Cirsium vulgare    Vägtistel


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), åkerrenar,betesmarker, allmän , 1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671468, 1539860] ), ladugårdstun, betesmark, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Nylandet, öster om (artp.), (12G 5h , [6678398, 1536172] ), betesmark med torrare partier, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ), ängsväg, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Vatebo (12G 6h , [6683037, 1538251] ), vägkant, 2019 (IPt)
FOLKÄRNA

Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ), järnvägsområde, 2015 (DABS)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ), grusplan, 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ), gräsmark, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Grönvallen vid väg 70 (artp.), (12G 4d , [6674218, 1517548] ), 2013 (Hans Rydberg)
GARPENBERG

Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6687932, 1521819] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
HEDEMORA

Norns bruk (12F 5j , [6677910, 1498490] ), gräsmark, sparsamt , 2007 (IPt)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ), vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål, 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS)
Dalhagsberget (12G 6a , [6682372, 1502301] ), vägkant, upplagsplats, 2019 (IPt & SNy)
HUSBY

Karlgrensgården 150m NO (artp.), (12G 9b , [6695699, 1507212] ), vägkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Djusa (artp.), (12G 9b , [6695926, 1508275] ), vägkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Husby kyrka (12G 9c , [6696721, 1510743] ), slänt mot älven med vägkant, 2014 (IPt)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ), väg / dikeskanter, 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701270, 1522300] ), skogsmark, 2013 (DABS)
Dalkarsberget (13G 1e , [6709860, 1522830] ), ~refl~ ,vägkant, 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713880, 1518100] ), vägkant, 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

Södra Kyrkbyn vid Prästbäcken (artp.), (12F 9j , [6697695, 1498081] ), ängsblandskog vägkant/näringsrikare blandskog, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ), vägkant o ängsmark, 2019 (IPt & JJa)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6703014, 1495256] ), betesmark, 2014 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ), lindor, vägkanter och betesmarker, spridd , 2020 (LBr)
SÄTER

Sprättbo fäbod (artp.), (12F 6j , [6680702, 1496345] ), frisk gräsmark vägkant/odlingsmark kring f.d. fäbodar, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Gessån 100 m väst om (artp.), (12F 7j , [6686747, 1497803] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ), grusplan/vägkanter - åkanter, 2018 (SJa & JMa)
Kalkbrott (12F 8i , [6691989, 1493611] ), blandskog med skogsvägar, 2015 (IPt & SNy)
GUSTAFS

Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ), vägkant o grustäkt, 2014 (SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697090, 1486530] ), gräsbevuxen vägkant mot blandskog, 2011 (DABS)
Långhag (12F 9i , [6697545, 1494954] ), vägkant, älvstrand, 2015 (IPt & SNy)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ), 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701772, 1491186] ), ängsmark/ vägdike mot åker, 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ), skogsbilvägkant/våtäng, 2014 (DABS)
SILVBERG

Gården Fallet (12F 7e , [6686188, 1471887] ), kulturmarker, 2020 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ), vägkant, vägdike, 2015 (IPt)
Grängshammar (12F 8g , [6693346, 1483157] ), runt lantgården, 2020 (SNy)
Grängshammar (artp.), (12F 8g , [6693350, 1483080] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ), kulturmarkerna runt kyrkan, 2020 (SNy)
STORA TUNA

Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ), ängs o kulturmarker, 2015 (SNy)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ), vägdike, 2011 (JOs)
Idkerberget täkt (artp.), (12F 9d , [6695172, 1467861] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Murbo (12F 9e , [6699489, 1473157] ), längs väg, 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698770, 1476859] ), vägkant, 2019 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ), vägkanter o beteshagar, 2012 (SNy)
Norans bruk (13F 0d , [6704020, 1465160] ), betesmark, 2006 (IPt)
Baggbo (13F 0e , [6700760, 1472862] ), vägkant, 2019 (SNy)
Floda by,Trollebomacken (13F 0e , [6701779, 1474445] ), gräsytor runt damm, 2020 (SNy)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702307, 1478432] ), vägkanter, 2013 (SNy)
Alderbäcken (13F 0f , [6703207, 1478887] ), vägkant vid bron, 2020 (SNy)
Hede nybygge av trafikplats (13F 0g , [6703589, 1482621] ), vägslänter, 2019 (SNy)
Norr sjön Länsan väg mot Sör Amsbergs fäb (13F 1e , [6709965, 1470127] ), vägkanter, 2020 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706620, 1478610] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Älvraviner, västra sidan (13F 1f , [6708780, 1479980] ), lövskog och strandpromenad, 2012 (SNy)
Islingby snötipp (13F 1g , [6707495, 1481835] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Hönsarvet (artp.), (13F 1g , [6709843, 1480723] ), 1 plantor/tuvor , 2019 (Håkan Sandin)
Åkerväg mellan Uvberget och Söderby gård (13F 1h , [6706220, 1485551] ), jordhög, 2020 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ), beteshagen och udden mot norr, 2013 (SNy)
Vattenledningsvägen SO Bergebo (artp.), (13F 2g , [6710125, 1482102] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ), skogsväg, elljusspår, 2011 (SNy & IPt)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ), högar av schaktmassor vid skogsväg, 2018 (SNy)
Styggmyren, schacktområde (artp.), (13F 2g , [6711148, 1483046] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Styggmyran, schacktområde (artp.), (13F 2g , [6711163, 1483043] ), vägkant, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712861, 1481162] ), kalkpåverkad blandskog under avverkning, flera ex , 2011 (SNy & IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ), vägkanter, gruvområde och sjöstrand, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ), byväg och sjöstrand, 2012 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ), ängsmark, 2015 (DABS)
Borlänge, O om, Tyllsnäs-Fagersta, 1,65 km NO om Stora Tuna k:a (artp.), (13F 1g , [6705175, 1482876] ), i kanten av aspdunge omgiven av kornåker, 2015 (Ulrika Nordin, Fredrik Jonsson)
VIKA

Kråknäsmossen (13F 1i , [67085, 14925] ), ~refl~ ,körväg SV om mossen, ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Åkerholme c 450 m SO Gräntjärn (artp.), (13F 1j , [6708273, 1498198] ), frisk gräsmark i kanten på åkerholme i frisk betad hagmark / vall, noterad , 2017 (Per Johansson)
Centralvägen (artp.), (13F 3j , [6719135, 1495972] ), noterad , 2019 (Glenn Costello)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712207, 1484984] ), kulturmarker, 2018 (SNy)
Vassbo (13F 2h , [6712220, 1485060] ), skräphög, 2014 (MNo)
Billingsnäs (13F 3f , [6718155, 1477887] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718970, 1481580] ), vägkant, 2012 (DABS)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ), vid gården, 2014 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Mörtsjöbo (13F 3g , [6719574, 1482450] ), längs vägen genom byn, 2014 (SNy)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723174, 1481436] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Källslätten (artp.), (13F 4g , [6723235, 1481381] ), noterad , 2015 (Bo karlstens)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.), (13F 4h , [6720719, 1487504] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Per Johansson)
Grycksbo kyrkogård (13F 5g , [6729360, 1483330] ), jordslänt, 2017 (JJa)
Grycksbo (13F 5g , [6729840, 1482580] ), parkeringsvall, 2011 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727800, 1485900] ), vägkant genom äldre bostadsområde, 2014 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ), ängsvägkant, 2012 (JJa)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ), Strandkant med fyllningsmassor, 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ), vägkant, 2012 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ), strandkärr och damm, spridd , 2016 (LBr)
Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6722606, 1498786] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ), vägkant, 2019 (JJa)
Logärdens SV-spets vid Niklas vik (13G 4b , [67227, 15083] ), markberett hygge, 1987 (LBr)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ), vägkant som gränsar mot betesmark, 2017 (JJa & SJa)
Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.), (13G 6b , [6732590, 1506680] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, kraftledningsgatan (artp.), (13G 6b , [6733000, 1507420] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.), (13G 6c , [6730480, 1512134] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Ön (13G 7b , [6736330, 1506950] ), gräsmark, 2008 (JWk)
Hyns sågen (14G 0b , [67528, 15077] ), ~refl~ ,kulturmark, stugtomter, 2008 (NGu)
ENVIKEN

