Chrysosplenium alternifolium    Gullpudra


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), bäckar,källor,våt mark, spridd, (14 lokaler) , 1987 (PDm)
FOLKÄRNA

Dalsberga (12G 3e , [66651, 15221] ), bäckkant, sparsam , 1987 (LBr)
Svartån, kärr nedanför Knektbo (12G 3e , [66657, 15233] ), källpåverkad kärrmark, rikligt , 1987 (LBr)
Åvsta äng (domänreservat) (12G 3e , [66658, 15223] ), örtrik fuktig lövblandad granskog , i källdråg, t.rikligt , 1988 (DABS)
Högsbergets nordsluttning (12G 3e , [66659, 15231] ), bäckdrag, rikligt , 1987 (LBr)
Svartån, Krylbo (artp.), (12G 3e , [6666010, 1523352] ), svämlövskog mest asp, 2015 (Urban GunnarssonJanolof Hermansson)
GRYTNÄS

Askö (artp.), (12G 4d , [6672942, 1516670] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
Klintboån (12G 4d , [6673, 1515] ), bäckravin, rikligt , 1987 (LBr)
Jämtsveden vid Högbo (12G 4e , [66702, 15218] ), fuktik lövskog i älvravin, rikl. i de nedre delarna , 1987 (LBr)
GARPENBERG

Eskiltjärnsbäcken (artp.), (12G 6e , [6682639, 1524809] ), 2 dm˛ , 2018 (Andreas Öster)
HEDEMORA

Locknäs (artp.), (12G 4a , [6672930, 1501540] ), blandskog, 2009 (Tom Sävström)
Norrhyttan (DFL), (12G 7a , [66891, 15021] ), ravinbottnar, rikligt , 1987 (SJa)
HUSBY

Flineberget,vid bäcken S om Rankholmen (12G 8d , [66937, 15165] ), bäckdråg o fuktskog, riklig , 1989 (JEd)
Valla mosse (12G 8g , [66947, 15301] ), på en rotvälta, sparsamt , 1996 (Ola Löfgren)
Djusa (artp.), (12G 9b , [6695926, 1508275] ), källa i betesmark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Kloster (12G 9d , [6695040, 1519550] ), igenväxt ö, 2017 (JJa)
Övre Stigsbo mot NO (13G 0f , [6704, 1526] ), blötkärr, 1989 (JEd & CHe & BPe)
STORA SKEDVI

Prästbäcken nedom lv. (12F 9j , [66982, 14992] ), örtrik sumplövskog i bäcksänka, t.riklig , 1989 (JEd)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6695, 1501] ), lövdom.fd hagmark, 1989 (JEd & LBr)
Kolarbobäcken SV Kolarbo NO om lv (12G 9a , [66955, 15003] ), lövdom.bäckdäld, 1989 (JEd & LBr)
Källan, Källberget (artp.), (13F 0j , [6704028, 1499163] ), noterad , 2020 (Patric Engfeldt)
SÄTER

Säterdalen (12F 8j , ), fuktig lundveg., tämligen rikligt , 1986 (SJa)
Säterdalen v.Folkparken ,fl. (12F 8j , [6692, 1497] ), ravinslänter,etc., 1988 (JEd)
Nedre Stubbersbo nära lv (12F 8j , [6692, 1498] ), bäcksänka, 1989 (JEd)
Säterdalens naturreservat (artp.), (12F 8j , [6694144, 1496213] ), noterad intill stigen uppströms , 2020 (Yngve Johansson)
Tingsvallenravinen (artp.), (12F 9j , [6695235, 1495201] ), ängsalskog gråalsdominerad skog i siltjordsravin, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
GUSTAFS

Svartsjön 200 m SV-ut (12F 9h , [66959, 14876] ), källpåv.ravinbotten, 1991 (JEd)
Solvarboravinen V om Ljusterbro (12F 9i , [6695, 1494] ), ravinsidor, flerst.o rikl , 1989 (JEd)
Solvarboravinen SO byn (12F 9i , [6696, 1493] ), ravinbotten, rikligt , 1992 (JEd & LBr)
Ljusterån mot älven (12F 9j , [6696, 1495] ), ravinbotten, 1989 (JEd)
SILVBERG

Ca 700 m NO Nerigården (12F 8g , [66907, 14814] ), liten bäck-surdrog, 1988 (THe)
Öster Halldammen (12F 8g , [66923, 14828] ), vid bäck, m.a , 1989 (THe)
Ramsbo myr (12F 8g , [66935, 14838] ), igenplanterad myrodling i fuktigare delar, rikl. allmän , 1989 (THe)
STORA TUNA

Ormpussen (artp.), (12F 8f , [6694038, 1479069] ), 1994 ((sks), Thomas Husing)
Tvärstupet (artp.), (12F 8f , [6694481, 1479507] ), lågörtgranskog, 2014 (Lars-Erik NilssonUrban Gunnarsson, Janolof Hermansson)
Högbergsåravinen (12F 9d , [66971, 14673] ), fuktig bäckravin med kalkpåverkan, 1986 (SNy)
Högbergsån (artp.), (12F 9d , [6697226, 1467996] ), ravin / liten sprickdal i fasta berget, 1996 ((sks), Thomas Husing)
Åselby fäbodar,SO om dammen (12F 9d , [66981, 14673] ), 1989 (IAn)
Åselby fäbodar (12F 9d , [66982, 14676] ), surdrag ,bland nässlor, ca 1 m2 , 1988 (IAn)
Murbodäljorna (artp.), (12F 9e , [6698768, 1474335] ), ravin / gransumpskog, 1994 ((sks), Thomas Husing)
SO Hansgårdarna (12F 9g , [66980, 14835] ), våt örtrik mark v.bäck, t.allmän , 1989 (THe)
Asplunds fäb (13F 0d , [6703231, 1468088] ), kulturmark, 2020 (SNy)
Alderbäcken (artp.), (13F 0f , [6703244, 1478909] ), noterad , 2016 (Bo karlstens)
Lilla Holmsjön (artp.), (13F 0g , [6702674, 1484657] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson)
Stora Tuna kyrka, 0,3 km SV-ut. Frostbrunnsdalens NR (artp.), (13F 0g , [6703584, 1481636] ), noterad , 2017 (Henry Åkerström)
Frostbrunnsdalen (artp.), (13F 0g , [6703870, 1481534] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Frostbrunnsdalen (artp.), (13F 0g , [6704050, 1481408] ), noterad , 2016 (Krister Fredriksson)
Barberget (artp.), (13F 1g , [6708970, 1482575] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
Broängesbäcken (artp.), (13F 2e , [6713429, 1472869] ), ravin /, 1995 ((sks), Thomas Husing)
Mellstadalen (artp.), (13F 2f , [6710765, 1476774] ), noterad , 2018 (Gunnar Bäck)
Igelmyren (13F 2g , [6710219, 1483621] ), skog och myrmark, 2018 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711116, 1483156] ), hygge med vattenfyllda hjulspår, 2018 (SNy)
grönsjöberget (artp.), (13F 2g , [6711746, 1483561] ), surdrag nedanför litet klippstup, 1 , 2020 (Jakob Wallin)
Källarvets fäbod (artp.), (13F 3e , [6719688, 1473186] ), barrskog /, 1995 ((sks), Thomas Husing)
STORA KOPPARBERG

