Conyza canadensis    Kanadabinka


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Horndal (12G 7g , [66864, 15328] ), trädgårdsogräs, 3 ex , 1990 (PDm)
FOLKÄRNA

Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ), järnvägsområde, 2015 (DABS)
HEDEMORA

Lagmansgården (12G 6c , [66845, 15100] ), grus, 13 ex , 1988 (HPe)
SÄTER

Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ), ruderatmark, 2015 (IPt & SNy)
STORA TUNA

Långsjön med omnejd (artp.), (13F 0g , [6700523, 1483553] ), noterad , 2018 (Magnus Stenmark)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Nyckelby (13F 1g , [6706344, 1482808] ), 2012 (BOr)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ), åsen, 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ), åsen väster om j-vägen, 2012 (SNy)
VIKA

Hosjö vid Hemköp (13F 3j , [6719180, 1496040] ), rabatter och parkering, spridd , 2015 (LBr)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712260, 1484700] ), grusgångar i handelsträdgård, sparsamt , 2007 (IPt)
STORA KOPPARBERG

Skålpuss-stäppen (artp.), (13F 4h , [6721530, 1489520] ), ruderatmark, 10 , 2017 (Per Johansson)
Stora Torget, Falun (artp.), (13F 4i , [6721134, 1490411] ), i sprickor mellan gatsten / kantsten, 2013 (Per Johansson)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ), gräsmark runt herrgård och handelsträdgård, 2011 (JJa & IPt)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Snöån (artp.), (12F 1e , [6659141, 1470163] ), 140 , 2012 (Magnus Stenmark)
Smedjebackens valsverk (12F 3f , [6668, 1478] ), spårområde, 1983 (RNo)
LUDVIKA

Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Österdalarna

GAGNEF

Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ), bangårdsområde, spridd , 2015 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713260, 1461870] ), nedlagt grustag,numera upplagsplats och tipp, flera hundra ex. på ca 100 m2 , 2007 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719595, 1459322] ), lantbruksställe, 2014 (IPt)
ÅL

Bondberget NV (13F 5b , [6725479, 1458219] ), skogsbilvägkant, rikligt , 2014 (IPt)
LEKSAND

Hemslöjden söder om (artp.), (13F 7b , [6735090, 1455776] ), grusgång mot vägg, 2013 (Pär Dahlström)
Leksand (artp.), (13F 7b , [6735185, 1455250] ), noterad , 2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Leksand,vid Munthes 'Hildasholn',på matjordstäkt v.förskolan (13F 7b , [67354, 14552] ), schaktad f.d.ängsmark el.åker, 1 ex. , 1988 (TLj)
RÄTTVIK

Rättvik vid Enån (14F 0c , [67519, 14630] ), bäckstrand, rikligt , 2008 (Erika Nygårds)
ORSA

Orsa järvägsstation (artp.), (14E 5h , [67787, 14361] ), 2011 (Bengt Oldhammer)
Järnvägsstation (14E 5h , [6778780, 1436240] ), spårområde, 2011 (BOr)
Orsa centrum (artp.), (14E 5h , [6778872, 1435785] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Orsa centrum (artp.), (14E 5h , [6778872, 1435785] ), 5 , 2018 (Bengt Oldhammer)

Dalarnes Flora