Convolvulus arvensis    Åkervinda


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Fullsta (DF), (12G 4h , [66743, 15390] ), åkerogräs, en tämligen stor grupp , 1994 (D.Nilsson)
Rosse hyttruin (artp.), (12G 5h , [6675980, 1537914] ), åstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Kyrkbyn (DF), (12G 5h , [66760, 15367] ), ogräs i åker, ett par ex. , 1989 (PDm)
Horndal (12G 7g , [66858, 15329] ), grushög, 2-3 ex , 1985 (PDm)
HEDEMORA

Hedemora stad, Stora torget (DFl), (12G 6c , [66846, 15100] ), grusad parkering, ca 50 ex , 1988 (HPe)
HUSBY

Djusa (artp.), (12G 9b , [6695926, 1508275] ), vägkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Österby (13G 0d , [67032, 15188] ), åkerholme m.trädg.tipp, rikl. , 1988 (TLj & LBr)
STORA SKEDVI

Ansta (artp.), (12G 9b , [6698965, 1506391] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ), lindor, vägkanter och betesmarker, spridd , 2020 (LBr)
SÄTER

Säter, Gränsgatan (12F 8j , [66919, 14969] ), trottoar, ~2 m , 1988 (SJa)
SILVBERG

Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687876, 1476152] ), vägkanter, kulturmark, stränder, 2013 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689722, 1477277] ), vägkanter o kulturmarker, 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [66934, 14829] ), trädgård ,i slånbärsbuske, 1988 (THe)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ), längs landsväg o banvall, 2015 (SNy)
Grängshammarsån vid Nybro (12F 9g , [6699667, 1482285] ), vägkanter och åstränder, 2013 (SNy)
Ö om Långsjön int.loka v.fritidsbebyggelse (12F 9g , [66999, 14840] ), potatisland, 1986 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ), vägkanter o beteshagar, 2012 (SNy)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702307, 1478432] ), vägkanter, 2013 (SNy)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ), parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan, 2012 (SNy)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705997, 1482305] ), stränder o öppen mark mot älven, 2015 (SNy)
islingby (artp.), (13F 1g , [6707323, 1481035] ), 2013 (Berth Nyman)
Rudorna s.v. (artp.), (13F 1g , [6707400, 1482265] ), ruderatmark crossbana på fuktig åker, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707460, 1481793] ), ruderatmark, noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708694, 1481414] ), ruderatmark utfyllnadsområde, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ), vägkanter i skogsmark, 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714310, 1476735] ), längs åkerväg, 2013 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ), gräsmark mot skogskant, 2011 (SNy & IPt)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
TORSÅNG

Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ), byväg och sjöstrand, 2012 (SNy)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ), vägkanter och stränder, 2013 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Falun ,vägskärning vid Statoil-macken n jvgstn (13F 4i , [6720808, 1491204] ), ymnig (1996- , 2006 (TLj)
Myran (artp.), (13F 4i , [6721640, 1492020] ), noterad , 2017 (Kalle Bergström)
Linnéplan (artp.), (13F 4i , [6721960, 1490940] ), 2014 (Kalle Bergström)
SVÄRDSJÖ

Finnberget (artp.), (13G 8c , [6744536, 1510783] ), vid gamla husgrunder, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Lilla Snöån (12F 2d , [6662075, 1469455] ), vägslänt, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.), (12F 3c , [6668896, 1464969] ), ruderatmark, noterad , 2003 (Gunnar Westman)
GRANGÄRDE

Skattlösberg slåtteräng (artp.), (12E 4i , [6673745, 1441624] ), 2013 (Christina Berneheim)
Björnhyttan (12F 3b , [66673, 14553] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Österdalarna

SILJANSNÄS

Gassarvet (13F 7a , [6739625, 1451194] ), grönsaksland, 2020 (Kicki Marcus)
RÄTTVIK

Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67576, 14690] ), kornåker, enstaka , 2011 (GHa)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ), stränder vid Amungen och vägkanter, 2012 (SNy)
BODA

Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ), ~refl~fars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
SOLLERÖ

Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.), (13E 9g , [6749298, 1433756] ), åstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757730, 1435590] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Fredriksbergs industriområde (artp.), (12E 4d , [6670191, 1419890] ), fabriksområde, noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Fredriksberg (artp.), (12E 4e , [6670366, 1421249] ), tomtmark och park, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson)
ÄPPELBO

Norder Skilflötten V om (13E 0a , [6701380, 1400490] ), ~refl~ ,tomt, ,frekvens m.allm. 2011 (HLe)

Dalarnes Flora