Cicerbita alpina    Torta


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HEDEMORA

Norhyttedalarna (artp.), (12G 7a , [6688941, 1502056] ), ravin /, 1997 ((sks), Thomas Husing)
HUSBY

Gettjärnsberget (12G 9f , [6696, 1526] ), rikligt , 1993 (RLu)
SÄTER

Gessån (artp.), (12F 7j , [6686518, 1497654] ), gransumpskog /, 2004 ((sks), Kjell Haglund)
SILVBERG

Knutsbo, norr (artp.), (12F 8g , [6693593, 1484967] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Norr om Rishytte hage, på andra sidan Smedjebacksvägen (12F 8h , [66916, 14888] ), fuktigt kalkdråg i örtrik blandskog, 7 ex , 1991 (SJa)
STORA TUNA

Spånsfäbodarna 1,5 km V (12F 8c , [6694675, 1463283] ), skogsbilvägkant, t.rikligt , 2015 (IPt & SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ), hygge, 4 årigt frisk mark, 2010 (JOs)
Gyllbergen (12F 9c , [6696210, 1464900] ), bäöckravin, 2012 (SNy)
Kopparkalles 500 m SO (artp.), (12F 9d , [6695118, 1467055] ), rasbrant / kalkbarrskog, 1994 ((sks), Thomas Husing)
Högbergsåravinen (12F 9d , [66971, 14673] ), fuktig bäckravin med kalkpåverkan, 1986 (SNy)
Idkebergsklack - Högbergsån, omr 57. (artp.), (12F 9d , [6697169, 1467625] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson, Anders Janols)
Högbergsåravinen (artp.), (12F 9d , [6697224, 1467781] ), i bäckravin, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Högbergsån (artp.), (12F 9d , [6697226, 1467996] ), ravin / liten sprickdal i fasta berget, 1996 ((sks), Thomas Husing)
Högberget (12F 9d , [6697230, 1468330] ), bäckravin, 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697400, 1468560] ), vägkant mot skogsmark, 2011 (SNy & IPt)
Åselbyfäbodarna (artp.), (12F 9d , [6698183, 1467434] ), bäckdal /, 1995 ((sks), Thomas Husing)
STORA KOPPARBERG

Ca 600 m S Björkarsbo (13F 4g , [6721140, 1482400] ), barrskog med en rikkärrsfläck, flera ex , 1995 (C Ekenberg)
SVÄRDSJÖ

300 m N om Prediksstolen (13G 9b , [6749950, 1509510] ), källflöde i ungskog, 2008 (NGu)
Räkenberget, Barka källa (artp.), (13G 9d , [6745173, 1517348] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
500 m SV Gnupen (14G 0b , [6750160, 1509340] ), ~refl~ ,källflöde i ungskog, ca 50 , 2008 (NGu)
Svartnäs skidstadion (artp.), (14G 0d , [6754903, 1518052] ), litet skogsområde i anslutning till gård, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Gruvbergets nordostsluttning (14G 1b , [6759940, 1508030] ), örtrik granskog, ca 10 , 2003 (NGu)
Himmelsbergets naturreservat (artp.), (14G 1c , [6756828, 1512113] ), starkt sluttande ängsbarrskog, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Mörtåsens NO-sluttning (14G 2d , [6760340, 1519220] ), fuktäng, vassdominerad, 2004 (NGu)
ENVIKEN

Storslättsvägen, Marnäs (artp.), (13F 9i , [6745030, 1490090] ), barrskog, 5 ex , 2008 (Gunnel Sundberg)
NV om Våckelberget (14F 0j , [67542, 14952] ), ravin med gammal granskog, riklig , 1988 (BDr)
Harrys ravin (artp.), (14F 0j , [6754357, 1495298] ), 1996 (Bengt Oldhammer)
Spjärshällen i Ö-sluttningen (14G 0a , [67544, 15041] ), liten fuktsvacka, sterilt bestånd , 1988 (BDr)
Hötjärnsåsen (14G 3a , [67650, 15045] ), våt del av hygge intill bäckravin, 10-20 ex , 1986 (RLu)
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Bringsjöbergs västsluttning (just), (12E 3i , [66673, 14422] ), rik ormbunksgranskog, lokalt rikligt , 1985 (LBr)
Aspfallet (artp.), (12E 3i , [6667983, 1441480] ), ravin / källpåverkad mark, 1996 ((sks), Tomas Salander)
Limes Norrlandicus (artp.), (12E 3i , [6668040, 1443239] ), 4 plantor/tuvor , 2015 (Caroline Greiser)
Bringsjöberget (artp.), (12E 3i , [6668050, 1443300] ), högörtsvegetation i dike, 1990 (Janolof Hermansson)
Gettjärnsberget (artp.), (12E 3j , [6668426, 1445457] ), noterad , 2017 (Kristoffer Hylander)
Pullingberget NO (artp.), (12E 6h , [6681569, 1438015] ), granskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Pullingberget NO (artp.), (12E 6h , [6681739, 1438045] ), granskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Pullingberget NO (artp.), (12E 6h , [6681789, 1438050] ), granskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Pullingberget NO (artp.), (12E 6h , [6681791, 1438034] ), granskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Skräddartjärnen fd kalkbrott (artp.), (12E 6i , [6684549, 1443735] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson, Janolof Hermansson, Lars-Erik Nilsson)
Saxbergets östsluttning (artp.), (12F 3a , [6668545, 1454424] ), fuktig skogsmark, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Frötjärnsberget 300 m Ö (artp.), (12F 7a , [6689010, 1451814] ), lövrik barrnaturskog /, 1997 ((sks), Anna-lena Lindström)
Stormatsbyn (artp.), (12F 7d , [6685468, 1465328] ), 2011 (Janolof Hermansson)
Stor-Olles (12F 9b , [6695338, 1459706] ), ängsmark i skogsmiljö, stort bestånd , 2015 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Trolldalen (13F 2c , [67117, 14601] ), i en av 'sydostravinerna', fåtalig ,nyinvandrad ,första fynd 1992; , 2002 (IPt)
ÅL

200 m från stigen från Varåsen moTräfotbodarna (13F 6e , [67303, 14713] ), kalhygge, slyigt, högt gräs och hallonsnår, 2 ex , 1996 (MBe)
700 m från Varåsen längs stigen mot Träftbodarna (13F 6e , [67305, 14714] ), soligt kalhygge, högt gräs och sly, 2 ex , 1996 (MBe)
BJURSÅS

Liholn S-ut vid ån (13F 7f , [67392, 14799] ), bäcksänka, t.rikl. , 1989 (JEd gm C.Forsberg)
Baggarvet (13F 7g , [67363, 14813] ), lövrik fuktig ravin, flertal , 2000 (JJa)
Liholn (artp.), (13F 7g , [6739073, 1480102] ), lövnaturskog / örtrika bäckdråg, 1997 ((sks), Gunnar Granér)
Liholen (13F 7g , [6739350, 1480000] ), lövrik snårskog, 2000 (JJa)
Liholn (13F 7g , [67395, 14801] ), våt igenväxande ravin, flertal , 2000 (JJa)
Övre Källsarvet (13F 7h , [6739550, 1487324] ), på stig vid kallkällan, enstaka ex. , 2015 (Kjell Furugård)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8f , [6740850, 1479810] ), dike, 2013 (JJa)
Vatta, bäckdal söder om (artp.), (13F 9g , [6745648, 1483059] ), frodig bäckdalr, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Vatta f.d. fäbod. Nu helt skogsbevuxen (13F 9g , [67458, 14831] ), vid en liten källa, några ex , 1987 (LBr)
Vatta f.d.fäbod (13F 9g , [67458, 14832] ), gammal fäbod,på kalhuggen skog ,f.d.ängsmark, spridd , 1988 (BDr)
LEKSAND

