Corylus avellana    Hassel


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), skogsbryn,skogsbackar, spridd, (16 lokaler) , 1987 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ), vägkant, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Vägen öster Österviken (artp.), (12G 5i , [6678317, 1542798] ), 10 , 2019 (Mats Forslund)
Tyttbo (artp.), (12G 5j , [6675867, 1549306] ), noterad , 2017 (Matthis Kaby)
Rossen SV (artp.), (12G 7g , [6686530, 1534390] ), strand, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
FOLKÄRNA

Lunden v.Högsbergets Konvalecenthem,samt fl.i västbranten (12G 2e , [66648, 15228] ), lund, samt hygge o rik gransluttning, rikl.ofta storvuxen , 1988 (DABS)
Folkarbo (artp.), (12G 3e , [6665039, 1522829] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Folkarbo (artp.), (12G 3e , [6665420, 1522610] ), hassellund, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Högsbergets nordsida (12G 3e , [66657, 15232] ), örtrik granskog, enstaka buskar , 1988 (DABS)
GRYTNÄS

S.om väg vid Askösjön (12G 4d , [66728, 15168] ), granskog, mindre allmän , 1983 (CWa)
Nipor vid Dalälven Ö. och V. om Rv 68(70) (12G 4e , [66702, 15216] ), nipor och raviner med lövskog, m.a , 1980 (CWa)
Jämtsveden vid Högbo (12G 4e , [66702, 15218] ), mjälaslänter, enst.buskar , 1987 (LBr)
AVESTA

Lindsnäs, Ö om riksväg (70) 68 (12G 3e , [66695, 15219] ), blandskog,f.d hagmark, ~10 st , 1981 (CWa)
Kolerabacken-Sågbo, strax söder om järnväg (12G 3e , [66697, 15208] ), gammal älvbrink,lövlund,starkt sluttande,mjäla, ~11 st , 1987 (CWa)
GARPENBERG

Jönvik v. gårdarna (12G 6d , [66828, 15165] ), beteshage, enst.buskar , 1988 (TLj & LBr)
Jönvik (12G 6d , [6682924, 1516525] ), vägkant, 2019 (IPt & SNy)
Realsbo hage (12G 6e , [66818, 15244] ), hagmark, vanlig , 1989 (MDv)
Realsbo hage (artp.), (12G 6e , [6681913, 1524243] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Väster Eskilstjärnen, Hässlen, Garpenberg (artp.), (12G 6e , [6682786, 1524574] ), 16 plantor/tuvor , 2019 (Mats Forslund)
Hässlen, Hedemora (artp.), (12G 6e , [6683485, 1524488] ), 2015 (Raul Vicente)
Hässlen, Garpenberg, Hedemora (artp.), (12G 6e , [6683491, 1524491] ), noterad , 2019 (Mats Forslund)
Hässlen, Garpenberg, Hedemora (artp.), (12G 6e , [6683491, 1524491] ), noterad , 2020 (Mats Forslund)
Hässlen, Garpenberg, Hedemora (artp.), (12G 6e , [6683491, 1524491] ), noterad , 2019 (Mats Forslund)
Hässlen, Garpenberg, Hedemora (artp.), (12G 6e , [6683491, 1524491] ), noterad , 2017 (Mats Forslund)
Hässlen, domänreservat (DFl), (12G 6e , [66835, 15245] ), hassellund, flertal , 1988 (MDv)
Hässlen NR (artp.), (12G 6e , [6683535, 1524626] ), noterad , 2015 (Dennis Nyström)
SV Vaktarbo (12G 7e , [66856, 15205] ), örtrik skog, enstaka , 1989 (JEd)
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ), igenvuxet kalkbrott, 1989 (JEd)
Ljusfallet (DFl), (12G 7f , [66862, 15270] ), skogsglänta, 1mindre buske , 1989 (PDm)
Rörsjön 200m söder om (artp.), (12G 8c , [6692051, 1514025] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Hummelbo (12G 8e , [6693599, 1524295] ), skogsstig, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Brunnsjöberget (DFl-49), (12G 6b , [66835, 15075] ), hygge, liten bäckravin, enstaka buskar , 1989 (HPe)
Brunnsjöberget (12G 6b , [66836, 15075] ), bäckravin, många , 1987 (EDn)
Nötterödningen (artp.), (12G 6b , [6683619, 1507375] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Granbo (12G 7a , [66870, 15022] ), skogstomt (spontan), 10-tal , 1987 (EDn)
Norrhytteberget ,nära Granbo (12G 7a , [66871, 15020] ), ung barrskog, något 10-tal , 1987 (EDn)
Viggenäs (12G 7b , [66896, 15063] ), skog, 2 ex , 1988 (HPe)
Stadssjön (artp.), (12G 7c , [6685478, 1511170] ), 1 , 2020 (Stig-Åke Svenson)
Söder om Sörbo (DFl-49), (12G 7d , [66853, 15151] ), litet hygge, enstaka buskar , 1989 (HPe)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ), gräsmark i engelska parken, 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695040, 1519550] ), igenväxt ö, 2017 (JJa)
Älgsjöbergets S-sida, 1 km NV Byggningen (13G 1c , [67074, 15109] ), nedom sydbrant, minst 15 ex i dunge , 1990 (JEd & TLj)
STORA SKEDVI

