Chenopodium album    Svinmålla


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), odlad mark, allmän , 1995 (PDm)
FOLKÄRNA

Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ), vägkant, 2015 (DABS)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ), grusplan, 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [667045, 153276] ), gräsmark, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Snickarbo (12G 4c , [667469, 151398] ), gräsplan , järnvägsområde, 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [667672, 151685] ), källområde i odlingsmark, 2016 (DABS)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ), vägkant, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ), ängsmark, kulturmark, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Norns Bruk (12F 5j , [667798, 149855] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [667456, 150865] ), skräphög, 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [667688, 150666] ), torrbacke, 2011 (DABS)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [669497, 151973] ), gräsmark i anslutning till herrgården, 2016 (JJa)
STORA SKEDVI

Gussarvshyttan (13F 0j , [670259, 149556] ), frodig ängsmark, 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [670272, 150445] ), vägkant, 2011 (JJa)
SÄTER

Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ), ruderatmark, 2015 (IPt & SNy)
GUSTAFS

Sörbo - Mora , vägskälet mot flygfältet (12F 9h , [669772, 148728] ), jordhög, 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
SILVBERG

Bunkberget, S (artp.), (12F 6g , [6684130, 1484490] ), 2012 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ), våtmark och omgivande kulturmark, 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [670117, 148366] ), gräsmark, 2012 (DABS)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [670689, 147863] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [670961, 147914] ), vägkanter, lövskog och bergbrant, 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [671304, 147120] ), åsen, 2012 (SNy)
Medbackens skola (artp.), (13F 2f , [6711381, 1479975] ), ruderatmark, 2006 (Hans Rydberg)
Häggenäs (13F 2f , [6714310, 1476735] ), längs åkerväg, 2013 (SNy)
TORSÅNG

Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ), kulturmarker, sjö och älvstrand, 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704250, 1490680] ), ladugårdsbacke, 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ), vägkanter och stränder, 2013 (SNy)
Sunnanö (13F 1h , [670787, 148871] ), vattensjuk ängsmark, 2013 (DABS)
Dalviksberg, 800 m ONO ostligaste bondgården (13F 1i , [67052, 14925] ), åker, talrik , 1996 (SBm)
Dalviks kvarn, 100 m S om bäckutflödet (13F 1i , [67057, 14915] ), grusmark vid husgrund, 20-tal ex , 1996 (SBm)
VIKA

Åsen,200 m Ö om gården (13F 1i , [67075, 14940] ), åker, riklig , 1996 (SBm)
Stabergs trädgård (13F 3j , [671597, 149872] ), gräsmark under äppelträd, 2015 (JJa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14988] ), gammal tipp, 5 ex , 1999 (JJa & BCa)
STORA KOPPARBERG

Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ), strandnära ängsmark, 2016 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [672014, 148746] ), gräsbevuxen gårdsplan, 2011 (DABS)
Håbergs hage nr 12 (artp.), (13F 4h , [6720719, 1487512] ), trädgårdsrabatt, 2013 (Per Johansson)
Ingarvsvägen, längs cykelvägen norr om gamla ladorna (artp.), (13F 4h , [6722113, 1488099] ), 2013 (Per Johansson)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [672774, 148012] ), gammalt virkersupplag, 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [672742, 148604] ), vägkant, 2014 (JJa)
Bergsgården, nära bystugan (13F 5h , [6727495, 1486666] ), utfyllnad, 2013 (IPt)
Grycksbo (13F 6g , [673006, 148227] ), stationsområdet, 2015 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [673221, 148528] ), ängsvägkant, 2012 (JJa)
Harnäsudden (13F 6h , [673372, 148719] ), Strandkant med fyllningsmassor, 2012 (JJa)
Uvnäs (13F 6i , [673205, 149057] ), gräsmark runt gammalt växthus, 2012 (JJa & IPt)
SVÄRDSJÖ

Lisstjärns fäbod, täkten (artp.), (13G 5b , [6729249, 1509795] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733156, 1503585] ), vägkant, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ), Gård, 2015 (DABS)
Boda Rophällsvägen (artp.), (13G 6a , [6733835, 1503623] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.), (13G 6b , [6732590, 1506680] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Ön (13G 7b , [673637, 150708] ), jordhög, vanlig , 2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [673572, 151508] ), ängsmark i anslutning till fäbodgata, 2012 (DABS)
ENVIKEN

