Cicuta virosa    Sprängört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Näckenbäck (12G 4h , [6671494, 1539692] ), vägkant - åstrand, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Färjan (12G 4h , [66729, 15376] ), älvstrand, rikligt , 1986 (PDm)
Spisbo , Rudusjön (12G 4h , [66738, 15355] ), sjö, rikligt , 1985 (PDm)
Fullsta ,vik av Bysjön (12G 4i , [66743, 15401] ), rikligt , 1982 (PDm)
Rosse (12G 5h , [66759, 15377] ), damm, rikligt , 1985 (PDm)
Rosse hyttruin (artp.), (12G 5h , [6675980, 1537914] ), åstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Nässen (12G 5i , [66767, 15407] ), sjö, rikligt , 1986 (PDm)
Grossbosjön (12G 6h , [66803, 15387] ), sjöstrand, rikligt , 1984 (PDm)
Bodarne , Ånan (12G 6h , [66813, 15381] ), å, rikligt , 1985 (PDm)
Vatebo (12G 6h , [6683150, 1538190] ), strandkant damm, 2019 (IPt)
Buskasjön (12G 6h , [66849, 15356] ), gyttjestrand, rikligt , 1983 (PDm)
Rödtjärn (12G 8g , [66946, 15318] ), tjärn i myr, enstaka ex , 1986 (PDm)
FOLKÄRNA

Vansjön (lst. Rapp 2008:15), (12G 2e , [6662580, 1522560] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Brovallen vid Erik-Larsgården (12G 2f , [6663, 1528] ), strand, 1989 (JEd)
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ), strand, 2015 (DABS)
Vanan vid Ringänget (12G 4f , [6672250, 1525520] ), näringsrik grund sjö, riklig , 2010 (LBr)
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ), strand, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Saxbo (12G 5d , [6677320, 1517220] ), utfyllnad vid sjöstrand, 2016 (DABS)
GARPENBERG

Håvran (12G 6d , [6683949, 1515332] ), sjöstrand, 2019 (IPt & SNy)
HEDEMORA

Långtjärn (12G 5c , [66780, 15130] ), i vatten, fåtalig , 1988 (HPe)
SO Nås vid Luståns utlopp (12G 5c , [66789, 15110] ), I å, ca 15 ex , 1989 (HPe)
Grådöviken (12G 5c , [6679, 1513] ), I vatten, spridd , 1991 (HPe)
Svedbosjön (12G 5c , [66797, 15127] ), I vatten, fåtal , 1991 (HPe)
S om Grådönäs vid liten sjö (12G 5c , [66798, 15128] ), sjöstrand, några ex , 1988 (MDv)
Brunnsjön vid Broån (12G 6b , [66837, 15092] ), I å, fåtal , 1989 (HPe)
Hönsans S ände (12G 6b , [66849, 15098] ), i vatten, 20-tal , 1988 (HPe)
Grådöviken (12G 6c , [6680, 1512] ), I vatten, spridd , 1991 (HPe)
Ö om Brunna vid Hovran (12G 6c , [66825, 15117] ), i grunt vatten, ca 40 ex. , 1988 (HPe)
Hällatornet (artp.), (12G 6c , [6683652, 1511816] ), noterad , 2016 (Nils Eriksson, m.fl.)
Nibble,vid Broåns utlopp i Håvran (12G 6c , [66838, 15118] ), strand, vanlig , 1989 (MDv)
Hällagrundet (12G 6c , [66845, 15132] ), älvstrand, enstaka , 1989 (MDv)
Granbo vid Gåran (12G 7a , [66865, 15020] ), I grunt vatten, enstaka , 1989 (HPe)
Hönsan (12G 7b , [6685, 1509] ), grunt vatten, spridd , 1991 (HPe)
Västerby, badplatsen vid Kärringtjärn (12G 7b , [66885, 15066] ), i grunt vatten, 10-tal ex , 1988 (HPe)
L Lomtjärn (12G 7b , [66888, 15064] ), sjökant, tämligen riklig , 1990 (HPe)
Viggen vid Viggenäs (12G 7b , [66897, 15063] ), strandkant, 60-tal , 1988 (HPe)
Sörbo vid Hovran (12G 7c , [66858, 15145] ), strandkant, riklig , 1990 (HPe)
Holmsjön (12G 7c , [6687, 1513] ), I vatten, spridd , 1991 (HPe)
Holmsjön (12G 7c , [66872, 15132] ), i grunt vatten, 50-tal ex , 1988 (HPe)
Trollbosjön (12G 7d , [6687, 1515] ), grunt vatten, spridd , 1991 (HPe)
Trollbosjön (12G 7d , [6688, 1515] ), grunt vatten, spridd , 1991 (HPe)
Norshyttedammen (12G 8b , [66930, 15066] ), i vatten, spridd , 1988 (HPe)
HUSBY

