Centaurea montana    Bergklint


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Björk (12G 5i , [66770, 15434] ), ängsbacke o vägkant, enst.flerst. , 1988 (PDm)
Sisselbo (12G 5i , [66774, 15433] ), efter ägoväg, 5 ex , 1985 (PDm)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ), vägkant, äng/skogsmark, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Horndalsbyn (12G 7g , [66858, 15337] ), ängsmark, rikl.flerst. , 1988 (PDm)
GARPENBERG

Dormsjö (12G 8e , [6694059, 1521795] ), ängsmark,kulturmark, 2016 (DABS)
HEDEMORA

N om Brunna vid Broån,(Gyntesbo) (12G 6c , [66832, 15108] ), vägslänt, flertal , 1988 (MDv)
Gammelgården ,strax V Hönsan (12G 7b , [66852, 15095] ), slänt, flertal , 1988 (MDv)
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ), risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr., 2002 (ASn & JEd)
HUSBY

Djusa (artp.), (12G 9b , [6695926, 1508275] ), vägkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Husby kyrka (12G 9c , [6696721, 1510743] ), slänt mot älven med vägkant, 2014 (IPt)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ), väg / dikeskanter, 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [67012, 15233] ), bäckdäld nära tomter, 1 stort best. , 1988 (TLj & LBr)
STORA SKEDVI

Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707170, 1504650] ), gräsbevuxen vandringsled, 2011 (DABS)
GUSTAFS

Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ), vägkant, 2015 (DABS)
SILVBERG

Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ), vägkanter och tomtmark, rikligt , 2015 (IPt)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689722, 1477277] ), vägkanter o kulturmarker, 2015 (SNy)
STORA TUNA

Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ), f.d.fäbodvall, 2015 (IPt & SNy)
Fagerbacken, väg söderut mot Solklinten (12F 9f , [6698935, 1478459] ), kanter längs skogsvägen, 2020 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697460, 1486510] ), jordtipp i skogsmark, 2011 (DABS)
Sörbo (12F 9h , [6697460, 1486510] ), jordtipp i skogsmark, 2011 (DABS)
Väg mot Asplunds fäb (13F 0d , [6702768, 1469132] ), vägkant, 2020 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6701110, 1472610] ), vägkant & dikesslänter, 2011 (IPt & SNy)
Mossbodarna (13F 0e , [6704154, 1470799] ), gammal fäbod, 2019 (SNy)
Långsjöskogen (artp.), (13F 0g , [6700278, 1483385] ), skogskant, noterad första p höger , 2020 (Yngve Johansson, Eddine Hodi)
Islingbyholen (13F 1g , [6708445, 1481787] ), lövskogen, 2015 (SNy)
SSAB, Norra porten (artp.), (13F 1g , [6708469, 1480259] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Uvberget (13F 1h , [6707224, 1485710] ), jordhög, 2020 (SNy)
Bergebo, skogsväg S parkeringen (artp.), (13F 2g , [6710082, 1481837] ), 6 plantor/tuvor , 2020 (Håkan Sandin)
Igeltjärnsvägen, hygge N kraftledning (artp.), (13F 2g , [6712204, 1481171] ), 1 , 2019 (Håkan Sandin)
TORSÅNG

Torsångs kyrka (13F 1h , [6705140, 1487070] ), vägkant, 2013 (DABS)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6706226, 1486621] ), skogen närmast Torsångs skola, 2020 (SNy)
VIKA

Strand (13F 1j , [6707443, 1496789] ), vägkant, ängsmark, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ), gammal igenvuxen herrgårdsträdgård, ca 5 ex , 1997 (JJa & BCa)
ASPEBODA

