Chelidonium majus    Skelört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Näsbruk (12G 4h , [66737, 15370] ), snår på bruksområde, rikligt , 1986 (PDm)
Djup bergsmansgård (artp.), (12G 5i , [6675898, 1543667] ), noterad , 2014 (Per Skyllberg)
Tyttbo (DFl-49), (12G 5j , [66760, 15489] ), vid gamla husgrunder, rikligt , 1986 (PDm)
Hede (12G 6g , [66804, 15349] ), vid ån, rikligt , 1986 (PDm)
Hede (12G 6g , [66810, 15347] ), kalhygge, rikligt , 1985 (PDm)
Morshyttan (12G 6g , [66829, 15311] ), stenig vägkant, rikligt , 1985 (PDm)
Fornby (12G 6h , [66833, 15355] ), tomtgräns, rikligt , 1985 (PDm)
FOLKÄRNA

Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ), upplagsplats, 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669720, 1521769] ), skogsmark, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ), ängsmark, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Hedemora stad, vid gammal stentrapp Åsgatan ner mot polishuset (DFl), (12G 6c , [66843, 15100] ), 5-10 ex , 1989 (MDv)
Hedemora Lagmansgatan vid Hedeens tryckeri vid Vasahallen (12G 6c , [66844, 15100] ), grus, ca 30 ex , 1989 (HPe)
Vikmanshyttan vid kyrkan (12G 7a , [66865, 15012] ), plantering, ca 50 ex , 1989 (HPe)
Stadsberget i söder vid Sätervägen (12G 7b , [66855, 15092] ), lövlund f.d. mindre grustäkt, flertal ex. , 1987 (EDn)
HUSBY

Kloster (12G 8e , [6694820, 1520020] ), dammkant, 2013 (JJa)
Hinshyttan (13G 1c , [6706249, 1512726] ), igenväxande mark mot å, 2017 (IPt)
Hinshyttan (13G 1c , [67065, 15127] ), vägkant, enst. , 1985 (MDv)
STORA SKEDVI

Gussarvshyttan (13F 0j , [6702590, 1495560] ), frodig ängsmark, 2014 (DABS)
Hysta (13G 0a , [67004, 15021] ), kompost, ~15 ex , 1989 (SJa)
Gammelgårdssjön (artp.), (13G 0a , [6703259, 1500147] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
L. Klingsbo (13G 0a , [67049, 15003] ), slaggvarp / slänt mot bäck, ~10 ex , 1989 (SJa)
Fiskarbo (13G 1a , [6706210, 1502520] ), ängsmark mot vägslänt, 2008 (IPt)
St. Klingsbo (13G 1a , [67066, 15013] ), snårig gräsmark, rikligt , 1989 (SJa)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707170, 1504650] ), gräsbevuxen vandringsled, 2011 (DABS)
STORA TUNA

Myggsjön (12F 8e , [6690843, 1472408] ), kulturmarker i byn, 2020 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697460, 1486510] ), jordtipp i skogsmark, 2011 (DABS)
Övre Svärdsjö (artp.), (12F 9h , [6699527, 1485205] ), 5 m˛ , 2020 (Stig-Åke Svenson)
Baggbo (13F 0e , [6700513, 1472973] ), åkerkant, 2020 (SNy)
Karlberg (13F 0f , [6704887, 1476685] ), vägkant, 2020 (SNy)
Övre Svärdsjö (13F 0g , [6700279, 1483892] ), gårdsplan vid lantbruksbyggnader, 2020 (SNy)
Långsjöskogen (13F 0g , [6700353, 1483362] ), Blandskog i naturreservatet, 2013 (SNy)
Långsjön med omnejd (artp.), (13F 0g , [6700523, 1483553] ), noterad , 2018 (Magnus Stenmark)
Lergärdet, Rättviksgatan (13F 1f , [6709716, 1477957] ), blomrabatt som ogräs, 2011 (IPt)
Mellsta rondellen (13F 1f , [6709922, 1477083] ), skogsmark intill, 2020 (SNy)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707460, 1481793] ), 1 plantor/tuvor , 2020 (Yngve Johansson)
Barkargärdet,längs gamla vägen (13F 1g , [67091, 14813] ), syrensnår o.a. i diken, rikl. , 1988 (TLj)
Torsångs handelsträdgård (13F 1h , [6705129, 1486444] ), jordhögar, 2020 (SNy)
Bysjön,byn (artp.), (13F 2f , [6711780, 1477600] ), noterad , 2019 (Gunnar Bäck)
VIKA