Envikens kyrka (13F 8j , [6743168, 1498160] ), kyrkogården med omgivning, 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (artp.), (13F 9i , [6746096, 1492651] ), betesmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ), äng, 2007 (NGu)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Billsjön (11F 9i , [66476, 14908] ), ~refl~ ,gammalt utkast, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
Hedbyn (artp.), (12F 0f , [6651880, 1478244] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), gammal åker, 2006 (GJn)
Näsbacken (12F 1h , [6658060, 1489333] ), vägkant, åkermark, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ), vägkant, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Larsbo (12F 3h , [6667800, 1489720] ), blockrik betesmark, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ), vägkant & gräsplan mot lövskog, 2017 (IPt & SNy)
Stimmersbo, Bygdegården (12F 4g , [6671435, 1483365] ), upplagsplats, 2017 (IPt & SNy)
Stimmersbo (12F 4g , [6672448, 1484174] ), vägkant/tomtmark, 2017 (IPt & SNy)
Finngården (12F 5f , [6676766, 1478857] ), 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Norsberget 1,5 km VSV Blötberget Ludvika (12F 3c , [66668, 14603] ), sandbank vid slamdamm, 1987 (HWk)
Norrvik (12F 5c , [66770, 14612] ), ~refl~ ,stallbacke och betesäng, ,frekvens m.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Örtjärn (12F 2a , [6663100, 1451140] ), ängsmark, enstaka , 2007 (IPt)
SV Saxen (12F 6b , [6683862, 1456367] ), sågverksområde, 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684822, 1467757] ), vägkanter, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Stor-Olles (12F 9b , [6695421, 1459844] ), upplagsplan skogsbilväg, 2015 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Björka (13F 2b , [67131, 14599] ), åker,betesmark, ca. 20 ex , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67131, 14621] ), nedlagt grustag, 1 ex. , 2003 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719560, 1459450] ), slänter och strand mot vattenloka, 2014 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719689, 1459294] ), lantbruksställe, 2014 (IPt)
Österfors (13F 3b , [6719906, 1457206] ), ängsmark nära älven, 2014 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6721478, 1458624] ), åkerkant nära loka, 2013 (IPt)
NO om Mojesjön, mln sjön och kraftledning (13F 4c , [6721650, 1461120] ), ~refl~ ,örtrik granskog/lövskog, ,frekvens allm. 2003 (IPt)
NO om Klitthagen (13F 4c , [6722305, 1461985] ), gammalt hygge, 1 ex , 2004 (IPt)
250 m VSV Långsjöns sydspets (13F 4c , [6724295, 1460159] ), skogsstig, 1 ex. , 2012 (IPt)
ÅL

Sätergläntan (13F 5c , [6727267, 1462637] ), vägkant , dike, 2012 (IPt)
BJURSÅS

Kullgärdet (13F 6f , [6734830, 1479230] ), hästhage, 2014 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ), vägkant i skogsmark, 2014 (JJa)
Baggbo Mårtens (13F 7f , [6736900, 1479530] ), utkast, 2011 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6736860, 1482070] ), utfyllnad, 2012 (JJa)
Lisstjärn, Bjursås (13F 7g , [6736900, 1481640] ), trädgårdsland, 2008 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ), fyllnadsplan, 2011 (JJa)
Lisstjärn, vid gamla tippen (13F 7g , [67370, 14819] ), igenväxande jord- och soptipp, några , 2000 (JJa)
Vägen mot Rog vid Bosbergstjärn (13F 7h , [6736360, 1486200] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (JJa)
Larsmyran (13F 7h , [6737130, 1488770] ), gräsmark kring gammal bosättning, 2010 (JJa)
SILJANSNÄS

Båthamnen/Badplatsen, Almo (artp.), (13E 7j , [6738154, 1448361] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ), väg ned till sjöstrand, 2017 (JJa & MNo)
LEKSAND

Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ), levande fäbod, 2018 (SNy)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721812, 1454659] ), ängsartad skogsbacke, 2015 (IPt)
Backen, 1 km S (13F 4a , [6723629, 1450531] ), timmerupplagsplats, 2015 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732110, 1463790] ), vägkant, 2014 (JJa)
Leksand vid ishallen (artp.), (13F 7b , [6735565, 1455482] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Säterbodarna (13F 7d , [6739190, 1468900] ), vägkant i fäbodmiljö, 2012 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740477, 1454323] ), ängsväg genom blandskog, 2016 (DABS)
Atlasruta (13F 8c ), vägkanter, mindre allmän , 1986 (MKp)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742837, 1463199] ), vägkant, 2015 (IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ), igenväxande gräsmark, 2010 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens t.allm. 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
RÄTTVIK

Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ), stenbrott, 2018 (JJa)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ), vägkant, 2015 (JJa)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ), vägkant, 2015 (JJa)
Skålberget (artp.), (14F 1c , [6758730, 1461525] ), gammalt kalkbrott, 3 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Gräsbergets Fäbodar (artp.), (14F 1f , [6758014, 1476254] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485520] ), gräsmark, 2015 (JJa)
Östbjörka, NO om kalkbrottet (14F 2c , [67624, 14638] ), vägren, enstaka , 2016 (GHa)
BODA

