Chrysosplenium alternifolium    Gullpudra


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), bäckar,källor,våt mark, spridd, (14 lokaler) , 1987 (PDm)
FOLKÄRNA

Dalsberga (12G 3e , [66651, 15221] ), bäckkant, sparsam , 1987 (LBr)
Svartån, kärr nedanför Knektbo (12G 3e , [66657, 15233] ), källpåverkad kärrmark, rikligt , 1987 (LBr)
Åvsta äng (domänreservat) (12G 3e , [66658, 15223] ), örtrik fuktig lövblandad granskog , i källdråg, t.rikligt , 1988 (DABS)
Högsbergets nordsluttning (12G 3e , [66659, 15231] ), bäckdrag, rikligt , 1987 (LBr)
Svartån, Krylbo (artp.), (12G 3e , [6666010, 1523352] ), svämlövskog mest asp, 2015 (Urban GunnarssonJanolof Hermansson)
GRYTNÄS

Askö (artp.), (12G 4d , [6672942, 1516670] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
Klintboån (12G 4d , [6673, 1515] ), bäckravin, rikligt , 1987 (LBr)
Jämtsveden vid Högbo (12G 4e , [66702, 15218] ), fuktik lövskog i älvravin, rikl. i de nedre delarna , 1987 (LBr)
HEDEMORA

Locknäs (artp.), (12G 4a , [6672930, 1501540] ), blandskog, 2009 (Tom Sävström)
Norrhyttan (DFL), (12G 7a , [66891, 15021] ), ravinbottnar, rikligt , 1987 (SJa)
HUSBY

Flineberget,vid bäcken S om Rankholmen (12G 8d , [66937, 15165] ), bäckdråg o fuktskog, riklig , 1989 (JEd)
Valla mosse (12G 8g , [66947, 15301] ), på en rotvälta, sparsamt , 1996 (Ola Löfgren)
Kloster (12G 9d , [669504, 151955] ), igenväxt ö, 2017 (JJa)
Övre Stigsbo mot NO (13G 0f , [6704, 1526] ), blötkärr, 1989 (JEd & CHe & BPe)
STORA SKEDVI

Prästbäcken nedom lv. (12F 9j , [66982, 14992] ), örtrik sumplövskog i bäcksänka, t.riklig , 1989 (JEd)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6695, 1501] ), lövdom.fd hagmark, 1989 (JEd & LBr)
Kolarbobäcken SV Kolarbo NO om lv (12G 9a , [66955, 15003] ), lövdom.bäckdäld, 1989 (JEd & LBr)
SÄTER

Säterdalen (12F 8j , ), fuktig lundveg., tämligen rikligt , 1986 (SJa)
Säterdalen v.Folkparken ,fl. (12F 8j , [6692, 1497] ), ravinslänter,etc., 1988 (JEd)
Nedre Stubbersbo nära lv (12F 8j , [6692, 1498] ), bäcksänka, 1989 (JEd)
GUSTAFS

Svartsjön 200 m SV-ut (12F 9h , [66959, 14876] ), källpåv.ravinbotten, 1991 (JEd)
Solvarboravinen V om Ljusterbro (12F 9i , [6695, 1494] ), ravinsidor, flerst.o rikl , 1989 (JEd)
Solvarboravinen SO byn (12F 9i , [6696, 1493] ), ravinbotten, rikligt , 1992 (JEd & LBr)
Ljusterån mot älven (12F 9j , [6696, 1495] ), ravinbotten, 1989 (JEd)
SILVBERG

Ca 700 m NO Nerigården (12F 8g , [66907, 14814] ), liten bäck-surdrog, 1988 (THe)
Öster Halldammen (12F 8g , [66923, 14828] ), vid bäck, m.a , 1989 (THe)
Ramsbo myr (12F 8g , [66935, 14838] ), igenplanterad myrodling i fuktigare delar, rikl. allmän , 1989 (THe)
STORA TUNA

Ormpussen (artp.), (12F 8f , [6694038, 1479069] ), 1994 ((sks), Thomas Husing)
Tvärstupet (artp.), (12F 8f , [6694481, 1479507] ), lågörtgranskog, 2014 (Lars-Erik NilssonUrban Gunnarsson, Janolof Hermansson)
Högbergsåravinen (12F 9d , [66971, 14673] ), fuktig bäckravin med kalkpåverkan, 1986 (SNy)
Högbergsån (artp.), (12F 9d , [6697226, 1467996] ), ravin / liten sprickdal i fasta berget, 1996 ((sks), Thomas Husing)
Åselby fäbodar,SO om dammen (12F 9d , [66981, 14673] ), 1989 (IAn)
Åselby fäbodar (12F 9d , [66982, 14676] ), surdrag ,bland nässlor, ca 1 m2 , 1988 (IAn)
Murbodäljorna (artp.), (12F 9e , [6698768, 1474335] ), ravin / gransumpskog, 1994 ((sks), Thomas Husing)
SO Hansgårdarna (12F 9g , [66980, 14835] ), våt örtrik mark v.bäck, t.allmän , 1989 (THe)
Alderbäcken (artp.), (13F 0f , [6703244, 1478909] ), noterad , 2016 (Bo karlstens)
Stora Tuna kyrka, 0,3 km SV-ut. Frostbrunnsdalens NR (artp.), (13F 0g , [6703584, 1481636] ), noterad , 2017 (Henry Åkerström)
Frostbrunnsdalen (artp.), (13F 0g , [6704050, 1481408] ), noterad , 2016 (Krister Fredriksson)
Broängesbäcken (artp.), (13F 2e , [6713429, 1472869] ), ravin /, 1995 ((sks), Thomas Husing)
Källarvets fäbod (artp.), (13F 3e , [6719688, 1473186] ), barrskog /, 1995 ((sks), Thomas Husing)
STORA KOPPARBERG

