Coeloglossum viride    Grönyxne


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

SSO "n" i Lisselbergsmossen (12G 6g , [66802, 15331] ), skogsbacke vid kraftledning, 10 ex. , 1988 (PDm)
Hede (12G 6g , [66803, 15344] ), beteshage, enstaka , 1988 (PDm)
Myr SO Skallberget (12G 8f , [66910, 15284] ), kalhygge, enst.flerst. , 1989 (PDm)
N St. Konnsjön, Ingeborgbo fäbod, Kullerbacken (12G 8g , [66908, 15301] ), gles, tämligen nyröjd skogsmark, ca 30 ex , 1991 (PDm)
GARPENBERG

Pålsbenning 500 m NV-ut (12G 6d , [66825, 15181] ), kalkpåverkad grusväg, 1 ex. , 1990 (JEd)
Botbennings - Dammsjön, ca 150 m N-ut (12G 7d , [66857, 15190] ), torrbacke vid kalkförande gruva, sparsam , 1987 (LNo)
Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6687932, 1521819] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
Atlasruta (12G 8e , [66914, 15232] ), gles granskog vid gruvhål, 1989 (BDr)
Efter "AK-vägen" (12G 8f , [66907, 15255] ), vägdike, 4 ex , 1989 (PDm)
HUSBY

Skällingsberget (13G 1e , [6706490, 1524790] ), granskog, kalkpåverkad, 2008 (NGu)
Skällingsberget (13G 1e , [6706550, 1524770] ), ~refl~ ,granskog, kalkpåverkad, 2007 (NGu)
STORA SKEDVI

Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ), 2016 (Bonnie Nilzon)
Hornberget, Gustafs (artp.), (13F 0i , [6701822, 1494798] ), 1 plantor/tuvor , 2016 (Bonnie Nilzon)
SÄTER

Kalkbrottet efter Smedjebacksvägen västerut (12F 8i , [66919, 14936] ), blåbärsgranskog, 10 ex , 1986 (SJa)
"Säter, kalkbrotten ""Kur-Olles""" (artp.), (12F 8i , [6691926, 1493192] ), lågörtgranskog kalkmark, 1 plantor/tuvor , 2017 (Janolof Hermansson, Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
SILVBERG

Fiskarbo (12F 7h , [66896, 14876] ), gammal ängsrest, ~20 ex. , 1987 (SNy)
STORA TUNA

Nedre Smörtjärn (artp.), (12F 8d , [6692092, 1466237] ), kalkbarrskog /, 2004 ((sks), Thomas Husing)
Kalkberget Skenshyttan (artp.), (12F 8f , [6692680, 1477928] ), 2013 (Lars-Erik Nilsson)
Kalkberget, N om Skenshyttan (12F 8f , [6692680, 1477928] ), skogsbilvägkant, 3 ex. , 2013 (Lars-Erik Nilsson)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692825, 1477901] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
Tvärstupets naturreservat (artp.), (12F 8f , [6694571, 1479545] ), 2015 (Gunnar Bäck)
Tvärstupet (artp.), (12F 8f , [6694588, 1479324] ), 2013 (Lars-Erik Nilsson)
Tvärstupet (artp.), (12F 8f , [6694591, 1479288] ), 3 ex. 10-15 m efter infotavlan vid reservatsgr. , 2013 (Lars-Erik Nilsson)
Tvärstupet (artp.), (12F 8f , [6694591, 1479288] ), 1 stjälkar/strån/skott , 2019 (Lars-Erik Nilsson)
Tvärstupet (artp.), (12F 8f , [6694591, 1479288] ), 3 plantor/tuvor , 2016 (Gunnar Bäck, Lars-Erik Nilsson)
Tvärstupet (12F 8f , [6694591, 1479288] ), 10-15 m från reservatsgräns, 3 ex. , 2013 (Lars-Erik Nilsson)
Tvärstupet SV delen av Reservatet. (artp.), (12F 8f , [6694599, 1479288] ), 1 , 2017 (Bo karlstens)
Tvärstupet SV delen av Reservatet. (artp.), (12F 8f , [6694599, 1479288] ), noterad , 2020 (Bo karlstens)
Tvärstupets naturreservat (artp.), (12F 8f , [6694668, 1479705] ), blomning , 2013 (Håkan Sandin)
Tvärstupets naturreservat (artp.), (12F 8f , [6694671, 1479690] ), 2013 (Yngve Johansson)
Spånsanberget (artp.), (12F 9c , [6696018, 1463086] ), vid lövbrändan, 1990 (Bengt Oldhammer)
Högbergsåravinen (12F 9d , [66971, 14673] ), fuktig bäckravin med kalkpåverkan, 1986 (SNy)
Högbergsån (artp.), (12F 9d , [6697226, 1467996] ), ravin / liten sprickdal i fasta berget, 1996 ((sks), Thomas Husing)
Högberget (12F 9d , [6697430, 1467970] ), blandskog, 2011 (SNy & IPt)
Åselby fäbodar, v.bäcken Ö om dammen (12F 9d , [66982, 14674] ), frodigt källdrag på moränmark,blandskog, 1989 (IAn)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6712023, 1480587] ), 10-15 ex , 2013 (Lars-Erik Nilsson)
Hönsarvsberget (artp.), (13F 2g , [6712023, 1480587] ), 2013 (Lars-Erik Nilsson)
Hönsarvsberget (artp.), (13F 2g , [6712023, 1480587] ), minst 10-15 ex. , 2013 (Lars-Erik Nilsson)
Igeltjärnsvägen, gruvområdet (13F 2g , [6712864, 1481243] ), kalkbrott västra " ingången", 1 ex , 2013 (Lars-Erik Nilsson)
Gruvområdet Igeltjärnsvägen (artp.), (13F 2g , [6712864, 1481243] ), 2013 (Lars-Erik Nilsson)
Hönsarvsberget (Bot.inv.urkalksl.1974:3), (13F 2g , [67129, 14812] ), kalkbrott, 1986 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713233, 1481157] ), kalkbrottsområde, 2018 (SNy)
TORSÅNG