Falun v.Skogskyrkogårdens minneslund (13F 4i , [6721, 1491] ), enst., kyrkogårds-gräsmatta (inkommen hur?) , 1988 (JEd)
Grycksbo, bäcken från Hoovers damm (13F 5g , [67294, 14837] ), källflöde i alskog, någon kvm , 1987 (LBr)
SVÄRDSJÖ

Hillersbodabäcken och norrut längs väg (artp.), (13G 6b , [6732760, 1506760] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Himmelsbergets naturreservat (artp.), (14G 1c , [6756828, 1512113] ), starkt sluttande ängsbarrskog, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

SV Slätbo (11F 9i , [66493, 14934] ), källdråg i granskog, f.d. kulturmark, många , 2001 (BFo)
Djupbäcken (artp.), (12F 0h , [6652241, 1485572] ), naturlig skogsbäck / kalkbarrskog, 1997 ((sks), Thomas Husing)
Djupbäcken (artp.), (12F 0h , [6652842, 1485388] ), alsumpskog /, 1997 ((sks), Thomas Husing)
Bromsbergets NO_sluttning (12F 0i , [6651080, 1493610] ), rännil i granskog med hasselinslag, sparsam , 2010 (LBr)
Tvikbo däljor (12F 0i , [6653457, 1490862] ), dälja, 2010 (GJn)
Korsheden (artp.), (12F 2h , [6664487, 1487819] ), ravin / kalkbarrskog, 2001 ((sks), Thomas Husing)
Korsheden, efter vägen mot Nya Larsbo (12F 3h , [6665, 1488] ), fuktgrop, ganska rikligt , 1981 (RNo)
Dammen vid Jörken (12F 3h , [66689, 14896] ), lundartad vegetation, rikligt , 1986 (ALu)
Flingselberget (12F 3i , [66661, 14921] ), i bäckravin, 50-tal ex. , 1986 (ALu)
NORRBÄRKE

Jansbo (artp.), (12F 1d , [6659147, 1469817] ), noterad , 2016 (Niina Sallmén)
Snösjöns östra spets, S brottet (12F 1d , [6659180, 1468530] ), skogsmark ,vid gammalt kalkbrott, t.rikligt , 2005 (IPt)
Jansbo (artp.), (12F 1d , [6659202, 1469736] ), noterad , 2016 (Niina Sallmén)
Jansbo (artp.), (12F 1e , [6658946, 1470091] ), noterad , 2016 (Niina Sallmén)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ), alkärr, flertal , 1987 (HWk)
Limnäsudden (12F 4e , [6671310, 1471820] ), fuktdråg i skogsmark, 2013 (DABS)
Uvberget väster (artp.), (12F 4f , [6671640, 1477100] ), talrik förekomst , 2004 (Göran Persson)
Skisshyttan (artp.), (12F 5e , [6678013, 1470754] ), fuktig högört, 25 m˛ , 2018 (Janolof Hermansson)
LUDVIKA

Marnästjärn (artp.), (12F 3d , [6669575, 1466600] ), noterad , 2016 (Pelle Adenäs)
Marnäsbäcken, Hagalund, Ludvika (artp.), (12F 3d , [6669876, 1466988] ), 3 plantor/tuvor , 2019 (Thorild Jonsson)
Marnäsbäcken, Hagalund, Ludvika (artp.), (12F 3d , [6669876, 1466988] ), 60 plantor/tuvor , 2020 (Thorild Jonsson)
Hagalund (artp.), (12F 3d , [6669879, 1467003] ), 10 plantor/tuvor , 2018 (Pelle Adenäs)
Sörvik (12F 4c , [6674410, 1464440] ), surdrag vid bäck, riklig , 1989 (HWk)
Utloppet Marnästjärn (artp.), (12F 4d , [6670050, 1467130] ), sumpmark, 50 plantor , 2007 (Mikael Ohlson)
Persbo däljor:däljbotten (12F 5d , [66769, 14685] ), lund däldsflora :gråal,strutbr. etc, 1987 (PHe)
GRANGÄRDE

Tjärnsveden (12F 5a , [66767, 14510] ), bäckravin i norrläge, rätt rikligt , 1985 (LBr)
Forstäppan (12F 5a , [66779, 14508] ), skogsbilväg-dike, ~5 ex , 1987 (OPe)
Österdalarna

GAGNEF

2 km VNV Bastbergets fäbodar i "Josefsdal" (12F 9a , [66962, 14518] ), erosionsravin,i dalbotten, på flera ställen , 1996 (AJs)
Josefs dal (artp.), (12F 9a , [6696586, 1452080] ), alsumpskog / bäckdal, 1997 (Skogsstyrelsen)
Säl (13F 1b , [67093, 14582] ), våt vägkant, tämligen allmän , 2004 (AÖg)
Grådbodarna fäbod (13F 2a , [6714180, 1452130] ), ängsbacke nära källa, fåtalig , 2004 (IPt)
S om Färmsnäs (13F 2b , [67115, 14553] ), ravin, t.rikl. , 1993 (ÖSp)
Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ), ravin, rikl.fl. , 2002 (IPt)
Väster Hovänget (artp.), (13F 2b , [6713358, 1458815] ), ravin /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Trolldalen (DF), (13F 2c , [67118, 14600] ), ravin, rikligt , 2002 (IPt)
Strax V om Arvslindan (13F 2c , [67131, 14645] ), ~refl~ ,bäckravin, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [67132, 14645] ), bäckravin, 1000-tals , 2002 (IPt)
V om Arvslindan (13F 2c , [67133, 14642] ), våt ravinbotten, rikl. , 1993 (ÖSp)
Arvslindan (13F 2c , [6713360, 1464230] ), ravinbotten, rikligt , 2004 (IPt)
Bergmyrsbäcken (artp.), (13F 2d , [6712821, 1469231] ), noterad , 2019 (Andreas Öster)
Bergmyrsbäcken (artp.), (13F 2d , [6713036, 1469131] ), noterad , 2019 (Andreas Öster)
Orsbäcken nedre delen (artp.), (13F 2d , [6713235, 1468952] ), bäckdal /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Djurmo (13F 2d , [67148, 14663] ), bäckkant i ravin, litet best. , 1993 (ÖSp)
Nordbäck 150 m V om vägen (13F 3b , [67187, 14590] ), ravinbotten, rikl. , 1993 (ÖSp)
N om Nordbäck (13F 3b , [67189, 14590] ), ravinbotten, rikl. , 1993 (ÖSp)
1 km V om kyrkan,vid älven (13F 3b , [67193, 14583] ), ravinbotten, spridd , 1993 (ÖSp)
V om Prosgårdarna (13F 3c , [6717737, 1462453] ), älvravin, t.rikligt , 2008 (IPt)
Sifferbodalen (13F 3d , [67155, 14677] ), frodig lövskog, allmän , 1986 (LJn)
V om Sifferbo (Sifferbodalen) (13F 3d , [67156, 14674] ), ravin, t.rikl , 1993 (ÖSp)
V om Sifferbo (Sifferbodalen) (13F 3d , [67158, 14674] ), ravin, rikl. , 1993 (ÖSp)
V om Sifferbo (Sifferbodalen) (13F 3d , [67160, 14675] ), ravin, rikl. , 1993 (ÖSp)
ÅL