Vassbo, vägen framför herrgården (artp.), (13F 2g , [6712223, 1484706] ), vägkant och gårdsmiljö, noterad , 2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Vassbo (13F 2g , [6712400, 1484782] ), strand och vatten v Lilla Aspan, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Källviken (13F 3i , [6716894, 1490467] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723191, 1481531] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ), jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall, 2002 (ASn & JEd)
Varggårdstippen (artp.), (13F 4h , [6721980, 1487760] ), ruderatmark med jordhögar, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Myran (artp.), (13F 4i , [6721449, 1492541] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ), gräsmark runt herrgård och handelsträdgård, 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo kyrkogård (13F 5g , [6729360, 1483330] ), jordslänt, 2017 (JJa)
Skogsbyn Grycksbo (artp.), (13F 5g , [6729921, 1482792] ), noterad , 2015 (Bo karlstens)
Bergsgården (13F 5h , [6728030, 1485560] ), upplagsplats vid gammalt stall, 2014 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ), vägkant, 2012 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Klockartäckten (artp.), (13F 5j , [6729380, 1498370] ), väg, ruderatmakr och åker, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724620, 1507780] ), f.d. fäbodvall, 2011 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ), vägkant/dike, 2017 (IPt)
Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.), (13G 6b , [6732590, 1506680] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Ön (13G 7b , [6736340, 1507080] ), vägkant, fåtalig, på några ställen trädgårdsrymling , 2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ), ängsvägkant, 2012 (DABS)
Gammelfäboden, västra delen (artp.), (13G 8c , [6740020, 1513410] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (13G 8c , [67402, 15130] ), gräsmark vid grusväg, flertal , 2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741990, 1513400] ), vägkant skogsbilväg, enstaka , 2012 (IPt)
ENVIKEN

Piparån, torrlagd forssträcka (artp.), (13F 9j , [6747659, 1497658] ), noterad , 2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

300 m OSO Billsjö gård (11F 9i , [66474, 14911] ), ödetomt, ännu ej igenvuxen, rätt många. kvarst.+ ngt förvildade , 2000 (BFo)
S.Viksberg (12F 0i , [6651, 1492] ), kraftledn.gata o.vägkant, ymnig , 1989 (TLj & LBr)
Lindbacka (artp.), (12F 0i , [6653701, 1491774] ), ökad spridning, 100 , 2020 (Göran Johansson)
Älgsjöbo (12F 2i , [6660547, 1494157] ), vägkant ängsmark strand, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Stimmersbo (12F 4g , [6672448, 1484174] ), vägkant/tomtmark, 2017 (IPt & SNy)
Finngården (12F 5f , [6676766, 1478857] ), 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Hörksbyn, 500 m NO (artp.), (12F 1b , [6659838, 1457719] ), noterad , 2018 (Anders Wånge Kjellsson)
GRANGÄRDE

Lastomberg (12E 8i , [6693742, 1444855] ), ängsmark gammalt boställe, numera fritidshus, spridd , 2012 (IPt & JOs)
Storslätten (12F 7c , [6687238, 1462250] ), ängsmark, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Tryssjöbodarna (13F 0c , [6703074, 1460426] ), gammal fäbodvall, 2015 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67099, 14567] ), backe mot ån, mindre allmän , 2004 (AÖg)
Högberget , vägskälet mot Västerfors (13F 2a , [67100, 14525] ), dikesren, ca 1 m2 , 2007 (IPt)
400 m S om Björkagården (13F 2c , [6712750, 1461860] ), grustag , med tippmassor och massor från reningsverk, 10 tal ex , 2008 (IPt)
S om Björkagården (13F 2c , [6713050, 1461800] ), lövskogsbryn ,nära vägslänt , 1 stor tuva , 2006 (IPt)
Bäsna, Backarna (13F 2d , [6712704, 1466528] ), ängsmark,skogsmark,järnvägsbank, massvis, spridd över 1000-tals m2 , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ), vägkant mot tomtmark, 2017 (IPt)
Djurås, gamla jvgstationen (13F 3c , [6716450, 1462990] ), ängsmark, t.rikligt , 2011 (IPt)
Djurås (13F 3c , [6716460, 1462970] ), ängsmark mellan järnväg och landsväg, ca 5 m2 , 2007 (IPt)
Moje, Larssveden (13F 4c , [67218, 14607] ), ängsmark mot bäck,tomtmark, rikligt , 2005 (IPt)
BJURSÅS

Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ), ängsmarker och kanter runt åker, 2015 (SNy)
Gopa, Prosgårdarna (artp.), (13F 6e , [6734253, 1474205] ), noterad , 2015 (Bo karlstens)
Sågmyra, Slätthagen (13F 6e , [6734350, 1473800] ), ängsmark ,gammal tomtmark, 2006 (IPt)
Stängseln (13F 6g , [6734, 1481] ), vägkant i byn, 1988 (JEd & o.a)
Smälingberget (SBT 87), (13F 6g , [67341, 14815] ), vid gamla landsvägen, 1979-, 1981 (Mor.,Wis.)
Västanberg (13F 6g , [6734310, 1481330] ), vägkant, 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739000, 1472130] ), gräsmark inom bebyggelse, 2014 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ), grusupplag, 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ), vägkant, 2015 (JJa)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67366, 14813] ), gräsmark, 1998 (JJa)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67373, 14813] ), gräsmark längs gammal byväg, flera ex , 2000 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740200, 1481610] ), vägkant nära en f.d. trädgåd, 2016 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740480, 1482200] ), vägkant, 2015 (JJa)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [6741120, 1482130] ), vägkant , 2016 (JJa)
SILJANSNÄS

Alvik, nära Bystugan (13E 7j , [6736962, 1448610] ), gräsbevuxen sluttning , 2012 (Stina Johansson)
Björken (13E 8j , [6741204, 1448458] ), tun vid gammelgården, 2019 (Kicki Marcus)
Fornby (13F 7a , [6739117, 1451941] ), gammal byväg, 2020 (Kicki Marcus)
Fornby (13F 7a , [6739147, 1451969] ), efter gammal byväg,, rikligt , 2019 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739721, 1450972] ), gårdstun, 2018 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739774, 1451399] ), hygge, 2018 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ), vägkant mot blandskog, hela byn helt invaderad av arten , 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719535, 1453927] ), ängsmark med bäck, 2015 (IPt & JJa)
Korpholen (13F 5a , [6725226, 1454661] ), fäbodvall, 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726201, 1454804] ), gräsmark, strand, 2015 (IPt)
Styrsjöbo i väster (artp.), (13F 6a , [6732342, 1453224] ), vägslänter, 2012 (Pär Dahlström)
Säterbodarna (13F 7d , [6739190, 1468900] ), vägkant i fäbodmiljö, 2012 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ), gräsmark, 2008 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740273, 1465856] ), ängsmark/delvis igenväxande tomtmark, 2016 (IPt)
Risholen (13F 8d , [6741860, 1466020] ), vägslänt, t.rikligt , 2004 (IPt)
Kullsbjörken - Östanhol, väg W920 (artp.), (13F 9b , [6746545, 1458967] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
RÄTTVIK

Gärdebyn (13F 9c , [67497, 14618] ), vägrenar, slänter, enstaka , 2009 (GHa)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ), stenbrott, 2018 (JJa)
Vikarbyn, mot Öja (14F 0b , [67547, 14578] ), gammal ängsmark på stenmur o.häggbuskage,spr.fr.trädg., ~50 ex. , 1987 (TLj)
Kvarngatan (14F 0c , [67523, 14635] ), vägslänt, fåtal , 2010 (GHa)
N Stiftsgården (artp.), (14F 0c , [6753243, 1461407] ), noterad plantor/tuvor , 2016 (Henry Gudmundson)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6751020, 1472510] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Backa, vid Stugusbäckdammen (14F 1c , [67571, 14632] ), f.d.ängsmark med flera kulturflyktingar, t.riklig , 1985 (TLj)
Nedre Gärdsjö, Misugatu (14F 1d , [67570, 14681] ), bäckdråg, några tiotal , 2012 (GHa)
Stenbacken (artp.), (14F 1e , [6758307, 1470034] ), 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Bingsjö (14F 3i , [67674, 14915] ), runt kyrkogården, flertal , 2018 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770250, 1487210] ), vägkant, 2007 (DABS)
BODA

