Chenopodium polyspermum    Fiskmålla


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora

STOA KOPPARBERG Vallavägen (artp.), (13F 3i , [6719653, 1492452] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Södra Dalarna

GARPENBERG

Skogshögskolan i Herrgårdsparken (12G 6e , [66849, 15220] ), på grusgångar, 1989 (JEd)
GUSTAFS

Backa (artp.), (12F 9i , [6698270, 1490530] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson)
Backa (artp.), (12F 9i , [6698270, 1490530] ), i trädgårdsland, 2 plantor/tuvor , 2018 (Stig-Åke Svenson)
STORA TUNA

Rämshyttan väg norr j.vägen (12F 7d , [6687144, 1468905] ), vägkanter och dike, 2020 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ), trädgårdsland, 2018 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708954, 1479132] ), ogräs i trädgård, 2014 (SNy)
Pusselbo (13F 1f , [6710678, 1475068] ), gårdsplan, flera ex. , 2014 (IPt)
Alsbäcks f.d. skola (artp.), (13F 1g , [6706539, 1483178] ), norr om granridån där flisning av avverkade träd pågått, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Alsbäcks fd skola (artp.), (13F 1g , [6706560, 1483174] ), norr om granridån där flisning av ved pågått., noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708694, 1481414] ), ruderatmark utfyllnadsområde, noterad, , 2020 (Yngve Johansson)
VIKA

Kniva tomten (artp.), (13F 3j , [6715860, 1499653] ), 2 plantor/tuvor , 2019 (Cecilia Rastad)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ), gammal igenvuxen herrgårdsträdgård, ca 20 ex , 1997 (JJa & BCa)
Hosjö vid Hosjöstrand 170 (13F 3j , [6719840, 1496950] ), villatomt med odling, riklig och spontan , 2017 (LBr)
Falun, Strömsbacka 1, 215 m SV (artp.), (13F 4j , [6720970, 1498039] ), jordhög, schaktmassor, noterad , 2016 (Anders Svenson)
ASPEBODA

Kavelmora (13F 3g , [6718474, 1480398] ), ogräs, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Hälsinggården mot Ö v.'Wahlströms' (13F 3i , [67188, 14945] ), grusig vägkant -trol.tillf!, enst! , 1988 (JEd)
Slussen (hos mig) (13F 3i , [67198, 14919] ), grusvägkant mot trädgård, enst! , 1988 (JEd)
Korsnäs vid lv strax V ån (13F 3j , [67191, 14953] ), schaktjordhög, 1991 (JEd)
Rottneby i vägdike (13F 3j , [67197, 14953] ), (m.sumpnoppa), enst! , 1988 (JEd)
N Stora Stöten, jordtipp under kraftledningen (artp.), (13F 4h , [6720387, 1489233] ), jordtipp, 2015 (Per Johansson)
Falu gruva (13F 4h , [67204, 14896] ), jordtipp bland slagghögar, rikl. , 1987 (TLj)
Ingarvet, gamla tippen (13F 4h , [67207, 14892] ), ruderatmark, enstaka , 1986 (JEd)
Ingarvets gamla soptipp (13F 4h , [6720711, 1489344] ), uppschaktad bank intill industriområde, 2019 (Tomas Ljung)
Håbergs hage nr 12 (artp.), (13F 4h , [6720719, 1487512] ), 2013 (Per Johansson)
Ingarvets f.d.soptipp (13F 4h , [67209, 14892] ), 1997 (TLj)
Varggårdens sopstn. (13F 4h , [6721, 1487] ), hushållstipphögar (tippen anlgd 1951), rikl.fl. , 1988 (TLj)
Ingarvet, Rissgårdsvägen (artp.), (13F 4h , [6721500, 1488070] ), ruderatmark, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Herrhagen, utanför Slättahallen (13F 4h , [67225, 14885] ), rabatter(berberis), något 10-tal ex , 1988 (LBr)
Falun, flerstädes (13F 4i , [6720, 1490] ), grusig ruderatmark, m.a. , 1986 (JEd)
Falun v.Tiskens Ö-strand (13F 4i , [67201, 14916] ), t.rikl!, schaktmark - nyinkommen o. tillf! , 1988 (JEd)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Falun, Engelbrektsgatan (13F 4i , [67211, 14901] ), schaktad gml tomtmark v.utgrävningsplats, t.rikl. , 1987 (TLj)
Falun ,Lugnet (13F 4i , [67219, 14916] ), i rabatter som ogräs, enstaka , 2003 (IPt)
Grycksbo S om bruket (13F 5g , [67292, 14823] ), ruderatmark vid handelsträdgård, 1989 (JEd)
Grycksbo (13F 5g , [6729220, 1482430] ), upplag i sankmark, 2011 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Backa S-ut (13F 4j , [67221, 14985] ), schaktmark vid ån, 1988 (JEd)
Backa 100m Ö (artp.), (13F 4j , [6722450, 1498700] ), 2 plantor , 2011 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

S om Kyrkogården (13G 7b , [6736750, 1506050] ), jordhög ,ruderat, rel riklig på platsen, enda kända lokalen på rutan , 2008 (JWk)
ENVIKEN

Envikens kyrka (13F 8j , [6743168, 1498160] ), kyrkogården med omgivning, 2018 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [6713150, 1462290] ), nedlagt grustag , slänt i återfyllnadsjord, fåtal ex. , 2007 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6713150, 1466960] ), tomtmark, t.rikligt , 2014 (IPt)
BJURSÅS

Rog (13F 7h , [67361, 14873] ), vid trädgård, för många , 2016 (Kjell Furugård)
RÄTTVIK

Järnvägs-stn (14F 0c , [67522, 14625] ), rabatter, riklig , 1986 (TLj)
ORSA

N om Åberga på 'bytipp' (NO Brajsmyren) tillfällig? (14E 6i , [6783, 1442] ), ink.med trädgårsavfall, enst! , 1985 (JEd)
Kallmora (14E 6i , [6784, 1444] ), ink.med hästgödsel (fr.Orsa ponnyklubb) tillfällig ej 1986, enst! , 1985 (JEd)
Västerdalarna

MALUNG

Storbygärdet Malung (artp.), (13D 6h , [6730189, 1385374] ), 1 plantor/tuvor , 2020 (Agneta Olsson)

Dalarnes Flora