Falun v.Skogskyrkogårdens minneslund (13F 4i , [6721, 1491] ), enst., kyrkogårds-gräsmatta (inkommen hur?) , 1988 (JEd)
Grycksbo, bäcken från Hoovers damm (13F 5g , [67294, 14837] ), källflöde i alskog, någon kvm , 1987 (LBr)
SVÄRDSJÖ

Hillersbodabäcken och norrut längs väg (artp.), (13G 6b , [6732760, 1506760] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

SV Slätbo (11F 9i , [66493, 14934] ), källdråg i granskog, f.d. kulturmark, många , 2001 (BFo)
Djupbäcken (artp.), (12F 0h , [6652241, 1485572] ), naturlig skogsbäck / kalkbarrskog, 1997 ((sks), Thomas Husing)
Djupbäcken (artp.), (12F 0h , [6652842, 1485388] ), alsumpskog /, 1997 ((sks), Thomas Husing)
Bromsbergets NO_sluttning (12F 0i , [6651080, 1493610] ), rännil i granskog med hasselinslag, sparsam , 2010 (LBr)
Tvikbo däljor (12F 0i , [6653457, 1490862] ), dälja, 2010 (GJn)
Korsheden (artp.), (12F 2h , [6664487, 1487819] ), ravin / kalkbarrskog, 2001 ((sks), Thomas Husing)
Korsheden, efter vägen mot Nya Larsbo (12F 3h , [6665, 1488] ), fuktgrop, ganska rikligt , 1981 (RNo)
Dammen vid Jörken (12F 3h , [66689, 14896] ), lundartad vegetation, rikligt , 1986 (ALu)
Flingselberget (12F 3i , [66661, 14921] ), i bäckravin, 50-tal ex. , 1986 (ALu)
NORRBÄRKE

Jansbo (artp.), (12F 1d , [6659147, 1469817] ), noterad , 2016 (Niina Sallmén)
Snösjöns östra spets, S brottet (12F 1d , [665918, 146853] ), skogsmark ,vid gammalt kalkbrott, t.rikligt , 2005 (IPt)
Jansbo (artp.), (12F 1d , [6659202, 1469736] ), noterad , 2016 (Niina Sallmén)
Jansbo (artp.), (12F 1e , [6658946, 1470091] ), noterad , 2016 (Niina Sallmén)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [666664, 147016] ), alkärr, flertal , 1987 (HWk)
Limnäsudden (12F 4e , [667131, 147182] ), fuktdråg i skogsmark, 2013 (DABS)
Uvberget väster (artp.), (12F 4f , [6671640, 1477100] ), talrik förekomst , 2004 (Göran Persson)
LUDVIKA

Marnästjärn (artp.), (12F 3d , [6669575, 1466600] ), noterad , 2016 (Pelle Adenäs)
Sörvik (12F 4c , [667441, 146444] ), surdrag vid bäck, riklig , 1989 (HWk)
Utloppet Marnästjärn (artp.), (12F 4d , [6670050, 1467130] ), sumpmark, 50 plantor , 2007 (Mikael Ohlson)
Persbo däljor:däljbotten (12F 5d , [66769, 14685] ), lund däldsflora :gråal,strutbr. etc, 1987 (PHe)
GRANGÄRDE

Tjärnsveden (12F 5a , [66767, 14510] ), bäckravin i norrläge, rätt rikligt , 1985 (LBr)
Forstäppan (12F 5a , [66779, 14508] ), skogsbilväg-dike, ~5 ex , 1987 (OPe)
Österdalarna

