Cephalaria gigantea    Jättevädd


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

RÄTTVIK

Hvilanparken, mlellan paviljongen o Enån (14F 0c , [67518, 14628] ), igenvuxen park,best.troligen mkt gammatl och akut hotat an byggplaner!, 1 best.kvarstående , 1986 (TLj)

Dalarnes Flora