Väg 301/Gamla landsvägen (14F 2d , [67613, 14681] ), vägren, enstaka , 2007 (GHa)
Jutjärn, bäcken från Liden (artp.), (14F 2e , [6763640, 1470774] ), hygge, 5 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Gamla soptippen (14F 3d , [67692, 14662] ), ~refl~ ,jordövertäkt avstjälpningsplats. Genom lokalen flyter en mindre å., ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
Mödalen (14F 3d , [67693, 14662] ), vägren, enstaka , 2012 (GHa)
Osmundsberg (14F 3d , [67699, 14676] ), plats för risbränning i betesmark, ett fåtal, kraftiga, exemplar , 2009 (GHa)
Slogssvedsgatu (14F 4c , [6772330, 1464790] ), vägkant, enstaka , 2011 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ), ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke, ,frekvens m.allm. 2000 (GHa)
Sågplatsen,"Reningsverket" (14F 4d , [67734, 14667] ), ~refl~ ,tipp,damm i ån, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ), ~refl~ ,vid uthus, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
ORE

Dalbyn. Djupgrav (artp.), (14F 5c , [6778376, 1464287] ), tipp, 1 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Brändan (14F 5d , [67757, 14682] ), avlägg längs skogsbilväg, enstaka , 2012 (GHa)
Öster om Klysenhol (artp.), (14F 5d , [6776214, 1466308] ), sandig kulle i kalhygge, tidigare äng., 3 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbyn, 500 m S Södertjärn (14F 5d , [67770, 14651] ), gammal gårdsplats, enstaka , 2014 (GHa)
Mariakapellet (14F 6d , [67804, 14658] ), jordhög, enstaka , 2017 (GHa)
Ore kyrka (artp.), (14F 6d , [6780429, 1465881] ), dike vid parkeringsplats, 1 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Östanvik. Kvarndammen (artp.), (14F 6d , [6783917, 1468737] ), f.d. sågplats, 3 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Vid masugnsruinen (14F 7f , [6788550, 1478540] ), kanten av trampad yta vid ruinen, enstaka , 2009 (GHa)
ORSA

Skeer (artp.), (14E 4h , [6774487, 1436479] ), 1 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Viborg (artp.), (14E 5h , [6775134, 1438096] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Sydöst Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [6776704, 1436737] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Lindänget, Orsa. (artp.), (14E 5h , [6776863, 1436400] ), 2015 (Lars Bruks)
Söder Enån E45 mot gamla OK (artp.), (14E 5h , [6777420, 1436655] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
MORA

Siljansfors försökspark ,herrgården (14E 0e , [6752740, 1422370] ), vägkant, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,300 m NO Nybruket gamla landsvägen (14E 0e , [6753890, 1422560] ), vägkant, 1982 (Göran Thor)
V om Bergkarlås (14E 3h , [6769210, 1435740] ), vägkant, 2010 (SJo)
Öster Vägverket, Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6770420, 1435750] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
ÄLVDALEN

Rämna fäbod,hygge i väster (14D 8j , [67909, 13984] ), sydsluttande artrikt hygge, riklig , 1987 (LBr)
Tjennmåirbettsjin (artp.), (14D 9i , [6797093, 1393706] ), fuktig gräsmark fuktig mark längs bäcken utanför kapellet, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Brunnmyrvägen dammen (artp.), (14D 9i , [6797947, 1393474] ), frisk gräsmark vägkant vid dammen, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gravendal (12E 1f , [6658870, 1427980] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Ö om Lövsjön o Högsjön (12E 1h , [66559, 14357] ), ~refl~ ,vägmtrl-depå vid körväg, ,frekvens ej bedömd 2005 (GEn)
Bråthöjden (artp.), (12E 3g , [6665474, 1430241] ), vägkant, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.), (12E 4e , [6670230, 1420340] ), strandkant, noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ), ängsmark i skogsmiljö, 2016 (DABS)
FLODA

Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ), vägkant/ ängsmark mot strand, 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713010, 1449058] ), fäbod, 1 ex , 2011 (IPt)
MALUNG

Södra Mon (13D 6h , [67321, 13851] ), jordhög, 4 ex , 1998 (MNo)
Fjällsocknarna

IDRE

Björnliden, Grövelsjön (artp.), (16C 6e , [6884841, 1321352] ), 2014 (Göran Toss)

Dalarnes Flora