Cicerbita macrophylla    Parksallat


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Hede (12G 6g , [66804, 15335] ), vid husgrund, ett mindre bestånd , 1986 (PDm)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ), upplagsplats, 2015 (DABS)
HEDEMORA

Hedemora central park (artp.), (12G 6b , [6684070, 1509971] ), > 20 blommande stjälkar, 2020 (Claes Möre)
HUSBY

Storhagen (13G 0b , [6701718, 1508341] ), väg / dikeskanter, 2018 (DABS)
Långhyttan, Rönnliden. (artp.), (13G 0c , [6704455, 1513042] ), lövskog, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Rällingsbergs gruva (artp.), (13G 1c , [6705518, 1513102] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström, Thomas Möller)
STORA SKEDVI

Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ), dikeskant, 2017 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [6702720, 1504450] ), vägkant, 2011 (JJa)
SÄTER

Kalkbrott (12F 8i , [6691879, 1493870] ), blandskog med skogsvägar, 2015 (IPt & SNy)
Atlasruta (12F 8i , [66919, 14940] ), dikesren, 4 kvm , 1986 (SJa)
Ljusterån vid åbron (12F 8j , [66944, 14957] ), vägkant, 1991 (JEd)
Säterdalen (12F 8j , [6694490, 1495740] ), strand av ån, 2008 (IPt)
SILVBERG

Bruntbo (12F 6g , [6682714, 1483491] ), i öppen sluttning mot sjön, 2015 (SNy)
STORA TUNA

Myggsjön (12F 8e , [6690843, 1472408] ), kulturmarker i byn, 2020 (SNy)
Skommartjärn (12F 9e , [6695962, 1474262] ), invid sommarstugetomt, 2020 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6699386, 1473470] ), längs väg, 2020 (SNy)
Fagerbacken, väg söderut mot Solklinten (12F 9f , [6698935, 1478459] ), kanter längs skogsvägen, 2020 (SNy)
Tomtbodarnas gamla fäbodplats (12F 9g , [6695602, 1481084] ), fuktstråk/myr i skogen, 2020 (SNy)
Långsjö skjutbanan (12F 9g , [6699503, 1483191] ), jordhög o gräsmark närmast, 2020 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ), fuktig dalsänka med källor och lövskog, 2013 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Granngården BORLÄNGE (artp.), (13F 1f , [6706868, 1477972] ), noterad , 2019 (Åke Berg)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ), parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan, 2012 (SNy)
Älvravinerna (artp.), (13F 1f , [6709403, 1479740] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Barberget (13F 1g , [6708927, 1482031] ), banvall, 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [67096, 14834] ), schaktade högar, rikl. , 1987 (TLj)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ), vägkant och skog, 2018 (SNy)
Repbäcken (13F 2e , [67112, 14743] ), vägkant, t.rikl. , 2003 (IPt)
Lennheden (13F 2e , [6713148, 1471050] ), längs vägen på åskrönet, 2020 (SNy)
Duvnäs .n viadukten (13F 2e , [67133, 14717] ), dike intill gamla landsvägen, rikl. , 1987 (TLj)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ), åsen väster om j-vägen, 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Haggården (artp.), (13F 2f , [6710831, 1479985] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Borlänge S om Amsberg (artp.), (13F 2f , [6712226, 1475190] ), gräsmark, 2010 (Hans Rydberg)
Norr Amsberg vid badet (artp.), (13F 2f , [6712285, 1475365] ), 2013 (Hans Rydberg)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ), vid elljusspåret och stenbrott intill, 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ), skogsväg, 2011 (SNy & IPt)
Styggmyran, schacktområde (artp.), (13F 2g , [6711163, 1483043] ), utfyllnad, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Bergeby, längs väg N om (artp.), (13F 2g , [6711274, 1481512] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Igeltjärnsvägen, Hönsarvsberget (artp.), (13F 2g , [6711739, 1481321] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Gimsbärke (13F 3e , [6715343, 1470932] ), vägkant, 2020 (SNy)
Gerus (13F 3e , [6715421, 1470743] ), vägkant, rikligt , 2012 (IPt)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ), skogsmark och stränder vid ån, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Storsund (13F 2h , [6710, 1488] ), fuktig gräsmark,snår etc v. bebyggelse, spridd fl. , 1987 (TLj)
VIKA

