Chionodoxa luciliae    Vårstjärna


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Hede (12G 6g , [6680, 1534] ), f.d.soptipp, ca 5 ex. , 1988 (PDm)
STORA KOPPARBERG

Hälsinggården (artp.), (13F 3i , [6719280, 1494020] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Vägkant cykelvägen mittemot nedfarten till Harmsarvet (artp.), (13F 4h , [6720378, 1487668] ), vägkant, 2014 (Per Johansson)
Önsbacksdammen, östra sidan (artp.), (13F 4h , [6720460, 1487347] ), vägkant, 2015 (Per Johansson)
SVÄRDSJÖ

Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.), (13G 6b , [6732590, 1506680] ), förvildad i trädgård, 2015 (Urban Gunnarsson)
Österdalarna

BJURSÅS

Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ), grässlänt, 2020 (JJa)
ORSA

Wixnersvägen (artp.), (14E 5h , [6775642, 1437128] ), noterad dikeskant, spridd från tomt. , 2020 (Bengt Oldhammer)
Västerdalarna

JÄRNA

Tullgatan 19 (artp.), (13E 2c , [6710903, 1413374] ), gräsmark, 2011 (Håkan Lernefalk)

Dalarnes Flora