Anstahyttan (artp.), (12G 9b , [6697045, 1505647] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ), gräsrik vägkant, 2011 (DABS)
SÄTER

Strax N Laggarbosjön (12F 7j , [6686, 1496] ), gammal kulturmark, spridda större ex. , 1988 (SSv)
Jätteklacken (12F 8j , [66910, 14990] ), blockrik sydbrant, tämligen rikligt , 1986 (SJa)
Knutsbo mot Jätteklacken (12F 8j , [66922, 14991] ), bäcksänka, enstaka , 1991 (JEd & LBr)
Karlsgårdarna (artp.), (12F 8j , [6692205, 1499303] ), 6 , 2015 (Stig-Åke Svenson)
Bispbergs klack (12G 8a , [66920, 15000] ), bergroten, spridd , 1987 (SNy)
SILVBERG

Sandvik vid Ulvsjön, (12F 8f , [6690230, 1479968] ), 2012 (BOr)
Sandvik-Ulvsjön (artp.), (12F 8f , [6690247, 1479914] ), en hasselbuske precis intill vägen . nyetablering, 2012 (Bengt Oldhammer)
S. Högsveden (12F 8h , [66920, 14858] ), gammal hagmark (avverkad), 1988 (THe)
Högsveden (artp.), (12F 8h , [6692099, 1485743] ), 2014 (Stig-Åke Svenson)
Knutsbo (12F 8h , [66926, 14851] ), gårdsplats, 1988 (THe)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6688845, 1466769] ), vägkant, 1 buske , 2020 (SNy)
Tvärstupet S. om (artp.), (12F 8f , [6694401, 1479793] ), 2 st bestånd växte på kolmilebotten.har spridit sej från sydväxtberget ut på hygget. , 2015 (Bo karlstens)
Tvärstupet (12F 8f , [66945, 14797] ), bergrot åt SV, t.rikl. , 1987 (TLj)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694530, 1479400] ), i reservatet hammare och rasbrant, 2013 (SNy)
Knutshyttan (12F 9g , [66965, 14849] ), lövskog, 2-3 buskar , 1983 (SSv)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ), parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan, 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ), vägkanter, lövskog och bergbrant, 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ), lövskog, 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Mellsta mellan älven o campingen (13F 2f , [67108, 14768] ), 3 ex. troligen planterade , 1988 (SNy)
Medväga (artp.), (13F 2f , [6711400, 1479800] ), noterad , 2016 (Gunnar Bäck)
Övre Medväga (13F 2f , [67126, 14796] ), skogsmark, c:a 25 buskar , 1986 (SNy)
VIKA

Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67052, 14947] ), lundartad artrik blandskog, 9 ex , 1996 (SBm)
STORA KOPPARBERG

Källslätten (13F 4g , [6723174, 1481436] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Stadsparken, slåtermark (artp.), (13F 4i , [6721386, 1491533] ), slåttermark med omgivningar, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Germundstäkt Falun (artp.), (13F 4i , [6723099, 1493161] ), 2 , 2018 (Kalle Bergström)
Bergsgården (13F 5h , [6727800, 1485900] ), vägkant genom äldre bostadsområde, 2014 (JJa)
SUNDBORN

Fläddran - Rostberg (13F 6j , [6730357, 1495641] ), hygge, 1 buske , 2012 (RLu)
SVÄRDSJÖ