V Rösåsen (artp.), (13F 0i , [6703228, 1492673] ), kalkbarrskog /, 2002 ((sks), Kristin Alexandre)
STORA KOPPARBERG

Ca 600 m S Björkarsbo (13F 4g , [6721140, 1482400] ), barrskog med en rikkärrsfläck, flera ex , 1995 (C Ekenberg)
Timmeråsstugan mellan Krusbo o.Källslätten (13F 4g , [67224, 14810] ), örtrikt hygge, enst. , 1987 (SNy)
SVÄRDSJÖ

Ågs bruk, vid upplaget, sandslänt (artp.), (13G 8c , [6740195, 1513172] ), 3 plantor/tuvor , 2016 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.), (13G 8c , [6740345, 1513064] ), 3 , 2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gräsberget 6 km NNO Kloten (11F 9e , [66474, 14729] ), hackslog, 3 ex. , 1986 (TLn)
S. Bisen, 1,5 km Ö Ned.Malingsbosjön (11F 9g , [66472, 14827] ), slåtteräng, ~10 ex , 1986 (TLn)
SÖDERBÄRKE

Tolvsboberg 4 km ONO Björsjö (12F 1f , [66582, 14778] ), hackslog, 1986 (TLn)
100 m V Tombo torp (12F 1f , [66598, 14788] ), tidigare betad ängsmark, enst. , 1987 (ALu & TPe)
Varbergets östsluttning (12F 2g , [66626, 14824] ), översilad skogsmark, 3 ex. , 1987 (ALu & TPe)
Gläfsbergets SO-sida, nästan på toppen av berget (12F 3i , [6669788, 1493229] ), SO-sluttning bland bland granar, 2002 (ALu , RNo)
Gläfsberget (12F 4i , [66700, 14933] ), ängsartad mark, enst. , 1987 (ALu & TPe)
NORRBÄRKE

Bredsjö hytta, SV Björsjö (12F 0d , [66526, 14677] ), granskog,på kolstybb o.slagg, ~10 ex. , 1986 (TLn)
Söder om Snösjön (12F 1d , [66591, 14685] ), gammal granskog på gammalt kalkbrott, flertal ex. , 1988 (HWk)
Snösjön Ö änden (12F 1d , [66595, 14685] ), strandkant, gräsmark med gles blandskog på kalkberggrund, flera ex. , 1988 (HWk)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [6666770, 1467850] ), sluttning på hygge med rörligt grundvatten, ca 100 ex , 1987 (HWk)
Flogbergets gruva (artp.), (12F 4e , [6670240, 1472120] ), 2 plantor , 2007 (Mikael Ohlson)
Flogberget (artp.), (12F 4e , [6670247, 1472271] ), 1 stjälkar/strån/skott , 2019 (Pelle Adenäs)
Flogberget (artp.), (12F 4e , [6670250, 1472160] ), gräsmark gruva, 3 ex , 2006 (Maj-Lis Helg-skog)
Limnäsudden vid Plogen (artp.), (12F 4e , [6670869, 1471869] ), kalkmarksgranskog, 2014 (Ingela KällénJanolof Hermansson)
Jätturnvallen (12F 6e , [6683463, 1470744] ), ängsmark, 2017 (SNy)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683490, 1470710] ), örtrkblandskog, enstaka , 2009 (JJa)
LUDVIKA

