187] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)
Bäck ca 800 m SSV Tvärbackskojan (13E 3b , [6716952, 1408929] ), ~refl~ ,bäck i örtrik barrskog, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Vanåbodarna (artp.), (13E 3c , [6716899, 1411747] ), noterad , 2011 (Håkan Lernefalk)
Alntjärnsheden (artp.), (13E 3c , [6717227, 1414113] ), alsumpskog /, 1996 ((sks), Leif Johansson)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ), ~refl~ ,älvstrandskog, ,frekvens t.allm. 2012 (HLe)
Äbbtjärmberget (artp.), (13E 4a , [6721261, 1404692] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Rännflån N (artp.), (13E 4b , [6721353, 1407280] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Mosse mellan Flögsjöbergets höjder (13E 4b , [6723250, 1406350] ), ~refl~ ,mosse, ,frekvens m.allm. 2004 (HLe)
Gnupen no delen s om vägen (artp.), (13E 4c , [6724905, 1411623] ), grandominerad sumpskog, bäck, 2010 (Bo Karlsson)
Starrtjärn (artp.), (13E 4d , [6721934, 1415338] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Kakeltjärnan (artp.), (13E 4d , [6723313, 1416371] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Djupnäset V (artp.), (13E 4d , [6724096, 1415966] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Djupnäset V (artp.), (13E 4d , [6724239, 1415866] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Gäddtjärnbäcken (artp.), (13E 5a , [6725477, 1404650] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Björkbäcken (artp.), (13E 5b , [6728159, 1409085] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Björkbäcken (artp.), (13E 5b , [6728159, 1409085] ), 2 ex. , 2002 (Håkan Lernefalk)
Gäddkölen (artp.), (13E 5b , [6728286, 1406246] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Björkbäcken (artp.), (13E 5b , [6728317, 1409353] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Storrönningen O (artp.), (13E 5b , [6728479, 1407570] ), 2 ex. , 1998 (Håkan Lernefalk)
Abbortjärn V (artp.), (13E 5c , [6725344, 1411851] ), 20 plantor/tuvor , 2006 (Håkan Lernefalk)
600 m SO St Gnupen (13E 5c , [6725399, 1411956] ), ~refl~ ,fattigkärr, ,frekvens m.allm. 2007 (HLe)
Snöttubergsbäcken (artp.), (13E 5c , [6726325, 1414838] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Gönan (artp.), (13E 5e , [6725808, 1422293] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Öradtjärnsbäcken (artp.), (12D 9j , [6695307, 1398934] ), 3 plantor/tuvor , 2002 (Håkan Lernefalk)
Ö Ö Vällbergsmyran (artp.), (12D 9j , [6697606, 1399019] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Granan V (artp.), (12D 9j , [6698353, 1399840] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Ärten N (12E 7a , [6688557, 1403134] ), sumpskog, 14 , 2015 (HLe)
Järnkarlbäcken (artp.), (13E 0a , [6700234, 1402855] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Holberget (artp.), (13E 0a , [6702295, 1404519] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Holberget fd fäbod (13E 0a , [6702300, 1404510] ), ~refl~ ,blåbärsgranskog, 21 , 2010 (HLe)
Putten SO (artp.), (13E 0a , [6702683, 1404259] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Sultentjärnen (13E 2a , [67124, 14020] ), blandmyr, 2013 (HLe)
Porstjärn SV (13E 2a , [6713250, 1402530] ), sumpskog, 1 , 2013 (HLe)
Finnlokåsens naturminne (artp.), (13E 3a , [6715730, 1402003] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
MALUNG

Haftaskölen-Vimyran 5 km NV Opsaheden (artp.), (13D 1i , [6708588, 1394439] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Michael Löfroth)
Bäckelberget (artp.), (13D 2d , [6712610, 1369740] ), barrnaturskog, 2011 (Sebastian Kirppu)
Lortmyren NO om (artp.), (13D 3d , [6717312, 1368181] ), noterad , 2019 (Uno Skog)
Väster om Kallkölen (artp.), (13D 3e , [6715281, 1371573] ), barrnaturskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Storåsen (artp.), (13D 3e , [6718480, 1370130] ), noterad , 2019 (Uno Skog)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ), fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk, 2014 (BGM)
Väster om Buberget (13D 4h , [67233, 13858] ), skogsmark, 2 , 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ), ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs, ,frekvens t.allm. 2005 (BGM)
Västra Berget (artp.), (13D 5j , [6725675, 1397196] ), noterad , 2000 (Håkan Lernefalk)