Rälta (13F 5b , [6726, 1457] ), botten av bäckravin, rikl. , 1987 (RTg)
BJURSÅS

Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ), ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
300 m öster om anslagstavlan i Prosgårdarna (13F 6e , [67343, 14742] ), dike som slås en gång om året, foderlosta och darrgräs, 10 ex , 1996 (MBe)
Kullgärdet.S om g:la Sågmyrav. (13F 6f , [67347, 14789] ), fuktig mark, >20 ex , 1989 (UEr)
Baggboravinen (13F 7f , [67374, 14792] ), bäckravin, riklig , 1992 (JEd)
Prästskogen Bjursås (artp.), (13F 7g , [6735366, 1481167] ), fuktig sandrik mark längs bäcken, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Holen 400 m NO kyrkan (13F 7g , [67359, 14809] ), bäckdråg /dike i byn, 1988 (JEd & o.a)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ), ~refl~ ,ängsmark, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ), vägkant,fuktig ängsmark vid bäck, talrika , 1997 (JJa)
Bakom Postkuren, Rog (artp.), (13F 7h , [6736626, 1487164] ), källdrag, äng med enstaka träd (enl. Artportalen Stora Kopparberg), 40 m˛ , 2018 (Kjell Furugård)
Bakom posthuset (artp.), (13F 7h , [6736640, 1487186] ), (enl. Artportalen Stora Kopparberg), noterad , 2018 (Karin Holm)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ), vägkant längs gamlal tomter, 2008 (JJa & IPt)
Andersbo, Liden (13F 8f , [6740260, 1479630] ), bäckkant, 2018 (JJa)
SILJANSNÄS

Åstjärnsbäcken 600 m SO (artp.), (13E 7i , [6737032, 1444814] ), källpåverkad mark /, 2002 ((sks), Yngve Perjons)
Nisshagsvägen (artp.), (13E 7j , [6736958, 1449800] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson)
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6744143, 1437882] ), fäbodvall, 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
LEKSAND

Isängena (artp.), (13E 5i , [6726985, 1443307] ), gransumpskog /, 1995 ((sks), Yngve Perjons)
500 m SO Lindbodarna (artp.), (13E 5j , [6728494, 1449430] ), bäckdal /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Vägskälets naturreservat kring vägen mot Lindbodarnas fd. deponi (artp.), (13E 5j , [6729773, 1449782] ), fuktdråg, 2014 (Pär Dahlström)
Kliberget öster om (artp.), (13E 6j , [6732443, 1446638] ), bäck på hygge, 2014 (Pär Dahlström)
402 V Ålsgrådan (artp.), (13F 5b , [6726259, 1457493] ), ravin /, 1994 ((sks), Yngve Perjons)
Finnbäcken 100 m från Siljan (artp.), (13F 7a , [6736106, 1453317] ), ravin /, 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739345, 1463965] ), gammal betesmark, 2020 (Kicki Marcus)
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739436, 1464344] ), källflöde, 2010 (Hans Rydberg)
301 m NV Stor-moberg (artp.), (13F 7d , [6736153, 1467501] ), aspskog /, 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Sätra hasselskog NR (artp.), (13F 8b , [6742929, 1457653] ), noterad , 2020 (Stina Johansson)
Nybodalen (artp.), (13F 8b , [6744185, 1456405] ), noterad rikligt längs bäcken norr om stigen. , 2020 (Ville Pokela)
Atlasruta (13F 8c ), fuktiga ställen, tämligen allmän , 1986 (MKp)
Norr Lindberg (13F 8c , [6744970, 1462350] ), örtrik skogsmark, 2 m2 , 2008 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ), vägkant/ängsmark, 2016 (IPt)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens allm. 1999 (LKn)
Ängestjärn (artp.), (13F 9c , [6745550, 1461970] ), noterad , 2016 (Petrus Tengnér)
Kallgolvsravinen, Granåsen (artp.), (13F 9g , [6748156, 1481715] ), fuktig dalgång efter bäck, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
RÄTTVIK

Getbrobäcken (artp.), (13F 9c , [6748244, 1460983] ), 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Tina (artp.), (13F 9c , [6749430, 1460700] ), 2015 (Anders Helander)
Tina (artp.), (13F 9c , [6749430, 1460700] ), 500 , 2018 (Anders Helander)
Tina (artp.), (13F 9c , [6749430, 1460700] ), noterad , 2017 (Anders Helander)
Klockarbäcken, N om kyrkan (14F 0c , [67530, 14616] ), bäckravin, massvis , 1986 (TLj)
1 km NO Hedslund (14F 0c , [67549, 14638] ), källflöden i ravinbotten, riklig , 1986 (TLj)
Österängsån,Hästhagen (14F 0d , [67524, 14661] ), fuktäng, riklig , 1986 (TLj)
Risröds naturreservat (artp.), (14F 0d , [6752885, 1468076] ), noterad , 2018 (Per Johansson)
Hedsåsen (artp.), (14F 0d , [6752948, 1465176] ), barrskog / örtrika bäckdråg, 1994 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Risröd NR (artp.), (14F 0d , [6753090, 1468390] ), skog/fuktigt, 2008 (Gunnel Sundberg)
Lisskog (artp.), (14F 0e , [6750815, 1472610] ), 300 , 2016 (Kalle Bergström)
Lisskog (14F 0e , [67510, 14725] ), fuktiga gräsmattor och lindor, rikligt , 2009 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751020, 1472510] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Ö om Södra Berget,mot Vansbäcken (14F 0e , [67546, 14718] ), rik lundveg i f.d.slåtteräng, t.riklig , 1986 (TLj)
Trollskuruberget (artp.), (14F 1b , [6756478, 1458708] ), lövrik barrnaturskog / liten sprickdal i fasta berget, 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Djupmyren (artp.), (14F 1b , [6756620, 1459296] ), barrskog /, 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
N om Granmor (artp.), (14F 1b , [6758800, 1458407] ), bäckdal / källpåverkad mark, 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Ingels, Årängsån (14F 1d , [67589, 14688] ), fuktig skog längs ån, enstaka , 2010 (GHa)
Atlasruta (14F 1e ), översvämningsmark,diken lundveg., frekvens:m.a. 8 lokaler , 1986 (TLj)
Nyberget Fäbodstugan (artp.), (14F 1g , [6755104, 1484606] ), fäbodvall, 6 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Nyberget Bäcken (artp.), (14F 1g , [6755227, 1484822] ), skogsmark, 100 , 2020 (Gunnar Hagelin)
S Gamla Larsbodarna (artp.), (14F 2b , [6764022, 1459951] ), gransumpskog /, 1997 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Gryssbäcken (artp.), (14F 2c , [6761367, 1464886] ), noterad , 2020 (Ann-Katrin Ekberg)
Bodberget (artp.), (14F 2h , [6763918, 1489702] ), 2015 (Jörgen Sundin)
Per Olsbodar (artp.), (14F 2h , [6764062, 1489852] ), sumpskog källpåverkad, noterad , 2018 (Michael Löfroth)
Bingsjövägen (artp.), (14F 3h , [6768703, 1489437] ), 1994 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
BODA

