Chimaphila umbellata    Ryl


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Grönsinka (12G 7i , [66890, 15416] ), gles barrskog bland blåbärsris, ca 10 ex på 1 m2 , 1996 (E.Johansson)
STORA SKEDVI

Hornbergets NO-sida, i sluttande barrskogsterräng, på ett par m2 1952 (O. Hagström o a: FÄRJE 1971a) * 1968 (GTr) - (13F 0i , [67019, 14948] ), nära hällmark i svacka under en liten sälg, 100-150 sterila ex på 10 m2 , 1989 (TLj)
STORA TUNA

Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ), gles tallskog, några m2 , 2011 (SNy & IPt)
Naturvårdsavtalet vid Bergebos skjutbanor (artp.), (13F 2g , [6710145, 1481853] ), 50 plantor/tuvor , 2020 (Andreas Öster)
Bergebo 150 m S skylten Bergebo (13F 2g , [67102, 14819] ), gles tallskog, ca 30 ex. , 1986 (SBm o a)
Hönsarvsberget (13F 2g , [67110, 14818] ), barrblandskog, 1000-tals , 1986 (SBm o a)
Brätthäll (artp.), (13F 2g , [6711000, 1481800] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
Brätthäll (artp.), (13F 2g , [6711010, 1481799] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6711010, 1481800] ), blandskog, rikligt , 2011 (SNy & IPt)
Brätthäll (artp.), (13F 2g , [6711040, 1481762] ), barrblandskog, 1000 plantor/tuvor , 2020 (Andreas Öster)
ASPEBODA

Kapellbergets S-sida 200 m N Olsbacksvägen (13F 3h , [67155, 14856] ), S-sluttning med gles tallskog, 100-tals 1988 (TLj) * lokalen avverkad, sönderkörd och nedrisad , 1992 (TLj & ASj)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Ca 500 m V om Kolpebo (12F 1i , [66556, 14940] ), tallskog bredvid vägskärning, ca 40 ex. , 1987 (ALu & TPe)
Mellan Grådåkärret o Kolpebo bredvid vägen på höger sida (återfynd), (12F 1i , [66557, 14940] ), gles tallskog, ca 50 ex. , 1987 (ALu)
S om Blomsteränget, vänster sida av vägen (Korsheden) (återfynd), (12F 2h , [66640, 14879] ), gles tallskog, ca 34 ex. , 1987 (ALu)
Korsheden, på liten bergknalle V om länsvägen S om stora huset, enstaka 1964-80 (RNo) * (12F 2h , [66644, 14880] ), gallrad tallskog bland lingon och blåbär i frisk östsluttning, ca 100 ex , 1989 (TLj & LBr)
LUDVIKA

Munkstrand, Sörvik (artp.), (12F 4c , [6673600, 1463190] ), 1984 (Jan-Olof Hermansson)
Sörvik väster om kalkbrottets SV-kant. (12F 4c , [66743, 14645] ), gleskalkpåverkad mossig granskog., 30 ex , 1989 (TLj)
Biskopsnäset (artp.), (12F 4d , [6672474, 1467417] ), tallöverståndare i ung blandbarrskog, ej återfunnen , 2010 (Janolof Hermansson)
Biskopsnäset, 1960-t (Wm, Bj) * två lokaler på östra stranden mitt på näset (12F 4d , [66725, 14673] ), hygge och blandskog, 10-20 ex , 1989 ((JHn & GWm))
Biskopnäset, SV om Djupviken (artp.), (12F 4d , [6672500, 1467350] ), hygge och blandskog., 1989 (Jan-Olof Hermansson,Gunnar Westman)
Biskopnäset, vid Djupviken (artp.), (12F 4d , [6672588, 1467381] ), blandskog, 1989 (Jan-Olof Hermansson,Gunnar Westman)
Biskopsnäset (artp.), (12F 4d , [6672588, 1467381] ), 3 plantor , 2010 (Janolof Hermansson)
Storgårdsnäset (artp.), (12F 5c , [6676250, 1461840] ), 1988 (Jan-Olof Hermansson)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna skogsmark, 15 m2 heltäckt yta 1963 (IPt) * tre sterila kloner på 15 m2 1989 (13F 2c , [6713450, 1462140] ), sandig skogsmark, 3 kloner , 1 ex.blommande , 2002 (IPt)

Dalarnes Flora