Centaurea scabiosa    Väddklint


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Tommesbo (DFl-60), (12G 6g , [66847, 15330] ), åsparti, rikligt , 1986 (PDm)
FOLKÄRNA

Avesta-S (artp.), (12G 3e , [6667442, 1523093] ), ,frekvens m.allm. 2014 (Magnus Stenmark)
Avesta-Krylbo (artp.), (12G 3e , [6667442, 1523093] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
GARPENBERG

Pålsbenning (12G 6d , [6682, 1518] ), vägkanter på sand, rikl, , 1988 (TLj & LBr)
Pålsbenning mln sjön o Kyrkberget (12G 6d , [66823, 15185] ), torr sandig gräsmark, rikligt , 1989 (JEd)
Botbenning på åsen N-ut resp 300 m S-ut (12G 6d , [6684, 1518] ), vägkanter, 1990 (JEd)
Holmgruvan mot lv. (Långviken i DFL) (12G 6e , [66844, 15203] ), kalkgrusvägkanter, rikligt , 1989 (JEd)
Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6688500, 1521300] ), 1992 (Henrik Weibull)
HUSBY

Långshyttan ,V om hyttan (13G 0c , [67040, 15128] ), torr vägslänt, enstaka , 1990 (JEd)
Lövnäs ca 200 m N-ut (13G 1c , [67062, 15147] ), vägkant mod fd.åker, 1991 (JEd,LBr,TLj)
SÄTER

Rutbo-Karlsgårdarna (12F 8j , [6691, 1498] ), torra vägkanter, rikl. , 1987 (TLj)
Säter (artp.), (12F 8j , [6692064, 1497342] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Säter jnv.s-station (artp.), (12F 8j , [6692213, 1497020] ), noterad plantor/tuvor , 2016 (Henry Gudmundson)
Pungmakarbo (artp.), (12G 8a , [6691654, 1500896] ), vägkant, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
GUSTAFS

Gustafs (artp.), (12F 9h , [6698177, 1488403] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Gustafs fd station (artp.), (12F 9h , [6698177, 1488403] ), stationsmiljö, noterad , 2017 (Henrik Weibull)
Dammsjövägen 1 km NO sjön (12F 9i , [66956, 14916] ), sandig betad fd. åker, enst. , 1992 (JEd & LBr)
Solvarboravinen vid jvg (12F 9i , [66963, 14921] ), jvg-slänt, rikligt , 1992 (JEd & LBr)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
Solvarbo V-ut vid lv (12F 9i , [6697, 1491] ), sandiga vägkanter, 1992 (JEd & LBr)
Långhag (12F 9i , [6697150, 1494499] ), vägkant, 2015 (IPt & SNy)
SILVBERG

Rämshyttan (12F 7d , [6686936, 1467934] ), gamla stationsområdet, 2015 (SNy)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.), (12F 8h , [6691327, 1488216] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
STORA TUNA

Rämshyttan-Idkerberget (12F 7d , ), vägkanter o.sandiga vägslänter + banvall, rikl.fl. , 1988 (TLj)
Rämen (12F 7e , [6687384, 1470812] ), vid väg, 2020 (SNy)
Rämshyttan-Idkerberget (12F 8d , ), vägkanter o.sandiga vägslänter + banvall, rikl.fl. , 1988 (TLj)
Tuna Hästberg , ända till Bockmossen (12F 8d , [6690330, 1466500] ), vägkanter, 1000-tals , 2001 (TLj)
Tuna-Hästberg W646 AV941 (artp.), (12F 8d , [6691425, 1466316] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Plogstigen Tjärna ängar (13F 1f , [6708426, 1477419] ), sandig mark i vägkanter insådd, 2019 (SNy)
Igeltjärnsvägen, hygge N kraftledning (artp.), (13F 2g , [6712204, 1481171] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
TORSÅNG

Gc-väg Torsång (13F 1h , [6705085, 1486630] ), vägkant, 2020 (SNy)
VIKA

Lund (13F 1j , [6706750, 1498460] ), vägkant, fåtalig , 2004 (IPt)
Strand mot Granbo på åsen (DF), (13F 1j , [67069, 14977] ), S-exp.åsslänt i vägkant,m.tjärblomster o. ängshavre, rikl. , 1988 (JEd)
Granbo, väg W777 (artp.), (13F 1j , [6706992, 1497744] ), vägkant, allmän , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Strand på åsen (13F 1j , [6707, 1496] ), torrslänter etc., flerst.rikl. , 1989 (JEd & TLj)
Hosjö mot SO vid Rv80 (13F 3j , [6719, 1497] ), vägkant, 1990 (JEd)
STORA KOPPARBERG

Grycksbo (artp.), (13F 6g , [6730079, 1482261] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Grycksbo Tansvallen (13F 6g , [6730163, 1481957] ), gräsmark, 2015 (JJa)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Kurrbyn (11F 9e , [6648, 1471] ), vägkanter, 1989 (TLj & LBr)
SÖDERBÄRKE

