Chenopodium rubrum    Rödmålla


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Västmosa (12G 5h , [66777, 15352] ), tillfällig på sopupplag, flera stora ex , 1992 (PDm)
Hede (12G 6g , [66801, 15347] ), gödselstad, ett 10-tal ex , 1988 (PDm)
Horndal (12G 7g , [66863, 15338] ), skrotupplag, 4 ex , 1986 (PDm)
FOLKÄRNA

Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ), grusplan, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ), jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
GARPENBERG

Garpenbergs herrgård (12G 7e , [6685147, 1522155] ), kulturmark vid gödselstack, 2018 (SNy)
STORA TUNA

Frostbo (13F 0f , [6701038, 1476711] ), trädgård, enstaka , 2017 (SNy)
Rommeholens gamla soptipp (13F 0g , [6702606, 1484126] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Tuna kyrka (13F 0g , [6704221, 1481584] ), komposthögar N om kyrkogården, 2014 (SNy)
Skräddarbacken nybygge av flerfamiljshus (13F 1f , [6705723, 1476655] ), jordhögar, ymnigt på utplanerad matjord , 2019 (SNy)
Lusmyren (artp.), (13F 1f , [6705812, 1479527] ), 2 plantor/tuvor , 2019 (Gunnar Bäck)
Lusmyren,intill SJ.s frilastområde (13F 1f , [67060, 14795] ), ruderatmark,delvis nyschaktade ytor, 100-tals , 1988 (SNy)
Norra Backa (13F 1f , [6706719, 1478515] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Norra Backa S om OK-macken (13F 1f , [6706795, 1478442] ), ruderat mark, enstaka , 2017 (SNy)
Plogstigen Tjärna ängar (13F 1f , [6708426, 1477419] ), sandig mark i vägkanter insådd, 2019 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ), trädgårdsland, 2018 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708954, 1479132] ), ogräs i trädgård, 2014 (SNy)
Söpnarby (artp.), (13F 1g , [6707100, 1481740] ), 2 , 2018 (Bengt Oldhammer)
Savelgärdet SSAB:s deponiområde (13F 1g , [6708797, 1481529] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, enstaka , 2015 (SNy)
VIKA

Hosjö vid Hosjöstrand 170 (13F 3j , [6719840, 1496950] ), villatomt med odling, riklig och spontan , 2017 (LBr)
STORA KOPPARBERG

Ingarvets gamla soptipp (13F 4h , [6720711, 1489344] ), nyligen utschaktade gamla tippmassor, enstaka ex. , 2019 (Tomas Ljung)
Ingarvet f.d.soptipp (13F 4h , [67209, 14892] ), schaktad tipp, fl.o rikl.-bitvis snårbildande , 1988 (JEd & o.a)
Varggårdens sopstn. (13F 4h , [6721, 1487] ), hushållstipphögar (tippen anlgd 1951), rikl.fl. , 1988 (TLj)
Ingarvet, Rissgårdsvägen (artp.), (13F 4h , [6721500, 1488070] ), ruderatmark, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ), jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall, 2002 (ASn & JEd)
Varggårdstippen (artp.), (13F 4h , [6721980, 1487760] ), ruderatmark med jordhögar, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Korsningen Faluån-Nybrogatan (artp.), (13F 4i , [6721276, 1490133] ), 3 plantor/tuvor , 2018 (Lennart Bratt)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Larsbo (12F 3h , [6667, 1489] ), vid gården /dyngstacken, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Österdalarna

GAGNEF

Nordanholen (13F 2a , [6710170, 1453560] ), gårdstun, flera ex. , 2019 (IPt)
By (13F 2b , [6712700, 1458850] ), tomtmark, 3 stora ex. , 2016 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714091, 1462634] ), trädgård, 1 stor planta som ogräs , 2014 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714120, 1462650] ), trädgård som ogräs, 1 stor planta , 2009 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719206, 1458917] ), upplagsplats för kyrkan, 2019 (IPt)
BJURSÅS

Bjursås Lissjön (13F 7g , [6736900, 1481650] ), pallkrage i trädgårdsland, 2015 (JJa)
LEKSAND

Vargnäs (13F 7b , [6738040, 1458050] ), tomtmark, med salladsfröpåse, 10-tal stora ex. , 2007 (IPt)
ORSA

Oljonsbyn (14E 5h , [6775893, 1438074] ), tomtmark, ( troligtvis med köpt jord ), flera ex , 2008 (BOr)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Säfsnäs k:a N om (artp.), (12E 3e , [6669970, 1423300] ), noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ), utfyllnad på fritidstomt, 2016 (DABS)
FLODA

Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696827, 1438067] ), fäbodvall, grönsaksodling, 3 ex , 2011 (IPt)
Hagen (13E 1j , [6708240, 1446683] ), stor odling av kål, 2020 (IPt)
MALUNG

Storbygärdet (13D 6h , [6730170, 1385360] ), trädgårdsland, 2 ex , 2008 (AOl)
Malungs soptipp (13D 6h , [67323, 13875] ), ruderatmark, 2011 (MNo)

Dalarnes Flora