GAGNEF

2 km VNV Bastbergets fäbodar i "Josefsdal" (12F 9a , [66962, 14518] ), erosionsravin,i dalbotten, på flera ställen , 1996 (AJs)
Josefs dal (artp.), (12F 9a , [6696586, 1452080] ), alsumpskog / bäckdal, 1997 (Skogsstyrelsen)
Säl (13F 1b , [67093, 14582] ), våt vägkant, tämligen allmän , 2004 (AÖg)
Grådbodarna fäbod (13F 2a , [671418, 145213] ), ängsbacke nära källa, fåtalig , 2004 (IPt)
S om Färmsnäs (13F 2b , [67115, 14553] ), ravin, t.rikl. , 1993 (ÖSp)
Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ), ravin, rikl.fl. , 2002 (IPt)
Väster Hovänget (artp.), (13F 2b , [6713358, 1458815] ), ravin /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Trolldalen (DF), (13F 2c , [67118, 14600] ), ravin, rikligt , 2002 (IPt)
Strax V om Arvslindan (13F 2c , [67131, 14645] ), ~refl~ ,bäckravin, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [67132, 14645] ), bäckravin, 1000-tals , 2002 (IPt)
V om Arvslindan (13F 2c , [67133, 14642] ), våt ravinbotten, rikl. , 1993 (ÖSp)
Arvslindan (13F 2c , [671336, 146423] ), ravinbotten, rikligt , 2004 (IPt)
Orsbäcken nedre delen (artp.), (13F 2d , [6713235, 1468952] ), bäckdal /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Djurmo (13F 2d , [67148, 14663] ), bäckkant i ravin, litet best. , 1993 (ÖSp)
Nordbäck 150 m V om vägen (13F 3b , [67187, 14590] ), ravinbotten, rikl. , 1993 (ÖSp)
N om Nordbäck (13F 3b , [67189, 14590] ), ravinbotten, rikl. , 1993 (ÖSp)
1 km V om kyrkan,vid älven (13F 3b , [67193, 14583] ), ravinbotten, spridd , 1993 (ÖSp)
V om Prosgårdarna (13F 3c , [6717737, 1462453] ), älvravin, t.rikligt , 2008 (IPt)
Sifferbodalen (13F 3d , [67155, 14677] ), frodig lövskog, allmän , 1986 (LJn)
V om Sifferbo (Sifferbodalen) (13F 3d , [67156, 14674] ), ravin, t.rikl , 1993 (ÖSp)
V om Sifferbo (Sifferbodalen) (13F 3d , [67158, 14674] ), ravin, rikl. , 1993 (ÖSp)
V om Sifferbo (Sifferbodalen) (13F 3d , [67160, 14675] ), ravin, rikl. , 1993 (ÖSp)
ÅL

Rälta (13F 5b , [6726, 1457] ), botten av bäckravin, rikl. , 1987 (RTg)
BJURSÅS

Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ), ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
300 m öster om anslagstavlan i Prosgårdarna (13F 6e , [67343, 14742] ), dike som slås en gång om året, foderlosta och darrgräs, 10 ex , 1996 (MBe)
Kullgärdet.S om g:la Sågmyrav. (13F 6f , [67347, 14789] ), fuktig mark, >20 ex , 1989 (UEr)
Baggboravinen (13F 7f , [67374, 14792] ), bäckravin, riklig , 1992 (JEd)
Holen 400 m NO kyrkan (13F 7g , [67359, 14809] ), bäckdråg /dike i byn, 1988 (JEd & o.a)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ), ~refl~ ,ängsmark, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ), vägkant,fuktig ängsmark vid bäck, talrika , 1997 (JJa)
Rog (13F 7h , [673665, 148716] ), vägkant längs gamlal tomter, 2008 (JJa & IPt)
SILJANSNÄS

Åstjärnsbäcken 600 m SO (artp.), (13E 7i , [6737032, 1444814] ), källpåverkad mark /, 2002 ((sks), Yngve Perjons)
LEKSAND

Isängena (artp.), (13E 5i , [6726985, 1443307] ), gransumpskog /, 1995 ((sks), Yngve Perjons)
500 m SO Lindbodarna (artp.), (13E 5j , [6728494, 1449430] ), bäckdal /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Vägskälets naturreservat kring vägen mot Lindbodarnas fd. deponi (artp.), (13E 5j , [6729773, 1449782] ), fuktdråg, 2014 (Pär Dahlström)
Kliberget öster om (artp.), (13E 6j , [6732443, 1446638] ), bäck på hygge, 2014 (Pär Dahlström)
402 V Ålsgrådan (artp.), (13F 5b , [6726259, 1457493] ), ravin /, 1994 ((sks), Yngve Perjons)
Finnbäcken 100 m från Siljan (artp.), (13F 7a , [6736106, 1453317] ), ravin /, 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739436, 1464344] ), källflöde, 2010 (Hans Rydberg)
301 m NV Stor-moberg (artp.), (13F 7d , [6736153, 1467501] ), aspskog /, 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Atlasruta (13F 8c ), fuktiga ställen, tämligen allmän , 1986 (MKp)
Norr Lindberg (13F 8c , [674497, 146235] ), örtrik skogsmark, 2 m2 , 2008 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ), vägkant/ängsmark, 2016 (IPt)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens allm. 1999 (LKn)
Ängestjärn (artp.), (13F 9c , [6745550, 1461970] ), noterad , 2016 (Petrus Tengnér)
RÄTTVIK

