Citrullus lanatus    Vattenmelon


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GRYTNÄS

Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ), jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
STORA TUNA

Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
STORA KOPPARBERG

Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ), jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall, 2002 (ASn & JEd)
Ingarvstippen (13F 4h , [6721600, 1487600] ), blommande och fruktifier, flerst. , 2002 (TLj)
Varggårdstippen (13F 4h , [672207, 148721] ), på rötslam, flerstädes fruktifierande , 2002 (TLj)

Dalarnes Flora