Chenopodium album    Svinmålla


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), odlad mark, allmän , 1995 (PDm)
FOLKÄRNA

Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ), vägkant, 2015 (DABS)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ), grusplan, 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [667045, 153276] ), gräsmark, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Snickarbo (12G 4c , [667469, 151398] ), gräsplan , järnvägsområde, 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [667672, 151685] ), källområde i odlingsmark, 2016 (DABS)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ), vägkant, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ), ängsmark, kulturmark, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Norns Bruk (12F 5j , [667798, 149855] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [667456, 150865] ), skräphög, 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [667688, 150666] ), torrbacke, 2011 (DABS)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [669497, 151973] ), gräsmark i anslutning till herrgården, 2016 (JJa)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ), vägkant/slänt mot åker, 2017 (IPt)
STORA SKEDVI

Gussarvshyttan (13F 0j , [670259, 149556] ), frodig ängsmark, 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [670272, 150445] ), vägkant, 2011 (JJa)
SÄTER

Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ), ruderatmark, 2015 (IPt & SNy)
GUSTAFS

Sörbo - Mora , vägskälet mot flygfältet (12F 9h , [669772, 148728] ), jordhög, 2011 (DABS)
Solvarbo, Anders Hans (artp.), (12F 9i , [6696731, 1493040] ), gårdsmiljö med intilliggande marker, noterad , 2017 (Eva Grusell)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
SILVBERG

Bunkberget, S (artp.), (12F 6g , [6684130, 1484490] ), 2012 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ), våtmark och omgivande kulturmark, 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [670117, 148366] ), gräsmark, 2012 (DABS)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [670689, 147863] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [670961, 147914] ), vägkanter, lövskog och bergbrant, 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [671304, 147120] ), åsen, 2012 (SNy)
Medbackens skola (artp.), (13F 2f , [6711381, 1479975] ), ruderatmark, 2006 (Hans Rydberg)
Häggenäs (13F 2f , [6714310, 1476735] ), längs åkerväg, 2013 (SNy)
TORSÅNG

Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ), kulturmarker, sjö och älvstrand, 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704250, 1490680] ), ladugårdsbacke, 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ), vägkanter och stränder, 2013 (SNy)
Sunnanö (13F 1h , [670787, 148871] ), vattensjuk ängsmark, 2013 (DABS)
Dalviksberg, 800 m ONO ostligaste bondgården (13F 1i , [67052, 14925] ), åker, talrik , 1996 (SBm)
Dalviks kvarn, 100 m S om bäckutflödet (13F 1i , [67057, 14915] ), grusmark vid husgrund, 20-tal ex , 1996 (SBm)
VIKA

Åsen,200 m Ö om gården (13F 1i , [67075, 14940] ), åker, riklig , 1996 (SBm)
Stabergs trädgård (13F 3j , [671597, 149872] ), gräsmark under äppelträd, 2015 (JJa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14988] ), gammal tipp, 5 ex , 1999 (JJa & BCa)
STORA KOPPARBERG

Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ), strandnära ängsmark, 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716754, 1490467] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [672014, 148746] ), gräsbevuxen gårdsplan, 2011 (DABS)
Håbergs hage nr 12 (artp.), (13F 4h , [6720719, 1487512] ), trädgårdsrabatt, 2013 (Per Johansson)
Ingarvsvägen, längs cykelvägen norr om gamla ladorna (artp.), (13F 4h , [6722113, 1488099] ), 2013 (Per Johansson)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [672774, 148012] ), gammalt virkersupplag, 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [672742, 148604] ), vägkant, 2014 (JJa)
Bergsgården, nära bystugan (13F 5h , [6727495, 1486666] ), utfyllnad, 2013 (IPt)
Grycksbo (13F 6g , [673006, 148227] ), stationsområdet, 2015 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [673221, 148528] ), ängsvägkant, 2012 (JJa)
Harnäsudden (13F 6h , [673372, 148719] ), Strandkant med fyllningsmassor, 2012 (JJa)
Uvnäs (13F 6i , [673205, 149057] ), gräsmark runt gammalt växthus, 2012 (JJa & IPt)
SVÄRDSJÖ

Lisstjärns fäbod, täkten (artp.), (13G 5b , [6729249, 1509795] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733156, 1503585] ), vägkant, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ), Gård, 2015 (DABS)
Boda Rophällsvägen (artp.), (13G 6a , [6733835, 1503623] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.), (13G 6b , [6732590, 1506680] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Ön (13G 7b , [673637, 150708] ), jordhög, vanlig , 2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [673572, 151508] ), ängsmark i anslutning till fäbodgata, 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ), gårdsplan offentlig, 2017 (IPt & SNy)
ENVIKEN

Marnäs (13F 9i , [674651, 149247] ), ängsmark, 2016 (JJa)
Övertänger (13F 9j , [674956, 149737] ), vägkant, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