Fatburen (12G 8c , [66935, 15137] ), sjöstrand, spridd , 1989 (MDv)
Fatburen (lst. Rapp 2008:15), (12G 8c , [6693700, 1513700] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Fatburen (12G 8c , [66942, 15133] ), sjöstrand, spridd , 1989 (MDv)
Guntjärn (12G 8c , [66945, 15145] ), älvstrand, enstaka , 1989 (MDv)
Hönsans södra del (12G 9b , [6696380, 1507560] ), näringsrik grund sjö/strand, riklig , 2011 (LBr)
Djusa.Hönsan (12G 9b , [66968, 15080] ), dyig sjöstrand, vanlig , 1990 (MDv)
Svinösjön (12G 9c , [6696, 1513] ), I vatten, spridd , 1991 (HPe)
Lisselsjön vid Flinesjön (12G 9c , [6696750, 1514720] ), näringsrik, grund sjö, spridd , 2013 (LBr)
Flinesjön vid Lissjöns inlopp (12G 9c , [6697330, 1514850] ), näringsrik grund sjö/strand, riklig , 2011 (LBr)
Tyssbo (13G 0b , [6701367, 1507049] ), sumpskog/åkerkant, 2018 (DABS)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ), liten holme i sjön, 2018 (IPt & SJa)
Långshyttan (DFL), (13G 0c , [67040, 15131] ), åstrand, rikligt , 1987 (SJa)
Långshyttan vid Tyllingen (13G 0c , [67042, 15129] ), sjöstrand, glest spridd , 1989 (MDv)
Bysjön,Västerby (13G 0d , [67029, 15185] ), dyig sjöstrand, spridd , 1990 (MDv)
NV Mörkmossen (13G 1e , [67058, 15208] ), ~refl~ ,dike, näringsrikt, ett ex , 2002 (NGu)
STORA SKEDVI

Erikslund (12F 9j , [6697883, 1496547] ), bäckravin, 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Prästbäckens mynning (artp.), (12F 9j , [6698536, 1499444] ), limnisk strandvåtmark rikare bäck-/älvstrand, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
S om Djupdalen vid dammen (12G 8b , [66947, 15061] ), strandkant, ~5 ex , 1989 (SJa)
Hyen (lst. Rapp 2008:15), (12G 9a , [6699410, 1503210] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Ansta (artp.), (12G 9b , [6696114, 1505854] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Lomsjön, öster om (artp.), (12G 9b , [6696145, 1505791] ), sjökant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15), (13G 0a , [6700090, 1503930] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
GUSTAFS

N om Gustafs, älvstranden (12F 9h , [66997, 14891] ), strandkärr, t.rikl. , 1994 (ÖSp)
Trutorna (12F 9i , [6699334, 1491863] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Nedre Tosarby (artp.), (13F 0h , [6701436, 1487597] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
STORA TUNA

Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ), vägkant och strandremsa mot sjön, 2015 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699799, 1483756] ), blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark, 2013 (SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ), våtmark och omgivande kulturmark, 2013 (SNy)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ), strandområde och vatten, 2012 (SNy)
Lilla Holmsjön (13F 0g , [6702738, 1484988] ), strandområden, 2019 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ), fuktig dalsänka med källor och lövskog, 2013 (SNy)
Stora Holmsjön (13F 0h , [6702842, 1485513] ), strandområden, 2019 (SNy)
Dalbäckens utlopp (13F 1g , [6706130, 1483532] ), bäck och strandbrink, 2015 (SNy)
Dalsjön (lst. Rapp 2008:15), (13F 1g , [6707730, 1484340] ), näringspåverkad sjö, enstaka , 2006 (Therese Carlsson)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6705787, 1486502] ), lövkärr, 2020 (SNy)
Vassjön (13F 2f , [6713068, 1476557] ), fuktig-blöt betad strandäng, 2014 (SNy)
Möckelmyran vid älvstranden (13F 2f , [6714334, 1476119] ), ängsmark vid älvstranden, 2018 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ), beteshagen och udden mot norr, 2013 (SNy)
TORSÅNG

