Conium maculatum    Odört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Morshyttans station (12G 6g , [66826, 15316] ), bangården på grus, 1 litet ex , 1989 (TLj,LBr & PDm)
Järnvägsstation. på ett av stationens stickspår (nära lokal för Lepidium campestre, fältkrassing) (12G 6g , [66828, 15317] ), ruderat?? mark vid järnvägen., 1 litet , 1989 (LBr)
ASPEBODA

Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714437, 1488062] ), vägkant, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Falun, Ingarvets f.d. soptipp. (13F 4h , [67207, 14891] ), div. ruderat mark - såsom Symphytum-snår, gråbo-djungler o olika nyschaktade ytor., riklig , 1989 (JEd)
Ingarvets industriområde (13F 4h , [67207, 14891] ), ruderatmark, spridd , 1986 (JEd)
Ingarvet, stort bestånd sedan länge, 1960-t (Mor) * alltjämt rikligt på ett par ställen, 1982-84 (WIS.&MOR.1987) * Ingarvets f d soptipp (13F 4h , [67207, 14891] ), flerstädes på avskrädeshögar, riklig 1986-89 ,delar av området har bebyggts. , 1989 (JEd, TLj o a)
Ingarvets gamla soptipp (13F 4h , [6720711, 1489344] ), uppschaktad bank intill industriområde, 2019 (Tomas Ljung)
Ingarvets gamla soptipp, Falun (artp.), (13F 4h , [6720712, 1489353] ), på toppen av gammal schakthög, noterad , 2020 (Anders Paulsrud)
Ingarvet f.d.soptipp ,fl! (DBS), (13F 4h , [67209, 14891] ), tippmassor, nykoloniserad ,gärna nyschaktad mark,försvinner sakta på igenväxande mark, fl. o. tot. fl 100 ex! , 1988 (JEd & o.a)
Ingarvets f.d.soptipp (13F 4h , [67209, 14892] ), 1997 (TLj)
Varggårdens sopstation (13F 4h , [6721, 1487] ), kring hushållstippen, sannolikt spridd med schaktmassor från Ingarvstippen., flerstädes , 1988 (LBr & TLj)
Ingarvet vid GM-verkstaden (13F 4h , [67214, 14884] ), i släntinsåning, 2 ex , 1988 (LBr)
Varggården, på jordhögar inom soptippsområdet. (13F 4h , [67217, 14879] ), soptippsvegetation., 10-tal , 1989 (LBr)
Slätta, Herrhagsv 229 (artp.), (13F 4h , [6723060, 1488550] ), rabatt i sydläge, 1 plantor , 2010 (Urban Gunnarsson)
Regementesområdet (artp.), (13F 4i , [6720993, 1491724] ), 10 stjälkar/strån/skott , 2018 (Lennart Bratt)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Smedjebacken (12F 3f , [66690, 14781] ), brinkarna vid forsen, spridd längs 40 m , 1998 (GWm)
LUDVIKA

Ludvika gammelgård (DBS), (12F 4d , [66700, 14667] ), rabatt intill husvägg, 1 ex , 1983 (TLj)
Ludvika gammelgård (artp.), (12F 4d , [6670010, 1466790] ), 1989 (Tomas Ljung)
Ludvika, vid forsen (artp.), (12F 4d , [6670750, 1465775] ), 1980 (Tomas Ljung)

Dalarnes Flora