Circaea alpina    Dvärghäxört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Forsön (12G 4i , [66731, 15416] ), sumpskog, mkt.riklig,flerst. , 1988 (PDm)
Stakbosjön (12G 4i , [66742, 15411] ), sumpmark vid bäck, 2 kvm , 1986 (PDm)
Stakbosjön (12G 4i , [66746, 15408] ), sumpskog, 1 kvm , 1985 (PDm)
HUSBY

Flineberget,vid bäcken S om Rankholmen (12G 8d , [66937, 15165] ), bäckdråg, 1989 (JEd)
Valla mosse (12G 8g , [66947, 15301] ), på en rotvälta, 1996 (Ola Löfgren)
SÄTER

Gessån (artp.), (12F 7j , [6686518, 1497654] ), gransumpskog /, 2004 ((sks), Kjell Haglund)
GUSTAFS

Svartmyrorna (artp.), (12F 9j , [6695057, 1495027] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson)
SILVBERG

Snickargården Norbo (artp.), (12F 7g , [6686014, 1480536] ), skogsmark körstråk efter skotare fuktig mark, noterad , 2019 (Bonnie Nilzon)
STORA TUNA

Ormpussen (artp.), (12F 8f , [6694038, 1479069] ), 1994 ((sks), Thomas Husing)
Högbergsåravinen (12F 9d , [66971, 14673] ), fuktig bäckravin med kalkpåverkan, 1986 (SNy)
Högbergsåravinen (artp.), (12F 9d , [6697203, 1467711] ), i bäckravin, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Högbergsån (artp.), (12F 9d , [6697226, 1467996] ), ravin / liten sprickdal i fasta berget, 1996 ((sks), Thomas Husing)
Högberget (12F 9d , [6697350, 1467920] ), översilad blandskog, t.riklig , 2011 (SNy & IPt)
Solklinten (12F 9f , [6695, 1477] ), fuktig bäckravin, 1988 (IAn)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713713, 1472793] ), bäckravin, 2014 (SNy)
Igelmyren (13F 2g , [6710219, 1483621] ), skog och myrmark, 2018 (SNy)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716697, 1474371] ), fäbodvall, enstaka , 2012 (IPt)
Källarvets fäbod (artp.), (13F 3e , [6719688, 1473186] ), barrskog /, 1995 ((sks), Thomas Husing)
VIKA

Röberget, 400 m Ö om bergets topp (13F 1i , [67056, 14946] ), fuktig skuggig myllrik skog, rikt täckande ca 2 m2 , 1997 (SBm)
SVÄRDSJÖ

Gullberget N sluttning (artp.), (13G 6b , [6730865, 1506265] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

VSV Slätbo (11F 9i , [66493, 14934] ), källdråg i hög granskog,intill f.d.odlingsmark, flera 100-tals , 2000 (BFo)
Bromsbergets NO_sluttning (12F 0i , [6651080, 1493610] ), rännil i granskog med hasselinslag, sparsamt , 2010 (LBr)
Flaxtjörnen öster (artp.), (12F 1i , [6659808, 1491389] ), barrnaturskog /, 1996 ((sks), Thomas Husing)
Korsheden, ca 400 m NO Blomsteränget (artp.), (12F 2h , [6664451, 1487817] ), granskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Korsheden (artp.), (12F 2h , [6664487, 1487819] ), ravin / kalkbarrskog, 2001 ((sks), Thomas Husing)
Flingselberget (12F 3i , [66661, 14921] ), i bäckravin, rikligt , 1986 (ALu)
Ungsberget (12F 3i , [66664, 14906] ), i bäckravin, rikligt , 1986 (ALu)
NO Sarvtjärn (12F 4h , [66701, 14880] ), sluttning mot kärr, 2x2m , 1986 (ALu)
NORRBÄRKE

Söder om Snösjön (12F 1d , [66591, 14685] ), i botten på gammalt kalkbrott, gammal granskog, några 10-tal ex. , 1988 (HWk)
Limnäsudden vid Plogen (artp.), (12F 4e , [6671321, 1471379] ), örtrikt efter bäck, 2014 (Ingela KällénJanolof Hermansson)
LUDVIKA

Våghalsen (artp.), (12F 3c , [6669400, 1462950] ), i fuktigt gråalbestånd, 1984 (Janolof Hermansson)
Limgruvan i Sörvik (artp.), (12F 4c , [6674260, 1464660] ), i botten av före detta kalkbrott., 1989 (Jan-Olof Hermansson)
GRANGÄRDE

