Cornus sanguinea    Skogskornell


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

ASPEBODA

Vassbo, S om Lilla Aspan, vid bron (artp.), (13F 2g , [6712197, 1484991] ), strandkanten av å, noterad , 2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Hemshyttan (12F 2i , [6660622, 1490951] ), vägkant mot blandskog, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Västerdalarna

LIMA

Lima skola, strax utanför staketet (artp.), (14D 2d , [6760340, 1367310] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)

Dalarnes Flora