Clinopodium grandiflora    Rosenmynta


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Långsjöskogen, naturreservat (13F 0g , [6700465, 1483359] ), vägdike, fullt naturaliserad, inget trädgårdsavfall, 2-3 m2, har nog funnits här i många år , 2019 (Lars Björkman & Sören Nyström)

Dalarnes Flora