Cornus alba    Videkornell


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Morshyttan (12G 6g , [66827, 15315] ), järnvägsområde, några buskar , 1986 (PDm)
Horndal (12G 7g , [66868, 15328] ), f.d. soptipp, 1 buske , 1986 (PDm)
FOLKÄRNA

Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
HEDEMORA

Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ), banområde, 2009 (Anna Knöppel)
Hälla (DFl-60), (12G 6c , [66841, 15119] ), vägkant mot lövskog, 2 ex , 1989 (MDv)
Vikmanshyttan ,Västanå vid Gåran (12G 7a , [66862, 15025] ), fuktig strandkant, 1 ex ( vitblommig f.fl.alba) , 1988 (HPe)
Vikmanshyttan (artp.), (12G 7a , [6686526, 1503051] ), noterad , 2016 (Dennis Nyström, Sanne Svensson)
Mässingsboån ,kvarn S om Norrhyttan (12G 7a , [66874, 15048] ), åslänt, 2-3 ex , 1988 (MDv)
S Hamre vid Hamreån (12G 7c , [66857, 15119] ), fuktig snårskog, 5 ex , 1989 (HPe)
HUSBY

Kloster (artp.), (12G 8d , [6694900, 1519788] ), utmed ån, 2014 (Ralf Lundmark)
STORA SKEDVI

Uppbo, på udden NV Uppbotjärn (12G 9a , [66985, 15038] ), strandskog, t.rikl. , 1987 (TLj)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6688845, 1466769] ), vägkant, 2020 (SNy)
Sellnäs (12F 9f , [6699626, 1476640] ), gamla stationsområdet, 2019 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ), blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark, 2013 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ), fuktig dalsänka med källor och lövskog, 2013 (SNy)
Lusmyren (artp.), (13F 1f , [6705864, 1478966] ), noterad , 2018 (Ralf Lundmark)
Paradisbacken (13F 1f , [6708113, 1476866] ), skogsmark, 2014 (SNy)
Alsbäck (artp.), (13F 1g , [6706719, 1483190] ), noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Islingby snötipp (13F 1g , [6707495, 1481835] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Islingsby 450 m vsv (artp.), (13F 1g , [6707850, 1481430] ), vägkanter, skogsbryn, 2009 (Bo Karlsson)
Skogsklädd hol söder om Rudorna (13F 1g , [6707888, 1482923] ), skogsmark, 2015 (SNy)
Holgatan 20 (artp.), (13F 1g , [6707950, 1481400] ), gräsmark, 2009 (Håkan Lernefalk)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708690, 1481434] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6705787, 1486502] ), lövkärr, 2020 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Fågelmyra sopstn (13F 2g , [6712, 1483] ), busksnår på gamla tippmassor, stoea snår fl. , 1987 (TLj)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
TORSÅNG

Torsång , nedom kyrkan (13F 1h , [67051, 14870] ), strandsnår, enst.snår , 1987 (TLj)
VIKA

Sundbornsåns V-sida v. Backa-bron (13F 4j , [67220, 14983] ), strandsnår, 1 buskage m. stora buskar , 1988 (JEd)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712207, 1484984] ), kulturmarker, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Främbyviken (13F 3i , [6718164, 1491831] ), strandområde vid Runn, 2017 (SNy)
Korsnäs (artp.), (13F 3i , [6718985, 1494763] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Norslundsskogen (artp.), (13F 3i , [6719808, 1492506] ), parkliknande blandskog, noterad troligen förvildad , 2020 (Urban Gunnarsson)
SUNDBORN

Korså (13G 4d , [67242, 15185] ), på slagghög (förvildad!), enst.buskar , 1988 (JEd)
SVÄRDSJÖ