Boda (13G 6a , [6733537, 1503812] ), vägkant, 2015 (DABS)
ENVIKEN

Marnäsdammen N åbron (artp.), (13F 9i , [6746810, 1492180] ), åstrand, 2009 (Gunnel Sundberg, Ulf Widén)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Norra Sången (11F 8f , [6643570, 1477130] ), i gammalt hässle, nu lövlund m gran, minst 30 gamla buskar , 2006 (TLj)
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ), gräsmark, 2012 (DABS)
Gräsberget, 6 km NNO Kloten (11F 9e , [66474, 14727] ), tidigare betad mark, 2 ex , 1986 (TLn)
NV om kyrkan (11F 9f , [6645520, 1479380] ), ängsbacke, 2010 (DABS)
S. Bisen .1,5 km Ö Ned.Malingsbosjön (11F 9g , [6647, 1482] ), gammal betesmark /lund, ~5 ex , 1986 (TLn)
SÖDERBÄRKE

Rotsjöbergets västra del (11F 9i , [6648, 1494] ), ett flertal buskar , 1986 (LNo)
Kvarnberget (artp.), (11F 9i , [6648105, 1493530] ), granskog, 2 buskar , 2012 (Janolof Hermansson)
Nedom Kvarnberget (11F 9i , [66482, 14936] ), rasmark + klipphylla nedanför bergvägg i hög gammal blandskog, 7 stora buskar , 2000 (BFo)
Kvarnberget (artp.), (11F 9i , [6648225, 1493485] ), granskog, 10 buskar , 2012 (Janolof Hermansson)
Kvarnberget (artp.), (11F 9i , [6648246, 1493448] ), granskog, 1 buskar , 2012 (Janolof Hermansson)
Kvarnbergets västbranter (11F 9i , [66484, 14932] ), lundveg.mellan branten o vägen, ca 10 buskar , 1989 (LNo)
Rotsjöberget, södra delen (11F 9i , [66490, 14941] ), gles blandskog,delvis med bred stig, 3 ex , 2000 (BFo)
N om Slättbo,vid gruvorna (11F 9i , [66495, 14936] ), lundvegetation, ett flertal buskar , 1985 (LNo)
Bromsbergsknallarna, NV Slätbo (artp.), (11F 9i , [6649657, 1493233] ), granskog, 2 buskar , 2012 (Janolof Hermansson)
N Slätbo (11F 9i , [66497, 14935] ), omkringgammla gruvhål, minst 10-tal, delvis stora o höga , 2001 (BFo)
Bromsberget NR (artp.), (12F 0i , [6650538, 1494349] ), lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats., noterad , 2020 (Janolof Hermansson)
Bromsberget NR (artp.), (12F 0i , [6650614, 1494035] ), lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats., noterad många stora buskar , 2020 (Janolof Hermansson)
Bromsberget (12F 0i , [6650690, 1494070] ), brant östsluttning, 2008 (TLj)
Bromsberget (artp.), (12F 0i , [6650920, 1493663] ), blandskog, 2012 (Janolof Hermansson)
Bromsbergets NO_sluttning (12F 0i , [6651080, 1493610] ), granskog med hasselinslag, riklig och spridd , 2010 (LBr)
N om Bromsberget (12F 0i , [6651082, 1493997] ), lundartad vegetation, 2001 (RLa & ALu)
Högåsen (12F 0i , [6651505, 1491528] ), spridd förekomst i skog, 2012 (GJn)
Tvikbo däljor (12F 0i , [6653420, 1490983] ), hygge, 2010 (GJn)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), hassellund, 2006 (GJn)
Saxe, i sluttningen norr om de tre gårdarna V sjön Saxen (12F 2h , [66646, 14865] ), ängsmark, 1983 (RNo)
Issberget (12F 4h , [66705, 14855] ), minst 36 buskar , 1980 (RNo)
NORRBÄRKE

Övre Sporrbergs naturminne (artp.), (12F 1c , [6656449, 1463336] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ), gårdsplan/blandskog, 2017 (DABS)
Torrbo, Hyttruin (12F 4g , [6671693, 1482607] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Hällsjön gästgivargårdstäkt, ca 1 km V om Vallen Hällsjön (artp.), (12F 2c , [6661500, 1462430] ), 2010 (Janolof Hermansson)
Räfsnäs (artp.), (12F 3d , [6665264, 1467293] ), lövskog på blockmark blandlövskog, 2014 (Janolof Hermansson)
Räfsnäs (artp.), (12F 3d , [6665286, 1467288] ), blandlövskog, 2014 (Janolof Hermansson)
Räfsnäs (artp.), (12F 3d , [6665290, 1467275] ), blandlövskog, 2014 (Janolof Hermansson)
Räfsnäs (artp.), (12F 3d , [6665307, 1467281] ), blandlövskog, 2014 (Janolof Hermansson)
Myrstigen (artp.), (12F 3d , [6669139, 1466474] ), noterad , 2020 (Pelle Adenäs)
Myrstigen 10,Ludvika (artp.), (12F 3d , [6669144, 1466488] ), 1 , 2019 (Pelle Adenäs)
Skuthamn, nedanför Ställviksberget (artp.), (12F 4d , ), skogsmark, 2010 (Janolof Hermansson)
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ), örtrik lövskog, rikligt , 2010 (IPt & HWk)
GRANGÄRDE