Getbrobäcken (artp.), (13F 9c , [6748244, 1460983] ), 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Tina (artp.), (13F 9c , [6749430, 1460700] ), 2015 (Anders Helander)
Tina (artp.), (13F 9c , [6749430, 1460700] ), noterad , 2017 (Anders Helander)
Klockarbäcken, N om kyrkan (14F 0c , [67530, 14616] ), bäckravin, massvis , 1986 (TLj)
1 km NO Hedslund (14F 0c , [67549, 14638] ), källflöden i ravinbotten, riklig , 1986 (TLj)
Österängsån,Hästhagen (14F 0d , [67524, 14661] ), fuktäng, riklig , 1986 (TLj)
Hedsåsen (artp.), (14F 0d , [6752948, 1465176] ), barrskog / örtrika bäckdråg, 1994 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Risröd NR (artp.), (14F 0d , [6753090, 1468390] ), skog/fuktigt, 2008 (Gunnel Sundberg)
Lisskog (artp.), (14F 0e , [6750815, 1472610] ), 300 , 2016 (Kalle Bergström)
Lisskog (14F 0e , [67510, 14725] ), fuktiga gräsmattor och lindor, rikligt , 2009 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [675102, 147251] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Ö om Södra Berget,mot Vansbäcken (14F 0e , [67546, 14718] ), rik lundveg i f.d.slåtteräng, t.riklig , 1986 (TLj)
Trollskuruberget (artp.), (14F 1b , [6756478, 1458708] ), lövrik barrnaturskog / liten sprickdal i fasta berget, 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Djupmyren (artp.), (14F 1b , [6756620, 1459296] ), barrskog /, 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
N om Granmor (artp.), (14F 1b , [6758800, 1458407] ), bäckdal / källpåverkad mark, 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Ingels, Årängsån (14F 1d , [67589, 14688] ), fuktig skog längs ån, enstaka , 2010 (GHa)
Atlasruta (14F 1e ), översvämningsmark,diken lundveg., frekvens:m.a. 8 lokaler , 1986 (TLj)
S Gamla Larsbodarna (artp.), (14F 2b , [6764022, 1459951] ), gransumpskog /, 1997 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Bodberget (artp.), (14F 2h , [6763918, 1489702] ), 2015 (Jörgen Sundin)
Bingsjövägen (artp.), (14F 3h , [6768703, 1489437] ), 1994 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
BODA

Atlasruta (14F 2d ), källflöden,fuktängar,bäckstränder,sumplövskog,rikdråg, frekvens:allmän , 1985 (TLj)
1 km V Skärbacka (14F 2d , [67645, 14660] ), ravin, enstaka , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 2e ), källflöden,fuktängar,bäckstränder,sumplövskog,rikdråg, frekvens:m.a , 1985 (TLj)
Atlasruta (14F 3d ), källflöden,fuktängar,bäckstränder,sumplövskog,rikdråg, frekvens:allmän , 1985 (TLj)
Saxdammen (14F 3d , [67664, 14674] ), ~refl~ ,grund damm, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
Silvbergsklitten (14F 3d , [67668, 14682] ), gammalt kalkbrott, enstaka , 2007 (GHa)
Silverberg, elljusspåret (14F 3d , [676730, 146813] ), dike, enstaka , 2007 (GHa)
Änderåsen, Lissgetbäcken (14F 3d , [67699, 14668] ), bäckravin, spridd ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 3e ), källflöden,fuktängar,bäckstränder,sumplövskog,rikdråg, frekvens:m.a , 1985 (TLj)
Öster om Hoppesbacken (14F 3e , [67650, 14700] ), ~refl~ ,betesmark, ymnigt ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Strömmingsbäcken (14F 4c , [67721, 14642] ), rotvälta, frekvens allm. , 2007 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14639] ), ~refl~ ,två kalk-klippor med mellanliggane dälja, ,frekvens m.allm. 2000 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärnen. S om vägen (14F 4c , [67726, 14639] ), kanten av källa, tiotals , 1997 (GHa)
Kalkugnssveden (14F 4c , [67726, 14644] ), igenväxande fuktig linda, hundratals , 1997 (GHa)
600 m S Jälltjärnen (14F 4c , [67729, 14647] ), kanten bäck/hjulspår, tiotals , 1999 (GHa)
Storsveden (14F 4c , [67729, 14649] ), fuktig sänka, frekvens allm. , 2007 (GHa)
Kärvsåsen, mln Karins livs o Bysjön (14F 4d , [67702, 14667] ), källflöde i lundveg., ofantliga mängder , 1985 (TLj)
Kärvsåsen/Sågvägen (14F 4d , [677178, 146769] ), fuktigt f.d. betesmark, ymnigt , 2009 (GHa)
500 m V Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14653] ), dikeskanter, 10-tals , 1997 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ), ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [677413, 148505] ), fäbodvall, 2007 (DABS)
Blåbergsåsflyten (artp.), (14F 4h , [6774790, 1485649] ), myrkomplex/soligent kärr, 1993 (Magnus Martinsson)
Bondbodarna (artp.), (14F 5g , [6779234, 1480486] ), gransumpskog /, 1994 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
ORE

Dalbyn, Vikbäcken/Lukaskällan (14F 5d , [67799, 14651] ), sumpskog, enstaka , 2014 (GHa)
Norrboda, Gammelstan (14F 5e , [677788, 147013] ), ~refl~ ,längs en bäck, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Lukaskällan (14F 6d , [678003, 146519] ), längs en bäck, flera tiotal , 2013 (GHa)
ORSA