Nedanför kyrkogården (13G 7b , [6736940, 1506200] ), förvildad på flera ställen i stranskogen, 2008 (JWk)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Årängen (12F 1h , [6659, 1485] ), sjöstrand, 1983 (RNo)
Hagudden (12F 2h , [6661, 1486] ), strandsnår, 1985 (RNo)
Saxe (12F 2h , [6664, 1486] ), strandsluttning, 1982 (RNo)
Saxehammar (12F 3h , [6666, 1486] ), slaggvarpet, 1983 (RNo)
GRANGÄRDE

Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ), skogsbilvägkanter/utkast, 2019 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Gagnef Kyrkbyn (artp.), (13F 3b , [6719237, 1458934] ), 1 , 2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Nässjön Djurås (artp.), (13F 3c , [6716268, 1462069] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Sifferboravinen ,uppstr.Rv 70 (13F 3d , [67152, 14680] ), djup bäckravin, stora snår fl. , 1987 (TLj)
Mojesängarna (13F 4c , [6721580, 1461045] ), skogsmark nära sjön, flera buskar , 2010 (RNy)
LEKSAND

Källberget (13F 6b , [6733550, 1456826] ), helt igenväxt tomt/kvarstående, 2014 (IPt)
Tibbleberget (13F 6b , [67345, 14579] ), SV-vänd brant m.klipphyllor, ~10 buskar , 1987 (TLj)
Tällbergs brygga N-ut v.Siljan (13F 9b , [6746, 1455] ), strandsnår, mindre buskage , 1987 (JEd)
BODA

Silvbergsängarna, Tippen (artp.), (14F 3d , [6768554, 1467670] ), kraftiga buskar. övertäckt f.d. tipp, 4 , 2020 (Gunnar Hagelin)
ORSA

Lindänget (artp.), (14E 5h , [67774, 14360] ), spridd i gråalskogen, sågs på åtminstone 5 plater. även vid stora fågeltornet, 2014 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6777469, 1436372] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6777559, 1436155] ), massiv spridning längs ån , 2020 (Bengt Oldhammer)
Lindänget-Skitolabäcken (artp.), (14E 5h , [6778390, 1435825] ), noterad mycket riklig i den sumpiga blöta marken intill vattnet , 2020 (Bengt Oldhammer)
Kyrkogården-Ön (artp.), (14E 5h , [6779283, 1435620] ), 1999 (Bengt Oldhammer)
Storån vid Ön (artp.), (14E 5h , [6779479, 1435488] ), 1000 , 2016 (Bengt Oldhammer)
MORA

Solvikens reningsanläggning Mora (artp.), (14E 2h , [6764917, 1435017] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Gödslan vid Broåkern (artp.), (14E 3g , [6767057, 1433015] ), riklig , 2015 (Bengt Oldhammer)
Sötan (14E 3i , [6765418, 1442994] ), vägkanter inom fäbodvallen, 2017 (IPt & SNy)
Gopshus (artp.), (14E 5d , [6776939, 1415849] ), 4 m2 , 2017 (Ralf Lundmark)
ÄLVDALEN

Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6787135, 1404763] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gravendal (artp.), (12E 1f , [6658842, 1428258] ), kulturmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Hembygdsgården NNO om (artp.), (12E 3e , [6669520, 1421370] ), skogsbryn, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
tyfors (artp.), (12E 4c , [6671332, 1411944] ), strandkant, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
FLODA

Cementfabriken Björbo (artp.), (13E 1i , [6705134, 1440457] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
JÄRNA

Dalasågen virkesterminal (13E 2c , [6713340, 1412570] ), ~refl~ ,ruderatmark, 1 ex , 2002 (HLe)
Västgård (13E 2e , [6714724, 1420868] ), ängsmark/ mot vatten, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
MALUNG

Nedre Abborberg (artp.), (12D 7i , [6685402, 1391972] ), trädgård övergivet torp, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tyve, landtunga mellan Hallsjöviken och älven (13D 6g , [6732370, 1384640] ), älvstrand, 1 ex , 2007 (MNo)
Lillmon, nära badet (13D 6h , [67318, 13852] ), järnvägsbanken, 1 ex , 1996 (MNo)

Dalarnes Flora