Hästskobrändbäcken (artp.), (13D 5j , [6726732, 1396464] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Hästskobrandbäcken NO Lissbuberget (13D 5j , [6726732, 1396464] ), ~refl~ ,bäck i sumpgranskog, ,frekvens t.allm. 2002 (HLe)
Adelbäcken (artp.), (13D 5j , [6728097, 1398039] ), noterad , 2000 (Håkan Lernefalk)
Ca 800 m ONO Årstjärnen (13D 6g , [67305, 13819] ), ~refl~ ,bäckzon med granskog, ,frekvens t.allm. 2004 (MNo)
Tyngebergets västsida (13D 6i , [67326, 13924] ), skogsmyr, mycket , 2006 (BGM)
Tyngeberget (artp.), (13D 6i , [6733681, 1394616] ), 3 stjälkar/strån/skott , 2020 (Andreas Öster, Mats Nordhag)
Öjsberget (13D 7i , [67397, 13912] ), frodig skog nedom diabasbrant, 2013 (BGM)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67403, 13934] ), skog och skogsbäck, 2013 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens t.allm. 2000 (BGM)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [67426, 13914] ), skapligt rik myr, 2016 (BGM)
Vid Illmyran (13D 8i , [6743701, 1390928] ), ganska rik myr, 2015 (MNo)
Illmyran 2km norrr Vålberget (13D 8i , [67438, 13906] ), skapligt rik myr, 2016 (BGM)
Råberget (13D 9f , [6746110, 1377440] ), ~refl~ ,gles frodig skog, 5 ,frekvens t.allm. , 2008 (BGM)
Delåmyran, S om grusvägen (artp.), (13D 9h , [6749049, 1387174] ), myr, medelrikkärr, noterad , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Öjs-Lyberget (13D 9h , [6749820, 1385000] ), bäckzon, rikligt , 2008 (BGM)
Öje, Ogströmmen (13D 9i , [67460, 13939] ), frodig strandskog, c:a 25 ex , 1998 (MNo)
Fageråsen O (artp.), (13E 5a , [6725584, 1400895] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)
Nedom Gnupen (14D 0h , [6751440, 1385123] ), rikt backkärr, 2015 (BGM)
V Stor-häsjan (artp.), (14D 0j , [6751000, 1395024] ), noterad , 2016 (per-erik mukka)
LIMA

Björnåsen (artp.), (13D 9d , [6745263, 1367352] ), noterad , 2017 (Jenny Andersson)
Risåskölenområdet (artp.), (13D 9e , [6749762, 1372464] ), noterad , 2018 (Jan Henriksson)
Gärdeån (artp.), (13D 9f , [67479, 13757] ), 2007 (Bengt Oldhammer)
Bössvallen (artp.), (14C 4h , [6774476, 1337970] ), noterad , 2017 (Jenny Andersson)
Bocktjärnmyran (artp.), (14C 5g , [6775068, 1332382] ), noterad , 2017 (Jenny Andersson)
Orrholen (artp.), (14C 5g , [6777294, 1331894] ), noterad , 2017 (Jenny Andersson)
Mårts-Perodlingen (artp.), (14C 5j , [6777497, 1346741] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Urväderskölen N (artp.), (14C 5j , [6777517, 1345703] ), 3 plantor/tuvor , 2005 (Håkan Lernefalk)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789210, 1347510] ), ravinbotten, 2 stjälkar/strån/skott , 2019 (Håkan Gustafson)
Östra Tandö (artp.), (14D 0e , [6750280, 1371293] ), 1 , 2018 (Magnus Lundström)
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ), backkärr, c:a 10 ex , 2009 (BGM)
Hässmyran Söder (artp.), (14D 1e , [6757449, 1373564] ), barrskog /, 2006 ((sks), Henrik Liliedahl)
Lövhön, söder om (artp.), (14D 2e , [6764788, 1372509] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Smilbäcken (artp.), (14D 3c , [6768559, 1360685] ), barrnaturskog /, 1994 ((sks), Henrik Liliedahl)
Långmyran S (artp.), (14D 4c , [6771055, 1361176] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
TRANSTRAND

Näsvallkojan N (artp.), (14D 4c , [6771290, 1364403] ), 2 plantor/tuvor , 2005 (Håkan Lernefalk)
Svinhålsklittarna 700 m O (artp.), (14D 4c , [6772400, 1364500] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Trollsterhuset, Horrmundberget (artp.), (14D 4d , [6770247, 1367731] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Långhässjemyrans norra del (artp.), (14D 4e , [6774651, 1370617] ), skogskärr, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Hemfjällstangen, Lindstigen (artp.), (14D 5c , [6776550, 1360290] ), surdrog mellan myr och väg, 3 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Rörmyran, NO om Mickelsbodarna (artp.), (14D 5c , [6777430, 1361940] ), myrlagg, 5 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.), (14D 5c , [6777540, 1362780] ), vitmossekärr vid bäck, 6 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.), (14D 5c , [6777610, 1362510] ), granskog, grov, mossig, 4 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.), (14D 5c , [6777920, 1362340] ), granskog,fuktig, 27 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.), (14D 5c , [6778190, 1362420] ), granskog, 1 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.), (14D 5e , [6775325, 