Cerastium tomentosum    Silverarv


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Tyskbo (12G 7g , [66850, 15333] ), förvildad på banvall, en mindre grupp , 1988 (PDm)
Horndal S (artp.), (12G 7g , [6685453, 1533116] ), vägkant, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
HUSBY

Långshyttan, Backliden (artp.), (13G 0c , [6704511, 1512606] ), noterad , 2016 (Louise Billqvist, Dennis Nyström)
SILVBERG

Bruntbo (artp.), (12F 6g , [6682619, 1483280] ), noterad , 2017 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

Lusmyren (artp.), (13F 1f , [6705739, 1479317] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ), vägkanter, lövskog och bergbrant, 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
TORSÅNG

Långsjön (13F 0g , [6700383, 1483451] ), öppen mark, 2018 (SNy)
VIKA

Svedens gård (13F 1i , [67097, 14918] ), berghäll, 2 grp 1 m2 , 1998 (SBm)
STORA KOPPARBERG

Hälsingberg (artp.), (13F 3i , [6719566, 1494497] ), 2015 (Glenn Costello)
Korsnäs/Masugnen (artp.), (13F 3j , [6718962, 1495483] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Falun ,Regementsskjutbanan (13F 4i , [6721481, 1492737] ), förvildad spridd i skjutställning, 2002 (TLj)
Bergsgården (13F 5h , [6727120, 1486280] ), gammal varpmark, 2015 (JJa)
SVÄRDSJÖ

Strömmen, N om dammen (artp.), (13G 8a , [6740428, 1502594] ), vägkant, torr backe, slänt, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513190] ), vägkant, 2013 (DABS)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ), vägkant, 2019 (IPt & SNy & JJa)
NORRBÄRKE

Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ), gårdsplan/blandskog, 2017 (DABS)
Österdalarna

GAGNEF

Bäsna, Backarna (13F 2d , [6712704, 1466528] ), järnvägsbank, 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ), vägkant mot tomtmark, 2017 (IPt)
Näset (artp.), (13F 3c , [6715834, 1462287] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Djurås , Skogen (13F 3c , [6716197, 1463232] ), vägkant, 2011 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721176, 1458037] ), igenvuxen tomtmark, 2016 (IPt)
Moje,Knappbacken (13F 4c , [6721320, 1460530] ), torr sandbacke, sparsamt , 2003 (IPt)
LEKSAND

Skallskog (13E 5i , [6729640, 1444290] ), fäbodvall, 1 m2 kvarstående , 2012 (IPt)
RÄTTVIK

Glisstjärna (artp.), (14F 1c , [6757228, 1461568] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
BODA

Boda kyrkby (14F 3d , [67666, 14672] ), ~refl~ ,slänter och vägrenar, på ett antal ställen längs Björkallen ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Längs väg 301 (14F 4d , [6771, 1466] ), vägkant, flerst. , 2002 (GHa)
MORA

1 km SV Bergkarlås (14E 3h , [6768920, 1435520] ), dikeskant, 2010 (SJo)
ÄLVDALEN

Älvdalen i tätortens centrum (artp.), (14E 8b , [6790929, 1405475] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Tybyn (artp.), (12E 4c , [6672513, 1412620] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd torpet, ingen växande tomt, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
FLODA

Mosselbodarna (13E 2i , [6714000, 1440850] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
MALUNG

Mellanmon (13D 6g , [6733350, 1384360] ), stenmur, trädgårdsrymling, 2015 (MNo)
Öje (artp.), (13D 9i , [6745293, 1394227] ), naturaliserad och kvarstående sedan minst 30 år., noterad , 2019 (Linnea Helmersson)

Dalarnes Flora