Ikorrbotten Ludvika (12F 4d , [66728, 14651] ), gammal gruvväg, ca 50 ex , 1989 (HWk)
Sörviks Dammsjön (12F 5c , [66753, 14640] ), kalkpåverkad barrskog, 2004 (HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ), ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr, ,frekvens t.allm. 2004 (HWk)
Norrvik,Fängerhällarna (12F 5c , [66771, 14604] ), granskog, enst. , 1988 (TLj)
Rösjöberget (12F 5c , [66774, 14636] ), gammal granskog i västsluttning, 2004 (HWk)
Trollputten (12F 5c , [66782, 14627] ), kalkpåverkad granskog , kalkbrott f.d., 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Skattlösberg slåtteräng (artp.), (12E 4i , [6673745, 1441624] ), 2013 (Christina Berneheim)
Flintfallet (12E 4i , [6674600, 1442255] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6682520, 1442232] ), lågörtbarrskog fuktig kalkmarkskog, 2014 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683271, 1442607] ), lågörtgranskog skiktad översilad och mossig granskog på kalkgrund, 1 plantor/tuvor , 2017 (Janolof Hermansson)
Hällan (artp.), (12E 7h , [6685633, 1438859] ), frisk gräsmark gammal åker, 3 plantor/tuvor , 2016 (Lars Johansson, Janolof Hermansson)
Atlasruta (12F 5a ), örtrika skogar, ta-a ,frekvens t.allm. , 1985 (LBr)
Grindsveden, 0,9-1,1 km SSV Långmyran (artp.), (12F 8b , [6693699, 1458590] ), granskog, 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Limgruvorna, Laxsjön (12F 8c , [66904, 14611] ), örtrik öppen blandskog, enst.spr.i hela omr. m.trolldruva o vårärt , 1989 (IAn)
Österdalarna

GAGNEF

Sälsängarna (13F 1b , [67092, 14580] ), igenväxt ängsmark, mindre allmän , 2004 (AÖg)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ), skogsmark,vägkanter, 2 plantor , 2010 (IPt)
SV om Björka (13F 2b , [67124, 14599] ), skogsmark, fåtal, lokalen förstörd genom kalavverkning , 1982 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712505, 1460836] ), gräsmark i skog, 3 stora ex.( 2003), 7 ex , 2004 (IPt)
ÅL

Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.), (13F 5e , [6727666, 1473736] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ), vägkant, 2010 (JJa)
Solarvet (artp.), (13F 5e , [6728086, 1473627] ), flera ex. vid vägkanten. , 2016 (Maja Wressel)
Solarvet (13F 5e , [6728780, 1473390] ), vägslänt, ca 10 ex , 2005 (IPt & JEd)
Solarvet (13F 5e , [6728890, 1473500] ), gräsbevuxen vägkant, 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [67273, 14762] ), igenvuxen ängsmark, enst. , 1989 (JEd)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.), (13F 6e , [6731247, 1473636] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
BJURSÅS

Rällsjöbo, Näset (13F 7e , [6738640, 1472870] ), vägkant, 2014 (JJa)
SILJANSNÄS

Trymackberget (artp.), (13E 8g , [6740040, 1434490] ), lövrik barrnaturskog, 2012 (David Göransson)
Trymackberg, biotopskyddsområde (artp.), (13E 8g , [6740040, 1434490] ), lövrik barrnaturskog, 2012 (Joakim Andersson Hemberg)
LEKSAND

NO -sluttningen av Draggberget (13E 5h , [6726770, 1439040] ), örtrik skogsmark, 3 ex. , 2005 (IPt)
702 m Ö Björkbergsån (artp.), (13F 7c , [6739251, 1461509] ), aspskog /, 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Romyr vid Söder Lindberg (13F 8c , [67421, 14634] ), fuktig nordsluttning, enstaka , 1985 (LBr)
Faxberg (13F 8f , [6742070, 1476210] ), myrmark vid vägen, 2010 (JJa)
RÄTTVIK

Råberget (14F 0d , [67527, 14685] ), dike vid sumpskog, fåtal , 2017 (GHa)
Risröd (14F 0d , [67529, 14672] ), fuktig granskog, enstaka , 2014 (GHa)
Risröds naturreservat (artp.), (14F 0d , [6753035, 1467757] ), 2008 (Björn Abelson)
Nissabacken (14F 1e , [67596, 14702] ), skogsbryn, enstaka , 2010 (GHa)
Östbjörka (artp.), (14F 2c , [67626, 14637] ), rilkigt , 1985 (Bengt Oldhammer)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ), vägkant, 2007 (DABS)
8 km NV Dalstuga, 100 m V Pusshålstjärn nära Amungen (14F 5h , [6778700, 1489700] ), brant, beskuggad bäckdäld i granskog, ett par ex. , 2006 (RLu)
BODA