Atlasruta (14F 2d ), källflöden,fuktängar,bäckstränder,sumplövskog,rikdråg, frekvens:allmän , 1985 (TLj)
1 km V Skärbacka (14F 2d , [67645, 14660] ), ravin, enstaka , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 2e ), källflöden,fuktängar,bäckstränder,sumplövskog,rikdråg, frekvens:m.a , 1985 (TLj)
Atlasruta (14F 3d ), källflöden,fuktängar,bäckstränder,sumplövskog,rikdråg, frekvens:allmän , 1985 (TLj)
Saxdammen (14F 3d , [67664, 14674] ), ~refl~ ,grund damm, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
Silvbergsklitten (14F 3d , [67668, 14682] ), gammalt kalkbrott, enstaka , 2007 (GHa)
Silverberg, elljusspåret (14F 3d , [6767300, 1468130] ), dike, enstaka , 2007 (GHa)
Änderåsen, Lissgetbäcken (14F 3d , [67699, 14668] ), bäckravin, spridd ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 3e ), källflöden,fuktängar,bäckstränder,sumplövskog,rikdråg, frekvens:m.a , 1985 (TLj)
Öster om Hoppesbacken (14F 3e , [67650, 14700] ), ~refl~ ,betesmark, ymnigt ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Laduänget (artp.), (14F 4c , [6771780, 1464204] ), noterad , 2018 (Matilda Elgerud)
Strömmingsbäcken (14F 4c , [67721, 14642] ), rotvälta, frekvens allm. , 2007 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14639] ), ~refl~ ,två kalk-klippor med mellanliggane dälja, ,frekvens m.allm. 2000 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärnen. S om vägen (14F 4c , [67726, 14639] ), kanten av källa, tiotals , 1997 (GHa)
Kalkugnssveden (14F 4c , [67726, 14644] ), igenväxande fuktig linda, hundratals , 1997 (GHa)
600 m S Jälltjärnen (14F 4c , [67729, 14647] ), kanten bäck/hjulspår, tiotals , 1999 (GHa)
Storsveden (14F 4c , [67729, 14649] ), fuktig sänka, frekvens allm. , 2007 (GHa)
Kärvsåsen, mln Karins livs o Bysjön (14F 4d , [67702, 14667] ), källflöde i lundveg., ofantliga mängder , 1985 (TLj)
Kärvsåsen/Sågvägen (14F 4d , [6771780, 1467690] ), fuktigt f.d. betesmark, ymnigt , 2009 (GHa)
500 m V Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14653] ), dikeskanter, 10-tals , 1997 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ), ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ), fäbodvall, 2007 (DABS)
Blåbergsåsflyten (artp.), (14F 4h , [6774790, 1485649] ), myrkomplex/soligent kärr, 1993 (Magnus Martinsson)
Bondbodarna (artp.), (14F 5g , [6779234, 1480486] ), gransumpskog /, 1994 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
ORE

Dalbyn, Vikbäcken/Lukaskällan (14F 5d , [67799, 14651] ), sumpskog, enstaka , 2014 (GHa)
Norrboda, Gammelstan (14F 5e , [6777880, 1470130] ), ~refl~ ,längs en bäck, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Lukaskällan (14F 6d , [6780030, 1465190] ), längs en bäck, flera tiotal , 2013 (GHa)
Dalfors (artp.), (14F 7f , [6788577, 1478119] ), noterad , 2019 (Björn Cederberg)
ORSA

Lisselhed (artp.), (14E 4h , [6773448, 1435719] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Orsa camping (artp.), (14E 5g , [6778757, 1434866] ), 10 , 2017 (Bengt Oldhammer)
Småvatten 10 (artp.), (14E 5h , [6776627, 1436645] ), noterad , 2017 (Fingal Gyllang)
Enån v. Stenberg fl! (DF), (14E 5h , [6777, 1437] ), åstränder,källkärr,småbäckar, etc (ofta med lundarv o bäckbräsma), fl. o. rikl! , 1987 (JEd)
Enåutloppet (artp.), (14E 5h , [6777496, 1436180] ), sekundär strandskog / lövsumpskog, 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Enån-Orsa (artp.), (14E 5h , [67775, 14378] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Aven SV Lisselbäck (14E 6g , [6780, 1433] ), skogsdike, 1986 (JEd)
Bjustjärnen (artp.), (14E 6h , [67839, 14364] ), 2013 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Orsbleck (artp.), (14E 6i , [6780940, 1440545] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Unnängena (artp.), (14E 7h , [6786034, 1437491] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
S om Mässbacken ,"Oasen" (14E 7i , [6785261, 1443168] ), några lokaler , 2009 (BOr)
Slipstensgruvorna (artp.), (14E 7i , [67853, 14435] ), (nogr. 400 m) , 2007 (Bengt Oldhammer)
Mässbacken n.fotbollsplan (14E 7i , [67859, 14434] ), bäcksänka, 1987 (JEd)
Fredshammar (se rapportblad om utbredning i 14E 6i) (DF), (14E 7i , [6786, 1444] ), bäckdråg,sumpskog.källkärr, mkt.rikl! , 1986 (JEd)
Ämån V om Ämåtjärn (14E 7i , [6787, 1443] ), surdråg intill ån, 1985 (JEd)
Skattungbyn,fl.N om lv. (bl.a. Näsbäckens 'Djupgrav') även 7j 1-2- (DF), (14E 7j , [6786, 1446] ), bäckravin-bottnar,skogsbäckar o surdråg, fl. o.rikl! , 1987 (JEd)
Djurbergsbäckens ravin v. Skr.-Djurberga (14E 8j , [67948, 14485] ), bäckravin, 1985 (JEd)
Vargängsbäcken (artp.), (14E 9j , [6796357, 1446619] ), källpåverkad mark / barrskog, 1997 ((sks), Lenitha Liljeberg)
Skattungbyn Ö-ut,i g:la kalkbrottet o. fl. omkr! (14F 6a , [6784, 1450] ), kalkbrottbotten,surdråg,blöta vägdiken etc,, fl.o.rikl! , 1986 (JEd)
Leskusänget S-ut (14F 6a , [67847, 14506] ), örtgranskog, 1989 (JEd & LBr)
Skattungbyn, kalkbrott vid Påvalsänget (artp.), (14F 6a , [6784706, 1450812] ), gruva igenväxt kalkbrott, tusentals blommor , 2017 (Janolof Hermansson)
Leskusänget (14F 6a , [67848, 14507] ), gammalt kalkbrott, ofantliga mängder , 2014 (GHa)
Leskusänget (artp.), (14F 6a , [6784902, 1450617] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Leskusänget (14F 7a , [67850, 14513] ), diken, flertal , 2014 (GHa)
Bäckdrag m. Jogsel o, Fiskvik (14F 7b , [6785, 1455] ), 1986 (JEd)
Vägen mot Rustashed (14F 7b , [67855, 14573] ), källdråg, rikligt , 2014 (GHa)
Kväksels fäbod (14F 8a , [67924, 14538] ), fuktigt bäckdrag genom fäboden, sparsam , 1987 (LBr)
Kväkköl (14F 8a , [6792410, 1453630] ), fäbodvall, rikligt på flera lokaler , 2011 (IPt)
Labb-Djurberga (14F 8a , [67942, 14507] ), källdrag i granskogen nedanför, riklig , 1987 (LBr)
N Flickeråsvägen (15E 0i , [6803, 1444] ), 1000-tal , 1988 (BOr)
Koppången (artp.), (15E 0i , [6803476, 1444328] ), bäck norr flickeråsen, 1000-tals , 1988 (Bengt Oldhammer)
Flickeråsen, 1 km norrut (15E 0i , [6803500, 1444340] ), källdråg, spridd , 2011 (LBr)
SOLLERÖ

