Carex vulpina    Rävstarr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Österviken, vid Leknäs (12G 4i , [66749, 15431] ), strandäng, 1 stor tuva , 1988 (PDm)
Österviken, vid Björk (12G 5i , [66766, 15431] ), högstarrzonen i betad strandäng, enstaka , 1989 (LBr & TLj)
Björk vid Österviken (12G 5i , [66772, 15428] ), strandäng, riklig , 1993 (PDm)
Storbyn vid bron,Gåsbosjön (12G 5i , [66782, 15413] ), igenväxande betesmark, 5 ex , 1999 (PDm)
Östervikens nordända, 1945 (Lr) * vid Backa (12G 5i , [66785, 15422] ), strandbetesmark med högstarrvegetation, riklig , 1989 (LBr & TLj)
Österviken vid Bengtsbo (Backa) (12G 5i , [6678580, 1542280] ), betad strandäng, spridd , 2018 (LBr)
FOLKÄRNA

Dickasjöns sydände (12G 4f , [66734, 15277] ), betad strandäng i högstarrvegetation, 2 tuvor , 1989 (LBr & TLj)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Saxe, västra stranden av Saxen (12F 2h , [6664, 1486] ), sjöstrand, några få ex. , 1982 (RNo)

Dalarnes Flora