Backarna (artp.), (14F 2d , [6763065, 1469631] ), rikkärr/kalkkärr /, 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Juttjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ), ängsmark, enstaka , 2010 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762089, 1470321] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762158, 1470338] ), noterad , 2017 (Anders Helander, Klara Helander)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärns naturreservat (artp.), (14F 2e , [6762219, 1470359] ), 6 , 2020 (Lennart Sundh)
Jutjärn, 1km S om, Boda s:n (artp.), (14F 2e , [6762354, 1470260] ), betesmark, 5 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6763140, 1470490] ), ängsmark, 2008 (Gunnel Sundberg)
Atlasruta (14F 3d ), gles lundveg,gläntor,dikeskanter,stigar, frekvens:m.a , 1985 (TLj)
Hållbäcken (14F 3d , [67659, 14666] ), ~refl~ ,bäck genom sumpskog, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
500 m SSO Grönockran (14F 3e , [67680, 14706] ), ~refl~ ,brant sluttni ng i barrskog, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Dröggåbåckar (14F 4c , [6771480, 1464890] ), gles barrskog, enstaka , 2007 (GHa)
1 km S Hålgarstjärnen (14F 4c , [67717, 14643] ), vägkant/dike, enst. , 1997 (GHa)
500 m Ö om Gissler Anders husen (14F 4c , [67723, 14648] ), vägkant, tiotal , 1997 (GHa)
300 m V Simsänget,"Husen". (14F 4c , [67724, 14649] ), ~refl~ ,igenväxande åkrar. I SV hörnet ett litet f.d. kalkbrott, ,frekvens t.allm. 2000 (GHa)
Kalkugnssveden (14F 4c , [67726, 14642] ), längs stig i barrskog, fåtal , 2010 (GHa)
Ö om kraftledningen, 400 m N vägen genom Laduänget (14F 4c , [67734, 14640] ), kalkstenshäll, enst. , 2000 (GHa)
Bergsmyren (14F 4d , [67705, 14661] ), dike/bäckdråg, fler än tjugo , 2014 (GHa)
700 m V Stängsdiken (14F 4d , [67720, 14651] ), dike vägkant, tiotals , 1997 (GHa)
300 m S "a" i Hemigårdarna (14F 4d , [67724, 14674] ), igenvuxen slog på små kalkkullar, enst. , 2000 (GHa)
Sötsved (14F 4d , [67726, 14684] ), vägdike och gles barrskog, enstaka , 2011 (GHa)
200 m N Jälltjärn (14F 4d , [67737, 14650] ), vägren, flera tiotal , 2010 (GHa)
Vägen 100 m Ö om Ockran (14F 4e , [67709, 14705] ), ~refl~ ,skogsbilväg, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
ORE

Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ), diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog, enstaka , 2017 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67799, 14627] ), rik skogsmark o rikkärr, flerst. , 1985 (TLj)
Dalbyn, Wallins (14F 5d , [6779700, 1465100] ), längs gammal körväg, enstaka , 2015 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67801, 14624] ), fuktig blandskog, enstaka , 2010 (GHa)
Ärteråsens fäbodar Dalarna (artp.), (14F 7c , [6787352, 1464603] ), 3 , 2017 (Lillemor Tanered)
Ärteråsens fäbodar Dalarna (artp.), (14F 7c , [6787352, 1464603] ), 3 , 2017 (Lillemor Tanered)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ), bergets västsluttning, enstaka ,frekvens m.allm. , 1983 (RLu)
ORSA

Torrvål 1 km SV (artp.), (14E 4h , [6773155, 1437505] ), 3 stjälkar/strån/skott , 1995 (Björn Cederberg)
Vångsgärde n Geo-minnet (14E 4h , [6774, 1436] ), kalkpåv.friskängsveg., t.rikl! , 1985 (JEd)
Södra Grunuberg (14E 4j , [6774, 1447] ), slåtterängsrester, 2 ex , 1987 (LBr)
Frekv:m.a! (åtm 7 lok.) på siluren.Kallholen-Orsbleck-Kallmora (14E 6i , ), oftast i kalkängsveg.i vägkanter,rikkärrkanter, ängsveg.i ledningsgatot etc., ,frekvens t.allm. 1987 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Kallholen-Orsbleck-Kallmora (14E 6i , [6781, 1442] ), 1987 (JEd)
Kallholen-Orsbleck-Kallmora (14E 6i , [67813, 14408] ), 1987 (JEd)
Kallholen-Orsbleck-Kallmora (14E 6i , [67831, 14427] ), 1987 (JEd)
Kallholen-Orsbleck-Kallmora (14E 6i , [67836, 14413] ), 1987 (JEd)
Kallholen-Orsbleck-Kallmora (14E 6i , [67842, 14437] ), 1987 (JEd)
Kallholen-Orsbleck-Kallmora (14E 6i , [67844, 14413] ), 1987 (JEd)
Kallholen-Orsbleck-Kallmora (14E 6i , [67848, 14425] ), 1987 (JEd)
Knölbäcken nedom ravinen (14E 7h , [67889, 14376] ), bäcksnår,örtrikt - trol.f.d.slåtteräng, enst. , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Mässbacken S-ut (14E 7i , [6785, 1443] ), kalkpåv.ängsveg. i vägkant (m bl. a. ängsgentiana), fl.o.t.rikl! ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
Kallmora mot SO (14E 7i , [67851, 14449] ), frisk ängsmark o i rikkärr, fl.o.t.rikl! ,frekvens t.allm. , 1986 (JEd)
S om Mässbacken ,Östermalm (14E 7i , [6785213, 1443772] ), på båda sidor om vägen, 13 ex , 2009 (BOr)
Slipstensgruvorna (artp.), (14E 7i , [67853, 14435] ), (nogr. 400 m) , 2007 (Bengt Oldhammer)
Slipstensgruvorna (artp.), (14E 7i , [67853, 14435] ), 1988 (Bengt Oldhammer)
Ljothed 200 m SV-ut (14E 7i , [67895, 14441] ), vägdike mot örtgranskog, enst. , 1989 (JEd & LBr)
Täktsberg längs vägen Ö-ut (14F 6b , [67822, 14592] ), friskängsveg. i vägkant, t.rikl. , 1988 (JEd)
MORA