Björberget , Stora granen (13E 3h , [6717380, 1436280] ), översilad skogsmark, t.rikligt , 2009 (IPt & RNy)
Björbergshällan norr naturreservatet (artp.), (13E 3h , [6719412, 1437044] ), ostlig bergssluttning, 2011 (Pär Dahlström)
Ljusbodarna (artp.), (13E 4i , [6722420, 1443440] ), noterad , 2018 (Per Gustafsson)
401 m N Daglösan (artp.), (13E 4j , [6723365, 1446202] ), barrskog /, 1997 ((sks), Yngve Perjons)
Kliberget öster om (artp.), (13E 6j , [6732443, 1446638] ), bäck på hygge, 2014 (Pär Dahlström)
600 m SV Råbäcks fäb (artp.), (13E 6j , [6732790, 1446219] ), barrskog /, 1997 ((sks), Yngve Perjons)
Bastberg, 600 m NV fäboden (artp.), (13F 7c , [6738387, 1461583] ), fuktigt örtrikt dråg i ravin i kalkbarrskog, 5 plantor , 2010 (Janolof Hermansson)
303 m NV Stor-moberg (artp.), (13F 7d , [6736153, 1467501] ), aspskog /, 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Hyttkvarnsån (artp.), (13F 7e , [6736410, 1470569] ), naturlig skogsbäck /, 1997 (Skogsstyrelsen)
Knytberget (13F 8c , [67417, 14637] ), äldre ängsmark, gläntor, tämligen riklig , 1982 (MKp)
301 m S Romyr (artp.), (13F 8c , [6741973, 1463575] ), aspskog /, 1994 ((sks), Yngve Perjons)
Romyr vid Söder Lindberg (13F 8c , [67421, 14634] ), bäckdrag i lövskog, rikligt , 1985 (LBr)
Ca 1 km Ö om Söder Lindberg (13F 8c , [67422, 14638] ), skogsmark fuktig, ett flertal ex , 1986 (THe)
Vid Tingsmyr (13F 8d , [67413, 14657] ), vägkanter, 7 ex. , 1988 (MKp)
Risholen (13F 8d , [67418, 14653] ), nära vägen, 6 ex. , 1988 (MKp)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743340, 1469270] ), dammutlopp, 2016 (JJa)
Granåsen, (bortåt Lungsjöån) ,(Leksand enklav i Bjursås) (13F 9g , [67481, 14818] ), ravinbotten,avverkad o delvis helt sönderkörd, spridd , 1988 (BDr)
Kallgolvsravinen, Granåsen (artp.), (13F 9g , [6748127, 1481602] ), fuktig dalgång efter bäck, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
RÄTTVIK

Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ), dike/sumpskog, flertal , 2019 (GHa)
Råbergsklackens ostsluttning (14F 0e , [6752, 1470] ), 1 ex , 1986 (PJo)
Nyberget Branten (artp.), (14F 1g , [6755036, 1484529] ), fäbodskog, 3 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Brändbergets östsluttning (artp.), (14F 1h , [6758737, 1489712] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Brändbergets östsluttning (artp.), (14F 1i , [6758571, 1490015] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
S Vålberget (14F 2h , [67641, 14892] ), grovvuxen granskog, fåtal , 2009 (GHa)
Vägskälet Bingsjövägen/Finnbackavägen (14F 3h , [67686, 14866] ), sumpskog, 10-tals , 2005 (GHa)
Lundbodarna (artp.), (14F 4h , [6771907, 1488289] ), örtrika bäckdråg /, 1994 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
BODA

Laduänget (14F 4c , [6771800, 1464100] ), fuktig granskog, tiotal , 2008 (GHa)
Laduänget (14F 4c , [6772510, 1463800] ), fuktig granskog, tiotal , 2009 (GHa)
Nyänget (14F 4c , [6772610, 1463430] ), bland gamla granar, enstaka , 2009 (GHa)
600 m S Jälltjärnen (14F 4c , [67729, 14647] ), sänka i igenvuxen slog, tiotals , 1997 (GHa)
Storsveden (artp.), (14F 4c , [6772935, 1464862] ), lövrik barrnaturskog /, 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Storsvedens NR (artp.), (14F 4c , [6772945, 1464880] ), noterad , 2018 (Anders Helander)
Storsveden, SV om Jälltjärnen (DF), (14F 4c , [67732, 14647] ), lundveg.nu i hyggeskant, ~10 bestånd , 1985 (TLj)
200 m N Jälltjärnen (14F 4c , [67738, 14649] ), gråalskärr, tiotals , 1998 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ), fäbodvall, 2007 (DABS)
Halvarsbodarna (artp.), (14F 5g , [6776200, 1481459] ), barrnaturskog /, 1994 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Bondbodarna (artp.), (14F 5g , [6779234, 1480486] ), gransumpskog /, 1994 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
ORE

Dalbäcksravinen (14F 5c , [67758, 14640] ), längs bäck i djup ravin, tiotals , 2010 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14625] ), rikare blandskog, 1 bestånd , 1985 (TLj)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ), källdrag, några tiotal , 2015 (GHa)
ORSA