Mårtberget västsluttning (artp.), (12E 7i , [6685822, 1443359] ), i ett mindre kalkbrott, 2014 (Janolof Hermansson)
Österdalarna

GAGNEF

2 km VNV Bastbergets fäbodar i "Josefsdal" (12F 9a , [66962, 14518] ), erosionsravin,i dalbotten, på flera ställen , 1996 (AJs)
Josefs dal (artp.), (12F 9a , [6696586, 1452080] ), alsumpskog / bäckdal, 1997 (Skogsstyrelsen)
Brötjärna (13F 2b , [6710720, 1456267] ), lövskog, ca 2 m2, heltäckt yta , 2003 (IPt)
Trolldalen (DF), (13F 2c , [67119, 14601] ), ravin, rikligt , 2001 (IPt)
Trolldalen (artp.), (13F 2c , [6712090, 1460281] ), efter bäck, 2014 (Janolof Hermansson)
ÅL

Fiskdammarna, 200m öster om (artp.), (13F 5d , [6729585, 1466700] ), fuktig ravinskog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Kônsta i Solberga (13F 5d , [6729590, 1466310] ), alslybemängd liten bäckdäld, 1993 (TLj)
BJURSÅS

Rällsjöbo, i Rällåns bäckravin ca 250 m nedströms Rällsjöns utlopp (13F 7e , [6739020, 1471450] ), längs den tidvis översvämmade stigen, ymnig (2000-) , 2007 (TLj)
Rällsjöån,Sjugare kvarn (13F 7e , [6739070, 1471360] ), bäckfåra, 2008 (JJa)
LEKSAND

Ingelsbjörken 600 m NO (artp.), (13F 6a , [6733880, 1452304] ), ravin /, 2008 ((sks), Yngve Perjons)
Bastbergsgropen (artp.), (13F 7c , [6737182, 1462625] ), naturlig skogsbäck /, 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Bastbergsgropen (13F 7c , [67372, 14624] ), längs en bäck, sparsamt , 1985 (LBr)
Bastbergsgropen (artp.), (13F 7c , [6737250, 1462388] ), noterad , 2018 (Lena Åström, Per Knies)
Bastbergsgropen (13F 7c , [6737257, 1462541] ), intill bäck i djup ravin , rikligt med blommande knärot, rikligt inom några m2 , 2005 (LBr)
Bastbergsgropen (artp.), (13F 7c , [6737305, 1462330] ), noterad , 2017 (Petrus Tengnér)
Söder Bergsäng (13F 8c , [67433, 14611] ), vid källa i skogen, litet bestånd , 1988 (MKp)
Kallgolvsravinen, Granåsen (artp.), (13F 9g , [6748156, 1481715] ), fuktig dalgång efter bäck, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
RÄTTVIK

Salvån ,500 m V väg70 (13F 9c , [67462, 14610] ), bäckravin, t.riklig , 1985 (TLj)
Utbybäcken (13F 9c , [67480, 14623] ), bäckravin, flerst. , 1985 (TLj)
200 m V Alstjärnen (14F 0c , [67549, 14612] ), skuggig fuktlövskog vid bäck, ~3 m2 , 1985 (TLj)
Vädertupp (artp.), (14F 0i , [6751240, 1490199] ), bäckravin, 2011 (Urban Gunnarsson)
Vädertuppsberget (14F 0i , [67513, 14901] ), bäckravin, spridd (1302-1801) , 1985 (TLj)
Skallberget (artp.), (14F 0i , [6751434, 1490182] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Vädertupp (artp.), (14F 0i , [6751476, 1490163] ), sumpskog längs bäck, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
BODA

300 m NV Jutjärns N-spets (14F 2e , [67637, 14702] ), fuktig lundartad Ö-brant, ymnig , 1985 (TLj)
Dränghagen,mln kyrkbyn o Saxbäcken (14F 3d , [67653, 14677] ), f.d.ängsmark,nu ogenomträngliga lövsnår,i gammalt dike, t.rikligt , 1985 (TLj)
Styggforsen, Kvarnbäcken (14F 3d , [67656, 14667] ), bäckstränder i lövskugga, riklig , 1985 (TLj)
Styggforsen naturreservat (artp.), (14F 3d , [6765659, 1466672] ), ravin nedanför vattenfall, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Trollhålet (artp.), (14F 3d , [6765673, 1466662] ), 30 plantor/tuvor , 2018 (Johan Spaedtke, Malin König)
Styggforsen (artp.), (14F 3d , [6765729, 1466766] ), noterad , 2019 (Anders Helander)
Styggforsen, Rättvik (artp.), (14F 3d , [6765826, 1466798] ), noterad , 2016 (Niklas Aronsson)
Ockerbergets östbrant vid Ockerängen (14F 4e , [67702, 14704] ), bäckdrag, ett 10-tal ex , 1987 (LBr)
ORE