Saxberget (artp.), (12F 3a , [6668576, 1454679] ), 2010 (Rolf Hane)
Hästbergs klack (artp.), (12F 8b , [6690390, 1459230] ), 1990 (Gunnar Karlsson)
Bockmossen (artp.), (12F 8d , [6690085, 1466876] ), fullt utvecklade blad , 2013 (Anders Janols)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna , 500 m SV om Myrheden (13F 2c , [6712929, 1462354] ), slänt järnvägsbank, ca 10 buskar , några döda ,andra sargade vid släntrensningar , 2009 (IPt & Lars Damberg)
BJURSÅS

Rog (13F 7h , [6736146, 1487247] ), tomtmark, snår, planterat på 1950-talet , 2015 (Kjell Furugård)
LEKSAND

Sångberget (13E 3i , [67186, 14449] ), lövbränna bland skogsvicker, blåsippa o nattviol, 2000 (TLj)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ), ängsväg genom blandskog, 2016 (DABS)
Ytterboda (artp.), (13F 8b , [6741514, 1458009] ), noterad , 2019 ((Rapportör) Jonas Bergstedt)
Sätra ovanför Bragehall (DFl-49), (13F 8b , [67422, 14581] ), igenväxt mark med löv och gran, ganska många buskar , 1986 (MKp)
Sätra hasselskog naturreservat (artp.), (13F 8b , [6742200, 1458000] ), noterad , 2020 (Petrus Tengnér)
Sätra (artp.), (13F 8b , [6742473, 1458684] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Sätra (artp.), (13F 8b , [6742841, 1457891] ), hässle på sydluttning av berg, 100 buskar , 1991 (MBm)
RÄTTVIK

Backa 'Hasselbacken' mot Igeltjärn (DF), (14F 1c , [67571, 14622] ), lundartad västslänt, ~15 gamla buskar + spridd föryngring i övre delen , 1988 (TLj & LBr)
BODA

Södra Lenåsen (14F 2d , [67642, 14698] ), stenmur, ca fem buskar , 2012 (GHa)
ORSA

Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), nötter på planterade hasselbusken på tomten, 2005 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), spridd från odlad buske , 2020 (Bengt Oldhammer)
Stenbergsvägen (artp.), (14E 5h , [6776459, 1437794] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Stenbergsvägen (artp.), (14E 5h , [6776494, 1437774] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Brantudden (artp.), (14E 5h , [6778261, 1435595] ), 1 ex spridd av fågel antagligen , 2020 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

200 m från Lärkastugan (14E 1h , [67573, 14352] ), västsluttning på kalkrik grund, 2 blommande buskar, 3 m höga varav den ena med fjolårsnötter,max 10 år gamla , 2009 (Pär Johansson)
Klikten Sollerön (artp.), (14E 1h , [6757425, 1435397] ), 2015 (Thomas Westin)
ÄLVDALEN

Väsaberget (artp.), (14E 6b , [6784785, 1407163] ), säkert 100 ex, grövsta 6-7 cm i diameter. 1950 sågs 12 ex. ingen nöt hittades., 2005 (Bengt Oldhammer)
Blyberg (artp.), (14E 6c , [6782818, 1412716] ), 1 , 2018 (Sarah Lagerberg)
Väsaberget (14E 7b , [6786, 1406] ), säkert 100 ex. 6-7 cm de grövtsa , 2005 (BOr)
Uvskär (DFl), (14E 9c , [6795870, 1410670] ), sydväxtberg, i bergsroten, två grupper om ett tiotal stammar , 2017 (LBr)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Räckardammen (artp.), (12E 4c , [6671306, 1412027] ), bäck dammstrand, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
JÄRNA

Ca 400 m V Nedre Milborg (13E 0c , [6704675, 1411733] ), ~refl~ ,fd tomt, enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
MALUNG

Öjsberget (Henrik Waldén SBT 1954), (13D 8i , [67401, 13914] ), övre delen av rasbrant mot SO,örtrik markvegetation, 1995 (SFn)

Dalarnes Flora