1372624] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784090, 1359910] ), kärr, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern (artp.), (14D 6c , [6780395, 1361761] ), gransumpskog /, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Brändsätern, VNV om (artp.), (14D 6c , [6780960, 1360950] ), kärr i ungskog, 1 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, NV om (artp.), (14D 6c , [6780960, 1361000] ), granskog, 1 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, NV om (artp.), (14D 6c , [6780980, 1360940] ), kärr i ungskog, 2 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Digerbodkölen, V om (artp.), (14D 6c , [6781030, 1361470] ), björkskog, ung, sank, 8 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6782233, 1360802] ), betad hagmark / naturlig skogsbäck, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6782513, 1360630] ), skog-myrmosaik / gransumpskog, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6782916, 1360426] ), barrnaturskog / naturlig skogsbäck, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Hemfjällets östsluttning, NNV om Mill-Larssätern (artp.), (14D 6c , [6783010, 1360320] ), vitmossekärr, 3 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ), backkärr med bäckar och barrskog, 2012 (HLe)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6784013, 1360366] ), källpåverkad mark /, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6784086, 1360978] ), gransumpskog /, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780820, 1370360] ), myrmark, rikkärr, 2013 (DABS)
Östfjällssluttningen (artp.), (14D 7b , [6788692, 1357200] ), barrnaturskog / skog-myrmosaik, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Sälen (artp.), (14D 7c , [6785956, 1362252] ), noterad , 2017 (Billy Lindblom)
Barkarkölen (artp.), (14D 7c , [6786190, 1360935] ), noterad , 2017 (Billy Lindblom)
Myrflodammen, SV om (artp.), (14D 8a , [6791170, 1350110] ), myr, sluttande, 8 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Östfjällssluttningen (artp.), (14D 8b , [6791412, 1356006] ), barrnaturskog / skog-myrmosaik, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Källfjället, raststuga, NO om (artp.), (14D 8b , [6793040, 1355360] ), myr, sluttande, 9 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Källfjället, raststuga, NO om (artp.), (14D 8b , [6793540, 1355760] ), granskog, vid bäck, 1 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Källfjället, raststuga, NO om (artp.), (14D 8b , [6793630, 1355720] ), granskog, sluttande, sank, 1 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ), rasbrant, 2009 (BGM)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795380, 1354710] ), myr, sluttande, källflöde, 1 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6803932, 1345973] ), vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hästnäset (artp.), (15D 0b , [6803958, 1359790] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
N. Hurtigtjärnen V om (artp.), (15D 2a , [6813323, 1352220] ), gransumpskog, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Lövåssätern fäboskog (artp.), (15C 3j , [6819051, 1346044] ), fuktig skog med bäck, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Vidkölssätern (artp.), (15C 4j , [6823505, 1345388] ), bäckmiljö, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
avk2019MITT73 (artp.), (15C 7h , [6839228, 1338055] ), innerslänt, 1 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Myr S Stormorvallen (15C 7h , [6839380, 1338590] ), rikmyr på diabas, spridd , 1996 (LBr)
Skärhamrarna (artp.), (15C 7i , [6838059, 1340232] ), högörtgranskog naturskog intill bäck, noterad , 2016 (Göran Thor, Janolof Hermansson)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.), (15C 7j , [6839786, 1347949] ), myr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Bergsvallen samt N-ut åtm.5 lokaler (15C 9j , [6848, 1346] ), björksumpskogar, 1989 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Yttersätern, 500 m V om, S om vägen (artp.), (15D 5d , [6829698, 1365551] ), fuktig granskog med bäck, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Kvarnen- (15D 6c , [68337, 13609] ), ~refl~ ,bäck med damm, ,frekvens ej bedömd 2006 (HLe)
Brunnåsen (artp.), (15D 6g , [6830279, 1384205] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Sidans O-sida v bäcken ovan Farfars berg (15D 7a , [6837, 1350] ), bäckdråg, 1989 (DABS)
