Chenopodium glaucum    Blåmålla


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Hede (12G 6g , [66801, 15347] ), gödselstad, rikligt , 1988 (PDm)
Horndal (12G 7g , [66862, 15338] ), skrotupplag, riklig och flerstädes , 1986 (PDm)
STORA TUNA

Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ), trädgårdsland, 2018 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [67087, 14813] ), Domnarvets Jernverks industritipp, 1986 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Ingarvsdammen SV (artp.), (13F 4h , [6720380, 1488980] ), naken lera, 10 plantor , 2010 (Per Johansson)
Ingarvsdammen, östra lerblottorna (artp.), (13F 4h , [6720429, 1489047] ), naken lerjord, 2013 (Per Johansson)
Ingarvets fd. soptipp (13F 4h , [67208, 14892] ), nyschaktad tippslänt, 5 stora ex. (återfynd) , 1991 (JEd)
Ingarvet, gamla soptippen, 1958 (WIS.&MOR.1987) * (13F 4h , [67209, 14892] ), nyschaktad del av tippen, ett kraftigt ex 1987 (JEd) * 0! , 1988 (JEd)
Gamla Ingarvstippen (13F 4h , [67209, 14892] ), schaktmark, 100-tals , 1994 (LBr)
Ingarvets f.d.soptipp (13F 4h , [67209, 14892] ), 1997 (TLj)
Varggårdens sopstn. (DBS), (13F 4h , [6721, 1487] ), hushållstipphögar (tippen anlgd 1951), 1 ex. , 1988 (TLj)
Västerdalarna

JÄRNA

Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714095, 1425530] ), 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714270, 1425570] ), park, väg- o åkanter, 2010 (Bo Karlsson)

Dalarnes Flora