Unnån (artp.), (14E 6h , [6783919, 1437931] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.), (14E 6h , [6784142, 1437799] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Hornberga (DF), (14E 7h , [67879, 14358] ), örtrikt skogskärrdråg, 1987 (JEd)
Nybodbergets N-sida (14E 8g , [67910, 14339] ), örtrika bäcksnår,högörtsgranskog ,m.Milium,Matteucica,etc, fl.o.rikl. , 1988 (JEd)
Hällbergs fäbod (artp.), (14E 8g , [6792781, 1431586] ), ravinen intill, 1994 (Bengt Oldhammer)
Hällberg (14E 8g , [67929, 14312] ), frisk granskog, 1985 (JEd)
Nybodberget (artp.), (14E 8g , [6792925, 1431779] ), barrskog / betad hagmark, 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Unnån vid Hedvasslan (artp.), (14E 8h , [6791360, 1437168] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Hällvasslan (artp.), (14E 8h , [6791851, 1436584] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Ämån ovan Storstupet (14E 8j , [67906, 14453] ), högört-granskog / strandsnår, rikl. , 1988 (JEd)
Ångvasseln 1 km S Ångens fäbod (14E 8j , [67932, 14456] ), granskog, riklig , 1990 (JEd & LBr)
Näckådalens såg (14E 9f , [67996, 14258] ), bäckravin, enstaka , 2014 (GHa)
Ämån (artp.), (14E 9i , [6798502, 1442400] ), noterad , 2018 (Petter Andreasson)
Moldberget (14F 5b , [6777270, 1459350] ), hyggeskant, enstaka , 2018 (GHa)
Moldtjärnen (14F 5b , [67776, 14571] ), granskog, ett tiotal , 2010 (GHa)
Granån V om Jogsel (DF 60), (14F 6a , [6784, 1453] ), fuktgranskog v.ån, 1986 (JEd)
Tällingsån SV Leskusänget (14F 6a , [67847, 14504] ), kalkpåv.bäckravin, t.riklig , 1989 (JEd & LBr)
Gangsbergets SV-sluttnnig (15E 0g , [6804, 1430] ), bäcksänka m. högörtsgranskog, rikl! , 1986 (JEd & BOr)
Flickeråsen, 1 km norrut (15E 0i , [6803500, 1444340] ), källdråg, spridd , 2011 (LBr)
Fjäsko (artp.), (15E 0j , [6803650, 1448852] ), grovt uppskattat., 500 plantor/tuvor , 2020 (Lars Hansson, Cecilia Fahlén)
SO om Dyverklitt (15E 1f , [6808, 1428] ), granskog, 1987 (JEd)
Jaldänget (artp.), (15E 1g , [6806281, 1431253] ), 1994 (Bengt Oldhammer)
Koppången, vägen mot Blomtäkt (artp.), (15E 1j , [6805652, 1445579] ), granskog, 2014 (Crister Albinsson)
Tunturiberget (15E 1j , [6807, 1447] ), granskog, 1993 (SBD)
Koppången (artp.), (15E 1j , [6808100, 1447200] ), sbf, botanikdagarna, exkursion , 1993 (Lennart Karlén)
Norra Koppångens naturreservat (artp.), (15E 1j , [6809688, 1447567] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Itavsberget (artp.), (15E 2e , [6810811, 1423758] ), bergbrant / barrskog, 1997 ((sks), Lenitha Liljeberg)
Öster Österåberget (artp.), (15E 2j , [6814360, 1446704] ), barrnaturskog / skog-myrmosaik, 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Stampbäcken OSO Rosentorp (15F 1a , [6807, 1454] ), skogsbäck, 1988 (JEd)
SOLLERÖ

Anleberget (13E 6d , [67318, 14185] ), bördig granskog i ostsluttning, t.rikl. , 1992 (ULi)
Sättugnsgraven (artp.), (13E 8e , [6740123, 1424212] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Länsmansmyren V (artp.), (13E 8e , [6741594, 1423936] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Flenberget (13E 8g , [6743, 1433] ), bäck i frodig blåbärs-granskogssluttning, flera ex , 1986 (BOr)
Rossberget (artp.), (13E 9f , [6746647, 1426983] ), 4 , 2019 (Bengt Oldhammer)
MORA

Dammansberget (artp.), (14E 0c , [6752376, 1410459] ), barrskog / naturlig skogsbäck, 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Kerstimyren, Knulbäcken (artp.), (14E 2d , [6761304, 1419098] ), örtrika bäckdråg / gransumpskog, 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Bossån (artp.), (14E 2f , [6762798, 1427132] ), naturlig skogsbäck /, 1997 ((sks), Lenitha Liljeberg)
S om Hemulsjön (14E 3c , [67651, 14109] ), fuktig granskog, spars. , 1992 (ULi)
Hemulsjön (artp.), (14E 3c , [6765322, 1411017] ), barrskog /, 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
N om Hemulsjön (14E 3c , [67659, 14114] ), fuktig granskog, spars. , 1992 (ULi)
Hemulsjön, Kuppnäset (artp.), (14E 3c , [6765987, 1411336] ), barrnaturskog /, 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Konungsgraven (artp.), (14E 3c , [6766832, 1414249] ), 1996 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Norra Garberg (artp.), (14E 3c , [6767969, 1413583] ), 1996 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Fågelgravarna (artp.), (14E 3c , [6769722, 1414106] ), skogliga småvatten /, 1996 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Nydalsbäcken (artp.), (14E 4a , [6772004, 1401880] ), 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Vadbäcken (artp.), (14E 4a , [6772979, 1402847] ), naturlig skogsbäck /, 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Filiberg (artp.), (14E 4b , [6774620, 1406966] ), 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Mellan Läde och Venjan, 600 m S Digerklitt (14E 4c , [6771080, 1414200] ), vägdike, rikligt , 2008 (MNo)
Spångmyren (artp.), (14E 4c , [6774440, 1412490] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Myckelberg (artp.), (14E 4d , [6771251, 1415912] ), noterad , 1988 (Bengt Oldhammer)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ), ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation, ,frekvens ej bedömd 2004 (LBr)
Söderberget (artp.), (14E 4d , [6774169, 1416531] ), barrnaturskog / bergbrant, 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ), 1996 (AGr)
VÅMHUS

Näsberg (artp.), (14E 7e , [6786456, 1423642] ), kanjondal, kursudal / örtrika bäckdråg, 1991 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Norra Negerbytjärn (artp.), (15E 0d , [6800553, 1418393] ), barrskog /, 1997 ((sks), Lenitha Liljeberg)
Storsvedsbergsravinen (artp.), (15E 1e , [6809462, 1421246] ), barrskog /, 1993 ((sks), Lars Ambrosiusson)
VENJAN

Lybergsgnupens NR, skogen nedom NNÖ om toppen (artp.), (14D 0g , [6751580, 1384700] ), noterad , 1983 (Thomas Appelqvist, Leif Andersson)
Norrgårdssälen (artp.), (14D 2h , [6763365, 1386532] ), gransumpskog / naturlig skogsbäck, 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Skärmyren (artp.), (14D 2h , [6763631, 1386237] ), gransumpskog /, 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Norrgårdssälen (artp.), (14D 2h , [6763651, 1386564] ), gransumpskog / naturlig skogsbäck, 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Buråberg 500 m S om fäb. (14D 3h , [6768, 1386] ), ängsskogssluttning nedom vägen, rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Hartjärnsberget (artp.), (14D 4i , [6771432, 1391801] ), barrskog /, 1994 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Spjutsäl, Skubbormyrbäcken (artp.), (14D 4i , [6772529, 1391282] ), gransumpskog / naturlig skogsbäck, 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
ÄLVDALEN

Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [6775740, 1382310] ), källdråg och övergiven ängsmark, spridd , 2016 (LBr)
Ivarsbodarna-området (artp.), (14D 6f , [6781385, 1378598] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Åsgrav SSO om (artp.), (14D 6i , [6783226, 1394490] ), vid klippbrant i granskog, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Käringberg (artp.), (14D 6j , [6784577, 1395292] ), bergsluttning med granskog, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Ulf Swenson)
Hållbergs fäbodvall, skogen i N-kanten (artp.), (14D 7j , [6786245, 1396222] ), granskog, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Magnus Magnusson, Carl-Axel Andersson)
Rämma vid stigen mot Tangeråsen (14D 8j , [6791580, 1398060] ), rik skogsmark, spridd , 2017 (LBr)
Digerberg (artp.), (14D 8j , [6791854, 1398426] ), barrnaturskog / hällmarkskog, 1994 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Vallsjöberg , O-branten (14E 7c , [6787068, 1414581] ), 2005 (BOr)
Vallsjöberg, strax nedanför nordostbranten (14E 7c , [6787640, 1414100] ), liten örtfläck, sparsam , 2017 (LBr)
Vallsjöbergets NO-sluttning vid bergroten (14E 7c , [67879, 14138] ), fuktig örtrik granskog, nu hygge, 1991 (BDr)
Kanonvägen - Sjurändbäck (14E 8c , [6794660, 1413690] ), 2004 (RBr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795100, 1413220] ), skogsstig, 2015 (JJa)
Hykjeberg (14E 9c , [6795800, 1413513] ), nedom branterna , 1999 (TLj)
Brindbergs fäbodar (artp.), (15D 0j , [6803628, 1399641] ), bäckslänt i slåtterängsmark, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ), slåtteräng, vall och skogskanter, sparsam , 2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68142, 13917] ), örtdråg i granskog, 2003 (LBr)
Navardalen , Nabbergen (15D 2j , [6814047, 1399113] ), skogsmark, 2006 (Ulf Lindenbaum)
Rensjöblik nära toppen (15D 3h , [6818720, 1385070] ), granmor med källor och översilningsmark, sparsam , 2016 (LBr)
Handgranatsbanan, bäck 300 m NO om (artp.), (15D 3i , [6816200, 1393150] ), noterad , 2003 (Gudrun Norstedt)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ), 2003 (LBr)
Järvfljotbäcken (artp.), (15D 4h , [6822203, 1385704] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Storbergtjärnbäcken (artp.), (15D 4h , [6823652, 1386028] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Rasskårubäcks nedersta del (artp.), (15D 6i , [6833175, 1392789] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Rasskårubäck (artp.), (15D 6i , [6834183, 1394994] ), noterad , 2003 (Bo Norell)
Rödberget (15D 6j , [6830900, 1396350] ), djup bäckkanjon med källsprång, spridd , 2012 (LBr)
Rödbergets SO-brant (15D 6j , [6831110, 1397270] ), källdråg i granskog, 2003 (LBr)
Skarpåsbäcken (artp.), (15D 7i , [6835589, 1390529] ), granskog, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
O Brindberg (artp.), (15E 0a , [6803310, 1401099] ), 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Jöllmyr, N om, 1 km VNV om Risberg fäbod (artp.), (15E 0a , [6803317, 1401115] ), gammal granskog med bäck, översilad, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Risbergskogen, 2 km NO om Risberg fäbod (artp.), (15E 0a , [6804376, 1403193] ), vägkant med bäck och dike, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Rotälven (artp.), (15E 1a , [6805910, 1404882] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Vedamyrarna, väster om vägen (artp.), (15E 1a , [6807921, 1401410] ), sluttande kärr och fuktig granskog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Lövåsen (artp.), (15E 1a , [6808262, 1400962] ), barrskog /, 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Norr Gravarbäcken (artp.), (15E 1b , [6806081, 1405303] ), 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Gravaränget (artp.), (15E 1b , [6806203, 1406991] ), 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Rännkölen (artp.), (15E 1b , [6806304, 1408976] ), 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Storänget (artp.), (15E 1b , [6808508, 1406676] ), 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Andersmyren (artp.), (15E 2b , [6813170, 1407683] ), 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Svartberg (artp.), (15E 3b , [6818996, 1407385] ), barrskog /, 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Skärbergsfljot, bäck österut (artp.), (15E 4a , [6823850, 1400800] ), noterad , 2003 (Magnus Andersson)
Rälldalen (artp.), (15E 5a , [6828647, 1402903] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Randåsgrav, bäck från (artp.), (15E 5a , [6829310, 1401877] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Randåsen, O om (artp.), (15E 5a , [6829976, 1401676] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Knausbäck (artp.), (15E 6a , [6831456, 1402057] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Dritränn fäbovall (15E 6a , [6833280, 1402390] ), fäbodvall och källor, 2003 (LBr)
Rällan, övre (artp.), (15E 6a , [6833799, 1401340] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Storhädens V-sida (artp.), (15E 7a , [6835558, 1400968] ), noterad , 2003 (Gudrun Norstedt)
HAMRA

Kvarnberget granskog (artp.), (15E 6j , [6831217, 1449753] ), barrnaturskog /, 2005 ((sks), Sofia Österdahl)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Limes Norrlandicus (artp.), (12E 4g , [6674439, 1432821] ), 14 plantor/tuvor , 2015 (Caroline Greiser)
Hanshöjden (artp.), (12E 4g , [6674441, 1432917] ), örtrik granskog med blåsippa, 2011 (Dan BroströmJanolof Hermansson)
Hanshöjden (artp.), (12E 4g , [6674441, 1432917] ), granskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Hanshöjden (artp.), (12E 4g , [6674474, 1432822] ), örtrik granskog med blåsippa, 2011 (Dan BroströmJanolof Hermansson)
Hanshöjden (artp.), (12E 4g , [6674474, 1432822] ), granskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Åsens nyckelbiotop (artp.), (12E 5d , [6677182, 1416863] ), sluttningskärr med sumpgranskog., noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
FLODA

Flen (12E 7i , [6689352, 1442832] ), ängsmark, vägkant, 2015 (IPt)
NÅS

Västerfallet S (artp.), (12E 7e , [6689493, 1420389] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ), skogsmark, 2010 (DABS)
Söder om Knästen, Vansbro kommun (artp.), (12E 8e , [6692650, 1420426] ), 2009 (Sebastian Kirppu)
450 m N Hankao (12E 8e , [6692650, 1420426] ), skogsmark, 2009 (Sebastian Kirppu)
Söder om Knästen, Vansbro kommun (artp.), (12E 8e , [6692909, 1420121] ), 2009 (Sebastian Kirppu)
750 m NNV Hankao (12E 8e , [6692909, 1420121] ), skogsmark, 2009 (Sebastian Kirppu)
Gräsberget, Lugnen ca 700 m NV om L i Lugnen (13E 2g , [67130, 14304] ), 1990 (BEh)
JÄRNA

Syrfallet (artp.), (13E 3a , [6718316, 1402448] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Äbbtjärnberget (artp.), (13E 4a , [6720975, 1404700] ), 5 plantor/tuvor , 2002 (Håkan Lernefalk)
Lissflån (artp.), (13E 4b , [6721236, 1406809] ), noterad , 2007 (Håkan Lernefalk)
500 m NV Flögsjöberget (13E 4b , [6724456, 1405699] ), ~refl~ ,fuktig granskogssluttning, ,frekvens m.allm. 2007 (HLe)
Vansberget,300 m Ö toppen (13E 5b , [67288, 14068] ), hygge, 30-40 ex. , 1988 (HLe & UGn)
ÄPPELBO

Gransjöberget (12D 8j , [6690159, 1399308] ), fäbodvall,ängsmark, t.rikligt , 2012 (IPt)
Brindoset (12E 6b , [6684987, 1405354] ), blandskog, 2012 (IPt)
Hummelbergsvallen (13E 0b , [6703920, 1406290] ), ~refl~ ,fd äng, ,frekvens m.allm. 2011 (HLe)
Hummelbergsvallen (13E 0b , [67040, 14063] ), gammal äng, 1995 (IJo)
Ovanheden (13E 1a , [67089, 14013] ), ~refl~ , ,frekvens m.allm. 1997 (IJo)
Noretdalen (13E 1a , [67090, 14013] ), 1997 (IJo)
MALUNG