Lisselhed (artp.), (14E 4h , [6773448, 1435719] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Orsa camping (artp.), (14E 5g , [6778757, 1434866] ), 10 , 2017 (Bengt Oldhammer)
Småvatten 10 (artp.), (14E 5h , [6776627, 1436645] ), noterad , 2017 (Fingal Gyllang)
Enån v. Stenberg fl! (DF), (14E 5h , [6777, 1437] ), åstränder,källkärr,småbäckar, etc (ofta med lundarv o bäckbräsma), fl. o. rikl! , 1987 (JEd)
Enåutloppet (artp.), (14E 5h , [6777496, 1436180] ), sekundär strandskog / lövsumpskog, 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Enån-Orsa (artp.), (14E 5h , [67775, 14378] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Aven SV Lisselbäck (14E 6g , [6780, 1433] ), skogsdike, 1986 (JEd)
Bjustjärnen (artp.), (14E 6h , [67839, 14364] ), 2013 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Orsbleck (artp.), (14E 6i , [6780940, 1440545] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
S om Mässbacken ,"Oasen" (14E 7i , [6785261, 1443168] ), några lokaler , 2009 (BOr)
Slipstensgruvorna (artp.), (14E 7i , [67853, 14435] ), (nogr. 400 m) , 2007 (Bengt Oldhammer)
Mässbacken n.fotbollsplan (14E 7i , [67859, 14434] ), bäcksänka, 1987 (JEd)
Fredshammar (se rapportblad om utbredning i 14E 6i) (DF), (14E 7i , [6786, 1444] ), bäckdråg,sumpskog.källkärr, mkt.rikl! , 1986 (JEd)
Ämån V om Ämåtjärn (14E 7i , [6787, 1443] ), surdråg intill ån, 1985 (JEd)
Skattungbyn,fl.N om lv. (bl.a. Näsbäckens 'Djupgrav') även 7j 1-2- (DF), (14E 7j , [6786, 1446] ), bäckravin-bottnar,skogsbäckar o surdråg, fl. o.rikl! , 1987 (JEd)
Djurbergsbäckens ravin v. Skr.-Djurberga (14E 8j , [67948, 14485] ), bäckravin, 1985 (JEd)
Vargängsbäcken (artp.), (14E 9j , [6796357, 1446619] ), källpåverkad mark / barrskog, 1997 ((sks), Lenitha Liljeberg)
Skattungbyn Ö-ut,i g:la kalkbrottet o. fl. omkr! (14F 6a , [6784, 1450] ), kalkbrottbotten,surdråg,blöta vägdiken etc,, fl.o.rikl! , 1986 (JEd)
Leskusänget S-ut (14F 6a , [67847, 14506] ), örtgranskog, 1989 (JEd & LBr)
Skattungbyn, kalkbrott vid Påvalsänget (artp.), (14F 6a , [6784706, 1450812] ), gruva igenväxt kalkbrott, tusentals blommor , 2017 (Janolof Hermansson)
Leskusänget (14F 6a , [67848, 14507] ), gammalt kalkbrott, ofantliga mängder , 2014 (GHa)
Leskusänget (artp.), (14F 6a , [6784902, 1450617] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Leskusänget (14F 7a , [67850, 14513] ), diken, flertal , 2014 (GHa)
Bäckdrag m. Jogsel o, Fiskvik (14F 7b , [6785, 1455] ), 1986 (JEd)
Vägen mot Rustashed (14F 7b , [67855, 14573] ), källdråg, rikligt , 2014 (GHa)
Kväksels fäbod (14F 8a , [67924, 14538] ), fuktigt bäckdrag genom fäboden, sparsam , 1987 (LBr)
Kväkköl (14F 8a , [679241, 145363] ), fäbodvall, rikligt på flera lokaler , 2011 (IPt)
Labb-Djurberga (14F 8a , [67942, 14507] ), källdrag i granskogen nedanför, riklig , 1987 (LBr)
N Flickeråsvägen (15E 0i , [6803, 1444] ), 1000-tal , 1988 (BOr)
Flickeråsen, 1 km norrut (15E 0i , [680350, 144434] ), källdråg, spridd , 2011 (LBr)
SOLLERÖ

