Chrysanthemum segetum    Gullkrage


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HEDEMORA

Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ), risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr., 1 ex , 2002 (ASn & JEd)

Dalarnes Flora