300 m N vägkrönet vid Laxmossen (12D 8i , [66905, 13926] ), nordvänd skogssluttning intill väg, ca 5 ex. , 1988 (OSt)
800 m S Ljungfall ,vid vägen (12D 8i , [66906, 13926] ), NO-sluttning, näringsrik skog, 3 ex , 1996 (OSt)
Uvlidmorarna (13D 1h , [67086, 13855] ), fuktig skog, ca 10 , 2004 (BGM)
Uvlidmorarna väst Baggön (artp.), (13D 1h , [6708650, 1385460] ), 2013 (Lars Efraimsson)
Uvlidmorarna väst Baggön (artp.), (13D 1h , [6708650, 1385460] ), 2013 (Lars Efraimsson)
Uvlidsmorarna vid Uvån S om Holmsjön (13D 1h , [67088, 13854] ), 1981 (SSv)
Uvlidmorarna (13D 1h , [67095, 13850] ), fuktig frodig blandslog, rikligt , 2009 (MNo)
Norra Lömberget (artp.), (13D 1h , [6709610, 1388850] ), 2013 (Lars Efraimsson)
Norra Lömberget (artp.), (13D 1h , [6709610, 1388850] ), 2013 (Lars Efraimsson)
Skördrisberget (artp.), (13D 3e , [6719732, 1372024] ), barrskog /, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
150m väster om Entjärnen (13D 3f , [67166, 13774] ), bergsbrant, 2005 (BGM)
Gårdsjöberget (13D 3g , [6719390, 1383800] ), skogsmark, ca 40 ex , 2003 (AOl)
PD vägen Gårdsjöberget Malung (artp.), (13D 3g , [6719968, 1384625] ), 50 plantor/tuvor , 2020 (Agneta Olsson)
Sjöhusliden (13D 4h , [6720690, 1386630] ), skog, hygge, några ex , 2008 (BGM)
Norr om Mörkmorberget (13D 4h , [67226, 13859] ), skogsmark, ca 50 , 2000 (BGM)
Sydöst Middagsberget (13D 4h , [67230, 13850] ), skogsmark, ett flertal , 1997 (BGM)
Hästskobrandbäcken NO Lissbuberget (13D 5j , [6726732, 1396464] ), ~refl~ ,bäck i sumpgranskog, ,frekvens m.allm. 2002 (HLe)
Hästskobrändbäcken (artp.), (13D 5j , [6726732, 1396464] ), 1 plantor/tuvor , 2001 (Håkan Lernefalk)
Knularna NV (artp.), (13D 5j , [6728028, 1396416] ), 1 plantor/tuvor , 2002 (Håkan Lernefalk)
Tyngebergets västsida (13D 6i , [67324, 13923] ), hyggeskant ned bäck, mycket , 2006 (BGM)
Tyngebergets norrsida (13D 6i , [6734130, 1393930] ), bäck på hygge, mycket , 2005 (BGM)
Storknösen (artp.), (13D 7c , [6738071, 1362002] ), gransumpskog / barrskog, 1998 ((sks), Christina Enfjäll)
Lussivallen, Malung (artp.), (13D 7h , [6737320, 1386960] ), blandskog vid bäck., 2008 (Simon Bäck)
Fagerbäcken (artp.), (13D 7h , [6739441, 1388954] ), barrskog / gransumpskog, 2003 ((sks), Christina Enfjäll)
Fagerbäcken (artp.), (13D 7h , [6739488, 1388295] ), gransumpskog / barrskog, 1998 ((sks), Christina Enfjäll)
Gravdalen (13D 8f , [6744650, 1378760] ), frodig rasbrant, rikligt , 2008 (MNo)
Vallen (artp.), (13D 8g , [6740468, 1383967] ), örtrika bäckdråg /, 2004 ((sks), Henrik Liliedahl)
Nedanför Öjsberget (13D 8i , [67409, 13921] ), frodigt hygge, 1998 (BGM)
Hygge nedan Öjsberget (13D 8i , [67410, 13921] ), hygge, mycket , 2008 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67413, 13911] ), nära vägen, rikligt , 1998 (BGM)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ), bäckravin med liten skogsbäck, 2019 (BGM)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [67426, 13914] ), skogsmark vid skapligt rik myr, 2016 (BGM)
Råberget (13D 9f , [6746380, 1377270] ), fäbod, betad för några år sedan, rikligt , 2008 (BGM)
Kotdalen vid Gnupen (13D 9g , [67497, 13846] ), frodig skog bäckravin, några bestånd , 2009 (MNo)
Mellan Gnupen och Sälklitten (14D 0g , [67505, 13848] ), ravin, rikligt , 2008 (BGM)
Fallklöven (14D 0g , [67508, 13831] ), västvänd frodig bergsbrant, 2012 (BGM)
Gnupen (artp.), (14D 0g , [6750937, 1384970] ), noterad , 2020 (Andreas Öster, Linnea Helmersson)
Nedanför Gnupen (14D 0g , [67510, 13849] ), rik granskog, rikligt , 2007 (BGM)
Gnupen öst (artp.), (14D 0g , [6751042, 1384895] ), noterad , 2016 (Linnea Helmersson)
Gnupen (artp.), (14D 0g , [6751356, 1384810] ), noterad , 2019 (Andreas Öster)
Lybergsgnupens NR (artp.), (14D 0g , [6751574, 1384596] ), grannaturskog på brant no-sluttning, 1991 (MBm)
Nedom Gnupen (14D 0h , [6751270, 1385060] ), rikt fuktstråk, 2020 (BGM)
LIMA

Öst Femten (artp.), (13D 8b , [6741862, 1358208] ), barrnaturskog /, 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Östra Almberget (artp.), (13D 8d , [6744813, 1365176] ), barrnaturskog / gransumpskog, 1996 ((sks), Christina Enfjäll)
Gärdeån (artp.), (13D 9f , [67479, 13757] ), 2007 (Bengt Oldhammer)
Grå Lars-knipen/Kampknulen (artp.), (14C 3g , [6768480, 1334746] ), noterad , 2016 (Roger Gran)
Bocktjärnmyran (artp.), (14C 4g , [6774974, 1332199] ), noterad , 2017 (Jenny Andersson)
Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6786115, 1344946] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6786900, 1344620] ), granskog, sank, vid fjällfot, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjället, Joänget (artp.), (14C 7j , [6787630, 1346750] ), barrskog, vid bäck, 2008 (Håkan Gustafsson)
Orrliden, S om (artp.), (14C 7j , [6788810, 1348330] ), granskog, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789140, 1346930] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789150, 1346960] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789160, 1346380] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789160, 1346780] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789180, 1346680] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789180, 1347160] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789190, 1346370] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789270, 1346460] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789300, 1347270] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789330, 1347390] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6790790, 1343930] ), granskog, vid bäck, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790860, 1343130] ), hygge, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6790870, 1344000] ), granskog, vid bäck, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790940, 1343190] ), granskog i sänka omgiven av hygge, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790940, 1343200] ), hygge, sank sluttning, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790950, 1343180] ), sankmark, granskog i sänka omgiven av hygge, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6791020, 1344070] ), granskog, vid bäck, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6791280, 1344200] ), granskog, vid bäck, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6791360, 1344210] ), granskog, vid bäck, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Kruggbäcken (artp.), (14C 8j , [6791070, 1349820] ), ö i strömmande skogsbäck, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Tandövallen (artp.), (14D 0d , [6751685, 1365468] ), naturlig skogsbäck /, 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Rismyran (artp.), (14D 0f , [6751942, 1375812] ), noterad , 2018 (Jan Henriksson)
Norra Lyberget, 14 km SO Lima k:a (artp.), (14D 0f , [6752154, 1379442] ), längs med en bäck, noterad , 2014 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ), granskog och hällmark, rikligt , 2009 (BGM)
Flybäcken (artp.), (14D 1b , [6759109, 1359304] ), barrnaturskog / naturlig skogsbäck, 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Römyran Nv (artp.), (14D 1c , [6757436, 1364898] ), barrnaturskog / gransumpskog, 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Bullbäcken N Lötvägen (artp.), (14D 1c , [6757728, 1364803] ), bäckdal /, 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Äran, O om Römyrorna (artp.), (14D 1d , [6756871, 1366003] ), gransumpskog, 2014 (Janolof Hermansson)
V Torbygraven (artp.), (14D 2b , [6760064, 1357631] ), 2015 (Lars-Erik NilssonUrban Gunnarsson)
Limhön (artp.), (14D 2d , [6764243, 1365234] ), barrnaturskog / bergbrant, 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Fenningberget (14D 2e , [6764, 1372] ), gammelskog, 2012 (MNo)
Rönningsbäcken (artp.), (14D 2e , [6764130, 1372930] ), barrnaturskog / bergbrant, 1996 ((sks), Henrik Liliedahl)
Skärskeppdalen (artp.), (14D 2e , [6764353, 1372920] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Smilbäcken (artp.), (14D 3c , [6768559, 1360685] ), barrnaturskog /, 1994 ((sks), Henrik Liliedahl)
Fenningberget (14D 3e , [67661, 13724] ), rasbrant, rikligt , 2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [6766450, 1370120] ), nedanför diabasbrant, rikligt , 2010 (BGM)
TRANSTRAND

Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793660, 1341850] ), vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793680, 1342010] ), sänka i ung skog, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793710, 1342090] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793740, 1342110] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793820, 1342180] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793970, 1342350] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794010, 1342410] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794030, 1342560] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794120, 1342720] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794120, 1342770] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794130, 1342750] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794310, 1343030] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794410, 1344980] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794450, 1344980] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794470, 1344980] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794550, 1344930] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794620, 1343360] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794640, 1344720] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Lövåsen (artp.), (14C 8i , [6794757, 1340134] ), örtrika bäckdråg /, 1997 ((sks), Henrik Liliedahl)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794910, 1343610] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794990, 1344300] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Lägerfjällsdalen (artp.), (14C 8j , [6792481, 1349313] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Kruggbäcken (artp.), (14C 8j , [6792570, 1349400] ), granskog, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Kruggbäcken (artp.), (14C 8j , [6792970, 1349180] ), granskog, vid göl, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8j , [6794190, 1345180] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8j , [6794200, 1345170] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 9i , [6795080, 1343790] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795590, 1348760] ), granskog, vid bäck i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795990, 1349400] ), granskog, sank, i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Näsvallkojan N (artp.), (14D 4c , [6771290, 1364403] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Trollsterhuset, Horrmundberget (artp.), (14D 4d , [6770247, 1367731] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Horrmundberget (artp.), (14D 4d , [6770644, 1367712] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Klittfallet Horrmundberget (artp.), (14D 4d , [6770990, 1367978] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Kastarberget (14D 4d , [67731, 13650] ), frodig gammal granskog, rikligt , 2009 (MNo)
Bredvalla (artp.), (14D 5b , [6777260, 1355969] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällstangen, O om (artp.), (14D 5c , [6777230, 1361420] ), granskog, örtrik, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.), (14D 5c , [6777570, 1362630] ), grustagskant, vitmossebevuxen, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6783940, 1359800] ), granskog, fuktig, sluttande, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784030, 1359760] ), surdrog i sluttande granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784090, 1359840] ), granskogsbryn mot kärr, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.), (14D 6b , [6784141, 1359957] ), naturlig skogsbäck / barrskog, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784600, 1359500] ), skidbacke, 2007 (Håkan Gustafsson)
Brändsätern, V om (artp.), (14D 6c , [6780610, 1360910] ), granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, NV om (artp.), (14D 6c , [6780950, 1361080] ), översilningsmark, örtrik, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6782233, 1360802] ), betad hagmark / naturlig skogsbäck, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Mill-Larssätern, O om (artp.), (14D 6c , [6782300, 1361340] ), glänta i granskog, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6782513, 1360630] ), skog-myrmosaik / gransumpskog, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6782916, 1360426] ), barrnaturskog / naturlig skogsbäck, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6783188, 1360234] ), myr, noterad , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ), backkärr med bäckar och barrskog, 2012 (HLe)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6784013, 1360366] ), källpåverkad mark /, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Lindvallen, O om Josmyran (artp.), (14D 6c , [6784060, 1360510] ), vägslänt, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6784086, 1360978] ), gransumpskog /, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6784099, 1360200] ), naturlig skogsbäck / barrskog, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Västra Kalven, O om (artp.), (14D 7a , [6786430, 1351160] ), granskog, mossig, fjällsluttning, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ), bäck i björkskog, 2012 (HLe)
Gusjösätern (artp.), (14D 7a , [6788410, 1352130] ), ravinbotten, barrskog i fritidsområde, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Gusjösätern (artp.), (14D 7a , [6788450, 1352150] ), ravinbotten, barrskog i fritidsområde, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Gusjösätern (artp.), (14D 7a , [6788450, 1352180] ), ravinbotten, barrskog i fritidsområde, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Sälenstugan, Lindvallen (artp.), (14D 7b , [6786044, 1358273] ), noterad , 2016 (Jonas Roth)
Örnstigen 12, 140 m O (artp.), (14D 7b , [6786098, 1356964] ), fuktig gräsmark nära vatten, 20 m² , 2018 (Karin Nyström, Kerstin Nyström, Bengt Nyström)
Västra Sälsätern (artp.), (14D 7b , [6786100, 1358640] ), bäckravin, 2008 (Håkan Gustafsson)
Köadalen NV vägen (artp.), (14D 7b , [6786296, 1357013] ), barrskog /, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Köardalen, Fjällvägen (artp.), (14D 7b , [6786350, 1357130] ), granskog, örtrik sluttning, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Köarån (artp.), (14D 7b , [6786518, 1358687] ), naturlig skogsbäck /, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Köaran, Lindvallen (artp.), (14D 7b , [6786520, 1358564] ), äldre granskog, noterad , 2017 (Johan Svedholm)
En route (artp.), (14D 7b , [6786631, 1356748] ), noterad , 2019 (Andreas Öster)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788400, 1357680] ), skogsbryn mot myr, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788590, 1357490] ), hygge, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Östfjällssluttningen (artp.), (14D 7b , [6788679, 1357537] ), gransumpskog / naturlig skogsbäck, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjällssluttningen (artp.), (14D 7b , [6788692, 1357200] ), barrnaturskog / skog-myrmosaik, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Fyrin - Vinterbron (artp.), (14D 7b , [6788964, 1358919] ), naturlig skogsbäck /, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjället Öst (artp.), (14D 7b , [6789257, 1358326] ), gransumpskog / naturlig skogsbäck, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