Marnäs (13F 9i , [674651, 149247] ), ängsmark, 2016 (JJa)
Övertänger (13F 9j , [674956, 149737] ), vägkant, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

MALINGSBO

O om kyrkan (11F 9f , [664549, 147947] ), slänt och vägkant, 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), odlad mark, 2006 (GJn)
LUDVIKA

Björnhyttan (12F 3b , [66679, 14573] ), ~refl~ ,f.d.järnvägsstation, numera nedlagd jvg, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Storgården Brunnsvik (12F 5c , [66763, 14621] ), ~refl~ ,betesäng, ,frekvens t.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Skattlösberg slåtteräng (artp.), (12E 4i , [6673745, 1441624] ), 2013 (Christina Berneheim)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ), ~refl~ ,ängar vid fäbod, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Österdalarna

GAGNEF

Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ), ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Björka (13F 2b , [67132, 14598] ), ~refl~ ,betesmark,åker, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ), ~refl~ ,nedlagt grustag,nu tipp och upplagsplats ,även slänterna ,lokalen förändras ofta genom tippning och planering, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714430, 1468110] ), vägslänt mot åker, 2011 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719206, 1458917] ), upplagsplats för kyrkan, 2014 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719689, 1459294] ), lantbruksställe, 2014 (IPt)
Näset (artp.), (13F 3c , [6715834, 1462287] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Vägport under Rv70 Djurås (13F 3c , [671584, 146345] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens allm. 1996 (JMa)
Hampgårdarna (13F 3c , [6718346, 1462996] ), schaktmassor, 2011 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ), vägkant, 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721151, 1457893] ), vägkant, 2016 (IPt)
SV om sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [672037, 146074] ), ~refl~ ,vägkant och åker, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
ÅL

Ål-Kilen (13F 4b , [6723982, 1458930] ), vägkant mot ängsmark, 2014 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [672956, 146626] ), gräsbevuxen grusplan, 2010 (JJa)
BJURSÅS

Gopa (13F 6e , [67340, 14741] ), ~refl~ ,kanten av halvsandig foderåker i södersluttning, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
200 m från Pros Olles hus längs stigen till Slätthagen (13F 6e , [67343, 14737] ), halvsandig foderåker i södersluttning, snärjmåra, 15 ex , 1996 (MBe)
Floholm (13F 6f , [673280, 147695] ), gammalt potatisland, 2008 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [673478, 147931] ), gårdsmark, 2014 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [673432, 148116] ), åkermark i trä, 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [673900, 147213] ), gräsmark inom bebyggelse, 2014 (JJa)
Bjursås Fotbollsplan (13F 7f , [6735803, 1479634] ), Parkeringsplats grusbelagd, 2016 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [673616, 147772] ), grusupplag, 2014 (JJa)
Kringelbo (13F 7f , [673866, 147972] ), gräsmark längs grusväg, 2011 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [673692, 148206] ), fyllnadsplan, 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [673573, 148590] ), torräng, 2008 (JJa & IPt)
Attjärnsbo (13F 8g , [674047, 148356] ), kornåker, 2015 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ), ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [674141, 148049] ), igenväxande fäbod, 2008 (JJa)
SILJANSNÄS

Klockarberg (13E 7i , [673561, 144120] ), matjordshög med gödsel, 2008 (DABS)
Alvik (13E 7j , [673713, 144859] ), vägkant, 2012 (IPt)
LEKSAND

Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ), vägkanter diken parkering, 2010 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ), ängsmark mot upplagsplats, 2015 (IPt & JJa)
Rältlindor (13F 5a , [6726190, 1454790] ), gräsmatta, 2015 (IPt)
Hagen (13F 6b , [6731124, 1458370] ), vägkant/lantbruk, 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731742, 1460810] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [673229, 146372] ), vägkant, 2014 (JJa)
Kilen (13F 7d , [673689, 146746] ), utkast, 2011 (JJa & IPt)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742640, 1463088] ), åkervägkant mot tomtmark, 2015 (IPt)
Ollasgården, Söder Bergsäng (artp.), (13F 8c , [6742808, 1460860] ), noterad , 2016 (Petrus Tengnér)
Östanhol (13F 9b , [674614, 145746] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
RÄTTVIK