Agnmyren (14E 1h , [6757802, 1435426] ), 2008 (Hans Nydahl)
MORA

Siljansfors försökspark ,Stickosälsbäcken (14E 0d , [67538, 14195] ), bäckstrand, 1982 (Göran Thor)
Stikåsälsbäcken (artp.), (14E 0d , [6754071, 1419604] ), örtrik gammal gransumpskog vid bäck, 1994 (MBm)
Siljansfors försökspark ,600 m VSV Lavasdammens SV ände (14E 0e , [675404, 142102] ), källa, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Lavasdammens SV ände (14E 0e , [675428, 142156] ), 1982 (Göran Thor)
Rotsjöbäcken (artp.), (14E 1b , [6756104, 1405738] ), naturlig skogsbäck /, 1996 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Svarttjärnsberget (artp.), (14E 1c , [6756456, 1411611] ), gransumpskog /, 1996 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Svinberget, Axi (artp.), (14E 1c , [6758902, 1414494] ), gransumpskog /, 1996 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Måbäcksänget (artp.), (14E 2d , [6761492, 1417095] ), naturlig skogsbäck / gransumpskog, 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
V.Bossån S om Rostberg (14E 2d , [67624, 14198] ), gransumpskog, t.rikl. , 1992 (ULi)
Karlsberg (artp.), (14E 2e , [6764516, 1422947] ), blandsumpskog /, 1996 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Fågelgravarna (artp.), (14E 3c , [6769722, 1414106] ), skogliga småvatten /, 1996 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Oxeråsen S om (artp.), (14E 4a , [6771151, 1402088] ), noterad , 2016 (David Tverling, martin eriksson, Thorleif Joelson, Bengt Oldhammer, Bo karlstens)
Kalkberget (artp.), (14E 4h , [6771570, 1435090] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Kalkberget Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771783, 1435262] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Heden Bonäs (artp.), (14E 5f , [6775708, 1429250] ), noterad , 2017 (Thomas Westin)
Näset Bonäs (artp.), (14E 5f , [6775943, 1429095] ), noterad , 2016 (Thomas Westin)
VÅMHUS

Näsberg (artp.), (14E 7e , [6786456, 1423642] ), kanjondal, kursudal / örtrika bäckdråg, 1991 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Holmtjärnsvägslutet (artp.), (14E 8e , [6791535, 1424866] ), barrskog / kanjondal, kursudal, 2003 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Ljötrajs (artp.), (14E 9d , [6796310, 1417087] ), gransumpskog / bäckdal, 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
VENJAN

Norra Björnnmyren (artp.), (13E 6b , [6733407, 1409111] ), gransumpskog / skogliga småvatten, 1992 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Dovsjövasseln (artp.), (14D 2j , [6763874, 1397136] ), naturlig skogsbäck /, 2000 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Fagertjärnarna, bäckdal 400 m N om (artp.), (14D 3j , [6767992, 1397061] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Spjutsäl (artp.), (14D 4i , [6772421, 1390921] ), barrnaturskog /, 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Spjutsäl, Skubbormyrbäcken (artp.), (14D 4i , [6772529, 1391282] ), gransumpskog / naturlig skogsbäck, 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Skavholarna (artp.), (14D 4i , [6772553, 1394399] ), gransumpskog /, 2000 ((sks), Lars Ambrosiusson)
1.5 km NO Spjutsäl (artp.), (14D 4i , [6772823, 1391450] ), 1994 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Gessi (artp.), (14D 4j , [6772519, 1396002] ), barrnaturskog /, 2000 ((sks), Lars Ambrosiusson)
ÄLVDALEN

Risberg, vägdike (bäck) och vägkanter (artp.), (14D 5i , [6776103, 1390227] ), noterad , 2017 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Karin Martinsson)
Taxbäcken, 100 m NV om Näsbodarna (artp.), (14D 6g , [6782681, 1381918] ), bäck genom hygge, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Hykjeberg (artp.), (14E 9c , [6796078, 1412968] ), bäckdal /, 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Manmyren (artp.), (14E 9c , [6798611, 1412539] ), 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Skärgraven (artp.), (15D 0j , [6800797, 1399641] ), örtrika bäckdråg /, 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Storbäcken (Rotnen) (artp.), (15D 6j , [6830400, 1397850] ), noterad , 2003 (Magnus Andersson)
Jöllmyr, N om, 1 km VNV om Risberg fäbod (artp.), (15E 0a , [6803317, 1401115] ), översilad granskog med bäck, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Kärringbäcken (artp.), (15E 1a , [6806295, 1402045] ), örtrika bäckdråg /, 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Skärbergs brant, nedanför (artp.), (15E 4a , [6824057, 1401972] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Skärberg (artp.), (15E 4a , [6824493, 1400838] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Västerdalarna

FLODA

Svedgropen vid Svedjebodarna (12E 9j , [66959, 14467] ), fuktig ravin med bäckflöde, granskog, spridd längs bäcken , 1987 (LBr)
MALUNG

Uvlidsmorarna (13D 1h , [67076, 13863] ), skogsmark, riklgt , 1987 (PEr)
Uvlidmorarna (13D 1h , [67086, 13855] ), fuktig skog, rikligt , 2004 (BGM)
Vimyran 300 m SO Oxbäckskojan (artp.), (13D 1i , [6708500, 1393510] ), 2010 (Urban Gunnarsson)
Märrgrådan (13D 2i , [671107, 139219] ), källsprång, rikligt , 2014 (MNo)
Tyngebergets norrsida (13D 6i , [673413, 139393] ), bäck på hygge, mycket , 2005 (BGM)
Lussivallen, Malung (artp.), (13D 7h , [6737320, 1386960] ), blandskog vid bäck., 2008 (Simon Bäck)
Arvsela, 100m väst bron över bäcken (13D 7h , [673755, 138966] ), bäckkant, 10 ex , 2006 (MNo)
Fagerbäcken (artp.), (13D 7h , [6739488, 1388295] ), gransumpskog / barrskog, 1998 ((sks), Christina Enfjäll)
Myckelberget (artp.), (13D 7h , [6739607, 1385227] ), barrskog / örtrika bäckdråg, 1996 ((sks), Christina Enfjäll)
Päkojan (artp.), (13D 7i , [6738768, 1392880] ), gransumpskog /, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
V om Digernäset , nära gamla vägen Malung - Öje (13D 7i , [6738806, 1392809] ), artrik skyddad biotop, 2006 (LFn)
N om vägen Malung-Mora Lönnviken (13D 7i , [67397, 13931] ), källstråk, rikligt , 1989 (LFn)
Hygge nedan Öjsberget (13D 8i , [67410, 13921] ), hygge, mycket , 2008 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67415, 13906] ), bäckravin ,näringsrik, rikligt , 1996 (BGM)
LIMA

Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7j , [6786150, 1345010] ), granskog, vid bäck, vid fjällfot, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.), (14C 7j , [6788720, 1348290] ), granskog, sank, vid bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
St Tandån, V om Tandåliden (artp.), (14C 7j , [6788760, 1348440] ), kärr, rörligt vatten, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.), (14C 7j , [6788820, 1348330] ), granskog, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.), (14C 7j , [6789270, 1349060] ), blandskog, vid bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.), (14C 7j , [6789500, 1346650] ), bäckstrand, granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Västansjö (14D 2d , [67647, 13656] ), frodigt hygge, c:a 50 , 2010 (BGM)
Näsvallen (14D 3c , [6769, 1364] ), källravin, rikligt , 1994 (KPe)
Fagermyran NO (artp.), (14D 3f , [6766356, 1376082] ), barrskog /, 1996 ((sks), Henrik Liliedahl)
3 km S om Gammelsätern (14D 4b , [6771, 1359] ), bäckravin, rikligt , 1994 (KPe)
TRANSTRAND

Lövåsen (artp.), (14C 8i , [6794757, 1340134] ), örtrika bäckdråg /, 1997 ((sks), Henrik Liliedahl)
1 km norr P-platsen (14C 9i , [679909, 134407] ), bäckdrag, rikligt , 2005 (MNo)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795630, 1348800] ), bäck i dalgång, granskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Bolheden, SSV om (artp.), (14D 4d , [6772470, 1366130] ), blandskog, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ), blandskog vid bäck, 2012 (HLe)
Bredvalla (artp.), (14D 5b , [6777139, 1355930] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6783940, 1359800] ), granskog, fuktig, sluttande, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784030, 1359760] ), surdrog i sluttande granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Storfjällsgraven (artp.), (14D 6b , [6784218, 1356977] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Brändsätern (artp.), (14D 6c , [6780395, 1361761] ), gransumpskog /, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Hemfjället, väster om Mill-Larssätern (artp.), (14D 6c , [6782177, 1360531] ), sluttande kärr, 2015 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6782233, 1360802] ), betad hagmark / naturlig skogsbäck, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6782513, 1360630] ), skog-myrmosaik / gransumpskog, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6782916, 1360426] ), barrnaturskog / naturlig skogsbäck, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Gudmundsvägen (artp.), (14D 6c , [6783961, 1364301] ), 10 plantor/tuvor , 2016 (Olov Tranberg)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6784013, 1360366] ), källpåverkad mark /, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6784086, 1360978] ), gransumpskog /, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6784099, 1360200] ), naturlig skogsbäck / barrskog, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Köardalen (artp.), (14D 7b , [6786030, 1356880] ), vägslänt, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Köadalen NV vägen (artp.), (14D 7b , [6786296, 1357013] ), barrskog /, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Köarån (artp.), (14D 7b , [6786518, 1358687] ), naturlig skogsbäck /, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjällssluttningen (artp.), (14D 7b , [6788679, 1357537] ), gransumpskog / naturlig skogsbäck, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjällssluttningen (artp.), (14D 7b , [6788692, 1357200] ), barrnaturskog / skog-myrmosaik, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Fyrin - Vinterbron (artp.), (14D 7b , [6788964, 1358919] ), naturlig skogsbäck /, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjället Öst (artp.), (14D 7b , [6789257, 1358326] ), gransumpskog / naturlig skogsbäck, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Myrflodammen, SO om Lägerdalsfjället (artp.), (14D 8a , [6792110, 1351220] ), bäck, granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ), i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe, 1989 (LBr)
Brattåsen S (artp.), (14D 8b , [6790067, 1357294] ), naturlig skogsbäck /, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjällssluttningen (artp.), (14D 8b , [6791412, 1356006] ), barrnaturskog / skog-myrmosaik, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6791500, 1355680] ), granskog, vid bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6791550, 1355630] ), surdrog, myrmark, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ), gammal örtgranskog, 2008 (RCa & LKs)
