Corydalis solida ssp.solida    Stor nunneört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA KOPPARBERG

Vårlidsvägen 5 Falun (13F 4i , [6721736, 1490610] ), gräsmatta, nunneörten är besvärande aktiv i gräsmattan , 2020 (Maud Nilsson)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [6714160, 1462660] ), gräsmatta, bland berberisbuskar,lövdunge utanför tomtmark, (2 ex. planterade under -60 talet) ,nu enstaka ex spridda över stor yta , 2002 (IPt)

Dalarnes Flora