Torget/bankhuset (14F 0c , [675233, 146270] ), längs husgrund, 2009 (GHa)
Ingels grustag (14F 1d , [675956, 146899] ), jordhög, ett tiotal , 2010 (GHa)
Blecket (artp.), (14F 1e , [6755586, 1471317] ), kulturmark, 2014 (Hans Rydberg)
Dådran (14F 1h , [675832, 148552] ), gräsmark, 2015 (JJa)
Östbjörka, gamla kalkbrottet (14F 2c , [67624, 14639] ), trädgårdstipp, rikligt , 2016 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [677068, 148745] ), vägkant, 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [677172, 149428] ), stränder vid Amungen och vägkanter, 2012 (SNy)
BODA

Solberga, Svenskgården (14F 2d , [676252, 146865] ), vid uthusvägg, enstaka , 2010 (GHa)
Björkallen genom Kyrkbyn (14F 3d , [67656, 14681] ), ~refl~ ,väg genom bebyggelse, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
2 km V Bysjön (14F 4c , [67706, 14641] ), jordhög/vägfyllning, enst. , 1997 (GHa)
Sunnanåkern ,villatomt (14F 4d , [67715, 14662] ), potatisland, rikl. , 1997 (GHa)
Pålsvedarna (14F 4d , [67716, 14686] ), åker, rel.rikl. , 1998 (GHa)
ORE

Lukohol (14F 5d , [67793, 14659] ), havreåker, flertal , 2013 (GHa)
Furudal, vid skolan (14F 6c , [67835, 14646] ), jordhög, flertal , 2013 (GHa)
V301 vid Näcken (14F 6c , [678366, 146397] ), vägren, fåtal , 2009 (GHa)
Nya kyrkogården (14F 6d , [67802, 14657] ), jordhög, rikligt , 2010 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67868, 14660] ), rabatt, 2009 (GHa)
ORSA

Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ), 1996 (BOr & PJn)
SOLLERÖ

Wikgården, Sollerön (artp.), (14E 1g , [6757298, 1434455] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
MORA

Siljansfors försökspark, 100 m N Nybruket (14E 0e , [675362, 142240] ), tomtmark, allmän , 1982 (Göran Thor)
Mora fölkhögskola, ruderatmark 50m SV (artp.), (14E 3g , [6765165, 1431900] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Mora vid Fridhemskyrkan (artp.), (14E 3g , [6765780, 1431389] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Noret-Mora (artp.), (14E 3g , [6766469, 1434342] ), 2009 (Bengt Oldhammer)
V om Bergkarlås (14E 3h , [676630, 143625] ), ~refl~ ,jordhögar , utkast, 2010 (SJo)
VÅMHUS

Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ), ängsmark, 2014 (DABS)
VENJAN

Liden (13E 6c , [673487, 141079] ), ~refl~ ,trädgårdsland, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
ÄLVDALEN

Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ), vägkant, 2009 (DABS)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ), ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark, ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ), utfyllnad på fritidstomt, 2016 (DABS)
FLODA

Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696827, 1438067] ), fäbodvall, grönsaksodling, 2011 (IPt)
600 m N om Vålberget (13E 1j , [6705092, 1447932] ), vägkant skogsbilväg, utkast, 2010 (IPt)
Hagen (13E 1j , [6708442, 1447276] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [671413, 144092] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
NÅS

Håvbergets by (12E 6g , [6684854, 1434400] ), potatisland, 2013 (SNy & LNi)
Söder om Nås (13E 0f , [670409, 142796] ), artrik linda, vägkant, fint hästbete, 1998 (DABS)
JÄRNA

Övre Milborg (13E 0c , [6704878, 1410879] ), ~refl~ ,trädgårdsland, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [670788, 141321] ), ~refl~ ,fd åkrar och ängar, 1988 (HLe)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [671202, 141378] ), ~refl~ ,gräsmark, rabatter, 2001 (HLe)
Väg mot Näsbergstjärn (13E 3c , [6717493, 1411705] ), ~refl~ ,vägkant, 1989 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ), ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark, ,frekvens m.allm. 2004 (HLe)
ÄPPELBO

Bergheden 300 m O (13E 1b , [670658, 140545] ), ~refl~ ,fd vall, 2011 (HLe)
MALUNG

Malungs återvinningscentral (13D 6h , [67323, 13876] ), extremt kväverik slamhög, 2015 (MNo)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ), 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ), 1992 (DABS)
IDRE

N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ), 1988 (DABS)
Storsätern vid Hjördis Livs (16C 7d , [6888, 1317] ), grusmark vid affären, enst. o småväxta , 1990 (DABS)

Dalarnes Flora