Södra Gudmunshammaren (14D 9d , [6796, 1365] ), källa, ~10 ex , 1989 (DABS)
Persberg SV-ut (15D 0b , [68010, 13564] ), skogsbäck, 1994 (JEd)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Girån (15C 3h , [6819, 1336] ), 2005 (THe)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [681951, 133623] ), sump- och källskog samt hedskog, spridd , 1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ), ,frekvens ej bedömd 1993 (DABS)
Storhöljan (artp.), (15C 3j , [6818459, 1347342] ), naturlig skogsbäck /, 1995 ((sks), Henrik Liliedahl)
Storhöljan (artp.), (15C 4j , [6822165, 1345422] ), barrnaturskog / naturlig skogsbäck, 1995 ((sks), Henrik Liliedahl)
Atlasruta (15C 5f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ), ,frekvens ej bedömd 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ), 1991 (DABS)
Fulufjället - Bergån (15C 6f , [68302, 13299] ), v.bäckar 800 m.ö.h., sälls. , 1989 (THe)
Atlasruta (15C 6g ), 1991 (DABS)
Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.), (15C 6j , [6832050, 1345330] ), 2007 (Kirsi Jokinen)
Göljån (artp.), (15C 6j , [6832232, 1346149] ), 2014 (Per Johansson)
Fulufjällets NR, Stora Göljån (artp.), (15C 6j , [6832254, 1345835] ), högörtgranskog vid bäck, 1991 (MBm)
Atlasruta (15C 7g ), 1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ), 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [683733, 133861] ), frodig ängsgranskog, spridd , 1996 (LBr)
Fulufjällets NP (artp.), (15C 7h , [6839472, 1335715] ), gammal barrnaturskog, intill en bäck., 2014 (Gillis Aronsson)
Fulufjällets NP (artp.), (15C 7h , [6839735, 1335125] ), bäck/äldre barrskog, noterad , 2009 (Owe Rosengren, Sören Franceen)
Atlasruta (15C 7i ), 1989 (DABS)
Göljån (artp.), (15C 7i , [6835802, 1343908] ), 2 , 2014 (Leif Östman, Kersti Östman)
Atlasruta (15C 8h ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ), 1989 (DABS)
Atlasruta (15C 9i ), 1989 (DABS)
dalen mellan Siksjöberget och Ekorråsen (artp.), (15C 9i , [6849348, 1344016] ), källflöde i sumpskog, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
dalen mellan Siksjöberget och Ekorråsen (artp.), (15C 9i , [6849398, 1343978] ), källflöde i sumpskog, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Sidans O-sida 1.2 km SV Lennartsro (15D 7a , [6836, 1350] ), ängsgranskog nedom brant, 1989 (DABS)
S om Krypbygget (15D 8e , [6844, 1373] ), vid bäcken, rikligt , 1992 (BOr)
Särnaheden mot SO (15D 9a , [6848, 1351] ), bäcksänka, riklig , 1989 (DABS)
Risrösta, Västibyn (artp.), (15D 9b , [6845100, 1356969] ), 6 plantor/tuvor , 2017 (John Halvarsson)
Näverbäcken , 400 m från Kringelfjorden (16C 0j , [68526, 13489] ), rikare bäckdråg, 1989 (DABS)
Byggningsån ca 2 km O om Ned. Byggningen (16C 1j , [6855, 1345] ), åstrand - rik sumpgranskog, 1989 (DABS)
Söder Trygåsvallen (artp.), (16D 0d , [6853244, 1369534] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Lisselåvallen (16D 1d , [68563, 13661] ), källa, sparsam , 1987 (LBr)
Långmyrbäcken (16D 1d , [6857, 1369] ), bäckdäld med gran, 1992 (RLu)
Bäck O om Dammbäcken (16D 2d , [6862, 1366] ), granmor längs bäck, sparsamt , 1992 (LBr)
Oxvålens SV-lutniong (16D 3b , [68699, 13594] ), källsprång, sparsamt , 1992 (DABS)
Oxvålens V-sluttning (16D 3b , [68699, 13595] ), örtrik granurskog, rikligt , 1989 (BOr)
Oxvålens S-sluttning (16D 3c , [68693, 13604] ), rikligt , 1989 (BOr)
IDRE

Röskåsen, täkten (artp.), (16C 0b , [6850970, 1308100] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Röskåsen (16C 0b , [685099, 130808] ), fäbodvall, 1996 (DABS)
500 m N Nedre Byggningen (16C 1i , [68561, 13433] ), källdråg längs bäck, sparsamt , 1989 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [685695, 134238] ), grandäld med källor och liten bäck, spridd , 2017 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
V stranden av Kluttjärnen (16C 8j , [68903, 13478] ), myrmark, flertal , 2000 (BCa)
S sidan av Stor-Fjätan ca 750 m S bron i Fjätvallen (16C 8j , [6893, 1348] ), källdrag, spridd , 1989 (BCa)
Storfjätan SO Fjätvallen,V sidan (16C 8j , [68935, 13483] ), sparsamt , 1994 (DABS)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ), ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag, ,frekvens m.allm. 1999 (BCa)
Lillfjäten N-ut (16D 5a , [6878, 1352] ), bäckdråg, 1987 (DABS)
Strömmen (16D 5a , [6879, 1351] ), bäckdråg, 1987 (DABS)

Dalarnes Flora