Siljansfors försökspark , 50 m NO om kärret mellan Nickobacken och Leksberget (14E 1e , [6755100, 1422590] ), mullrik gräsmark i skog, 1982 (Göran Thor)
Söderberget (artp.), (14E 4d , [6774169, 1416531] ), barrnaturskog / bergbrant, 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Söderberget-ravinen-alsnår (artp.), (14E 4d , [6774697, 1416205] ), även denna art i allund som låg utanför det då tilltänkta reservatet, 2000 (Bengt Oldhammer)
avk2019MITT180 (artp.), (14E 5d , [6775814, 1417578] ), ytterslänt, 1 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
VÅMHUS

Rodklitt (artp.), (14E 7e , [6785312, 1421045] ), bergbrant / rasbrant, 1992 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Näsberg (artp.), (14E 7e , [6786456, 1423642] ), kanjondal, kursudal / örtrika bäckdråg, 1991 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Hykieberg (artp.), (14E 9c , [6795730, 1413638] ), fl ex , 1981 (Bengt Oldhammer)
Bleckets fäbod (artp.), (14E 9e , [6795374, 1420785] ), i ängen med fältgentiana ungefär detta datum, 1988 (Bengt Oldhammer)
Öv. Blecket ,fäbod (14E 9e , [6796, 1420] ), torr backe, 20-tal ex , 1988 (CAp)
ÄLVDALEN

Mångsbodarna nr 2 (artp.), (14D 5g , [6777151, 1382878] ), 2 stjälkar/strån/skott , 2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna (artp.), (14D 5g , [6777190, 1382403] ), noterad , 2016 (Johan Moberg, Mattias Ahlstedt)
Mångsbodarna nr 21 (artp.), (14D 5g , [6777377, 1382703] ), 50 stjälkar/strån/skott , 2016 (Bo Karlsson)
Rämma fäbod (14D 8j , [67909, 13984] ), artrikt hygge, 2 ex , 1987 (LBr)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ), fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark, 2008 (DABS)
Blyberg (artp.), (14E 6c , [6784200, 1412097] ), barrskog /, 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Vallsjöberg (artp.), (14E 7c , [6787068, 1414581] ), 2005 (Bengt Oldhammer)
Vallsjöberg , O-branten (14E 7c , [6787068, 1414581] ), 2005 (BOr)
Vallsjöberg, strax nedanför nordostbranten (14E 7c , [6787640, 1414100] ), liten örtfläck, tre ex , 2017 (LBr)
Nabban, söder om (artp.), (14E 8c , [6794510, 1412055] ), brant granskogssluttning, 2 plantor/tuvor , 2017 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Elin Götmark, m.fl.)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795100, 1413220] ), skogsstig, 2015 (JJa)
Nyängena , Storskärsbäcken (15D 1e , [68095, 13714] ), örtrika partier längs bäcken, 1995 (DABS)
Trängslet, nedanför hyrstugorna (artp.), (15D 1h , [6808410, 1388801] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Skärberg, O om, mellan vägen och Rotnen (artp.), (15E 4a , [6824210, 1402560] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
HAMRA

Hamra kronopark (artp.), (15E 8i , [6842053, 1444078] ), noterad , 2009 ((Rapportör) Ulf Lindenbaum)
Västerdalarna

