Ceratophyllum demersum    Hornsärv


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Bäsingen (12G 4g , [6672580, 1534920] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Rudö (12G 4h , [66738, 15361] ), grund vik, rikligt , 1986 (PDm)
Bysjön (12G 4i , [6672670, 1542050] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Leknäs älvvik (12G 4i , [66744, 15425] ), vid bäckutlopp, en stor grupp , 1988 (PDm)
Kyrkbyn (12G 5h , [66757, 15369] ), grund vik, rikligt , 1986 (PDm)
FOLKÄRNA

Vansjön (lst. Rapp 2008:15), (12G 2e , [6662580, 1522560] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Olsviken (12G 3f , [6669130, 1526730] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Vanan vid Ringänget (12G 4f , [6672250, 1525520] ), näringsrig grund sjö, mycket riklig , 2010 (LBr)
Sävviken (12G 5f , [6677010, 1527260] ), näringsrik sjö, sparsam , 2014 (LBr)
GRYTNÄS

Nävden (12G 4e , [6674160, 1520240] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
HEDEMORA

Brunnsjön (12G 6b , [6684173, 1508362] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hönsan (DFl-49), (12G 7b , [6685, 1509] ), I vatten, riklig , 1991 (HPe)
Holmsjön (12G 7c , [6687, 1513] ), I vatten, mkt rikl , 1991 (HPe)
Trollbosjön (12G 7d , [6687, 1515] ), I vatten, riklig , 1991 (HPe)
Trollbosjön (12G 7d , [6687970, 1515580] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Trollbosjön (12G 7d , [6688, 1515] ), I vatten, riklig , 1991 (HPe)
Viggensjöarna (12G 8b , [6690120, 1506980] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Norshyttedammen,NV-spetsen (12G 8b , [66935, 15065] ), näringsrik damm m.betade stränder, enst. , 1987 (TLj)
HUSBY

Fatburen (lst. Rapp 2008:15), (12G 8c , [6693500, 1513700] ), sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Flinssjön (12G 8d , [6694610, 1515280] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hönsan (lst. Rapp 2008:15), (12G 9b , [6696160, 1507320] ), sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Hönsans södra del (12G 9b , [6696380, 1507560] ), näringsrik grund sjö/strand, riklig , 2011 (LBr)
Hönsan (lst. Rapp 2008:15), (12G 9b , [6696440, 1507680] ), näringsrik sjö, rikligt , 2006 (Therese Carlsson)
Svinösjön (DFl-49), (12G 9c , [6696, 1513] ), I vatten, riklig , 1991 (HPe)
Svinssjön (12G 9c , [6696750, 1513500] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Lisselsjön vid Flinesjön (12G 9c , [6696750, 1514720] ), näringsrik, grund sjö, ymnig , 2013 (LBr)
Svinösjöns östra vik (artp.), (12G 9c , [6696764, 1513934] ), 2011 (Anders Svenson)
Lissjön (artp.), (12G 9c , [6697309, 1512539] ), noterad , 2016 (Dennis Nyström, Sanne Svensson)
Flinesjön vid Lissjöns inlopp (12G 9c , [6697330, 1514850] ), näringsrik grund sjö/strand, riklig , 2011 (LBr)
Amungen (13G 0b , [6700070, 1508660] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Tyssbo (13G 0b , [6701367, 1507049] ), sumpskog/åkerkant, 2018 (DABS)
STORA SKEDVI

Prästbäckens mynning (artp.), (12F 9j , [6698536, 1499444] ), vattendragsbotten rikare bäck-/älvstrand, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hyen (lst. Rapp 2008:15), (12G 9a , [6699260, 1503270] ), sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Hyen (12G 9a , [6699260, 1503270] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hyen (lst. Rapp 2008:15), (12G 9a , [6699410, 1503210] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Hönsan (lst. Rapp 2008:15), (12G 9b , [6696970, 1507740] ), näringsrik sjö, rikligt , 2006 (Therese Carlsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15), (13G 0a , [6700090, 1503930] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
SÄTER

Ljustern strand + sjö (artp.), (12F 8j , [6691987, 1495767] ), grundbotten i intermediär sjö, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
SILVBERG

Björkljustern (12F 7h , [6689070, 1486360] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
STORA TUNA

St.Holmsjökanalen,mot älven,strax SO utloppet (13F 0h , [67028, 14858] ), eutrof slättsjö, rikl. , 1987 (TLj)
Lilla Holmsjön (13F 0h , [6702836, 1485103] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Dalsjön (lst. Rapp 2008:15), (13F 1g , [6707730, 1484340] ), sjö, 2006 (Therese Carlsson)
TORSÅNG

Övre Milsbosjön (13F 0i , [6703240, 1490850] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Övre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15), (13F 0i , [6703240, 1490850] ), sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Saxe, sjön Saxens östra vik (DFl-49), (12F 2h , [6664, 1487] ), sjö, 1982 (RNo)
"Saxe, sjön Saxens södra del ""Verken""" (12F 2h , [66643, 14868] ), sjö, 1982 (RNo)
Österdalarna

RÄTTVIK

Hosjön (14F 1c , [6756180, 1461240] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Glisstjärn (lst. Rapp 2008:15), (14F 1c , [6757580, 1461460] ), sjö, 2006 (Therese Carlsson)
ORSA

Lillån (artp.), (14E 5h , [6779067, 1435700] ), å, noterad , 2019 (Kerstin Frostberg)

Dalarnes Flora