Cinna latifolia    Sötgräs


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

SÄTER

Säterdalen (artp.), (12F 8j , [6692508, 1497863] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
Säterravinerna NR (artp.), (12F 8j , [6694062, 1496662] ), noterad , 2020 (Leif Andersson, Astrid Fridell, Otto Minas, Therese Kalling, Emma Karlsson)
Säterdalen på åns sydsida intill en bro,botten av mjälaravin, enstaka tuvor spridda längs 50-100 m av ån, 1981 (THOR 1983) * spridd på en sträcka av ca 4 km längs ån mellan renings-verket och Ljusterbron (12F 8j , [66941, 14962] ), mycket rikligt och förefaller öka 1984 - , 1989 (ÅPe, BDr m fl)
Säterdalen NR, Norddalskvarn (artp.), (12F 8j , [6694181, 1496305] ), noterad , 2017 (Dennis Nyström)
150m nedströms åbron ,på Ljusteråns V-sida (12F 8j , [66945, 14956] ), åstrand, t.rikligt , 1991 (JEd)
GUSTAFS

Ljusterån 200 m S Ljusterbro på Ö-sidan (12F 9i , [66956, 14949] ), strandsnår, 1991 (JEd)
Ljusterån 700 m S Ljusterbro på V-sidan (12F 9j , [66950, 14951] ), strandsnår, riklig o spridd , 1991 (JEd)
STORA TUNA

Uggelsprättmossen (artp.), (12F 9d , [6695579, 1465364] ), bäckdal /, 1995 ((sks), Thomas Husing)
Uggelsprättbäcken, 1,4 km uppströms sjön Gomen (12F 9d , [66959, 14655] ), mest på stenblock nära botten av djup örtrik bäckravin, 1989 (SNy)
Högbergsån (12F 9d , [66971, 14674] ), mest på stenar i anslutning till ån i djup ravin med gammal örtrik granskog,(2124-2126), ca 100 ex , 1985 (SNy)
Högbergsåravinen (artp.), (12F 9d , [6697203, 1467711] ), i bäckravin, 50 stjälkar/strån/skott , 2019 (Urban Gunnarsson)
Idkebergsklack - Högbergsån, omr. 57. (artp.), (12F 9d , [6697216, 1467713] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson, Anders Janols)
Högbergsåravinen (artp.), (12F 9d , [6697216, 1467771] ), i bäckravin, 30 stjälkar/strån/skott , 2019 (Urban Gunnarsson)
Högbergsåravinen (artp.), (12F 9d , [6697218, 1467726] ), i bäckravin, 200 stjälkar/strån/skott , 2019 (Urban Gunnarsson)
Högbergsåravinen (artp.), (12F 9d , [6697221, 1467745] ), 100 stjälkar/strån/skott , 2019 (Urban Gunnarsson)
Högbergsåravinen (artp.), (12F 9d , [6697223, 1467740] ), högörtgranskog bäckravin/klyfta, 50 mē , 2020 (Janolof Hermansson)
Högbergsåravinen (artp.), (12F 9d , [6697224, 1467781] ), i bäckravin, 20 stjälkar/strån/skott , 2019 (Urban Gunnarsson)
Högbergsån (artp.), (12F 9d , [6697226, 1467996] ), ravin / liten sprickdal i fasta berget, 1996 ((sks), Thomas Husing)
Högberget (12F 9d , [6697740, 1468250] ), bäckravin ,på stenblock, några små ej blommande ex , 2011 (SNy & IPt)
Högberget (artp.), (12F 9d , [6697771, 1468268] ), ej återfunnen , 2019 (Urban Gunnarsson)
Österdalarna

RÄTTVIK

Vädertupp i bäckravin, 1918 (hörde då till Leksand, At) * 1954 (Bj, Tr) * ca 1974 (GTr, SNy) * nära bäcken, rikligt men luckigt spridd nästan 400 m (14F0i1201-1301), 1976 (RYN.1985b) * (14F 0i , [67512, 14901] ), mest på stenblock nära botten av djup örtrik bäckravin, * starkt minskade, åtm. antalet blommande strån, trol. p g a ökad
konkurrens i fältskiktet efter kalhuggningen 1967/68, , 1988 (RYN)
Vädertuppsbäcken (artp.), (14F 0i , [6751220, 1490164] ), gråalkärr efter bäck, 1 stjälkar/strån/skott , 2019 (Urban Gunnarsson)
Vädertupp (artp.), (14F 0i , [6751240, 1490199] ), blandskog, 15 strån , 2011 (Urban Gunnarsson)
Vädertupp (artp.), (14F 0i , [6751240, 1490199] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Vädertupp (artp.), (14F 0i , [6751251, 1490202] ), 2013 (Bengt Westman)
Vädertuppsbäcken (artp.), (14F 0i , [6751268, 1490205] ), gråalkärr, 2 stjälkar/strån/skott , 2019 (Urban Gunnarsson)
HAMRA

Hamra kronopark (artp.), (15E 9j , [6845767, 1447334] ), noterad , 2009 ((Rapportör) Ulf Lindenbaum)
Hamra (artp.), (15E 9j , [6845768, 1447334] ), ej återfunnen , 2013 (Tomas Troschke)

Dalarnes Flora