Centaurea jacea x phrygia    


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerbergslagen

LUDVIKA

Ställviken, ca 700 m längs järnvägen, även på vägkanten intill, i mängd 1951 (Lennart Borg, Bj o a) * riklig men färre än på 50-talet 1990 (GEn&HEn) * (12F 4d , [6670, 1465] ), åter ymnig efter schaktarbeten , 1992 (GWm)
Skuthamn (s 373 Dalarnas flora tillägg 1970), (12F 4d , [66715, 14653] ), f.d. banvall, flera ex , 2002 (HWk)
Ludvika Skuthamn (12F 4d , [66715, 14653] ), f.d. jvgbank, foto , 2010 (IPt)

Dalarnes Flora