MALINGSBO

O om kyrkan (11F 9f , [664549, 147947] ), slänt och vägkant, 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), odlad mark, 2006 (GJn)
Hagen (12F 3h , [6667061, 1488886] ), åker, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ), vägkant & gräsplan mot lövskog, 2017 (IPt & SNy)
Stimmersbo (12F 4g , [6672391, 1484112] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Björnhyttan (12F 3b , [66679, 14573] ), ~refl~ ,f.d.järnvägsstation, numera nedlagd jvg, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Storgården Brunnsvik (12F 5c , [66763, 14621] ), ~refl~ ,betesäng, ,frekvens t.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Skattlösberg slåtteräng (artp.), (12E 4i , [6673745, 1441624] ), 2013 (Christina Berneheim)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ), ~refl~ ,ängar vid fäbod, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Bredberget (12F 6b , [6684527, 1459161] ), vägkant mot betesmark, 2017 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ), ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Björka (13F 2b , [67132, 14598] ), ~refl~ ,betesmark,åker, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ), ~refl~ ,nedlagt grustag,nu tipp och upplagsplats ,även slänterna ,lokalen förändras ofta genom tippning och planering, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714430, 1468110] ), vägslänt mot åker, 2011 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719206, 1458917] ), upplagsplats för kyrkan, 2014 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719689, 1459294] ), lantbruksställe, 2014 (IPt)
Näset (artp.), (13F 3c , [6715834, 1462287] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Vägport under Rv70 Djurås (13F 3c , [671584, 146345] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens allm. 1996 (JMa)
Hampgårdarna (13F 3c , [6718346, 1462996] ), schaktmassor, 2011 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ), vägkant, 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721151, 1457893] ), vägkant, 2016 (IPt)
SV om sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [672037, 146074] ), ~refl~ ,vägkant och åker, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
ÅL

Ål-Kilen (13F 4b , [6723982, 1458930] ), vägkant mot ängsmark, 2014 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [672956, 146626] ), gräsbevuxen grusplan, 2010 (JJa)
BJURSÅS

Gopa (13F 6e , [67340, 14741] ), ~refl~ ,kanten av halvsandig foderåker i södersluttning, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
200 m från Pros Olles hus längs stigen till Slätthagen (13F 6e , [67343, 14737] ), halvsandig foderåker i södersluttning, snärjmåra, 15 ex , 1996 (MBe)
Floholm (13F 6f , [673280, 147695] ), gammalt potatisland, 2008 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [673478, 147931] ), gårdsmark, 2014 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [673432, 148116] ), åkermark i trä, 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [673900, 147213] ), gräsmark inom bebyggelse, 2014 (JJa)
Bjursås Fotbollsplan (13F 7f , [6735803, 1479634] ), Parkeringsplats grusbelagd, 2016 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [673616, 147772] ), grusupplag, 2014 (JJa)
Kringelbo (13F 7f , [673866, 147972] ), gräsmark längs grusväg, 2011 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [673692, 148206] ), fyllnadsplan, 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [673573, 148590] ), torräng, 2008 (JJa & IPt)
Attjärnsbo (13F 8g , [674047, 148356] ), kornåker, 2015 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ), ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [674141, 148049] ), igenväxande fäbod, 2008 (JJa)
SILJANSNÄS

Klockarberg (13E 7i , [673561, 144120] ), matjordshög med gödsel, 2008 (DABS)
Alvik (13E 7j , [673713, 144859] ), vägkant, 2012 (IPt)
LEKSAND

Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ), vägkanter diken parkering, 2010 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ), ängsmark mot upplagsplats, 2015 (IPt & JJa)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ), vägkanter i bymiljön, 2017 (SNy)
Rältlindor (13F 5a , [6726190, 1454790] ), gräsmatta, 2015 (IPt)
Hagen (13F 6b , [6731124, 1458370] ), vägkant/lantbruk, 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731742, 1460810] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [673229, 146372] ), vägkant, 2014 (JJa)
Kilen (13F 7d , [673689, 146746] ), utkast, 2011 (JJa & IPt)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742640, 1463088] ), åkervägkant mot tomtmark, 2015 (IPt)
Ollasgården, Söder Bergsäng (artp.), (13F 8c , [6742808, 1460860] ), noterad , 2016 (Petrus Tengnér)
Östanhol (13F 9b , [674614, 145746] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
RÄTTVIK

Torget/bankhuset (14F 0c , [675233, 146270] ), längs husgrund, 2009 (GHa)
Ingels grustag (14F 1d , [675956, 146899] ), jordhög, ett tiotal , 2010 (GHa)
Blecket (artp.), (14F 1e , [6755586, 1471317] ), kulturmark, 2014 (Hans Rydberg)
Dådran (14F 1h , [675832, 148552] ), gräsmark, 2015 (JJa)
Östbjörka, gamla kalkbrottet (14F 2c , [67624, 14639] ), trädgårdstipp, rikligt , 2016 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [677068, 148745] ), vägkant, 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [677172, 149428] ), stränder vid Amungen och vägkanter, 2012 (SNy)
BODA