FLODA

Björbo (13E 0i , [67042, 14410] ), 1988 (IPt)
MALUNG

Tyngebergets västsida (13D 6i , [67325, 13923] ), hyggeskant med bäck, enstaka , 2006 (BGM)
Arvsela (13D 7h , [67383, 13895] ), vägkant, 6 ex , 1994 (MNo)
Öjsberget (13D 7i , [6739620, 1391190] ), fuktig bergssluttning, ca. 25 , 2003 (BGM)
Öjsberget (13D 8i , [6740260, 1391440] ), granskog, 1 ex , 2008 (MNo)
Öjsberget (13D 8i , [67403, 13916] ), granskog nedanför rasbrant, 1 ex , 2008 (BGM)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740369, 1391626] ), lågörtgranskog, 3 plantor/tuvor , 2017 (Janolof Hermansson)
Vålberget N delen (13D 8i , [67417, 13909] ), gräsmark,vall, 4 ex. ej återf.-91 , 1990 (SOl)
Råberget (13D 9f , [6746280, 1377350] ), fäbod, betad för några år sedan, en , 2008 (BGM)
Öjs-Lyberget (13D 9h , [67493, 13853] ), skogsmark,gran,intill fäboden, ca 5 ex , 1987 (LBr)
Nedom Gnupen (14D 0h , [6751440, 1385123] ), rikt backkärr, 2015 (BGM)
LIMA

Limhäa (14D 2d , [67643, 13653] ), frodigt hygge, ett 50-tal , 2010 (BGM)
Fenningberget (14D 3e , [67661, 13724] ), rasbrant, 6 ex , 2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [6766450, 1370120] ), diabasbrant, 1 , 2010 (MNo)
TRANSTRAND