Dalbyn,vid avtagsv. mot Länsbodarna (13F 1i , [67069, 14924] ), vägkant, fåtal , 1998 (SBm)
Vikasundet mot Herrgårdsviken (13F 1i , [67095, 14940] ), vägkant, längs 5 m , 1998 (SBm)
S om Vika kyrktjärn (artp.), (13F 2j , [6710547, 1495152] ), noterad , 2018 (Kerstin Frostberg)
Kyrkbytjärn, V-sidan (13F 2j , [67109, 14951] ), gråalskog,utkastad från trädgård o spridd, spridd , 1987 (TLj)
ASPEBODA

Olsbacka (13F 2h , [6714944, 1486220] ), gamla j-vägen, 2018 (SNy)
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6716388, 1478203] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719630, 1481410] ), tomtmark, 2012 (DABS)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6713844, 1490167] ), vägkant, 2016 (IPt)
Mörtsjöbo östra, gammalt trädgårdsutkast (artp.), (13F 3g , [6719477, 1482776] ), 15 m² , 2020 (Per Johansson)
Mörtsjöbo (13F 3g , [6719570, 1482765] ), längs vägen genom byn, 2014 (SNy)
Källviken (13F 3i , [6716894, 1490467] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Källviken v.jvg-övergången (13F 3i , [6717, 1491] ), trädg.gräns, 1988 (JEd)
Kprsnäs v.Lövåsvägen (13F 3i , [6718, 1494] ), vägkant mot bebyggelse, rikl. , 1988 (JEd)
Lilla Kårarvet, p-platsen mot hästhagen (artp.), (13F 4h , [6720867, 1487076] ), vägkant trädgårdsutkast?, 2015 (Per Johansson)
Vägkant NV Kårarvets koloniområde (artp.), (13F 4h , [6721252, 1486841] ), skogsbryn mot vägkant, 2013 (Per Johansson)
Varggårdstippen (artp.), (13F 4h , [6721980, 1487760] ), ruderatmark med jordhögar, 1 plantor/tuvor , 2019 (Olof Hedgren)
Jungfrurondellen (13F 4h , [67231, 14894] ), rabatt/plantering, ett fåtal , 2019 (GHa)
Falun ,Myntgatan (nedanför uxengymnasiet) (13F 4i , [6720, 1490] ), skuggig gräsmark, stort bestånd , 1986 (JEd)
Norslunds kyrkogård mot jvg (13F 4i , [67202, 14916] ), dike/slänt i ohävdat hörn av kyrkogården, 1 stort bestånd , 1986 (TLj)
Länsstyrelsen SÖ infarten till P-platserna (artp.), (13F 4i , [6721434, 1490376] ), stadsmiljö, noterad , 2016 (Per Johansson)
Grycksbo (13F 5g , [6729280, 1484400] ), vägkant, 2011 (JJa)
Studsarvet (13F 5g , [6729300, 1484350] ), vägkant, 2011 (JJa)
Grycksbo kyrkogård (13F 5g , [6729360, 1483330] ), jordslänt, 2017 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727120, 1486280] ), gammal varpmark, 2015 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727800, 1485900] ), vägkant genom äldre bostadsområde, 2014 (JJa)
Övre Gassarvet (13F 5h , [6728561, 1487068] ), vägkant, 2013 (IPt)
Uvnäs (13F 6i , [6731790, 1490470] ), vägkant, 2012 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Backa (artp.), (13F 4j , [6722401, 1498625] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6722606, 1498786] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Ramsnäsudden (artp.), (13F 5j , [6728940, 1498554] ), vändplan, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Finngärdet (13G 4a , [6724978, 1502251] ), vägkant, 2019 (IPt)
Holvrets sandtäkt öster om (artp.), (13G 5a , [6728952, 1502614] ), ruderatmark, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733430, 1498865] ), vägkant/dike, 2017 (IPt)
Boda (13G 6a , [6733537, 1503812] ), vägkant, 2015 (DABS)
Borgärdet (13G 7b , [6735160, 1505230] ), invid ruderathögar, rel rikligt , 2008 (JWk)
Svartnäs skidstadion (artp.), (14G 0d , [6754903, 1518052] ), litet skogsområde i anslutning till gård, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ), ängsmark, 2017 (JJa)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ), vägkant, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Söderbärke kyrka (12F 2h , [6661, 1486] ), utfyllnadsslänt, 1 ex. , 1983 (RNo)
NORRBÄRKE