Agnmyren (14E 1h , [6757802, 1435426] ), 2008 (Hans Nydahl)
MORA

Siljansfors försökspark ,Stickosälsbäcken (14E 0d , [67538, 14195] ), bäckstrand, 1982 (Göran Thor)
Stikåsälsbäcken (artp.), (14E 0d , [6754071, 1419604] ), örtrik gammal gransumpskog vid bäck, 1994 (MBm)
Siljansfors försökspark ,600 m VSV Lavasdammens SV ände (14E 0e , [6754040, 1421020] ), källa, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Lavasdammens SV ände (14E 0e , [6754280, 1421560] ), 1982 (Göran Thor)
Rotsjöbäcken (artp.), (14E 1b , [6756104, 1405738] ), naturlig skogsbäck /, 1996 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Svarttjärnsberget (artp.), (14E 1c , [6756456, 1411611] ), gransumpskog /, 1996 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Svinberget, Axi (artp.), (14E 1c , [6758902, 1414494] ), gransumpskog /, 1996 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Kråkbergskärret (artp.), (14E 1d , [6759415, 1415838] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Måbäcksänget (artp.), (14E 2d , [6761492, 1417095] ), naturlig skogsbäck / gransumpskog, 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
V.Bossån S om Rostberg (14E 2d , [67624, 14198] ), gransumpskog, t.rikl. , 1992 (ULi)
Karlsberg (artp.), (14E 2e , [6764516, 1422947] ), blandsumpskog /, 1996 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Fågelgravarna (artp.), (14E 3c , [6769722, 1414106] ), skogliga småvatten /, 1996 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Oxeråsen S om (artp.), (14E 4a , [6771151, 1402088] ), noterad , 2016 (David Tverling, martin eriksson, Thorleif Joelson, Bengt Oldhammer, Bo karlstens)
Kalkberget (artp.), (14E 4h , [6771570, 1435090] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Kalkberget Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771783, 1435262] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Heden Bonäs (artp.), (14E 5f , [6775708, 1429250] ), noterad , 2017 (Thomas Westin)
Näset Bonäs (artp.), (14E 5f , [6775943, 1429095] ), noterad , 2016 (Thomas Westin)
VÅMHUS

Näsberg (artp.), (14E 7e , [6786456, 1423642] ), kanjondal, kursudal / örtrika bäckdråg, 1991 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Holmtjärnsvägslutet (artp.), (14E 8e , [6791535, 1424866] ), barrskog / kanjondal, kursudal, 2003 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Ljötrajs (artp.), (14E 9d , [6796310, 1417087] ), gransumpskog / bäckdal, 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
VENJAN

Norra Björnnmyren (artp.), (13E 6b , [6733407, 1409111] ), gransumpskog / skogliga småvatten, 1992 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Dovsjövasseln (artp.), (14D 2j , [6763874, 1397136] ), naturlig skogsbäck /, 2000 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Fagertjärnarna, bäckdal 400 m N om (artp.), (14D 3j , [6767992, 1397061] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Spjutsäl (artp.), (14D 4i , [6772421, 1390921] ), barrnaturskog /, 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Spjutsäl, Skubbormyrbäcken (artp.), (14D 4i , [6772529, 1391282] ), gransumpskog / naturlig skogsbäck, 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Skavholarna (artp.), (14D 4i , [6772553, 1394399] ), gransumpskog /, 2000 ((sks), Lars Ambrosiusson)
1.5 km NO Spjutsäl (artp.), (14D 4i , [6772823, 1391450] ), 1994 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Gessi (artp.), (14D 4j , [6772519, 1396002] ), barrnaturskog /, 2000 ((sks), Lars Ambrosiusson)
ÄLVDALEN

Skyrbäck (14D 4i , [6773920, 1392200] ), Granskog med översilningsmark, Spridd , 2019 (LBr)
Risberg, vägdike (bäck) och vägkanter (artp.), (14D 5i , [6776103, 1390227] ), noterad , 2017 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Karin Martinsson)
Taxbäcken, 100 m NV om Näsbodarna (artp.), (14D 6g , [6782681, 1381918] ), bäck genom hygge, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Hykjeberg (artp.), (14E 9c , [6796078, 1412968] ), bäckdal /, 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Manmyren (artp.), (14E 9c , [6798611, 1412539] ), 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Skärgraven (artp.), (15D 0j , [6800797, 1399641] ), örtrika bäckdråg /, 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Storbäcken (Rotnen) (artp.), (15D 6j , [6830400, 1397850] ), noterad , 2003 (Magnus Andersson)
Jöllmyr, N om, 1 km VNV om Risberg fäbod (artp.), (15E 0a , [6803317, 1401115] ), översilad granskog med bäck, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Kärringbäcken (artp.), (15E 1a , [6806295, 1402045] ), örtrika bäckdråg /, 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Tennbodarna (artp.), (15E 4a , [6820216, 1400155] ), 5 m˛ , 2018 (Andreas Öster)
Skärbergs brant, nedanför (artp.), (15E 4a , [6824057, 1401972] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Skärberg (artp.), (15E 4a , [6824493, 1400838] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Västerdalarna