Bruket, vid ån (artp.), (15D 7b , [6838085, 1357383] ), åstrandzon, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Björnsjöåsen, i sänkan före vändplanen (artp.), (15D 7c , [6837191, 1361027] ), sumpdråg i skogsmark, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
1,8 km ONO Gammelsätern (15D 7d , [68369, 13663] ), barrskog med lokar, i fuktstråk, sparsamt , 2002 (LBr)
Stenkrullen (artp.), (15D 7e , [6838474, 1370521] ), 2013 (Ulf Lindenbaum)
Digerflöten N om (artp.), (15D 8b , [6841419, 1358256] ), skogsbäckmiljö, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ), 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ), 1992 (DABS)
Flöten O om (artp.), (15D 9b , [6848572, 1358768] ), vägdike, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Slötjärnsåsen (artp.), (16C 0g , [6851843, 1333767] ), sumpskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
SO om Rörmyrvallen (16C 0j , [6851, 1348] ), björkkärr, 1989 (DABS)
Kvarnbäcken , ca 500 m N bron över Kringelfjorden (16C 0j , [6854, 1349] ), örtrik bäcksänka, 1989 (DABS)
Byggningsån ca 2 km O om Ned. Byggningen (16C 1j , [6855, 1345] ), åstrand - rik sumpgranskog, enstaka , 1989 (DABS)
Söder Trygåsvallen (artp.), (16D 0d , [6853244, 1369534] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
SO om Öguvallen (16D 1a , [68558, 13536] ), ~refl~ ,rikkärr och sumpskog, ,frekvens m.allm. 2002 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ), 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ), 1992 (DABS)
IDRE

Strax norr om Skäret i Knittarna (16C 0f , [6854468, 1328297] ), litet bäckdråg 780 möh, 2 ex , 2008 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68594, 13387] ), ~refl~kbevuxen bäcksänka, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Byggningen nedstöms N.Byggningen samt biflöden (16C 1i , [6855, 1343] ), sumpskog längs bäcken, enstaka spridda ex. , 1989 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68624, 13379] ), ~refl~dråg i tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Sjöändan, Ö om (artp.), (16C 2j , [6860951, 1345745] ), 2015 (Henrik Weibull)
Atlasruta (16C 3f ), 1988 (DABS)
Dalsflon, bäck i N (16C 3i , [6865120, 1344120] ), granskogsomgiven källbäck, 3 ex , 2018 (LBr)
Dalsflon (16C 3i , [6865140, 1344170] ), grankäl med källbäck, 3 ex , 2018 (LBr)
Atlasruta (16C 4d ), 1988 (DABS)
Fallkölen (16C 4d , [6873625, 1316282] ), skogsmark, 2006 (Ulf Lindenbaum)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ), 1988 (DABS)
Guttan, 500 m S om Abborrsillret (artp.), (16C 4e , [6872722, 1320994] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Knallarna, ca 800 m SV bron över Guttan (artp.), (16C 4e , [6872827, 1320352] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Städjan-Nipfjällets NR, vid Gammelsäterbäcken (artp.), (16C 4i , [6871440, 1343275] ), sumpskog., ,frekvens ej bedömd 2014 (Gillis Aronsson)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
Nadden åt S (16C 5g , [6875400, 1333560] ), källdråg, ett stort ex , 2019 (LBr)
Vid Grundöjan nära Storfallet (16C 6h , [6881100, 1338550] ), fuktig granskog, tre ex , 2019 (LBr)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.), (16C 7d , [6889655, 1318955] ), blåbärsgranskog källkärr, noterad , 2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
O om Huskläppens by (16C 7d , [68897, 13186] ), kärr, något 10-tal , 1990 (LAr)
Huskläppen (artp.), (16C 7d , [6889812, 1318507] ), fuktig gräsmark f d betes- och slåttermark, 50 plantor/tuvor , 2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Huskläppen, norr om gårdarna (artp.), (16C 7d , [6889836, 1317898] ), ängsgranskog, noterad , 2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Huskläppen, O om gårdarna (artp.), (16C 7d , [6889842, 1318837] ), kärr med gran, 25 plantor/tuvor , 2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Björnliden (artp.), (16C 7e , [6885203, 1321601] ), 19 , 2017 (Göran Toss)
N Björnliden (artp.), (16C 7e , [68857, 13208] ), 1987 (Bengt Hallberg)
Bäcken nedströms Grövelsjögården (artp.), (16C 8d , [6891816, 1317173] ), ett exemplar hittades där ca 10 meter ovanför där bäcken rinner under en liten skogsväg. , 2014 (Pontus Wickberg)
Fjätfallet Ö om Fjätervålen (artp.), (16D 4b , [6872651, 1355321] ), vägkant., 1 plantor/tuvor , 2018 (Gillis Aronsson)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)

Dalarnes Flora