Chenopodium bonus-henricus    Lungrot


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

SÄTER

Grönåsen , f.d.torp (12F 6j , [66828, 14966] ), runt och t.o.m. innanför den gamla ladugårdsgrunden, minst 150 ex. , 1994 (HPe)
Grönåsen torpet (artp.), (12F 6j , [6682807, 1496605] ), frisk gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Österdalarna

RÄTTVIK

Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.), (14F 1h , [6758425, 1487174] ), gräsmark, 2014 (Hans Rydberg)

Dalarnes Flora