Nedre Kårtyllasjön (13F 0h , [67025, 14874] ), längs stranden, 1986 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ), byväg och sjöstrand, 2012 (SNy)
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ), byväg och sjöstrand, 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704076, 1491033] ), sjö, 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ), vägkanter och stränder, 2013 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706833, 1486709] ), stränder vid sjön och närliggande skog, 2020 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707710, 1488620] ), fuktig gräsbevuxen skogsmark, 2013 (DABS)
Storsund (13F 2h , [6710255, 1488691] ), sjöstrand, 2018 (SNy)
Nästö (13F 2h , [6710771, 1489741] ), strandområde, 2015 (SNy)
VIKA

Kråknäsmossen, södra gräns mot betesmark (13F 1i , [67084, 14927] ), grävt dräneringsdike, fåtalig , 1996 (SBm)
Rensbyn, Malmbäckens nedre lopp (13F 1i , [67084, 14945] ), sankmark, riklig , 1996 (SBm)
Kråknäsmossen, sydligaste delen (13F 1i , [67085, 14927] ), kärrkant mot klarvatten, 1 ex , 1996 (SBm)
Kråknäsmossen, NÖ hörnet av öppna kärret (13F 1i , [67087, 14927] ), kärrkant, ett 10-tal ex , 1996 (SBm)
Kråknäsmossen,V kanten i höjd med Garbergsudden (13F 1i , [67089, 14923] ), grävd dräneringskanal, enstaka , 1996 (SBm)
Vikasundet, NO om bron (13F 1i , [67097, 14943] ), strand med sjöfräken, riklig , 1996 (SBm)
Vika Kyrkby (13F 2j , [6710, 1495] ), sjöstrand, fåtalig , 1988 (RFr)
Kyrkbytjärn (13F 2j , [6710, 1495] ), sanka sjöstränder, rikl.fl. , 1987 (TLj)
Vid bron, Vika kyrktjärn (artp.), (13F 2j , [6710595, 1495179] ), noterad , 2018 (Kerstin Frostberg)
Vika, Kyrkbytjärn, Utloppet (artp.), (13F 2j , [6710604, 1495167] ), noterad , 2018 (Dennis Nyström)
Kyrkbytjärn (13F 2j , [6711, 1495] ), sanka sjöstränder, rikl.fl. , 1987 (TLj)
Kyrkbytjärn (lst. Rapp 2008:15), (13F 2j , [6711240, 1495350] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ), gammal damm, ca 5 ex , 1997 (JJa & BCa)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.), (13F 4j , [6721952, 1498472] ), noterad , 2016 (Aimon Niklasson)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712400, 1484782] ), strand och vatten v Lilla Aspan, 2018 (SNy)
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [6714730, 1484270] ), å och åstränder, spridd , 2005 (LBr)
STORA KOPPARBERG

Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ), sjöstrand, 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ), strandområde vid Runn, 2017 (SNy)
Främbyviken, fl. (DF), (13F 3i , [6718, 1491] ), stränder, 1988 (JEd)
Främbyviken (13F 3i , [6718164, 1491831] ), strandområde vid Runn, 2017 (SNy)
Kårarvets koloniområde, brovallen (artp.), (13F 4h , [6720830, 1486725] ), vattenstrand, 2015 (Per Johansson)
Tiskens östra strand (13F 4i , [6720420, 1491320] ), sjöstrand, spridd , 2019 (LBr)
Hosjöholmen på den större öns norra strand (13F 4j , [6720820, 1497700] ), grund, tidvis torrlagd strand, sparsam , 2020 (LBr)
Varpan vid Notudden (13F 5h , [6727, 1488] ), strandkärr, t.rikl. , 1989 (JEd)
Bergsgården (13F 5h , [6727320, 1485820] ), skogsklädd strandkant, 2014 (JJa)
Grycksbo Tansvallen (13F 6g , [6730122, 1481811] ), strandkant, 2015 (JJa)
SUNDBORN

Stämshöjens NR (artp.), (13F 4j , [6721860, 1498640] ), 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Sundbornsån v.Backa (båda sidor) (13F 4j , [6722, 1498] ), eutrofa dystränder, rikl. , 1988 (JEd)
Backa, västra vallen till södra dammen (artp.), (13F 4j , [6722360, 1498539] ), 2013 (Per Johansson)
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ), strandkärr och damm, spridd , 2016 (LBr)
Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6722606, 1498786] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Backa (artp.), (13F 4j , [6722619, 1498675] ), noterad , 2019 (Ralf Lundmark)
Ramsnäsudden (artp.), (13F 5j , [6728891, 1498592] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ), våtmark, stränder vid ån och tjärnen, 2019 (SNy & LBr)
SVÄRDSJÖ

