Corydalis intermedia    Smånunneört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

SÄTER

Uggelbo, vid gårdar i byn åtminstone sedan 1930-t * 1960-t (Ove Eriksson) * (12F 8j , [6693, 1495] ), vägkanter, lövsnår, överblivna marker inne i byn, (Möjligen inplanterad från Tingsval-len enligt Ingrid Hedman)., riklig , 1989 (SJa)
Tingsvallen, 1935 (Ingrid Hedman) * 1959 (Tr) * (12F 9j , [6695, 1495] ), ravinslänternas övre delar, mycket riklig , 1987 (SNy o a)
Tingsvallenravinen (artp.), (12F 9j , [6695235, 1495201] ), ängsalskog gråalsdominerad lövskog i siltravin, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
GUSTAFS

Ljusterbro (DBS), (12F 9j , [66954, 14950] ), betad ravinslänt, ~10 ex , 1989 (SJa)
Norddalen SO Ljusterbro (12F 9j , [66955, 14950] ), ravinslänternas övre delar, tämligen rikligt 1987 (TLj) * , 1989 (SJa)

Dalarnes Flora