FLODA

Svedgropen vid Svedjebodarna (12E 9j , [66959, 14467] ), fuktig ravin med bäckflöde, granskog, spridd längs bäcken , 1987 (LBr)
MALUNG

Uvlidsmorarna (13D 1h , [67076, 13863] ), skogsmark, riklgt , 1987 (PEr)
Uvlidmorarna (13D 1h , [67086, 13855] ), fuktig skog, rikligt , 2004 (BGM)
Vimyran 300 m SO Oxbäckskojan (artp.), (13D 1i , [6708500, 1393510] ), 2010 (Urban Gunnarsson)
Märrgrådan (13D 2i , [6711070, 1392190] ), källsprång, rikligt , 2014 (MNo)
Tyngebergets norrsida (13D 6i , [6734130, 1393930] ), bäck på hygge, mycket , 2005 (BGM)
Lussivallen, Malung (artp.), (13D 7h , [6737320, 1386960] ), blandskog vid bäck., 2008 (Simon Bäck)
Arvsela, 100m väst bron över bäcken (13D 7h , [6737550, 1389660] ), bäckkant, 10 ex , 2006 (MNo)
Fagerbäcken (artp.), (13D 7h , [6739488, 1388295] ), gransumpskog / barrskog, 1998 ((sks), Christina Enfjäll)
Myckelberget (artp.), (13D 7h , [6739607, 1385227] ), barrskog / örtrika bäckdråg, 1996 ((sks), Christina Enfjäll)
Päkojan (artp.), (13D 7i , [6738768, 1392880] ), gransumpskog /, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
V om Digernäset , nära gamla vägen Malung - Öje (13D 7i , [6738806, 1392809] ), artrik skyddad biotop, 2006 (LFn)
N om vägen Malung-Mora Lönnviken (13D 7i , [67397, 13931] ), källstråk, rikligt , 1989 (LFn)
Hygge nedan Öjsberget (13D 8i , [67410, 13921] ), hygge, mycket , 2008 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67415, 13906] ), bäckravin ,näringsrik, rikligt , 1996 (BGM)
LIMA

Skäftkällan (artp.), (14C 7h , [6785900, 1337820] ), kärr, vid bäck, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.), (14C 7h , [6785920, 1337820] ), kärr, vid bäck, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.), (14C 7h , [6785960, 1337840] ), blandskog, vid bäck, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.), (14C 7h , [6785970, 1337860] ), kärr, vid bäck, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.), (14C 7h , [6786010, 1337870] ), kärr, vid bäck, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6786115, 1344946] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6787146, 1344256] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
Skogssätersstugan (artp.), (14C 7j , [6785055, 1345855] ), noterad vid källan , 1988 (Björn Cederberg)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7j , [6786150, 1345010] ), granskog, vid bäck, vid fjällfot, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.), (14C 7j , [6788720, 1348290] ), granskog, sank, vid bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
St Tandån, V om Tandåliden (artp.), (14C 7j , [6788760, 1348440] ), kärr, rörligt vatten, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.), (14C 7j , [6788820, 1348330] ), granskog, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Sälenfjällen (artp.), (14C 7j , [6788861, 1348335] ), noterad , 2019 (Olov Tranberg)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789150, 1346960] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789170, 1346740] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789170, 1347080] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789180, 1346680] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789180, 1347160] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789190, 1346370] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789270, 1346460] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789270, 1347220] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.), (14C 7j , [6789270, 1349060] ), blandskog, vid bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789290, 1347250] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789330, 1347350] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789330, 1347390] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.), (14C 7j , [6789500, 1346650] ), bäckstrand, granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Sälenfjällen (artp.), (14C 7j , [6789530, 1346646] ), noterad , 2019 (Olov Tranberg)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790290, 1342350] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790300, 1342360] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790310, 1342390] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790320, 1342460] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790360, 1342430] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790370, 1342400] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790370, 1342460] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790390, 1342380] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790400, 1342450] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790420, 1342360] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790440, 1342360] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790450, 1342370] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790450, 1342400] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790460, 1342360] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790460, 1342420] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790940, 1343200] ), hygge, sank sluttning, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790950, 1343170] ), sankmark, granskog i sänka omgiven av hygge, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790960, 1343180] ), sankmark, granskog i sänka omgiven av hygge, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6791030, 1344070] ), granskog, vid bäck, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6791160, 1344150] ), granskog, vid bäck, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6791170, 1344170] ), granskog, vid bäck, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6791200, 1344180] ), granskog, vid bäck, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6791230, 1344180] ), granskog, vid bäck, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6791280, 1344200] ), granskog, vid bäck, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6791290, 1344190] ), källflöde, granskog, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6791300, 1344200] ), källflöde, granskog, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6791310, 1344200] ), källflöde, granskog, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6791320, 1344190] ), källflöde, granskog, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6791380, 1344210] ), källflöde, granskog, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
S. Skärfjället (artp.), (14C 8i , [6791512, 1342727] ), noterad , 2018 (Jörgen Sundin)
Systrana Bodin Odlingen (artp.), (14D 0e , [6754795, 1370489] ), 30 m˛ , 2018 (Andreas Öster)
Västansjö (14D 2d , [67647, 13656] ), frodigt hygge, c:a 50 , 2010 (BGM)
Näsvallen (14D 3c , [6769, 1364] ), källravin, rikligt , 1994 (KPe)
Fagermyran NO (artp.), (14D 3f , [6766356, 1376082] ), barrskog /, 1996 ((sks), Henrik Liliedahl)
3 km S om Gammelsätern (14D 4b , [6771, 1359] ), bäckravin, rikligt , 1994 (KPe)
TRANSTRAND

Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793630, 1341820] ), vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793660, 1341890] ), översilningsmark, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793660, 1341900] ), översilningsmark, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793680, 1341970] ), vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793690, 1341960] ), översilningsmark, öppen, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793690, 1342020] ), sänka i ung skog, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793700, 1341980] ), vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793710, 1342090] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793740, 1342110] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793780, 1342140] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793800, 1342150] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793840, 1342170] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793970, 1342370] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794010, 1342410] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794030, 1342560] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794040, 1342540] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794120, 1342720] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794280, 1342960] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794320, 1343040] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794390, 1344980] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794450, 1344980] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794560, 1344900] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794590, 1344900] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794600, 1344850] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794620, 1343360] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Lövåsen (artp.), (14C 8i , [6794757, 1340134] ), örtrika bäckdråg /, 1997 ((sks), Henrik Liliedahl)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794870, 1344450] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794990, 1344300] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 9i , [6795080, 1343790] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 9i , [6795080, 1344210] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 9i , [6795140, 1343890] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 9i , [6795190, 1343980] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
1 km norr P-platsen (14C 9i , [6799090, 1344070] ), bäckdrag, rikligt , 2005 (MNo)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795630, 1348800] ), bäck i dalgång, granskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Svinhålsklittarna 700 m O (artp.), (14D 4c , [6772400, 1364500] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Bolheden, SSV om (artp.), (14D 4d , [6772470, 1366130] ), blandskog, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ), blandskog vid bäck, 2012 (HLe)
Bredvalla (artp.), (14D 5b , [6777139, 1355930] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Nya Mornässätern (artp.), (14D 5b , [6778893, 1355295] ), noterad , 2018 (Olov Tranberg)
Bompasätra (artp.), (14D 5c , [6779633, 1361730] ), noterad , 2018 (Olov Tranberg)
Lindalen, bäcken öster om fäboden. (artp.), (14D 6a , [6784548, 1351260] ), noterad , 2019 (Jukka Väyrynen)
Sälenfjällen (artp.), (14D 6b , [6783865, 1359753] ), noterad , 2019 (Olov Tranberg)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6783940, 1359800] ), granskog, fuktig, sluttande, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Sälenfjällen (artp.), (14D 6b , [6784011, 1359683] ), noterad , 2019 (Olov Tranberg)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784030, 1359760] ), surdrog i sluttande granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Storfjällsgraven (artp.), (14D 6b , [6784218, 1356977] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Storfjällsgraven (artp.), (14D 6b , [6784218, 1356977] ), källflöde, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Sälenfjällen (artp.), (14D 6b , [6784884, 1356440] ), noterad , 2019 (Olov Tranberg)
Brändsätern (artp.), (14D 6c , [6780395, 1361761] ), gransumpskog /, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Hemfjället, väster om Mill-Larssätern (artp.), (14D 6c , [6782177, 1360531] ), sluttande kärr, 2015 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6782233, 1360802] ), betad hagmark / naturlig skogsbäck, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6782513, 1360630] ), skog-myrmosaik / gransumpskog, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6782916, 1360426] ), barrnaturskog / naturlig skogsbäck, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
En route (artp.), (14D 6c , [6783049, 1360006] ), noterad , 2019 (Andreas Öster)
En route (artp.), (14D 6c , [6783094, 1360005] ), noterad , 2019 (Andreas Öster)
En route (artp.), (14D 6c , [6783155, 1360042] ), noterad , 2019 (Andreas Öster)
En route (artp.), (14D 6c , [6783161, 1360063] ), noterad , 2019 (Andreas Öster)
Gudmundsvägen (artp.), (14D 6c , [6783961, 1364301] ), 10 plantor/tuvor , 2016 (Olov Tranberg)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6784013, 1360366] ), källpåverkad mark /, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6784086, 1360978] ), gransumpskog /, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6784099, 1360200] ), naturlig skogsbäck / barrskog, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Köardalen (artp.), (14D 7b , [6786030, 1356880] ), vägslänt, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Köadalen NV vägen (artp.), (14D 7b , [6786296, 1357013] ), barrskog /, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Köarån (artp.), (14D 7b , [6786518, 1358687] ), naturlig skogsbäck /, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Sälenfjällen (artp.), (14D 7b , [6787808, 1357117] ), noterad , 2019 (Olov Tranberg)
Östfjällssluttningen (artp.), (14D 7b , [6788679, 1357537] ), gransumpskog / naturlig skogsbäck, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjällssluttningen (artp.), (14D 7b , [6788692, 1357200] ), barrnaturskog / skog-myrmosaik, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Fyrin - Vinterbron (artp.), (14D 7b , [6788964, 1358919] ), naturlig skogsbäck /, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjället Öst (artp.), (14D 7b , [6789257, 1358326] ), gransumpskog / naturlig skogsbäck, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Myrflodammen, SO om Lägerdalsfjället (artp.), (14D 8a , [6792110, 1351220] ), bäck, granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 8a , [6794070, 1352920] ), källflöde, kärr, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 8a , [6794260, 1352890] ), surdrog, granskog, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 8a , [6794260, 1352900] ), surdrog, granskog, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ), i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe, 1989 (LBr)
Brattåsen S (artp.), (14D 8b , [6790067, 1357294] ), naturlig skogsbäck /, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjällssluttningen (artp.), (14D 8b , [6791412, 1356006] ), barrnaturskog / skog-myrmosaik, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6791500, 1355680] ), granskog, vid bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6791550, 1355630] ), surdrog, myrmark, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.), (14D 9a , [6795060, 1354600] ), källflöde, sluttande granskog, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795390, 1352190] ), vid bäck, granskog, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795420, 1352410] ), surdrog i granskog, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795440, 1352210] ), vid bäck, granskog, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795470, 1352220] ), vid bäck, granskog, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795490, 1352220] ), vid bäck, granskog, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795500, 1352240] ), vid bäck, granskog, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ), gammal örtgranskog, 2008 (RCa & LKs)
Hälla (artp.), (14D 9b , [6799169, 1356795] ), noterad , 2020 (John Halvarsson)