Styggforsvägen vid vägen mot Hålldammen (14F 3d , [6766020, 1466900] ), vägren, flertal , 2019 (GHa)
Norra änden av Björkallen (14F 3d , [6766230, 1467830] ), ~refl~ ,vägslänt, ett stort bestånd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Öst-i-Gålom, gamla vägen mot Lenåsen (14F 3d , [67663, 14692] ), trädgårdsutkast, några tiotal , 2013 (GHa)
Vägskäl N Jällthärn (artp.), (14F 4c , [6774310, 1464801] ), vägkant, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Gulleråsen, Sunnanåkern, Sveas stenröse (14F 4d , [6771510, 1466170] ), stenröse, tiotals , 2019 (GHa)
Gulleråsen, Hemigårdarna (14F 4d , [67726, 14663] ), vägren, enstaka , 2008 (GHa)
Ängsberg (f.d. fäbod) (14F 4f , [67716, 14792] ), ~refl~ ,intill fäbodstuga, ett tiotal ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
ORE

Fjäckan (14F 5c , [67784, 14632] ), vid sommarhus, fåtal , 2019 (GHa)
Arvet, Genvägen (14F 6c , [67802, 14641] ), dike, enstaka , 2018 (GHa)
Tvärbäcken (14F 6d , [6781250, 1468340] ), bäckdråg, några tiotal , 2012 (GHa)
Näset. Backåkersvägen (14F 7c , [67855, 14628] ), stenröse, enstaka , 2017 (GHa)
ORSA

Lisselhed (artp.), (14E 4h , [6774131, 1435873] ), 1 m˛ , 2019 (Bengt Oldhammer)
Holen (artp.), (14E 5h , [6775128, 1436361] ), 1 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.), (14E 5h , [6775588, 1437039] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.), (14E 5h , [6775588, 1437039] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.), (14E 5h , [6775642, 1437128] ), 200 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.), (14E 5h , [6775655, 1437035] ), noterad rikligt i södra delen , 2020 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), dike., 2014 (Bengt Oldhammer)
Högbackavägen (artp.), (14E 5h , [6776422, 1437136] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Stackmora (artp.), (14E 5h , [6779799, 1438348] ), 1 plantor/tuvor , 2020 (Bengt Oldhammer)
Åberga (artp.), (14E 6i , [6782975, 1443116] ), i diket, flera meter, noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.), (14F 4b , [6773705, 1455370] ), på flera ställen i fäboden, 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
SOLLERÖ

Fjärddammen (13E 9g , [6745700, 1430480] ), vägkant, 2019 (JJa & MNo)
Bengtsarvet (14E 1h , [6757760, 1435780] ), vägdike, några ex. , 2008 (IPt)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757780, 1435650] ), gräsmark, 2013 (DABS)
MORA

NV om Färnästjärn (14E 3h , [6766920, 1436450] ), skogsvägkant, 2010 (SJo)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ), gräsmark, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Tvåråberg (artp.), (14D 6i , [6780602, 1392029] ), torr fäbovall med ett litet surhål i söder., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Glysjön, stranden (artp.), (15D 5d , [6825035, 1367707] ), gräsmark och gårdsmiljöer, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gravendal (artp.), (12E 1f , [6658842, 1428258] ), kulturmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Älghöjden torpet (artp.), (12E 2f , [6661117, 1427360] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Älgsjöhöjden (artp.), (12E 3d , [6668388, 1419140] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Fredriksberg (artp.), (12E 3e , [6669960, 1420450] ), villamiljö, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Västra Dunderberget (artp.), (12E 3f , [6666242, 1427872] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.), (12E 4e , [6670180, 1420330] ), vägkant i samhället, noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
JÄRNA

Ca 400 m V Nedre Milborg (13E 0c , [6704675, 1411733] ), ~refl~ ,fd tomt, enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714095, 1425530] ), 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714270, 1425570] ), park, väg- o åkanter, 2010 (Bo Karlsson)
MALUNG

Busken (artp.), (12D 7i , [6688045, 1393621] ), skogsmark ängsartad skog, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ), ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Norra Grimsåker (13D 5h , [67295, 13871] ), vägkant, 25 ex , 1996 (MNo)
Malungs stationsområde (13D 6h , [6731570, 1385430] ), järnvägsbank, flera 100 , 2006 (MNo)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ), slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar, 2017 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ), fäbod, 2020 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ), fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter, 2019 (BGM)

Dalarnes Flora