Consolida regalis    Riddarsporre


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GARPENBERG

Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6687932, 1521819] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
STORA KOPPARBERG

Hanröleden,nya rondellen (13F 4h , [67231, 14894] ), 1 stort ex. , 1995 (JJr)
Österdalarna

BJURSÅS

Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ), gammalt boställe, 2011 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740200, 1481610] ), vägkant nära en f.d. trädgåd, 2016 (JJa)
ORSA

Emådalen (artp.), (15E 0i , [6801433, 1442162] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
VENJAN

Finngruvan V (artp.), (13E 7a , [6738958, 1404911] ), enstaka, förvildad. , 1998 (Håkan Lernefalk)
Västerdalarna

FLODA

Björbo (artp.), (13E 0i , [6704414, 1440845] ), 100 , 2010 (Magnus Stenmark)

Dalarnes Flora