Centaurea phrygia ssp. phrygia    Finnklint


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gräsberget (11F 9e , [66474, 14728] ), gårdstun och f d ängsmark, rikligt 1982 (RNo) *, 1000-tals ex , 1988 (LBr & TLj)
Gräsberget, Söderbärke förs (artp.), (11F 9e , [6647427, 1472844] ), betesmark, fjäderklint , 2011 (Bo Norell)
Gräsberget, Söderbärke förs (artp.), (11F 9e , [6647430, 1472840] ), betesmark, 1000 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Gräsberget (11F 9e , [6647430, 1472860] ), ängsmark, 2012 (DABS)
NORRBÄRKE

Sporrberget, mest kring gamla odlingar liggande för fäfot, massförekomst, 10-100 000-tals ex 1964 (Gunhild Jonasson o a) * (12F 1c , [66564, 14633] ), f d gårdstun, lindor, åkrar och ängsmark, några 1000 ex , 1989 (GWm)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ), naturminne, f.d. finntorp, 2013 (IPt)
Ö Sporrberg (artp.), (12F 1c , [6656431, 1463290] ), , 100 , 2017 (Bengt Lundborg)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.), (12F 1c , [6656449, 1463336] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Nedre Sporrbergs naturminne (artp.), (12F 1c , [6656686, 1463282] ), 21 plantor/tuvor , 2016 (Urban Gunnarsson)
V Slogberg, i vägdike, några ex 1964 (Gunhild Jonasson) * ca 50 m från det sista huset i Hällsjön (12F 1c , [66583, 14632] ), vägdike, några bestånd , 1989 (Torsten Fredriksson)
Nedre Slogberg (artp.), (12F 1c , [6658380, 1463387] ), blomning , 2013 (Bengt Westman)
Per Eljans (artp.), (12F 1c , [6658410, 1463400] ), 200 plantor , 2012 (Göran Israelsson)
SÖ om Sundet, rikligt i lövskogssluttning (igenväxt slogmark) och sparsamt på vägkant nedanför, 1948-59 (Bj) * 1960-t (Sture Malmrud) * (12F 2e , [66614, 14702] ), i f d slogmark och hage, försvunnen från vägkanten, 100-tals , 1989 (JHn, Sture Malmrud, o a)
Sundet, SO om (artp.), (12F 2e , [6661455, 1470255] ), , ej återfunnen , 2017 (Urban Gunnarsson)
LUDVIKA

Skuthamn (12F 4d , [6671520, 1465330] ), f.d. banvall, flertal ex , 2002 (HWk)
Ställviken, mellan Skuthamn - Iviken (artp.), (12F 4d , [6671660, 1465100] ), 1990 (Gunnar Eriksson,Henry Eriksson)
GRANGÄRDE

Saxbergets Ö sida ( , ), nyupptaget hygge, inom 25 m2 , 1996 (Katrine Svensson)
Torsberg, övre täkten (artp.), (12E 4j , [6672490, 1445790] ), 2005 (Gunnar Karlsson)
Kullen (12E 7j , [6689290, 1447421] ), betesmark, 2012 (IPt & JOs)
Kullen (12E 7j , [66893, 14474] ), i kanten av linda, enstaka , 1987 (HEn)
Kullen (artp.), (12E 7j , [6689355, 1447455] ), , ej återfunnen , 2017 (Urban Gunnarsson)
Kullen (artp.), (12E 7j , [6689385, 1447468] ), 15 , 1997 (Ulf Gärdenfors)
Saxbergets östra sida (artp.), (12F 3a , [6668000, 1453000] ), , 35 plantor/tuvor , 2017 (Urban Gunnarsson)
Saxbergets östra sida (artp.), (12F 3a , [6668545, 1454432] ), 35 plantor/tuvor , 2017 (Urban Gunnarsson)
Saxbergets östra sida (artp.), (12F 3a , [6668585, 1454437] ), 2010 (Rolf Hane)
Björnhyttan (artp.), (12F 3b , [6667255, 1455155] ), , ej återfunnen , 2017 (Urban Gunnarsson)
Björnhyttan, mellan bäcken och ruinerna (artp.), (12F 3b , [6667280, 1455250] ), 1988 (Henry Eriksson)
Björnhyttan (12F 3b , [66673, 14553] ), 2004 (GWm)

Dalarnes Flora