Billsjön (11F 9i , [6647, 1491] ), vägkanter, 1989 (TLj & LBr)
400 m O Billsjö gård (11F 9i , [66474, 14915] ), vägkant vid infart till bostadstomt,gammal skoltomt, en stor grupp , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653642, 1491641] ), betesmark, 1 ex, 2008 (GJn)
Vibberbo (12F 3h , [6667803, 1485909] ), upplagsplan/utfyllnad, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Smedjebacken mot Morgårdshammar (12F 3f , [6669, 1477] ), gamla landsvägens kanter, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Gubbo (12F 4e , [6673, 1473] ), torräng/ vägkant, 1989 (TLj & LBr)
Rånäsberget (12F 4g , [6671427, 1481247] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Stimmersbo, Bygdegården (12F 4g , [6671435, 1483365] ), upplagsplats, 2017 (IPt & SNy)
Getbo - Källdalen, väg W635 (artp.), (12F 4g , [6673031, 1480476] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ), rikligt , 2017 (IPt & SNy)
Finnbo hytta (12F 5f , [6676050, 1479280] ), gårdsplan, rikligt , 2008 (IPt)
Kolares i ledn.gata (12F 5f , [6678, 1478] ), sandig torrbacke, 1989 (TLj & LBr)
Trehörningen 500 m ö (artp.), (12F 6e , [6683400, 1470700] ), barrnaturskog kalkrik, 2009 (Bo Karlsson)
Jätturnvallen (12F 6e , [6683463, 1470744] ), ängsmark, 2017 (SNy)
LUDVIKA

Limberget (artp.), (12F 4c , [6674393, 1464628] ), noterad , 1996 (Magnus Stenmark)
Persbo W646 AV3959 (artp.), (12F 6d , [6683074, 1468171] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
GRANGÄRDE

Björnhyttan (12F 3b , [66673, 14553] ), 2004 (GWm)
Norrbo (12F 6a , [6684720, 1452850] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Nyhammar v.Hyttriset (DF), (12F 6a , [66849, 14538] ), vägkanter o.gräsmarker, spridd fl. , 1988 (TLj)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.), (12F 7b , [6689490, 1459700] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Bockmossen söder om Tuna- Hästberg, väg W646 (artp.), (12F 8d , [6690078, 1466659] ), vägkant, rikligt , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Österdalarna

GAGNEF

Gagnefs jvgstation (13F 4c , [6720300, 1460370] ), vägkant nära järnväg, enstaka , 2003 (IPt)
ÅL

Insjön (artp.), (13F 5c , [6728887, 1461159] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Insjöns jvg-station (13F 5c , [67290, 14611] ), järnvägskant, rikl. , 1988 (TLj)
BJURSÅS

Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ), gräsmark, 2009 (JJa)
LEKSAND

Leksandsbröd 20 m norr järnvägskorsningen (artp.), (13F 6b , [6732276, 1458445] ), järnvägsbank, 2013 (Pär Dahlström)
Yttermo - Häradsbygden (13F 6b , [6732710, 1457830] ), vägkant, rikligt , 2007 (IPt)
Laknäs (13F 9b , [67466, 14558] ), vägkant, åkerrenar, stort bestånd , 1985 (MKp)
Laknäs (13F 9b , [67468, 14558] ), igenväxande åker, 1987 (JWm)
Laknäs (13F 9b , [6747090, 1456390] ), vägkanter, flerst. , 1998 (TLj)
RÄTTVIK

Gärdsjölindorna,ca 300 m S Södergårdarna (14F 1d , [67566, 14691] ), hackslog,intill ängslada, 1 stort best. , 1986 (TLj)
ORE

Vikbäckens mynning (artp.), (14F 6d , [6780261, 1465243] ), "vägren/dike (vid ""avfarten"" mot båtlänningen)", 6 , 2020 (Gunnar Hagelin)
ORSA

Kämpebacken 9 (artp.), (14E 5h , [6775313, 1436810] ), insådd i äng intill vägen, 2015 (Bengt Oldhammer)
Kallholn (artp.), (14E 6i , [6783792, 1440711] ), 15 plantor/tuvor , 2019 (Bengt Oldhammer)
Kallholn (artp.), (14E 6i , [6784457, 1441027] ), minst 30-50 ex spridd i vägkanten och vägrenen ungefär här, 50 , 2020 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

Bengtsarvet (14E 1h , [6757680, 1435780] ), ängsmark, t.rikligt , 2008 (IPt)
MORA

Mossmyren (14E 3h , [6768710, 1438600] ), vägkant, 2010 (SJo)
Öster Vägverket, Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6770420, 1435750] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Blyberg (artp.), (14E 6c , [6783076, 1410235] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Västerdalarna

ÄPPELBO

Roddarheden (13E 1a , [67062, 14034] ), gammal åker med lövskog, 1995 (IJo)
Roddarheden (13E 1a , [67067, 14034] ), igenväxt åker, 1997 (IJo)
Gullängen (13E 1a , [67085, 14029] ), åkerkant, 1995 (IJo)
MALUNG

Malungsfors, Ällingåns kraftverk (13D 7f , [67369, 13751] ), torr gräsbacke, 7 ex , 1995 (MNo)
LIMA

Västra Lillmon (14D 0d , [6752000, 1369690] ), kraftledningsgata ,tidigare slåtteräng, 4 tuvor med 201 blommor , 1993 (KPe)

Dalarnes Flora