Fläddrans NO strand (13F 6j , [6732761, 1497181] ), sjöstrand med gungfly, 2017 (JMa & UGu)
Orrbergs fly (artp.), (13G 5b , [6728147, 1509608] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Aderistjärnen (artp.), (13G 8c , [6743730, 1511678] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Saxe (12F 2h , [6664, 1486] ), fuktig myr, ganska rikligt , 1982 (RNo)
Saxenäs (12F 2h , [6664, 1486] ), sjöstrand, 1 ex , 1982 (RNo)
Saxe (12F 2h , [6664, 1487] ), 15 ex , 1982 (RNo)
Flyttjärnen (12F 2i , [66632, 14940] ), sjöstrand, 2 ex , 1982 (RNo)
Hjorttjärnens avlopp (12F 3h , [6666, 1485] ), åstrand och myr, ganska många ex , 1980 (RNo)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ), sjöstrand, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Lilla Snöån (12F 2d , [6661966, 1469154] ), sjö/strand, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Marnästjärn (12F 3d , [6669, 1466] ), stränder, riklig flerst. , 1983 (TLj)
Österdalarna

GAGNEF

Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ), älvstrand ,i en liten vik, spridd , 2003 (IPt)
Lindbyn, vid reningsverket (13F 2a , [6710270, 1454470] ), älvstrand, enstaka , 2003 (IPt)
Djurås by,Nybrosjön (13F 2c , [67143, 14641] ), sjöstrand, rikligt runt hela sjön , 2002 (IPt)
Djurås by (13F 2c , [67143, 14646] ), kärr, riklig inom hela "Backmon" i kärr o sjösträder , 2002 (IPt)
Djurås by,"Backmon" (13F 2c , [67144, 14649] ), kärr, riklig , 2002 (IPt)
Djurås by ,"Präst-Olles" (13F 2c , [6714650, 1463530] ), sjöstrand, rikligt runt hela sjön , 2002 (IPt)
Nässjön (13F 3c , [6715930, 1462275] ), sjö, rikligt , 2011 (IPt)
N om Nässjön (13F 3c , [6716260, 1462080] ), sjöstrand, 1996 (JMa)
Nässjön Djurås (artp.), (13F 3c , [6716268, 1462069] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
N om Åssjön (13F 3c , [6717370, 1461470] ), sjöstrand, 1996 (JMa)
Nedom Gråda kraftverk (13F 4b , [67209, 14569] ), nära älven, 1988 (IPt)
Mojesjön ,Knappbacken (13F 4c , [67212, 14605] ), sjöstrand, några ex. , 2003 (IPt)
Mojesjön (13F 4c , [6721690, 1460848] ), sjöstrand, spridd runt sjön , 2003 (IPt)
SILJANSNÄS

Vägen mot Storön (13F 7a , [6737410, 1450091] ), våtmark, rikligt , 2017 (IPt & SNy)
Gassarvet (13F 7a , [6739284, 1451083] ), stig mot holme, 2019 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Lappmyran (artp.), (13F 6b , [6732704, 1455559] ), noterad , 2016 (Pär Dahlström)
Limsjön (13F 7b , [67354, 14569] ), bland vass och dy, 1 ex , 1985 (MKp)
RÄTTVIK

Tina (artp.), (13F 9c , [6749430, 1460700] ), noterad , 2017 (Anders Helander)
I skogen nära åkerfälten (nära golfbanan) (14F 0c , [67533, 14627] ), torrlagt dige, t.rikl. , 1990 (ABj)
Glisstjärn (14F 1c , [6757, 1461] ), eutrofa stränder, riklig , 1985 (TLj)
Glisstjärn (lst. Rapp 2008:15), (14F 1c , [6757580, 1461460] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Amtjärn mindre vattendrag (artp.), (14F 1c , [6758173, 1460904] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
ORE

Dalfors,Amungen (14F 7f , [67883, 14784] ), vass-strand, enstaka , 1985 (TLj)
ORSA

Lillån (artp.), (14E 5g , [6779417, 1434537] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776526, 1436087] ), 100-tals , 1997 (Bengt Oldhammer)
Lindänget, Orsa. (artp.), (14E 5h , [6776863, 1436400] ), noterad , 1980 (Lars Bruks)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6777174, 1436243] ), 2 , 2017 (Bengt Oldhammer)
Kricksjön västra delen (artp.), (14E 5h , [6778348, 1435577] ), noterad , 2019 (Kerstin Frostberg)
Lillån (artp.), (14E 5h , [6779074, 1435631] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Lillån (artp.), (14E 5h , [6779104, 1435779] ), å, noterad , 2019 (Kerstin Frostberg)
SOLLERÖ

