Corydalis nobilis    Sibirisk nunneört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Nylandet (12G 5h , [66784, 15358] ), busksnår på åsen, tillfälligt förvildad , 1995 (PDm)
Hede (12G 6g , [6680, 1534] ), brännplats på åsen och betesmark, tillfälligt förvildad , 1995 (PDm)
HUSBY

Övre Stigsbo vid lv. (13G 0f , [67044, 15262] ), örtrik fd hagmark,förvildad, t.riklig , 1989 (JEd)
Stigsbo, Göras (13G 0f , [6704492, 1526251] ), vägkant, igenvuxen tomtmark, 2018 (IPt)
VIKA

Hosjö kapell (13F 3j , [67194, 14975] ), torr gräsbacke, 2000 (JJa & BCa)
STORA KOPPARBERG

Korsningen Trotzg-Magasinsg (artp.), (13F 4i , [6721601, 1490322] ), stadsmiljö, fyra plantor i trottoarkanten , 2015 (Per Johansson)
Korsningen Trotzg-Magasinsg (artp.), (13F 4i , [6721601, 1490322] ), 2 plantor/tuvor , 2017 (Per Johansson)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Hagen (artp.), (12F 3e , [6668416, 1470304] ), noterad , 2017 (Krister Fredriksson)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [6713370, 1461990] ), älvslänt, tipp för bl.a. trädgårdavfall, sparsamt , 2004 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714160, 1462660] ), lövdunge utanför tomtmark,spridd från trädgård, riklig , 2002 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718860, 1456714] ), grässlänt, 2020 (IPt)
Kyrkbyn (13F 3b , [67195, 14599] ), slänt, några ex. , 2003 (IPt)
Tallbacken,SO om Hembygdsgården (13F 3c , [6718980, 1460190] ), slänt mot älven, spridda från trädgård , 2010 (IPt)
Kyrkbyn, nära tennisplan (13F 3c , [67193, 14600] ), slänt, 2 ex , 2003 (IPt)
ÅL

Insjön Rv 70 550 m syd brofästet (artp.), (13F 5c , [6729418, 1460512] ), slänt på östra sidan av rv 70. observerad från bilen., 2015 (Pär Dahlström)
LEKSAND

Lycka by (13F 7b , [6735570, 1457400] ), förvildad i stenmur ute i åkerland mot Limsjön, långt från gårdar, rikligt , 1992 (TLj)
ORSA

Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), inplanterad och besvärligt ogräs på diverse platser i trädgården, 2013 (Bengt Oldhammer)
Högbackavägen (artp.), (14E 5h , [6776574, 1437275] ), i dike utanför trädgård , 2015 (Bengt Oldhammer)
Västerdalarna

JÄRNA

Vansbro , Dalasågen (13E 2c , [6713080, 1412490] ), skogsdunge,trädgårdsavfall, 2007 (IPt)

Dalarnes Flora