Conyza canadensis    Kanadabinka


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Horndal (12G 7g , [66864, 15328] ), trädgårdsogräs, 3 ex , 1990 (PDm)
FOLKÄRNA

Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ), järnvägsområde, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Uppsjötippen (artp.), (12G 4d , [6670930, 1518640] ), ruderatmark, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
AVESTA

Nybytorp (artp.), (12G 3d , [6668725, 1518635] ), grusplan, gräsmark, noterad , 2019 (Tom Sävström)
HEDEMORA

Dalhagsberget (12G 6a , [6682372, 1502301] ), vägkant, upplagsplats, 2019 (IPt & SNy)
Lagmansgården (12G 6c , [66845, 15100] ), grus, 13 ex , 1988 (HPe)
SÄTER

Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ), ruderatmark, 2015 (IPt & SNy)
STORA TUNA

Baggbo (13F 0e , [6700760, 1472862] ), vägkant, 2019 (SNy)
Långsjön med omnejd (artp.), (13F 0g , [6700523, 1483553] ), noterad , 2018 (Magnus Stenmark)
Rommeholen förrådsbyggnad (13F 0g , [6702140, 1484786] ), grusytor bredvid, 2019 (SNy)
Stora Holmsjön (13F 0h , [6702842, 1485513] ), strandområden, 2019 (SNy)
Skräddarbacken nybygge av flerfamiljshus (13F 1f , [6705580, 1476614] ), jordhögar, 2019 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Borlänge station (artp.), (13F 1f , [6707317, 1479139] ), noterad , 2020 (Linnea Helmersson)
Forssa centrum (13F 1f , [6708767, 1479432] ), 2019 (SNy)
Nyckelby (13F 1g , [6706344, 1482808] ), 2012 (BOr)
Allsbäcks f.d.skola (artp.), (13F 1g , [6706521, 1483180] ), noterad , 2019 (Gunnar Bäck)
Alsbäcks fd skola (artp.), (13F 1g , [6706560, 1483174] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Alsbäcks skola (13F 1g , [6706571, 1483156] ), rivningstomt, 2019 (SNy & IPt)
Alsbäcks skola rivningstomt (13F 1g , [6706571, 1483156] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707447, 1481789] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
Islingby snötipp (13F 1g , [6707495, 1481835] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Islingby ind.omr. (artp.), (13F 1g , [6707640, 1481790] ), ruderatmark (snötipp), noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708550, 1481580] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708690, 1481434] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ), åsen, 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ), åsen väster om j-vägen, 2012 (SNy)
Forshuvudet (artp.), (13F 2f , [6713130, 1479180] ), noterad , 2019 (Gunnar Bäck)
VIKA

Hosjö vid Hemköp (13F 3j , [6719180, 1496040] ), rabatter och parkering, spridd , 2015 (LBr)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712260, 1484700] ), grusgångar i handelsträdgård, sparsamt , 2007 (IPt)
STORA KOPPARBERG

Skålpuss-stäppen (artp.), (13F 4h , [6721530, 1489520] ), ruderatmark, 10 , 2017 (Per Johansson)
Stora Torget, Falun (artp.), (13F 4i , [6721134, 1490411] ), i sprickor mellan gatsten / kantsten, 2013 (Per Johansson)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ), gräsmark runt herrgård och handelsträdgård, 2011 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Backa (Bioblitz) (artp.), (13F 4j , [6722585, 1498666] ), noterad , 2019 (Magnus Stenmark)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Snöån (artp.), (12F 1e , [6659141, 1470163] ), 140 , 2012 (Magnus Stenmark)
Smedjebackens valsverk (12F 3f , [6668, 1478] ), spårområde, 1983 (RNo)
LUDVIKA

Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Ludvika stad (artp.), (12F 4d , [6670630, 1466270] ), industritomt östra storgatan (scandrail), 1 plantor/tuvor , 2019 (Thorild Jonsson)
GRANGÄRDE

Grangärde musteri, Holen (artp.), (12F 6a , [6683640, 1454350] ), grusplan vid husvägg, noterad , 2019 (Kjell Eriksson, Ulla Eriksson)
Österdalarna

GAGNEF

Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ), bangårdsområde, spridd , 2015 (IPt)
Nordanholen (13F 2a , [6710170, 1453560] ), gårdstun, 2019 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713260, 1461870] ), nedlagt grustag,numera upplagsplats och tipp, flera hundra ex. på ca 100 m2 , 2007 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719595, 1459322] ), lantbruksställe, 2014 (IPt)
ÅL

Bondberget NV (13F 5b , [6725479, 1458219] ), skogsbilvägkant, rikligt , 2014 (IPt)
LEKSAND

Hemslöjden söder om (artp.), (13F 7b , [6735090, 1455776] ), grusgång mot vägg, 2013 (Pär Dahlström)
Leksand (artp.), (13F 7b , [6735185, 1455250] ), noterad , 2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Leksand,vid Munthes 'Hildasholn',på matjordstäkt v.förskolan (13F 7b , [67354, 14552] ), schaktad f.d.ängsmark el.åker, 1 ex. , 1988 (TLj)
Limhagen. industriområde (13F 7b , [6736657, 1456283] ), ruderatmark, 2020 (Kicki Marcus)
Kommunens återvinningsanläggning, Limhagen (13F 7b , [6736942, 1455740] ), ruderatmark, 2020 (Kicki Marcus)
RÄTTVIK

Rättvik vid Enån (14F 0c , [67519, 14630] ), bäckstrand, rikligt , 2008 (Erika Nygårds)
Storgatan X Vasagatan (artp.), (14F 0c , [6752162, 1462689] ), noterad , 2020 (Niklas Westermark)
BODA

Värmdalsvägen avtaget mot Jutjärn från väg 301 (artp.), (14F 2d , [6760004, 1468649] ), gammalt grustag, 50 plantor/tuvor , 2019 (Pär Dahlström)
ORSA

Orsa järvägsstation (artp.), (14E 5h , [67787, 14361] ), 2011 (Bengt Oldhammer)
Järnvägsstation (14E 5h , [6778780, 1436240] ), spårområde, 2011 (BOr)
Orsa centrum (artp.), (14E 5h , [6778872, 1435785] ), 5 , 2018 (Bengt Oldhammer)
Orsa centrum (artp.), (14E 5h , [6778872, 1435785] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
MORA

Mora Noret (14E 3g , [67664, 14341] ), P-plats och gångvägar, riklig , 2020 (MNo)
Västerdalarna

JÄRNA

Vansbro (13E 2c , [6711180, 1413390] ), vägkant, 2019 (MNo)

Dalarnes Flora