Södra Gudmunshammaren (14D 9d , [6796, 1365] ), källa, ~10 ex , 1989 (DABS)
Rotö (artp.), (15C 0i , [6800741, 1344888] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
Rotö (artp.), (15C 0i , [6800772, 1344888] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
Rotöforsen (artp.), (15C 0i , [6800772, 1344888] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
Rotö (artp.), (15C 0i , [6800804, 1344920] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
Rotö (artp.), (15C 0i , [6800806, 1344920] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
Rotöforsen (artp.), (15C 0i , [6800806, 1344920] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
Rotöforsen (artp.), (15C 0i , [6801456, 1343932] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
Rotö (artp.), (15C 0i , [6801522, 1343933] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
Rotö (artp.), (15C 0i , [6801522, 1343933] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
Rotökällan (artp.), (15C 0i , [6801580, 1343940] ), bäckkant, vid väg, barrskog, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6803932, 1345973] ), vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället (artp.), (15C 2j , [6810627, 1348228] ), noterad , 2020 (Maria Hindemo)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.), (15D 0b , [6800864, 1356432] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Persberg SV-ut (15D 0b , [68010, 13564] ), skogsbäck, 1994 (JEd)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Girån (15C 3h , [6819, 1336] ), 2005 (THe)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ), sump- och källskog samt hedskog, spridd , 1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ), ,frekvens ej bedömd 1993 (DABS)
Lövåsens östra sluttning (artp.), (15C 3j , [6818206, 1345620] ), fuktig granskog med källor och bäckar, noterad , 2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Storhöljan (artp.), (15C 3j , [6818459, 1347342] ), naturlig skogsbäck /, 1995 ((sks), Henrik Liliedahl)
Östertangens östsluttning (artp.), (15C 3j , [6818528, 1345680] ), fuktig granskog med källor och bäckar, noterad , 2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Lövåssätern (artp.), (15C 3j , [6819107, 1346016] ), fäbovall med bäck, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Lövåssätern 300 m V om (artp.), (15C 3j , [6819132, 1345728] ), bäck i fuktig skog, noterad , 2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Lövåssätern Ö (artp.), (15C 3j , [6819140, 1346037] ), fäbodmiljö nära byggnad och bäck, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Lövåssätern (15C 3j , [6819310, 1345700] ), källdråg i fuktig granskog, lokalt spridd , 2019 (LBr)
Storhöljan (artp.), (15C 4j , [6822165, 1345422] ), barrnaturskog / naturlig skogsbäck, 1995 ((sks), Henrik Liliedahl)
Vidkölssätern (artp.), (15C 4j , [6823505, 1345388] ), bäckmiljö, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Atlasruta (15C 5f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ), ,frekvens ej bedömd 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ), 1993 (DABS)
Gördalen (artp.), (15C 6e , [6832759, 1324107] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (15C 6f ), 1991 (DABS)
Fulufjället - Bergån (15C 6f , [68302, 13299] ), v.bäckar 800 m.ö.h., sälls. , 1989 (THe)
Atlasruta (15C 6g ), 1991 (DABS)
Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.), (15C 6j , [6832050, 1345330] ), 2007 (Kirsi Jokinen)
Fulufjällets NP, Göljån (artp.), (15C 6j , [6832194, 1346293] ), noterad , 2007 (Lars Erik Norbäck)
Göljån (artp.), (15C 6j , [6832232, 1346149] ), 2014 (Per Johansson)
Göljån (artp.), (15C 6j , [6832250, 1346062] ), noterad , 2020 (Tomas Lundqvist)
Fulufjällets NR, Stora Göljån (artp.), (15C 6j , [6832254, 1345835] ), högörtgranskog vid bäck, 1991 (MBm)
Atlasruta (15C 7g ), 1991 (DABS)
Fulufjällets NP, vid Njupeskär (artp.), (15C 7g , [6839750, 1334802] ), noterad , 2007 (Lars Erik Norbäck)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ), 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ), frodig ängsgranskog, spridd , 1996 (LBr)
Fulufjällets NP (artp.), (15C 7h , [6839472, 1335715] ), gammal barrnaturskog, intill en bäck., 2014 (Gillis Aronsson)
Fulufjällets NP, Njupeskärsleden södra (artp.), (15C 7h , [6839659, 1335300] ), lågörtgranskog runt liten vattenfylld sänka, 100 , 2019 (Per Johansson)
Njupeskär (artp.), (15C 7h , [6839711, 1335513] ), längs lavskrikeleden., noterad , 2020 (John Halvarsson)
Fulufjällets NP (artp.), (15C 7h , [6839735, 1335125] ), bäck/äldre barrskog, noterad , 2009 (Owe Rosengren, Sören Franceen)
Atlasruta (15C 7i ), 1989 (DABS)
Göljån (artp.), (15C 7i , [6835802, 1343908] ), 2 , 2014 (Leif Östman, Kersti Östman)
Torsbergets västsluttning (artp.), (15C 7j , [6837338, 1345250] ), fuktig granskog, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Atlasruta (15C 8h ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ), 1989 (DABS)
Atlasruta (15C 9i ), 1989 (DABS)
dalen mellan Ikornåsen o Siksjöberget (artp.), (15C 9i , [6848665, 1344251] ), bäck i äldre sumpskog, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
dalen mellan Ikornåsen o Siksjöberget (artp.), (15C 9i , [6848689, 1344191] ), bäck i äldre sumpskog, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
dalen mellan Ikornåsen o Siksjöberget (artp.), (15C 9i , [6848940, 1344130] ), rikkärr, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
dalen mellan Siksjöberget och Ekorråsen (artp.), (15C 9i , [6849348, 1344016] ), källflöde i sumpskog, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
dalen mellan Siksjöberget och Ekorråsen (artp.), (15C 9i , [6849398, 1343978] ), källflöde i sumpskog, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Sidans O-sida 1.2 km SV Lennartsro (15D 7a , [6836, 1350] ), ängsgranskog nedom brant, 1989 (DABS)
Gammelsätern (artp.), (15D 7d , [6836212, 1365122] ), noterad , 2020 (John Halvarsson)
S om Krypbygget (15D 8e , [6844, 1373] ), vid bäcken, rikligt , 1992 (BOr)
Särnaheden mot SO (15D 9a , [6848, 1351] ), bäcksänka, riklig , 1989 (DABS)
Risrösta, Västibyn (artp.), (15D 9b , [6845100, 1356969] ), 6 plantor/tuvor , 2017 (John Halvarsson)
Källan (artp.), (15D 9b , [6845151, 1356965] ), 14 plantor/tuvor , 2019 (John Halvarsson)
Källan (artp.), (15D 9b , [6845151, 1356965] ), fuktig gräsmark med buskar, 17 plantor/tuvor , 2018 (John Halvarsson)
Näverbäcken , 400 m från Kringelfjorden (16C 0j , [68526, 13489] ), rikare bäckdråg, 1989 (DABS)
Byggningsån ca 2 km O om Ned. Byggningen (16C 1j , [6855, 1345] ), åstrand - rik sumpgranskog, 1989 (DABS)
Söder Trygåsvallen (artp.), (16D 0d , [6853244, 1369534] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Lisselåvallen (16D 1d , [68563, 13661] ), källa, sparsam , 1987 (LBr)
Långmyrbäcken (16D 1d , [6857, 1369] ), bäckdäld med gran, 1992 (RLu)
Nya Vasselvallen, Särna (artp.), (16D 2d , [6860732, 1367868] ), noterad , 2019 (Hampus Jarhede)
Bäck O om Dammbäcken (16D 2d , [6862, 1366] ), granmor längs bäck, sparsamt , 1992 (LBr)
Oxvålens SV-lutniong (16D 3b , [68699, 13594] ), källsprång, sparsamt , 1992 (DABS)
Oxvålens V-sluttning (16D 3b , [68699, 13595] ), örtrik granurskog, rikligt , 1989 (BOr)
Oxvålens S-sluttning (16D 3c , [68693, 13604] ), rikligt , 1989 (BOr)
IDRE

Röskåsen, täkten (artp.), (16C 0b , [6850970, 1308100] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ), fäbodvall, 1996 (DABS)
500 m N Nedre Byggningen (16C 1i , [68561, 13433] ), källdråg längs bäck, sparsamt , 1989 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ), grandäld med källor och liten bäck, spridd , 2017 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
V stranden av Kluttjärnen (16C 8j , [68903, 13478] ), myrmark, flertal , 2000 (BCa)
S sidan av Stor-Fjätan ca 750 m S bron i Fjätvallen (16C 8j , [6893, 1348] ), källdrag, spridd , 1989 (BCa)
Storfjätan SO Fjätvallen,V sidan (16C 8j , [68935, 13483] ), sparsamt , 1994 (DABS)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ), ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag, ,frekvens m.allm. 1999 (BCa)
Lillfjäten N-ut (16D 5a , [6878, 1352] ), bäckdråg, 1987 (DABS)
Strömmen (16D 5a , [6879, 1351] ), bäckdråg, 1987 (DABS)

Dalarnes Flora