Mickelsbodarna, NO om (artp.), (14D 5c , [6777920, 1362390] ), översilningsmark, granskog, 2 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Mill-Larssätern, O om (artp.), (14D 6c , [6782280, 1361320] ), granskog, vid bäck, 2 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6782916, 1360426] ), barrnaturskog / naturlig skogsbäck, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Synddalen (artp.), (14D 8a , [6794250, 1352900] ), surdrog, granskog, 3 stjälkar/strån/skott , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ), i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe, 1989 (LBr)
Högstrand (14D 8c , [6792140, 1361550] ), örtrik granskog, sparsamt , 2001 (LBr)
Högstrand (artp.), (14D 8c , [6792380, 1361452] ), fuktig granskog med örtrika stråk, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Högstrand (14D 8c , [6792440, 1361170] ), örtrik granskog, sparsamt , 2001 (LBr)
Hamrarna vid Morarna (14D 8d , [6790, 1367] ), sparsamt , 1989 (DABS)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795380, 1352420] ), granskog, örtrik, 1 stjälkar/strån/skott , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795390, 1352430] ), granskog, örtrik, 2 stjälkar/strån/skott , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795410, 1352450] ), granskog, örtrik, 5 stjälkar/strån/skott , 2018 (Håkan Gustafson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ), 1991 (DABS)
Grönsåsens sydsluttning (15C 7j , [6836450, 1346350] ), rik granskog med kärrdråg, 2 ex , 2013 (LBr)
Rensjöbrunnan ca 200 m nedströms St.Rensjön (15C 9f , [68463, 13256] ), rikkärrsartade åkanter, sparsamt , 1994 (JEd)
Toxåsens V-sluttning 300 m S om Fulusjö-dammen (15C 9g , [68498, 13322] ), rikdråg i granskogs-sluttning, 1989 (DABS)
Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [68487, 13461] ), örtrik granskog, enstaka , 1989 (DABS)
Björnsjöåsen, i sänkan före vändplanen (artp.), (15D 7c , [6837191, 1361027] ), sumpdråg i skogsmark, 4 plantor/tuvor , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
1,3 km NO Gammelsätern (15D 7d , [68366, 13658] ), örtrik granskog, spidd , 2002 (LBr)
1,3 km ONO Gammelsätern (15D 7d , [68366, 13660] ), örtrik granskog, rikdråg, spridd , 2002 (LBr)
Nedom Näcksjöbergets O-brant (15D 8c , [6841, 1360] ), örtrikt fuktdråg i granskog, 1989 (DABS)
Krypan 1 km NV Rörmyran (15D 8d , [68418, 13662] ), örtrik granskog, enstaka , 1992 (LBr)
Kimbäcken SSO Långängena (15D 8d , [6842260, 1369040] ), rikkärr, spridd , 2009 (LBr)
300 m SO landsvägsbron över Fjätan (15D 8d , [6844, 1365] ), örtrik småsänka intill rikkärr, enstaka , 1992 (DABS)
Myr S Byggningsåsen (16C 0h , [6852400, 1336900] ), rik sumpskog, myr och friska rikfläckar bland en, spridd , 2014 (LBr)
Lövhöjden (16C 0i , [6854660, 1344870] ), gammal tall-gran-skog, 2006 (ADe & LDe)
800 m NV om Rörmyrvallen mellan Näverbäcken o vägen (16C 0j , [68520, 13479] ), ängsartade fuktsvackor i ört-granskog ,nu hygge, enstaka , 1989 (DABS)
Storbäcken 300 m uppströms Byggningsån (16C 0j , [68548, 13453] ), rikt bäckdråg, 1989 (DABS)
Byggningsån ca 2 km O om Ned. Byggningen (16C 1j , [6855, 1345] ), åstrand - rik sumpgranskog, 1989 (DABS)
Lisselån 1.5 km NV Tennsjön (16D 1d , [68561, 13695] ), på björkstubbar i kärr, kraftiga ex , 1992 (RLu)
Fröberget vid reservatsgränsen (16D 3b , [6867580, 1359130] ), granskog, örtrik, ett ex , 2020 (LBr)
Yxningafallen (artp.), (16D 3c , [68660, 13616] ), 1989 (Bengt Oldhammer)
Oxvålens S-lutning (16D 3c , [6869, 1360] ), källdråg i trädgränsen, enstaka , 1992 (DABS)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6848180, 1308310] ), 1996 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ), 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Härjåhogna (16C 0b , ), fuktängsveg på kalfjäll, m.a. ,frekvens m.allm. , 1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851250, 1308130] ), rikkärr och källdråg i björkskog, 1996 (DABS)
Nära vägen nedanför Skäret i Knittarna (16C 0f , [6853920, 1329430] ), rikkärr i sluttning, 2 ex , 2008 (LBr)
Toxåsens V-sluttning nära Fulusjö-dammen (16C 0g , [6850, 1332] ), rikkärr o dråg i granskog samt rikkärr, enstaka , 1989 (DABS)
Syndre Fulusjön nära vägen vid Toxåsen (16C 0g , [6850250, 1331980] ), rikdråg i skog, ca 5 ex , 2013 (LBr)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ), grandäld med källor och liten bäck, ca fem ex , 2017 (LBr)
Gösjöåsen vid vändplanen i öster (16C 1i , [68580, 13438] ), rik källpåv.skogsmark, ~10 ex , 1995 (DABS)
V o. N om Storgjotkölen ,fl! (16C 2c , [6862, 1311] ), örtrika fuktdråg, rikkärr-fastmattor,örtrik gransumpskog, fl.spars! , 1988 (LNo & JEd)
V o. N om Storgjotkölen ,fl! (16C 2c , [6863, 1311] ), örtrika fuktdråg, rikkärr-fastmattor,örtrik gransumpskog, fl.spars! , 1988 (LNo & JEd)
SV om Storbo v. 'Tredjebäcken' ca 200 m från sjön (16C 2c , [68632, 13136] ), örtrik bäckdråg, enst! , 1988 (JEd & ANi)
N om Karmoråsen vid Skäråsgrubban,fl! (16C 2f , [6863, 1326] ), gransumpskog längs bäck, 1988 (DABS)
N om Karmoråsen vid Skäråsgrubban ,fl! (16C 2f , [6864, 1326] ), gransumpskog längs bäck, 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ), 1988 (DABS)
S.Tranubergets SV-brant (16C 3e , [68652, 13247] ), bergrot i sydväxtberg, enst! , 1988 (DABS)
