Centaurea cheiranthifolia var. purpurascens    Röd kamklint


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

SILJANSNÄS

Alvik, nära Bystugan (13E 7j , [6736962, 1448610] ), helt naturaliserad i sluttning med rik växtlighet (artb. Thomas Karlsson), 10-15 m2 , 2012 (Stina Johansson)

Dalarnes Flora