Sörboda, "Gotland" (14F 5d , [67769, 14698] ), bäckravin, enstaka , 2013 (GHa)
ORSA

Kråkgårdarna E45 (artp.), (14E 4h , [6772917, 1435606] ), 2002 (Bengt Oldhammer)
Vångsgärde mot S i däljorna (14E 4h , [67731, 14361] ), rik bäcksänka,skugga, m.skuggviol ,äv.delv.i huggen del av sänkan, mkt.rikl. - mattbildande , 1988 (JEd)
Enåutloppet (artp.), (14E 5h , [6777496, 1436180] ), sekundär strandskog / lövsumpskog, 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Enån fr.Näsgårdarna(Stenberg) fl. upp till Slättberg (DF), (14E 5h , [67775, 14380] ), strandsnår resp källkärr,kalkrikt,ofta m.skuggviol o lundarv, fl.o.rikl! , 1987 (JEd)
Enåravinen (artp.), (14E 5h , [6777662, 1437585] ), ravin / sekundär lövnaturskog, 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Enån fr.Näsgårdarna(Stenberg) fl. upp till Slättberg (DF), (14E 5h , [67777, 14372] ), strandsnår resp källkärr,kalkrikt,ofta m.skuggviol o lundarv, fl.o.rikl! , 1987 (JEd)
Knölbäcken nedom ravinen (14E 7h , [67889, 14376] ), fuktgropar i bäcksnår ,örtrikt o skuggigt . med strutbräken ,etc, enst. , 1988 (JEd)
Knölbäckens ravin NO Hornberga (14E 7h , [67892, 14369] ), källdråg i kalkpåv.bäckravin, 1988 (JEd)
S om Mässbacken ,"Oasen" (14E 7i , [6785261, 1443168] ), ganska rikligt , 2009 (BOr)
Slipstensgruvorna (artp.), (14E 7i , [67853, 14435] ), (nogr. 400 m) , 2007 (Bengt Oldhammer)
Kalkbrott Skattungbyn (artp.), (14F 6a , [6784783, 1450802] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Tenningsbrändan nedan Åsängsbäckens fall (14F 9b , [67984, 14575] ), frodigt, fuktigt, massor , 1986 (EGu)
SOLLERÖ

2 km S Vimo ,Djupgrav (13E 9d , [6746, 1417] ), ravin, c:a 100 ex. , 1987 (BOr)
Djupgrav (artp.), (13E 9d , [6746448, 1417581] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
MORA

Siljansfors försökspark ,Stickosälsbäcken (14E 0d , [67539, 14196] ), mullrik skogsmark, 1982 (Göran Thor)
Söderberget (artp.), (14E 4d , [6774169, 1416531] ), barrnaturskog / bergbrant, 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Söderberget-ravinen-alsnår (artp.), (14E 4d , [6774697, 1416205] ), 2000 (Bengt Oldhammer)
Söderbergets NO-sluttning (14E 4d , [67747, 14163] ), fuktigt alsnår, 1988 (BOr, CAp o a)
VÅMHUS

V om Näsbergets fäbod (14E 7e , [6786, 1423] ), ravin med skogsfru mm, några ex , 1991 (BOr)
Ravin väster Näsbergs fäbod (artp.), (14E 7e , [67866, 14237] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Nyköpingsbäcken (artp.), (14E 8c , [6794671, 1413742] ), noterad , 1988 (Bengt Oldhammer)
Gruvdalen v S.Blecksberget (14E 8e , [67935, 14238] ), sumpig djup bäckravin, riklig , 1988 (CAp)
ÄLVDALEN

Blyberg (artp.), (14E 6c , [6784200, 1412097] ), barrskog /, 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Fjällsocknarna

IDRE

Huskläppen, öster om gårdarna (artp.), (16C 7d , [6889773, 1318948] ), källa källa i örtrik granskog med källbäckar, noterad , 2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.), (16C 7d , [6889804, 1318848] ), lågörtgranskog örtrik granskog med källbäckar, noterad , 2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.), (16C 7d , [6889935, 1318561] ), bäck örtrik bäck i granskog, noterad , 2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)

Dalarnes Flora