En route (artp.), (14D 7c , [6788933, 1361042] ), noterad , 2019 (Andreas Öster)
Osanden (artp.), (14D 7c , [6789241, 1362422] ), skog-myrmosaik /, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Piltsätern (14D 7d , [67853, 13686] ), kallkälla, 2009 (BGM)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ), ~refl~ ,fuktstråk på kalfjället, ,frekvens allm. 2006 (MNo)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6793770, 1353440] ), granskog, sank, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6793810, 1353450] ), granskog, sank, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 8a , [6794140, 1352910] ), dalgång, sank, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6794230, 1353060] ), granskog, sank, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 8a , [6794260, 1352890] ), surdrog, granskog, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6794300, 1353470] ), granskog, sank, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6794350, 1353460] ), granskog, sank, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ), i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe, 1989 (LBr)
Brattåsen S (artp.), (14D 8b , [6790067, 1357294] ), naturlig skogsbäck /, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Brattåsen, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6790580, 1357080] ), översilningsmark vid bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Östfjällssluttningen (artp.), (14D 8b , [6791412, 1356006] ), barrnaturskog / skog-myrmosaik, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Källfjället, raststuga, NO om (artp.), (14D 8b , [6793180, 1355840] ), blandskog, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Högstrand (14D 8c , [67924, 13615] ), örtrik granskog, riklig , 2001 (LBr)
Hamrarna vid Morarna (14D 8d , [6790, 1367] ), t.a. , 1989 (DABS)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ), rasbrant, 2009 (BGM)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.), (14D 9a , [6795030, 1354590] ), granskog, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.), (14D 9a , [6795170, 1354680] ), granskog, sluttande, glänta, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.), (14D 9a , [6795180, 1354650] ), granskog, sluttande, vid källflöde, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.), (14D 9a , [6795200, 1354730] ), granskog, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.), (14D 9a , [6795250, 1354760] ), granskog, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795290, 1352630] ), stig, granskog, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795310, 1352610] ), granskog, vid stig, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.), (14D 9a , [6795350, 1351860] ), fjällsluttning, högörtsäng, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795410, 1352450] ), granskog, örtrik, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795420, 1352160] ), granskog, örtrik, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795430, 1352110] ), gran- och björkskog, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795430, 1352130] ), högörtsäng i granskog, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795430, 1352150] ), granskog, mossig, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795440, 1352210] ), vid bäck, granskog, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ), gammal örtgranskog, 2008 (RCa & LKs)
Lägerdalen (artp.), (14D 9a , [6796570, 1350300] ), granskog, vid bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6796710, 1351760] ), granskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6796750, 1351730] ), granskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ), nedanför branten, 2013 (DABS)
Södra Gudmunshammaren (14D 9d , [6796, 1365] ), t.a. , 1989 (DABS)
Skarsåsen-Ersbo. (artp.), (15C 0j , [6803737, 1346504] ), vägkant mot bryn, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6803932, 1345973] ), vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Horrmundsåsen (15D 1b , [6806400, 1357800] ), enstaka , 2003 (Henrik Liliendahl)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Girån (15C 3h , [6819, 1336] ), 2005 (THe)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ), sump- och källskog samt hedskog, spridd , 1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ), ,frekvens ej bedömd 1993 (DABS)
Lövåssätern åt söder (15C 3j , [6817530, 1346470] ), fuktig granskog, lokalt spridd , 2019 (LBr)
Lövåssätern (artp.), (15C 3j , [6819107, 1346016] ), fäbovall med bäck, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ), 1993 (DABS)
Morbäckssätern (artp.), (15C 4j , [6822637, 1346186] ), fäbodmiljö, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Atlasruta (15C 5f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ), ,frekvens ej bedömd 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ), 1991 (DABS)
Klortjärnen (artp.), (15C 6h , [6833846, 1339126] ), 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Fuluälven (artp.), (15C 6j , [6831686, 1347183] ), noterad , 2020 (John Halvarsson)
Göljån (artp.), (15C 6j , [6832189, 1346259] ), noterad , 2020 (Niklas Hjort, Björn Bråvander)
Göljån (artp.), (15C 6j , [6832217, 1346197] ), ökande i området vid utloppet efter översvämningen 1997, 2008 (Bengt Oldhammer)
Fulufjällets NR, Stora Göljån (artp.), (15C 6j , [6832254, 1345835] ), högörtgranskog vid bäck, 1991 (MBm)
Fulufjällets nationalpark, Göljåns nedre delar (artp.), (15C 6j , [6832308, 1346012] ), "högörtgranskog död ved i stor mängd; fuktigt", noterad , 2020 (Mats Lindqvist)
Atlasruta (15C 7e ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ), 1991 (DABS)
Njupeskär (artp.), (15C 7g , [6839370, 1334918] ), noterad , 2018 (Elsie-Britt Bäckstrand)
Njupeskärs vattenfall (artp.), (15C 7g , [6839560, 1334630] ), noterad , 2017 (Kersti Östman, Leif Östman)
Njupeskär (artp.), (15C 7g , [6839613, 1334681] ), noterad , 2018 (Leif Ekblom, inger strid-andersson, Barbro Hellström, m.fl.)
Njupeskär (artp.), (15C 7g , [6839613, 1334681] ), noterad , 2017 (Leif Ekblom, Barbro Strååt , Lena Carlberg, Inger Karlsson, Bo Karlsson)
Njupeskär (artp.), (15C 7g , [6839697, 1334841] ), noterad , 2017 (Henrik Jakenberg)
Njupeskär2 (artp.), (15C 7g , [6839713, 1334784] ), 2015 (Micke JohanssonUlric Ilvéus)
Fulufjället NP, Njupeskär (artp.), (15C 7g , [6839724, 1334781] ), noterad , 2011 (Dennis Nyström)
Njupeskär (artp.), (15C 7g , [6839840, 1334690] ), noterad , 2018 (Åke Berg, Tomas Pärt, Håkan Johansson)
Njupeskär (artp.), (15C 7g , [6839840, 1334690] ), noterad , 2019 (Åke Berg)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ), 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ), frodig ängsgranskog, spridd , 1996 (LBr)
