Cerastium alpinum    Fjällarv


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

MORA

Alderängarna (14E 4f , [6770386, 1426013] ), nära slogboden , första fyndet 1982 ,1 tuva , nu efter nästan 30 år , 6 tuvor på ursprungsplatsen samt 30 m söderut 6 mindre tuvor , 2009 (BOr & Birgitta Kvist)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770660, 1425824] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Näcksjöbergets O-brant (15D 8c , [6841, 1360] ), klippbrant, sparsamt , 1989 (DABS)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6848180, 1308310] ), 1996 (DABS)
Gethammaren (15C 9g , [6849855, 1331699] ), lodytor, 2004 (RLu)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Härjehågna (16C 0b , [6850940, 1307070] ), 1996 (DABS)
Gethammaren (16C 0g , [68501, 13317] ), diabasbrant, rikligt , 1987 (LBr)
Gethammaren (artp.), (16C 0g , [6850119, 1331717] ), granskog i branter hög kalkig diabas klippa, noterad , 2016 (Göran Thor, Janolof Hermansson)
Blocktjärnsåsens sydvästbrant (16C 0g , [6850530, 1330140] ), lodväggar och branter, spridd , 2009 (LBr)
Gränjesåsens SV-brant (16C 3j , [68679, 13463] ), 1989 (DABS)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället (16C 5i , [6875130, 1343830] ), fjällhed och strandmiljöer, spridd , 2018 (LBr)
Nipfjället, bäcken österut från sommarparkeringen (16C 5j , [6875350, 1345140] ), örtrik bäckdäld, spridd , 2018 (LBr)
Storvätteshågnas SO-sluttning (16C 8f , [6893, 1326] ), örtrik fjälläng, t.riklig , 1987 (JEd)
Storvätteshognas SO-sida 950 m.ö.h. (16C 8f , [68934, 13263] ), örtrikt uttorkande bäckdråg i s-exp. fjällsida, 1990 (DABS)
Storvätteshågnas sydostsluttning (16C 8f , [6893580, 1326270] ), fjälläng, spridd , 2020 (LBr)
Hällsjövålen åt söder (artp.), (16C 8g , [6890810, 1330470] ), rik fjällmyr längs bäck, riklig och spridd , 2020 (Lennart Bratt)
Hällsjövålen åt söder (16C 8g , [6890810, 1330470] ), rik fjällmyr längs bäck, riklig och spridd , 2020 (LBr)
Sjöhöjdens SV-topp,klippa Ö-ut (16C 9d , [68951, 13154] ), under klippan på en liten hylla/grop i sluttningen, 1 ex , 1999 (JPo)
stigningen till Sjöhöjdens SV-topp,höjden anges i tre områden .6A:under blockfältet,6B:mellan blockfält o klippa,6C:klippområdet (16C 9d , [68953, 13151] ), ~refl~ ,fjällsluttning, ,frekvens m.allm. 2001 (JPo)
Fjätsjöriets brant mot Yttre Fjätsjön (17C 0i , [6903, 1343] ), fl.på klipphyllorna i branten, flertal , 1988 (BCa)

Dalarnes Flora