N.Tranuberget (NO-sida o SV-sluttning),fl! (16C 3f , [6865, 1326] ), skogsrikkärr o örtrik fuktsänka, 1988 (DABS)
N.Tranuberget (NO-sida o SV-sluttning),fl! (16C 3f , [6866, 1325] ), skogsrikkärr o örtrik fuktsänka, 1988 (DABS)
Diftalsbergets NO-sluttning (16C 3g , [68679, 13306] ), rika bäckdråg, 1988 (DABS)
Hemmeråsens SV-brant (16C 3i , [6868, 1340] ), kalkpåv.ängs-granskog, enst. , 1990 (DABS)
Atlasruta (16C 3j ), 1988 (HLe & UGn)
Städjans S-sida (16C 3j , ), ( enl X-lista )JEd , 1988 (HLe & UGn)
500 m SO Gränjåsvallen (16C 3j , [68684, 13460] ), frodig bäcksänka, några ex. , 1989 (DABS)
Städjan-Nipfjällets NR, vid Städjan (artp.), (16C 3j , [6869015, 1345935] ), äldre, grandominerad barrskog., 4 plantor/tuvor , 2018 (Gillis Aronsson)
Städjans SV-sluttning (16C 3j , [68696, 13456] ), 2006 (EGö)
Skärbo , Ö-ut (16C 4d , [6870, 1318] ), rikt skogskärr, 1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ), 1988 (DABS)
Stockbäckkölen i V (16C 4e , [6870070, 1320740] ), gransumpskog, 3 ex , 2007 (LBr)
1 km NV Knallarna (16C 4e , [6873, 1320] ), rikkärr, enst! , 1988 (DABS)
Kölsmyran, 1 km V om slamdammen i Vassbo (artp.), (16C 4e , [6874650, 1324899] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Städjans Ö-sida (16C 4j , ), ( enl X-lista )JEd , 1988 (HLe & UGn)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ), 1988 (HLe & UGn)
Fjätervålens V-sluttning (16C 4j , [6871820, 1349520] ), 2006 (EGö)
Nipfjällets nordsluttning (16C 5i , [6875770, 1343990] ), fjällhed, i örtrika sänkor, 4 och 2 ex , 2018 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ), örtrik bäckdäld, 1994 (DABS)
Nipfjället, bäcken österut från sommarparkeringen (16C 5j , [6875350, 1345140] ), örtrik bäckdäld, enstaka , 2018 (LBr)
Ulandsstugan åt NNV (16C 5j , [6879730, 1345480] ), fuktiga partier i fjällsluttning, 1 ex , 2018 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ), kärr och sumpskog längs bäck, enstaka , 2020 (LBr)
Nära Gjotbäcken (16C 6d , [6880810, 1315450] ), bäckdråg över skogsbilväg, ca 15 ex , 2020 (LBr)
Björnlidens stugby (artp.), (16C 6e , [6884918, 1320816] ), 5 , 2018 (Johannes Måsviken)
Slagebäckshållans nordsluttning (16C 6i , [6880330, 1344930] ), fjällbjörksomgiven källbäck, ca 20 ex , 2018 (LBr)
Valdalsbygget 1.3 km mot NNO (16C 7c , [68880, 13138] ), kalkpåv.uttorkade fuktsvackor i Nardus-hed, enstaka , 1990 (DABS)
Atlasruta (16C 7d ), 1990 (DABS)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ), rikmyr och rik öppen myrkant, spridd, kanske 50 ex , 2015 (LBr)
Övre Storsätern (artp.), (16C 7d , [6889199, 1316870] ), blandskog, 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Övre Storsätern (artp.), (16C 7d , [6889200, 1316898] ), blandskog, 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Övre Storsätern (artp.), (16C 7d , [6889203, 1316928] ), granskog, 2012 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Övre Storsätern (artp.), (16C 7d , [6889204, 1316921] ), blandskog, 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Övre Storsätern (artp.), (16C 7d , [6889205, 1316905] ), blandskog, 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Lillfjätan nära Klutsjövålen (16C 7j , [6889930, 1347340] ), rikkärr och rik fastmarkskant, flera ex , 2018 (LBr)
Grövlans dalgång (16C 8d , ), gräsmark i björkskog, mindre allmän , 1990 (LAr)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.), (16C 8d , [6890309, 1318877] ), källkärr med granskog omkring, 1 plantor/tuvor , 2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Leden mot Olån (artp.), (16C 8d , [6891893, 1315109] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Storvätteshognas SO-sida 950 m.ö.h. (16C 8f , [68934, 13263] ), örtrikt uttorkande bäckdråg i s-exp. fjällsida, enst , 1990 (DABS)
Storvätteshågnas sydostsluttning (16C 8f , [6893580, 1326270] ), fjälläng, spridd , 2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ), mindre allmän , 1987 (HLe & UGn)
Hällsjövålen åt söder (16C 8g , [6890810, 1330470] ), rik fjällmyr längs bäck, riklig och spridd , 2020 (LBr)
Hällsjövålen åt söder (artp.), (16C 8g , [6890810, 1330470] ), rik fjällmyr längs bäck, riklig och spridd , 2020 (Lennart Bratt)
Orrknallen (16C 8g , [6894560, 1334760] ), barrskog, gles, fuktig sänka, två , 2007 (NGu)
Storfjätan SO Fjätvallen (16C 8j , [6893, 1348] ), örtrik skog / rikkärr, spridd , 1994 (DABS)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ), ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag, ,frekvens m.allm. 1999 (BCa)
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ), 1994 (DABS)
Lillfjäten o Strömmen (16D 5a , ), rikkärr,ängsgranskog, frekv. m.a ,frekvens t.allm. , 1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna Ö om vägen (16D 6a , [6883, 1351] ), rik skogsmark, några ex , 1994 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)
Slugusjöns SV-sida (17C 0f , [6904, 1325] ), friskäng, enstaka , 1987 (JEd)
Slagufjällets sydöstsluttning (17C 0f , [69046, 13250] ), frodig fjällsida, 2013 (MNo)
Böltjärnsåsens östsluttning (17C 0h , [6903020, 1339740] ), rikkärr med källflöden, sparsamt , 2009 (LBr)
Böltjärnsåsen (17C 0h , [6903230, 1339960] ), rikkärr, 2002 (TLj)
Slugufjällets Ö-sida (DF), (17C 1e , [6905, 1324] ), rika fuktängar o kalkklippängar (ca 1000 m höjd), flerst.enstaka , 1987 (JEd)

Dalarnes Flora