Solberga, Svenskgården (14F 2d , [676252, 146865] ), vid uthusvägg, enstaka , 2010 (GHa)
Björkallen genom Kyrkbyn (14F 3d , [67656, 14681] ), ~refl~ ,väg genom bebyggelse, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
2 km V Bysjön (14F 4c , [67706, 14641] ), jordhög/vägfyllning, enst. , 1997 (GHa)
Sunnanåkern ,villatomt (14F 4d , [67715, 14662] ), potatisland, rikl. , 1997 (GHa)
Pålsvedarna (14F 4d , [67716, 14686] ), åker, rel.rikl. , 1998 (GHa)
ORE

Lukohol (14F 5d , [67793, 14659] ), havreåker, flertal , 2013 (GHa)
Norrboda, Meditationsplatsen (14F 5e , [67783, 14704] ), åker, rikligt , 2017 (GHa)
Furudal, vid skolan (14F 6c , [67835, 14646] ), jordhög, flertal , 2013 (GHa)
V301 vid Näcken (14F 6c , [678366, 146397] ), vägren, fåtal , 2009 (GHa)
Nya kyrkogården (14F 6d , [67802, 14657] ), jordhög, rikligt , 2010 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67868, 14660] ), rabatt, 2009 (GHa)
ORSA

Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Västeråkern, Orsa. (artp.), (14E 5h , [6778811, 1435500] ), noterad , 2017 (Lars Bruks)
Atlasruta (14E 6h ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ), 1996 (BOr & PJn)
SOLLERÖ

Wikgården, Sollerön (artp.), (14E 1g , [6757298, 1434455] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
MORA

Siljansfors försökspark, 100 m N Nybruket (14E 0e , [675362, 142240] ), tomtmark, allmän , 1982 (Göran Thor)
Mora fölkhögskola, ruderatmark 50m SV (artp.), (14E 3g , [6765165, 1431900] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Mora vid Fridhemskyrkan (artp.), (14E 3g , [6765780, 1431389] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Noret-Mora (artp.), (14E 3g , [6766469, 1434342] ), 2009 (Bengt Oldhammer)
V om Bergkarlås (14E 3h , [676630, 143625] ), ~refl~ ,jordhögar , utkast, 2010 (SJo)
VÅMHUS

Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ), ängsmark, 2014 (DABS)
VENJAN

Liden (13E 6c , [673487, 141079] ), ~refl~ ,trädgårdsland, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
ÄLVDALEN

Tennänget VSV (artp.), (14D 5h , [6775254, 1385636] ), skräpmark, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Dysberg (artp.), (14D 6j , [6782928, 1399473] ), ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbod (artp.), (14D 7h , [6788620, 1386319] ), vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Brunnsberg (artp.), (14D 9j , [6797867, 1399613] ), ruderatmark och diken, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Boggån vid riksvägen (14E 7b , [678805, 140735] ), bäckdäld med hustomt och fd järnvägsbank, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ), vägkant, 2009 (DABS)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ), ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark, ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ), utfyllnad på fritidstomt, 2016 (DABS)
FLODA

Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696827, 1438067] ), fäbodvall, grönsaksodling, 2011 (IPt)
600 m N om Vålberget (13E 1j , [6705092, 1447932] ), vägkant skogsbilväg, utkast, 2010 (IPt)
Hagen (13E 1j , [6708442, 1447276] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [671413, 144092] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
NÅS

Håvbergets by (12E 6g , [6684854, 1434400] ), potatisland, 2013 (SNy & LNi)
Söder om Nås (13E 0f , [670409, 142796] ), artrik linda, vägkant, fint hästbete, 1998 (DABS)
JÄRNA

Övre Milborg (13E 0c , [6704878, 1410879] ), ~refl~ ,trädgårdsland, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [670788, 141321] ), ~refl~ ,fd åkrar och ängar, 1988 (HLe)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [671202, 141378] ), ~refl~ ,gräsmark, rabatter, 2001 (HLe)
Väg mot Näsbergstjärn (13E 3c , [6717493, 1411705] ), ~refl~ ,vägkant, 1989 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ), ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark, ,frekvens m.allm. 2004 (HLe)
ÄPPELBO

Bergheden 300 m O (13E 1b , [670658, 140545] ), ~refl~ ,fd vall, 2011 (HLe)
MALUNG

Malungs återvinningscentral (13D 6h , [67323, 13876] ), extremt kväverik slamhög, 2015 (MNo)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ), 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ), 1992 (DABS)
IDRE

N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ), 1988 (DABS)
Storsätern vid Hjördis Livs (16C 7d , [6888, 1317] ), grusmark vid affären, enst. o småväxta , 1990 (DABS)

Dalarnes Flora