Grundsillerbäcken (artp.), (15C 7h , [6837526, 1338633] ), 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Fulufjället (artp.), (15C 7h , [6838540, 1335432] ), noterad , 2019 (Tomas Lundqvist)
Väg W1067, vägkant (artp.), (15C 7h , [6839204, 1338048] ), växte tillsammans med nordisk stormhatt, noterad , 2020 (Ulf Persson)
Njupeskär, södra stigen (artp.), (15C 7h , [6839356, 1335478] ), noterad , 2019 (Leif Ekblom, Maria Barkell, Lena Carlberg, Leif Dahlgren, Viveka Eriksson)
Fulufjällets NP, SO Njupeskär (artp.), (15C 7h , [6839538, 1335617] ), fuktdrog i fjällnära granurskog, 2008 (MBm)
Njupeskärskogen (artp.), (15C 7h , [6839553, 1335588] ), skog, noterad , 2018 (Karin Nyström, Kerstin Nyström, Bengt Nyström)
Fulufjällets NP, SO Njupeskär (artp.), (15C 7h , [6839647, 1335399] ), fuktdrog i fjällnära granurskog, 2008 (MBm)
Naturum (artp.), (15C 7h , [6839650, 1336227] ), noterad , 2020 (Viktor Björkert)
Njupeskär, naturum (artp.), (15C 7h , [6839690, 1336280] ), noterad , 2016 (Nils Eriksson, m.fl.)
Njupeskärsparkeringen (artp.), (15C 7h , [6839707, 1336304] ), noterad , 2016 (Matthis Kaby)
Fulufjällets NP (artp.), (15C 7h , [6839735, 1335125] ), noterad , 2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Njupeskär vandringsstigen (artp.), (15C 7h , [6839825, 1335327] ), 2013 (Lennart Iselius)
Stora Njupån (artp.), (15C 7h , [6839827, 1335194] ), noterad , 2017 (Markus Rehnberg, Pentti J Tatti)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.), (15C 7h , [6839848, 1335692] ), noterad , 2018 (Sofia Tiger, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Njupeskär O (artp.), (15C 7h , [6839880, 1335395] ), noterad , 2018 (Johannes Måsviken)
Fulufjällets NP, längs stigen mot Njupeskär (artp.), (15C 7h , [6839880, 1335453] ), noterad , 2016 (Michael Johansson)
Njupeskär (artp.), (15C 7h , [6839881, 1335427] ), noterad , 2017 (Johan Jensen, Fia Sundin, Johan Molin)
Fulufjället (artp.), (15C 7h , [6839884, 1335353] ), noterad , 2019 (Börje Andersson)
Njupeskär, Fulufjället (artp.), (15C 7h , [6839890, 1335450] ), urskogsartad barrskog, 2010 (Joakim Hemberg Andersson)
Stora Njupån (artp.), (15C 7h , [6839894, 1335409] ), noterad , 2017 (Tomas Hallingbäck)
Mörkrets urskog (artp.), (15C 7h , [6839910, 1335470] ), 2008 (Ralf Lundmark)
Mörkrets urskog (artp.), (15C 7h , [6839910, 1335470] ), 2013 (Ralf Lundmark)
Atlasruta (15C 7i ), 1989 (DABS)
Klorån O Brottbäckstugan (artp.), (15C 7i , [6835842, 1340118] ), ravin i fjällsluttning med opåverkad högörtgranskog, 1991 (MBm & RLu & JEd & LBr)
Grönsåsens sydsluttning (15C 7j , [6836450, 1346350] ), rik granskog med kärrdråg, sparsam , 2013 (LBr)
Torsbergets västsluttning (artp.), (15C 7j , [6837338, 1345250] ), fuktig granskog, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Atlasruta (15C 8h ), 1991 (DABS)
Njupeskär (artp.), (15C 8h , [6840405, 1335615] ), noterad , 2017 (Malin Björn)
Fulufjället stig till Njupeskär (artp.), (15C 8h , [6840459, 1335977] ), noterad , 2019 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
Björbäcken, S om Mörkret (artp.), (15C 8h , [6840602, 1337985] ), högörtvegetation vid mindre bäck i barrskog, 1991 (MBm & JEd & LBr)
Atlasruta (15C 8i ), 1989 (DABS)
Stormyrvallen (artp.), (15C 8j , [6843769, 1349320] ), 2012 (Ulf Lindenbaum)
Storbäckens fäbod (artp.), (15C 9g , [6845719, 1330010] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ), 1989 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823750, 1353390] ), bäckdäld, sparsam , 2015 (LBr)
Öretjärnbäcken (artp.), (15D 6a , [6830256, 1351077] ), 1 stjälkar/strån/skott , 2004 (John Halvarsson)
Digerflöten N om (artp.), (15D 8b , [6841419, 1358256] ), skogsbäckmiljö, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Fröberget (16D 3b , [6867580, 1359130] ), granskog, spridd , 2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ), 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ), 1992 (DABS)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ), 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Atlasruta (16C 1h , [68591, 13387] ), ~refl~dråg och diabasbrant, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3j ), 1988 (HLe & UGn)
Dammkojan, dalgång med granskog bland hyggena i norr (artp.), (16C 3j , [6866880, 1348456] ), noterad , 2017 (Anders Malmsten)
Atlasruta (16C 4d ), 1988 (DABS)
Himmeråsen (artp.), (16C 4i , [6870, 1340] ), 1993 (Bengt Oldhammer)
Gammelsätervallen, N (artp.), (16C 4i , [6872587, 1343492] ), 2012 (Ralf Lundmark)
Nipfjället (artp.), (16C 4i , [6873659, 1343631] ), 4 , 2018 (Rickard Jonsson)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ), 1988 (HLe & UGn)
Sven-Foskdalsvallen, åt väster (16C 4j , [6874790, 1346120] ), granskog längs stig, spridd , 2018 (LBr)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ), örtrik bäckdäld, 1994 (DABS)
Nära Ulandsstugan (16C 5j , [6877060, 1346580] ), fuktiga partier i fjällsluttning, spridd , 2018 (LBr)
Slagebäckshållans nordsluttning (16C 6i , [6880880, 1343170] ), myrar med källbäckar och granskog, spridd , 2018 (LBr)
Storsätern S-ut (16C 7d , [6886870, 1317520] ), källdråg i granskog, sparsamt , 2015 (LBr)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.), (16C 7d , [6889935, 1318561] ), bäck örtrik bäck i granskog, noterad , 2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.), (16C 7d , [6889956, 1318522] ), blåbärsbarrskog naturskog, noterad , 2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Lövåsen (16C 7e , [6886400, 1321700] ), brant sluttning i öppen ängsmark, >20 ex , 1986 (HWk)
Foskvallen, granskog 1,5 km N om (16C 7f , [6888500, 1329370] ), granskog med källdråg, spridd , 2020 (LBr)
Stora Ståltjärnen åt väster (16C 7g , [6889090, 1331070] ), rika källdråg i granskog, spridd , 2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
Västerbäcken, Grövlan (artp.), (16C 8d , [6890000, 1317345] ), noterad , 2020 (Helena Malmestrand)
Huskläppen (artp.), (16C 8d , [6890935, 1317933] ), triviallövskog, 2005 (Rolf Lundqvist)
Huskläppen (artp.), (16C 8d , [6890989, 1318089] ), triviallövskog, 2005 (Rolf Lundqvist)
Huskläppen (artp.), (16C 8d , [6891128, 1318240] ), fattig fjällhed, 2005 (Rolf Lundqvist)
Hällsjövålen (16C 8g , ), 1987 (HLe & UGn)
S om stängslet vid Stättan (16C 9d , [68951, 13165] ), fjällbjörkskog nära sjöstrand, 10-20 ex , 1999 (JPo)
Grövelsjöns Ö strandsluttning,S om ön (16C 9d , [68952, 13175] ), fjällbjörkskog, t.riklig , 2001 (JPo)
Grövelsjöns V strand ,intill stigen bortom o före stättan (16C 9d , [68955, 13165] ), ~refl~ ,sjöstrand, ,frekvens t.allm. 2001 (JPo)
Grövelsjön, stranden (artp.), (16C 9d , [6896050, 1316558] ), noterad , 2017 (Billy Lindblom)
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ), 1994 (DABS)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ), 1994 (DABS)
Norra Fjätervålen (artp.), (16D 5a , [6877266, 1351527] ), barrskog / örtrika bäckdråg, 2004 ((sks), Ulf Tegnér)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)

Dalarnes Flora