Vik i Siljan på Solleröns Norra del (14E 1g , [6758671, 1434247] ), sjö, enstaka ex , 2012 (BOr)
MORA

Siljansfors försökspark , 200 m V båthuset på Äjsjöns S strand (14E 0d , [6754230, 1419920] ), i vatten, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Lavadammens utlopp (14E 0e , [6754250, 1421890] ), i vatten, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , vid båthuset på Äjsjöns S strand (14E 0e , [6754260, 1420080] ), i vatten, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Äjsjöns utlopp S stranden (14E 0e , [6754470, 1420330] ), i vatten, 1982 (Göran Thor)
Effartjärnen - Kånåsjön (artp.), (14E 2a , [6763425, 1404206] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Grundsjön (artp.), (14E 2b , [6760923, 1405074] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs v.Näset (14E 4g , [67706, 14336] ), strnden på udden, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
VENJAN

Litterheden v.Littran v.bron (14D 2j , [67622, 13964] ), åstrand, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
ÄLVDALEN

Littran (14D 4i , [6773520, 1392320] ), Åstränder, Spridd , 2019 (LBr)
Stor-Nästjärnen (artp.), (14D 5h , [6779772, 1385671] ), sjökant, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Dyån, vid vägkorset S om Braås (artp.), (14D 5i , [6775465, 1393562] ), övrsilningsmark, skogsbäck, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Tennan vid Tennbo (artp.), (14D 6g , [6784915, 1382803] ), å, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tennån (14D 6h , [6781170, 1385930] ), å med stränder, spridd , 2017 (LBr)
Pigforsbäcken (artp.), (14E 6a , [6782847, 1401392] ), bäck med kärrområde och fuktig skog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Gryveldammen S om (artp.), (15D 0g , [6800470, 1381439] ), sjökant, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Björnån (15D 1c , [6809870, 1364670] ), längs ån, spridd , 1999 (TLj)
Lövnäs (artp.), (15D 1d , [6806003, 1369244] ), noterad , 2018 (Staffan Jansson)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [6806300, 1369430] ), sjöstrand, 2012 (HLe)
Nornäs kapell (artp.), (15D 3c , [6816215, 1363787] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rånäs, stranden (artp.), (15D 4d , [6823039, 1369993] ), strandzon, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Glysjön, stranden (artp.), (15D 5d , [6825035, 1367707] ), strandzon, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Västerdalarna

FLODA

Vindskydd vid Ringforsen, älvens sydsida (13E 1j , [6706790, 1447840] ), älvstrand, spridd , 2009 (LBr)
JÄRNA

Långviken (13E 2c , [6714430, 1413590] ), ~refl~ ,älvstrand, 2002 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714095, 1425530] ), barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand, 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714270, 1425570] ), barrskog, väg- o åkanter, 2010 (Bo Karlsson)
Arvs-Niktjärn S delen ,vid badplatsen (DFl), (13E 3d , [67167, 14181] ), sjö, enstaka , 1991 (HLe & ULe)
MALUNG

Guckutjärn (13D 6g , [67328, 13836] ), strandkant, ~ 50 ex , 1998 (MNo)
Vid Backbytjärn (13D 6h , [6730720, 1386110] ), strand och bäck, massor! , 2006 (MNo)
Öjesjön-Sonnerstjärn-Oxbäcktjärn (13D 8i , [67437, 13942] ), ~refl~ ,stränder, ,frekvens m.allm. 2000 (BGM)
Oxbäcktjärn (13D 8i , [67446, 13942] ), gungfly, ett fåtal , 1997 (BGM)
LIMA

V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ), strand, 2014 (IPt)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ), sjöstrand, 2012 (HLe)
TRANSTRAND

200m V om gården Branäs (14D 4e , [67743, 13743] ), ~refl~ ,sjöstrand med gungflyn och flytbladsvegetation, ,frekvens allm. 2007 (UGu)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Bruket, vid sjön (artp.), (15D 7b , [6838206, 1357719] ), sjö och strandzon, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
500 m N om Kimbäcken (15D 8e , [6840, 1370] ), skogsbäck och kärrkant, rikligt , 1992 (DABS)

Dalarnes Flora