Starens, sydostligaste gården (13F 1i , [67059, 14930] ), skreva,hylla i sluttningen av liten bergknalle, 30-tal ex , 1998 (SBm)
Dalviks by (13F 1i , [67069, 14925] ), trädgårdsmur mot landsvägen, 10-tal , 1999 (SBm)
Rensbyn, sydligaste gården (13F 1i , [67083, 14938] ), ~refl~ ,tipp för jord, ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ), vägkant, blandskog, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Vika kyrkby (13F 2i , [6710, 1494] ), flerst.kring kyrkan o.gårdar, fl. , 1988 (TLj & LBr)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ), vägkant, ca 5 ex , 1997 (JJa & BCa)
Korsnäs vid jvg (13F 3j , [6719, 1495] ), banvall, t.riklig , 1990 (JEd)
Hosjö kapell (13F 3j , [67194, 14976] ), trädg.kompost o. div.kulturmark, 1988 (JEd)
Hosjö kapell (13F 3j , [6719400, 1497550] ), jordhögar mm, spridd , 2020 (LBr)
ASPEBODA

Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714520, 1487718] ), vägkant, 2018 (SNy)
Nedre Skog (13F 4f , [6722106, 1479258] ), vägkanter i byn, 2020 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Källviken (13F 3i , [6716776, 1490852] ), strandområde vid Runn, 2017 (SNy)
Korsnäs (13F 3j , [67190, 14954] ), vägkant v.hus (trädg?), enst. , 1988 (JEd)
SO om Stålmyran (13F 4g , [6721660, 1484890] ), ängsmark, 2007 (IPt)
N Stora Stöten, jordtipp under kraftledningen (artp.), (13F 4h , [6720387, 1489233] ), jordtipp, 2015 (Per Johansson)
Håbergs hage industritomt (artp.), (13F 4h , [6720896, 1487334] ), 2013 (Per Johansson)
Ingarvets f.d.soptipp (13F 4h , [67209, 14892] ), 1997 (TLj)
Varggårdens sopstn. (13F 4h , [6721, 1487] ), sophögar, spr.rikl. , 1988 (TLj)
Ingarvet, Rissgårdsvägen (artp.), (13F 4h , [6721500, 1488070] ), ruderatmark, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Faluån nedströms Kvarnbron,ån-cykelvägen och branten mot Slaggatan (artp.), (13F 4h , [6721856, 1489918] ), spridd i branten mot slaggatan , 2015 (Per Johansson)
Norslunds kyrkogård (13F 4i , [6720, 1491] ), gräsmatta, 1988 (JEd)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Falun, Svärdsjögatan (artp.), (13F 4i , [6721320, 1490851] ), noterad , 2020 (Jonas F Grahn)
Banvallen parallellt med M Jons väg (artp.), (13F 4i , [6721728, 1490351] ), järnväg/banvall, noterad , 2017 (Per Johansson)
Falun ,Lärarhögskolan,N. Järnvägsgatan (13F 4i , [67222, 14902] ), björkdunge, ~~30 m2 heltäckande! , 1986 (TLj)
Grycksbo kyrkogård (13F 5g , [6729360, 1483330] ), jordslänt, 2017 (JJa)
Skogsbyn,Grycksbo (artp.), (13F 5g , [6729921, 1482797] ), noterad , 2020 (Bo karlstens)
Bergsgården (13F 5h , [6727120, 1486280] ), gammal varpmark, 2015 (JJa)
Bruksväg mot Lindsberg (13F 5h , [6728053, 1486972] ), skogstipp, 2013 (IPt)
SUNDBORN

Ramsnäsudden (artp.), (13F 5j , [6728940, 1498554] ), vändplan, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ), vägkant, 2019 (JJa)
Finngärdet (13G 4a , [6724809, 1502504] ), bäckravin, rikligt , 2019 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Hillersboda vägskäl (artp.), (13G 6b , [6732510, 1506600] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Ön (13G 7b , [6736370, 1507080] ), jordhög, fåtalig , 2008 (JWk)
Böle vägkorsning (artp.), (13G 8b , [6740041, 1506655] ), vägområde, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Rönndalen (13F 8j , [67438, 14974] ), trädgård som ogräs, t.rikl. , 1995 (IPt)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Hökbacken , vid gamla vägen (12F 2h , [66601, 14862] ), dikeskant, 1980 (RNo)
Strömberget, två olika lokaer (12F 2h , [6662, 1487] ), 1980 (RNo)
Västerby, 300 m SV Söderbärkegården (12F 2h , [66622, 14859] ), rikligt , 1980 (RNo)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ), vägkant mot blandskog, 2019 (IPt & SNy & JJa)
NORRBÄRKE

Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ), vägkant, ruderatmark, sjöstrand, 2015 (MNo)
LUDVIKA

Ludvika, staden (12F 4d , [6670, 1465] ), vägkanter,ödetomter etc, allmän flerst. , 1983 (TLj)
Lekomberg (12F 5c , [66754, 14628] ), tippmassor, 2004 (HWk)
Österdalarna

GAGNEF

By (13F 2b , [67129, 14589] ), åkerren ,släntkrön mot älven, rikl. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713200, 1462090] ), nedlagt grustag med tippmassor, 2015 (IPt)
Djur (13F 2c , [6713520, 1460850] ), vägkant, några ex. , 2003 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67141, 14626] ), trädgård som ogräs, riklig , 2001 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6713800, 1467220] ), tomtmark, 2011 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6713824, 1467200] ), tomtmark, 2014 (IPt)
BJURSÅS

Råtallberget mot NV (13F 6g , [6734, 1481] ), barrskogshygge, t.rikl! , 1988 (JEd & o.a)
Smälingsberget's SO-sida (13F 6g , [67342, 14817] ), örtrika skogssnår mot brukn.väg o ängar (f.d. bete?), 1988 (JEd & o.a)
Kvarntäkt (13F 7g , [6736440, 1481680] ), jordhög på gårdsplan, 1999 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67368, 14816] ), igenväxande ängsmark jordtipp, ca 5 ex , 2000 (JJa)
Vägskäl mot Hästnäs (13F 7g , [6736920, 1482050] ), grusmark, upplagsplats, 2014 (JJa)
Skidbacken Bjursås (13F 7g , [6738880, 1481240] ), gräsbevuxen vägkant, 2020 (JJa)
SILJANSNÄS

Gassarvet (13F 7a , [6739625, 1451194] ), gårdstun, 2020 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Siljansvägen 26b (artp.), (13F 7b , [6736029, 1455604] ), 1 plantor/tuvor , 2020 (Petrus Tengnér)
RÄTTVIK

Enån ,båthuset v.brandstn (14F 0c , [67519, 14630] ), murad strandskoning, 2 ex , 1985 (TLj)
Rättvik (artp.), (14F 0c , [6752148, 1463126] ), i en häck i centrala rättvik ner mot ån, inte långt från folkmusikens hus., 1999 (Bengt Oldhammer)
Ågatan-Enån (14F 0c , [67522, 14632] ), brant åbrink med lövskog, riklig , 1985 (TLj)
Rättviks samhälle, Ågatan, fd möbelaffären (14F 0c , [6752210, 1463160] ), i springa mellan trottoar och husvägg, ett ex , 2017 (GHa)
BODA

Hågåänget (14F 4c , [67724, 14640] ), jordhög, enstaka , 2017 (GHa)
ORSA

Ångbåtsudden (14E 5g , [6778740, 1434910] ), strandpromenaden, 1 ex , 2009 (BOr)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), sprider sig i dike vid kompost, 2014 (Bengt Oldhammer)
MORA

Hindriksheden (14E 3h , [6767130, 1435250] ), ~refl~ ,vägkant, 1 ex. , 2010 (SJo)
ÄLVDALEN

Älvdalen (14E 8b , [67902, 14062] ), stenparti i trädgård, 1 ex. , 1981 (SSv)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Håen (artp.), (12E 4e , [6674492, 1424301] ), gårdsplan, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
MALUNG

Söder om Malungs Garveri (13D 6h , [67309, 13857] ), skäpmark vid en hustrapp, c:a 10 ex , 1996 (MNo)
Malung (13D 6h , [67319, 13852] ), trädgård, 2014 (MNo)
Malung, Alderbacken (13D 6h , [67321, 13858] ), ödetomt, mkt , 2000 (MNo)
Malungs soptipp (13D 6h , [67325, 13875] ), soptipp, c:a 10 ex , 2013 (MNo)

Dalarnes Flora