Stora Snöån (12F 2d , [6662298, 1467392] ), gammal hyttruin, 2017 (IPt & SNy)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ), vägkant, ruderatmark, sjöstrand, 2015 (MNo)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ), gräskantad grusväg, 2013 (DABS)
LUDVIKA

ABB industriområde (12F 3d , [6669830, 1465190] ), vägkant mot industriområde, flera bestånd längs nätstaket , 2005 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Myrbacken (12F 5c , [66765, 14611] ), grusig f.d. banvall, 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Lillmatsbyn (12F 6d , [6684221, 1465950] ), vägkant, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Tryssjöbodarna (13F 0c , [6703005, 1460401] ), gammal fäbodvall, 2015 (IPt)
Säl (13F 1b , [67093, 14586] ), skräpmark, förvildad på¨flera ställen ,frekvens t.allm. , 2004 (AÖg)
By (13F 2b , [67127, 14590] ), dike mot åker, riklig , 2004 (IPt)
400 m S om Björkagården (13F 2c , [6712750, 1461860] ), grustag , med tippmassor och massor från reningsverk, 10 tal ex , 2008 (IPt)
Björka (13F 2c , [67130, 14601] ), gammal igenväxt äng o odlingsmark, t.riklig , 2003 (IPt)
V om Djurmosjön (13F 2c , [67144, 14645] ), fuktig ägsmark nära ängsväg, stort bestånd , 2006 (IPt)
Bäsna, Backarna (13F 2d , [6712704, 1466528] ), ängsmark,skogsmark,järnvägsbank, 2014 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712756, 1467576] ), jvgslänt mot blandskog, rikligt , 2014 (IPt)
Bäsna, Täktholen (13F 2d , [6713246, 1467376] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714408, 1467920] ), bruksvägkant mellan blandskog och betesmark, utspridd på hundratals meter , 2011 (IPt)
Gagnefsbyn, bystugan (13F 3b , [6718077, 1459369] ), ängsmark, vägkanter,skogsmark, 1000-tals ex över flera 1000 m2 , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719062, 1456731] ), hela byn, massvis , 2017 (IPt)
Täktberget (13F 3c , [6715270, 1463870] ), vägslänt, rikligt , 2002 (IPt)
Djurås ,Industriområdet (13F 3c , [6715554, 1464367] ), upplagsplats , ruderat, 2011 (IPt)
Djurås (artp.), (13F 3c , [6716100, 1463110] ), noterad , 1995 (Johan Niss)
ÅL

Ösmyran V-ut (13F 5c , [6725014, 1461099] ), gräsplan i skog, 2019 (IPt)
Solarvet 500 m S (13F 5e , [6728470, 1473680] ), ängsmark vid bäck, 2010 (IPt&JJa)
BJURSÅS

Sågmyra (13F 6e , [6733260, 1471750] ), upplagsplats, 2018 (JJa)
Ljusstjärns östra del (13F 6g , [6734460, 1482930] ), dikeskant, 2010 (JJa)
Dössberget Bjursås (13F 7g , [6736330, 1480650] ), vägkant, 2011 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ), ~refl~ ,ängsmark, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Hanses hällar Bjursås (13F 7g , [6736980, 1480640] ), igenvuxen gammal trädgårdsmark, 2011 (JJa)
SILJANSNÄS

Fornby (13F 7a , [6739117, 1451941] ), gammal byväg, 2020 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Hedby, Brändan (13F 3a , [6719404, 1453941] ), ängsmark med bäck, 2015 (IPt & JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ), ängsmark,vägkanter, 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ), virkesterminal, 2014 (IPt)
Gamla järnvägsbanken vid Slättberg (13F 8d , [6740610, 1468580] ), 2016 (JJa)
RÄTTVIK

Gärdebyn - Lerdal, "Dalen" (14F 0c , [67508, 14628] ), björkbevuxen bäckravin i betesområde,nära villaomr., riklig , 1986 (TLj)
Handskflyten (artp.), (14F 0d , [6754268, 1468307] ), noterad , 2018 (Anders Helander)
Nedre Gärdsjö, Täpphansholarna (14F 1d , [67563, 14686] ), tipp med trädgårdsavfall, rätt rikligt , 2011 (GHa)
BODA

Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763700, 1468010] ), grusbädd vid husgrund, fåtal , 2012 (GHa)
Gulleråsen, Byggmästers (14F 4d , [6772030, 1466250] ), vägren, rikligt , 2019 (GHa)
Västombäcken,Gulleråsen (14F 4d , [67725, 14660] ), stenröse,vägdike, rikl. , 2000 (GHa)
Herrgårdsgrustaget (14F 4d , [67726, 14656] ), trädgårdsutkast, enstaka , 2010 (GHa)
Gulleråsen, Kringelbacken (14F 4d , [67728, 14666] ), trädgårdstipp, enstaka , 2017 (GHa)
Sanden (14F 4d , [67732, 14663] ), grässlänt vid en bäck, ett mindre bestånd , 2012 (GHa)
ORE

Oreparken/Arvån (14F 6c , [67825, 14637] ), avskrädeshög, ymnigt , 2015 (GHa)
Östanvik Finnbacken (artp.), (14F 6d , [6782669, 1467643] ), vägren, 40 , 2020 (Gunnar Hagelin)
ORSA

Viborg (artp.), (14E 4h , [6774898, 1437969] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Trunna (artp.), (14E 5h , [6777802, 1436626] ), 20 m² , 2019 (Bengt Oldhammer)
Heden vid Filips (14E 6h , [67825, 14388] ), dike/vägren, rätt rikligt , 2014 (GHa)
SOLLERÖ

Rullbodarna (14E 0h , [6754150, 1435450] ), vägkant, 2013 (DABS)
MORA

Rödmyren (artp.), (14E 3g , [6766506, 1434639] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Färnäs mot NO (14E 3h , [6766390, 1437190] ), jordhögar, 2011 (SJo)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
VENJAN

Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ), ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 1997 (DABS)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Täppan, 100 m söder om (artp.), (12E 2f , [6662241, 1425432] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Fredriksberg (12E 3d , [66699, 14197] ), vägbank - trädgårdsutkast?, några m2 , 1991 (GEn & HEn)
Säfsnäs k:a N om (artp.), (12E 3e , [6669970, 1423300] ), utkast, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Säfsbyn (12E 3e , [6669980, 1423170] ), vägkant, rikligt , 2007 (IPt)
Fred (artp.), (12E 4e , [6670101, 1420532] ), tomtmark och park, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.), (12E 4e , [6670180, 1420330] ), vägkant i samhället, noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
FLODA

Tyren (12E 9i , [6696820, 1440647] ), fritidstomt, 2017 (IPt & SNy)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711123, 1445289] ), stig runt sjöns utlopp, 2020 (SNy)
JÄRNA

Fd Hemköp (13E 2c , [6711100, 1413250] ), gräsmark, 2009 (HLe)
Äppelbovägen västra utfarten (13E 2c , [6711260, 1412790] ), vägkant, 2003 (HLe)
Vansbro ,norra änden av samhället (13E 2c , [6711860, 1413120] ), gräsplan nära järnvägen, 2007 (IPt)
Träkol (13E 2c , [6711870, 1413130] ), ~refl~ ,ruderatmark, 2002 (HLe)
Snöborg (13E 2e , [6712971, 1423428] ), vägkant mot åker, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Noret (13E 3e , [6715999, 1424006] ), bruksväg/lövskog, 2017 (IPt)
ÄPPELBO

Svartälven, bro över (artp.), (12E 6b , [6684104, 1407491] ), plan, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
MALUNG

Hobacken Tällbyn Malung (artp.), (13D 5h , [6729180, 1385312] ), 10 plantor/tuvor , 2020 (Agneta Olsson)
Hära i Idbäck (13D 6g , [67324, 13837] ), vägslänt, minst 50 blom , 1996 (MNo)
Norra Mon (13D 6g , [67332, 13834] ), älvstranden, 2015 (MNo)
Norra Mon (13D 6g , [67339, 13837] ), vägkant, ett större bestånd , 2009 (MNo)
Västra Fors (13D 7f , [67370, 13755] ), vägkant, ett större bestånd , 2009 (MNo)

Dalarnes Flora