Cirsium oleraceum    Kåltistel


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GARPENBERG

Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6687932, 1521819] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
HEDEMORA

Djörkhyttan vid handelsträdgård (12G 6b , [6681270, 1507750] ), rabatter, rikligt , 2005 (IPt)
Königshyttan (12G 8a , [66914, 15030] ), lundartad veg.längs bäcken, >100 ex , 1988 (SJa)
Köningshyttan (12G 8a , [6691400, 1503000] ), rik vegetation nära bäcken, stort bestånd foto , 2008 (IPt)
Köningshyttan (12G 8a , [66915, 15020] ), intill trädgårdsland och ladugårdsbacke ( delvis i frodig ravinvegetation), drygt 100 ex. , 1989 (SJa)
SUNDBORN

Stora Hyttnäs (13F 5j , [67255, 14982] ), vildvuxen trädgård (strandtomt), ca 10 ex , 1991 (AJa)
Sundbornsbyn V om Carl Larsson gården (13F 5j , [67258, 14984] ), åstrand, förvildad ? till strandkärr,dock ej sedd odlad men torde varit det förr , 1991 (JEd gm. Anita Jansson)
Carl-Larssongården (13F 5j , [67259, 14984] ), istrandkant genom utkast från trädgård, spridd , 1991 (LBr & JEd & A.Jansson)
Österdalarna

ORSA

Stenbergsvägen (artp.), (14E 5h , [6776399, 1437794] ), 10 , 2020 (Bengt Oldhammer)
stenbergsvägen (artp.), (14E 5h , [6776429, 1437762] ), växer vilt i diket sedan många år., 2013 (Bengt Oldhammer)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Strömsdal,intill Hyttsjödammen (12E 1g , [66559, 14339] ), gräsmark, stort bestånd , 1997 (TLj)
Strömsdal Hyttsjöns badplats (artp.), (12E 1g , [6656351, 1434030] ), fuktig gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)

Dalarnes Flora